Jatkaminen maisteriohjelmaan

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Valitsethan oman kandiohjelmasi yltä alasvetovalikosta, jotta saat maisterioptiosi näkyviin.

Maisterin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 60 maisteriohjelmassa. Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot sekä proviisori ovat myös ylempiä korkeakoulututkintoja. Yksiportaisiin lisensiaatin tutkintoihin voi hakea vain opiskelijavalinnan kautta.

Kandiohjelmasta valmistumisen jälkeen voit jatkaa sellaiseen maisteriohjelmaan, johon sinulla on optio-oikeus. Voit myös hakea kansainvälisiin maisteriohjelmiin

Löydät kandiohjelmasi kaikki maisterioptiot sekä niiden kriteerit tämän sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta, jos olet kirjautunut sisään tai valinnut ohjelmasi valikosta. 

Löydät kandiohjelmasi maisterioptiot myös Sisusta: klikkaa Opintojen rakenne -sivulla kolmea pistettä ja valitse 'Näytä koulutuspolut'. Voit myös halutessasi luoda eri optioille opintosuunnitelmat Sisussa, jotta näet maisteriohjelman rakenteen.

Suora maisterioptio

Jokaisella opiskelijalla, jolle on opiskelijavalinnan yhteydessä myönnetty ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeus, on vähintään yksi suora maisterioptio, eli maisteriohjelma, johon opiskelija voi jatkaa ilman erillistä ilmoittautumista. Jos opintosuunta valitaan jo kandiohjelmassa, on suora maisterioptio yleensä vastaava maisteriohjelman opintosuunta. 

Poikkeuksena tästä ovat kaikki bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kandiohjelmat, josta ei ole suoria maisterioptioita, vaan maisteriohjelmaan tulee aina erikseen ilmoittautua. 

Jos haluat jatkaa opintoja kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen suorassa maisterioptiossasi, ei sinulta vaadita toimenpiteitä. Vahvistat suoran maisterioptiosi Sisussa samalla, kun haet valmistumista kandidaatiksi. 

Muut maisterioptiot, joihin ei ole erillistä ilmoittautumista

Joissakin tapauksissa sinun on mahdollista hakeutua toiseen maisteriohjelmaan tai opintosuuntaan kuin mikä on suora maisterioptiosi. Tämä riippuu kandiohjelmastasi sekä suorittamistasi opinnoista. 

Joihinkin maisteriohjelmiin voit jatkaa suoraan ilman erillistä ilmoittautumista, kunhan olet suorittanut kandidaatin tutkinnossasi maisteriohjelmaan vaadittavat opinnot. Tällöin voit ilmoittaa valitsemasi option Sisussa kandidaatiksi valmistuessasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa, että olet suorittanut vaaditut opinnot, ja vahvistaa optiosi Sisussa.  

Maisterioptiot kandiohjelmastasi

Maataloustieteiden kandiohjelma

Suora maisterioptio

Kandiohjelmasi tietystä moduulista on suora optio maataloustieteiden maisteriohjelman (AGRI) tai maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelman (AGERE) vastaavaan opintosuuntaan. Voit siis suoraan jatkaa opintojasi AGRI- tai AGERE maisteriohjelmassa kandiksi valmistuttuasi ilman ilmoittautumismenettelyä seuraavasti:

 • Agroteknologian kandimoduuli 45 op -> AGRI/Agroteknologian opintosuunta
 • Kasvintuotantotieteiden kandimoduuli 45 op -> AGRI/Kasvintuotantotieteiden opintosuunta
 • Kotieläintieteen kandimoduuli 45 op -> AGRI/Kotieläintieteen opintosuunta
 • Maaperä- ja ympäristötieteen kandimoduuli 45 op -> AGRI/Maaperä- ja ympäristötieteen opintosuunta
 • Maatalousekonomian kandimoduuli 45 op -> AGERE/Maatalousekonomian opintosuunta

Muut maisterioptiot ja ilmoittautumismenettely

Kandiohjelmastasi voit jatkaa maisteriopintoja myös muussa kuin suorassa maisterioptiossa ilmoittautumismenettelyn kautta.

Voit ilmoittautua yhteen tai useampaan optiomaisteriohjelmaan, enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelmien ilmoittautumisaika on kahdesti lukuvuodessa: syksyisin 1.10.-31.10. ja keväisin 1.4.-30.4. Kandiohjelmasi mukaiset ilmoittautumismenettelyoptio-ohjelmat löydät alta.

Tieto sinulle myönnetyistä optio-oikeuksista merkitään opiskelijarekisteriin. Kun valmistut kandiohjelmasta, vahvistat, missä optio-oikeutesi mukaisessa maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Jos sinulle on myönnetty useita optio-oikeuksia, voimaan astuu valitsemasi optio-oikeus ja muut optiot päättyvät.

Löydät lisätietoa ilmoittautumismenettelystä Muut maisterioptiot -otsikon alta. Ilmoittautumislomakkeet löydät Ilmoittautuminen maisteriohjelmiin -otsikon alta.

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi mukainen optio-ohjelma (eikä sitä siis löydy alta olevasta listauksesta), sinun tulee hakea kyseiseen maisteriohjelmaan erikseen talvihaussa.

Ilmoittautumismenettelyoptio-ohjelmat:

Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma (EKM)

Ennakkovaatimuksena soveltuvat taloustieteelliset opinnot (YET-340 kokonaisuus tai MAAT-500 tai vastaavat opinnot) vuosina 2017-2019 yliopistolle sisäänpäässeillä opiskelijoilla.

MAAT-500 opintokonaisuus 2020- yliopistolle sisäänpäässeillä opiskeljoilla.

 

Ilmoittautumismenettely.

Kasvitieteen maisteriohjelma (IPS)
 • Ilmoittautumismenettely
 • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelmasta kasvitieteen maisteriohjelmaan. Esivaatimuksena on MAAT-200 Kasvintuotantotieteiden moduuli 45 op tai MAAT-400 Maaperä- ja ympäristötieteen moduuli 45 op.
 • Ohjelmaan voidaan hyväksyä maataloustieteiden kandiohjelmasta enintään 3 opiskelijaa vuosittain.
 • Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus- ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo.
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti).
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma (EEB)
 • Ilmoittautumismenettely
 • Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelmasta ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelmaan. Esivaatimuksena on BIO-302 Evoluutiobiologian perusteet 10 op, BIO-304 Yksilöistä ekosysteemeihin 5 op ja mikä tahansa kenttäkurssi 5-10 op (esim. MAAT-201 Maataloustieteiden kesäkurssi 5 op).
 • Tarvittaessa karsintakriteereinä käytetään
  • opintomenestys vaaditussa moduulissa tai opinnoissa
  • opintojen eteneminen
  • perus- ja aineopintojen arvosanojen painotettu keskiarvo.
 • Optio on voimassa huhtikuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 6 kk (31.10. asti) ja lokakuun ilmoittautumisaikana myönnettyihin optio-oikeuksiin 12 kk (31.10. asti).
Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma (ECGS)

Voit jatkaa maataloustieteiden kandiohjelmasta ympäristönmuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelman Ympäristönmuutoksen tai Globaalin kestävyyden opintosuuntiin. Molemmissa opintosuunnissa on käytössä ilmoittautumismenettely.

Esivaatimukset

 • Ympäristömuutoksen opintosuunta: 30 op luonnontieteellisiä opintoja,
 • Globaalin kestävyyden opintosuunta: 30 op soveltuvia taloustieteen, yhteiskuntatieteiden tai humanististen tieteiden opintoja. Soveltuviksi katsotaan ainakin sellaiset opinnot, jotka tuottavat valmiuksia GS-opintolinjan tieteenalamoduuleihin. Opintojen koherenssi ja yhteys ympäristöteemoihin katsotaan eduksi.

