Hur anmäler jag mig till kurser och tentamina?

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Utöver läsårsanmälan måste du anmäla dig separat till alla de studier som du vill genomföra. Du anmäler dig till studierna i Sisu och för det behöver du ett giltigt användarnamn för universitetets datasystem. Till kurser och tentamina anmäler du dig via studiekalendern i Sisu, men först måste du ha lagt till kursen i din primära studieplan.

Uppgifterna om kursanmälan och anmälningstider finns i Sisu i kursens kursbroschyr eller på kurssidorna som du kan söka fram på sidan Kurser. I oklara fall kan du alltid kontakta den kursansvariga för ytterligare information. Namnen på dem som ansvarar för kurserna finns på kurssidorna och i kursbroschyren i Sisu. 

Se också tilläggsinformation om anmälan till Språkcentrums kurser och anmälan till öppna universitetsstudier.

Kursanmälning i Sisu

 1. Lägg till kursen i din primära studieplan och välj prestationssätt och undervisning i kursbroschyren.
 2. I kursbroschyren ser du anmälningskraven och anmälningstiden för den undervisning du valt. 
 3. Anmäl dig via studiekalendern i Sisu under anmälningstiden. 
 4. För att din anmälan ska godkännas krävs följande: 
  1. Du är närvaroanmäld under undervisningen. 
  2. Du har en giltig studierätt under den tid undervisningen pågår. 
  3. Studieavsnittet ingår i din primära studieplan. 
  4. Du har genomfört de tidigare studier som krävs för studieavsnittet (eventuella kursspecifika antagningskriterier framgår av kursbroschyren).
 5. Efter att antagningskriterierna har kontrollerats meddelas du preliminärt om du är antagen till kursen eller inte. Om något av villkoren inte uppfylls, t.ex. om du ännu inte har gjort läsårsanmälan, ska du göra läsårsanmälan och sedan anmäla dig på nytt.  
 6. Du får en slutgiltig bekräftelse på att du är antagen senast när anmälningstiden har gått ut och anmälningarna är bekräftade. På vissa kurser kan det hända att din anmälan bekräftas automatiskt genast när du har anmält dig (s.k. direkt anmälan). 

Mera information och illustrerade anvisningar finns på sidan Sisu-instruktion: Anmälning till undervisning och tentamen

Efter att din anmälan har godkänts hittar du dina kurser och tentamina också på sidan Kalender. I Kalender hittar du ett schema för dina kurser och länkar till eventuellt kursmaterial behändigt samlade på ett och samma ställe. 

Instruktioner för JOO-studenter och för dem som slutför fristående studier

Innan du kan anmäla dig till kurser måste din studierätt vara giltig och ska du skapa en studieplan i Sisu för de studier som du har rätt att genomföra. Mer information hittar du i Sisus bruksanvisningar: