Anmälan till Språkcentrums kurser

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I denna anvisning redogörs hur du kan anmäla dig till Språkcentrums kurser och hur väljs studerande till kurserna.

  Hur och när ska jag anmäla mig?

  Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu. Läs noggrant anmälningsanvisningarna. Principerna för kursanmälningarna samt en snabbinstruktion för hur du anmäler dig hittar du på sidan Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

  Anmälningstider för läsåret 2022–2023

  Period I vecka 33-34 (15.–28.8.2022)
  Period II vecka 41-42 (10.–23.10.2022)
  Period III vecka vko 50-1 (12.12.2022–8.1.2023)
  Period IV vecka vko 8-9 (20.2–5.3.2023)
  Intensivperiod: vecka 16-17 (17.–30.4.2023)

  Obs! Anmälningstiden till tentamina upphör 10 dagar före tentamensdagen.

  Vanligen de grupper som inte har fyllts upp under anmälningsveckan öppnas upp igen för anmälan. I så fall delas platserna ut i anmälningsordning.

  Hur väljs studerande till kurserna?

  Anmälningssätten som används mestadels för Språkcentrums kurser är normal anmälning, där studerande väljs till kurserna på basis av kursens urvalskriterier. Urvalskriterier för anmälning kan vara till exempel tillhörighet i någon viss målgrupp (en specifik fakultet eller utbildningsprogram). Till en del av kurserna väljer läraren deltagarna på basis av de frågor som ställs i samband med anmälan. Anmälningarna bekräftas när anmälningstiden har gått ut. Vissa Språkcentrums kurser (t.ex. självstudiekurser) används anmälningssätten direkt anmälning, där din anmälan bekräftas automatiskt genast när du har anmält dig.

  Vissa kurser på Språkcentrum har flera parallella grupper. Du kan endast bli vald till en av de parallella grupper som arrangeras för samma kurs. Det lönar sig dock att anmäla sig till alla de grupper som arrangeras och som skulle vara lämpliga till dig, för att öka dina möjligheter att få en kursplats.

  I svenskan, engelskan och modersmål är vissa grupper reserverade till de studerande som utexaminerar. Dessa grupper är reserverade i första hand till de studerande som utexaminerar inom en snar framtid, men alla studerande kan anmäla sig till grupper. För dessa grupper väljer läraren deltagarna på basen av de frågor som ställs i samband med anmälningen. Vänligen anmäla dig till alla grupper som passar dig.

  Hur annullerar jag en anmälan?

  Du kan annullera din anmälan till kursen så länge anmälningstiden eller annulleringstiden är i kraft.

  Om kursen redan har börjat, ska du avbryta kursen.

  Hur kursplatsen tas emot?

  Du måste ta emot kursplatsen under den första lektionen, annars förlorar du platsen.

  Om du inte har fått en kursplats när anmälningstiden har tagit slut, kan du fråga kursläraren om lediga platser under den första lektionen eller via e-post.

  Om du inte har anmält dig i tid, är det möjligt att få en kursplats, om det ännu finns lediga kursplatser. Du kan fråga kursläraren om lediga platser under den första lektionen eller via e-post.

  Kom ihåg när du anmäler dig

  • Anmäl dig endast till en grupp som är avsedd för studerande inom ditt område. Det gäller särskilt kurserna i det andra inhemska språket. Undervisningsmaterialet är ofta utformat utifrån huvudämnet. Det är t.ex. inte ändamålsenligt att en psykologistuderande deltar i en grupp för handarbetslärare.
    
  • Anmälningsordningsföljden spelar ingen roll. Det spelar alltså ingen roll om du anmäler dig på måndag eller söndag strax innan anmälningstiden går ut.
    
  • Annullera din anmälan om du inte kan delta i undervisningen, så att andra intresserade av kursen ryms med.

  Obs! I regel ställs kursen in om färre än tio studerande har anmält sig.