 Opiskelija ilmoittaa ilmoittautumislomakkeella ne 30 op, joita haluaa tarkasteltavan.

Kandiohjelmassa ennen 1.8.2020 opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat hakea optiota ECGS-ohjelmaan yllä mainittujen esivaatimusten mukaan tai seuraavien, vuonna 2017 päätettyjen kriteerien mukaan:

Ympäristömuutoksen opintosuunta:

 • MAAT-100 Agroteknologian moduuli 45 op tai
 • MAAT-200 Kasvintuotantotieteiden moduuli 45 op tai
 • MAAT-400 Maaperä- ja ympäristötieteen moduuli 45 op

Globaalin kestävyyden opintosuunta:

 • MAAT-500 Maatalousekonomian moduuli 45 op

ECGS-ohjelman opintosuuntiin on määritelty kiintiöt. Jos kaikkia ilmoittautuneita opiskelijoita ei voida ottaa opintosuunnan opiskelijoiksi, karsintakriteereinä ovat kandidaatin tutkinnossa suoritettujen opintojen soveltuvuus opintosuuntaan, opintomenestys ja opintoihin käytetty aika.

2017 esivaatimusten mukaisesti optiota hakevilla opiskelijoilla karsintakriteereinä ovat opintojen soveltuvuus, opintomenestys vaaditussa moduulissa (painotettu keskiarvo), ja opintojen eteneminen.

Ohjelman Ympäristönmuutoksen opintosuuntaan voidaan hyväksyä maataloustieteiden ja metsätieteiden kandiohjelmista yhteensä enintään 3 opiskelijaa vuosittain ja Globaalin kestävyyden opintosuuntaan voidaan hyväksyä maataloustieteiden, metsätieteiden ja ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelmista yhteensä enintään 10 opiskelijaa vuosittain.

Maisteriohjelmat, joihin on erillinen ilmoittautuminen

Ilmoittautumismenettelyn mukaiset maisteriohjelmat

Sinulla voi olla myös mahdollisuus hakea oikeutta jatkaa joihinkin maisteriohjelmiin ja opintosuuntiin erillisellä ilmoittautumismenettelyllä. Näihin optioihin voidaan ottaa vain tietty määrä opiskelijoita. Tällaisiin maisterioptioihin voit ilmoittautua kandidaatin tutkinnon suorittamisen aikana, yleensä kandiopintojen loppupuolella. 

Ilmoittautumisaikoja on kaksi: syksyisin 1.10.–31.10. ja keväisin 1.4.–30.4. Eri maisteriohjelmiin ilmoittaudutaan eri aikoina, joten varmista etukäteen, kumpaa ilmoittautumisaikaa käytetään siinä maisteriohjelmassa, johon olet kiinnostunut ilmoittautumaan. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti alla olevilla lomakkeilla. Lomakkeet ovat auki vain ohjelmien ilmoittautumisaikoina. 

Voit tehdä ilmoittautumisen sen jälkeen, kun olet suorittanut vaadittujen kriteerien mukaiset opinnot. Löydät kriteerit sivun koulutusohjelmakohtaisesta osasta. Voit tehdä ilmoittautumisen yhteensä enintään kaksi kertaa opintojesi aikana. Maisteriohjelma, johon ilmoittaudut, tarkistaa kriteerien täyttymisen ja tarvittaessa asettaa ilmoittautuneet paremmuusjärjestykseen ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti. 

Ilmoittautumisen tulokset ilmoitetaan viimeistään kuukausi ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen sähköpostitse. Ilmoittautumisen tulokseen ei voi hakea muutosta. Kun valmistut kandiohjelmasta, ilmoitat, missä maisteriohjelmassa jatkat opintojasi. Valmistumishakemuksesi käsittelijä tarkistaa optio-oikeutesi ja vahvistaa maisterioptiosi Sisussa. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan keväisin 1.4.–30.4. 

