Anmälan till Språkcentrums kurser

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd för både studenter som studerar enligt de gamla fordringarna och studenter i de nya utbildningsprogrammen. 

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i WebOodi.

  När ska jag anmäla mig?

  Läsåret 2020–2021

  Period I vecka 34 (17.–23.8.2020 )
  Period II vecka 42 (12.–18.10.2020)
  Period III vecka 1 (4.– 10.1.2021)
  Period IV vecka 7 (15.-21.2.2021)
  Intensivperiod: meddelas senare

  Obs! Anmälningstiden till tentamina upphör 10 dagar före tentamensdagen.

  Det är möjligt att de grupper som inte har fyllts upp under anmälningsveckan öppnas upp igen för anmälan. I så fall delas platserna ut i anmälningsordning.

  Hur annullerar jag en anmälan?

  Under anmälningstiden går det att ta tillbaka sin anmälan i WebOodi. Efter anmälningstiden måste du kontakta kursläraren per e-post om du vill ta tillbaka din anmälan.

  Hur kursplatsen tas emot?

  Du måste ta emot kursplatsen under den första lektionen, annars ges platsen till en student som är med på reservlistan och som är närvarande under första lektionen.

  Reservlistan

  Om du inte har fått en kursplats när anmälningstiden har tagit slut, utan istället är med på reservlistan (du får information om det via epost eller kan kolla saken själv i WebOodi), kan du fråga kursläraren om lediga platser under den första lektionen.

  Om du inte har anmält dig i tid, är det möjligt att få en kursplats under den första lektionen om det finns lediga kursplatser. De studenter som anmält sig och som är på reservlistan har förtur till de lediga platserna.

  Hur väljs studerande till kurserna?

  Valet av studerande till kurserna sker i regel automatiskt med hjälp av ett prioriteringssystem som den studerande fyller i vid anmälningstillfället (exempel nedan). Endast i sådana fall då antalet studerande med samma prioriteter överstiger antalet kursplatser (t.ex. 24 anmälda och 21 platser), lottas platserna ut mellan de anmälda. Då spelar det ingen roll när man har anmält sig. WebOodi skickar ett meddelande till alla som antagits till kursen/kurserna.

  Till en del av kurserna väljer läraren deltagarna på basis av de frågor som ställs i samband med anmälan. I så fall skickar läraren ett meddelande till alla som antas till kursen.

  Kom ihåg när du anmäler dig

  • Anmäl dig endast till en grupp som är avsedd för studerande inom ditt område. Det gäller särskilt kurserna i det andra inhemska språket. Undervisningsmaterialet är ofta utformat utifrån huvudämnet. Det är t.ex. inte ändamålsenligt att en psykologistuderande deltar i en grupp för handarbetslärare.
    
  • Anmälningsordningsföljden spelar ingen roll. Valet sker automatiskt och grundar sig på den prioritering som du uppger vid anmälningstillfället, och inte på hur snabbt man anmäler sig. Det spelar alltså ingen roll om du anmäler dig på måndag morgon eller söndag kväll strax innan anmälningstiden går ut.
    
  • Annullera din anmälan om du inte kan delta i undervisningen, så att andra intresserade av kursen ryms med.

  Obs! I regel ställs kursen in om färre än tio studerande har anmält sig.

   Exempel på anmälan i WebOodi

   I rullmenyn, prioritera de kurser och grupper som du vill anmäla dig till. Kom ihåg att spara dina val. Det lönar sig att välja så många olika grupper som ditt eget studieschema tillåter. Så förbättrar du in chanser att komma med på kursen.