Maisteriohjelmat, joihin ilmoittaudutaan syksyisin 1.10.–31.10

Kansainväliset maisteriohjelmat

Jos haluat jatkaa maisteriopintojasi sellaisessa maisteriohjelmassa, joka ei ole kandiohjelmasi maisterioptio, voit hakea erikseen maisteriohjelmaan opiskelijavalinnan kautta. Helsingin yliopistossa on useita kansainvälisiä maisteriohjelmia joihin haetaan vuosittain joulukuussa. Osa kansainvälisistä maisteriohjelmista kuuluu optio-maisteriohjelmiin joihin on erillinen ilmoittautumisaika. Löydät lisätietoa kansainvälisistä maisteriohjelmista yliopiston ulkoisilta sivuilta. 

Maisterioption valinta ja vahvistus Sisussa

Ennen kandidaatin valmistumispyynnön jättämistä, lisää haluamasi maisterioptio opintosuunnitelmaasi. Tekniset ohjeet maisterioption lisäämiseen Sisussa löydät täältä. Kun valmistut kandidaatiksi, ilmoita valmistumispyynnössä, mihin maisteriohjelmaan ja mahdolliseen opintosuuntaan haluat jatkaa.  

Jos haluamaasi maisteriohjelmaan on erillinen ilmoittautumismenettely, tee ilmoittautuminen yllä olevien ohjeiden mukaisesti ennen kandidaatiksi valmistumista. Et voi ilmoittaa jatkavasi sellaisessa maisteriohjelmassa, johon sinulle ei ole myönnetty optio-oikeutta. Ajoita kandidaatiksi valmistuminen siis sellaiseen hetkeen, jolloin olet saanut tiedon sinulle myönnetystä optio-oikeudesta.  

Jos sinulle myönnetään suoran maisterioption lisäksi muita optio-oikeuksia, muut optiot raukeavat, kun vahvistat haluamasi option valmistuessasi kandidaatiksi.  

Maisteriohjelmien opintosuunnat

Osassa maisteriohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa maisterin tutkintoa. Näet sinua koskevat opintosuuntaan hakeutumista koskevat ohjeet kirjautumalla sisään tai valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.

Infotilaisuudet

Biologian kandiohjelma
Molekyylibiotieteiden kandiohjelma
Ympäristötieteiden kandiohjelma
Maataloustieteiden kandiohjelma
Metsätieteiden kandiohjelma
Elintarviketieteiden kandiohjelma
Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma
Maataloustieteiden maisteriohjelma
Matemaattisten tieteiden kandiohjelma
Fysikaalisten tieteiden kandiohjelma
Kemian kandiohjelma
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandiohjelma
Tietojenkäsittelytieteen kandiohjelma
Geotieteiden kandiohjelma
Maantieteen kandiohjelma
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatustiede (LO-KT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: luokanopettaja, kasvatuspsykologia (LO-KP)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: käsityönopettaja (KÄ)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: varhaiskasvatuksen opettaja (VO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (YL ja AKT)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: kotitalousopettaja (KO)
Kasvatustieteiden kandiohjelma: erityispedagogiikka (EP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: klasslärare (KLU)
Kandidatprogrammet i pedagogik: lärare inom småbarnspedagogik (SBP)
Kandidatprogrammet i pedagogik: allmän- och vuxenpedagogik (PED)
Politiikan ja viestinnän kandiohjelma
Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelma
Sosiaalitieteiden kandiohjelma
Taloustieteen kandiohjelma
Masters Viikki - Viikin maisteriohjelmien infotilaisuudet

- Seuraava infotilaisuus on tiistaina 5.4.2022 klo 14:15-17, tilaisuuden tiedote

Sosiaalitieteiden kandiohjelman esittelytilaisuus

Maanantaina 29.3.2021, Infotilaisuuden tiedote ja materiaalit

Master's Kumpula - Kumpulan maisteriohjelmien infotilaisuudet

Kootut materiaalit 2021

Kootut materiaalit 2022