Flexibel studierätt (JOO)

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Avtalet för flexibel studierätt (JOO) är ett avtal mellan samtliga universitet i Finland. Avtalet ger grundexamens- och forskarstuderande möjlighet att inkludera studier från andra finländska universitet i sin examen.

JOO-studierna är avgiftsfria för studerande. Den studerande bör vara närvaroanmäld vid sitt hemuniversitet för att kunna ansöka om flexibel studierätt och bedriva studier vid ett annat universitet.

Mer information om universitetens JOO-studieutbud, anvisningar för ansökan samt länken till ansökningsblanketten hittar du på JOOPAS wiki.

Ansökningsinfo (på finska) om JOO-rätt:

-   Torsdagen den 19 september 2019 klockan 14:00 - 15:00, Fabiansgatan 33 – Universitetets huvudbyggnad, sal 21.
-   Tisdagen den 3 mars 2020 klockan 14:00 - 15:00, Fabiansgatan 33 – Universitetets huvudbyggnad, sal 21.

Om du behöver mer information om JOO-studier och hur du ansöker ta kontakt med mobilitetsservicen.

Ansökningstider (Helsingfors universitet som hemuniversitet)

För kandidat och magister studerande ordnas två ansökningsperioder i året (fasta ansökningstider):

  • 1.3. - 15.4. (kl. 15.45) för nästa höstterminens studier
  • 1.9. - 15.10. (kl. 15.45) för nästa vårterminens studier

Ifall tidsfristen inte infaller på en vardag, går ansökningstiden ut följande vardag. Meddelande om beslutet skickas inom en månad efter ansökningstidens utgång.

Obs: Ifall mottagaruniversitetets ansökningstid går ut före 30.4. eller 31.10. ska du fyll i ansökan i Joopas och meddela om den exceptionella ansökningstiden per e-post till mobilitetsservicen på adressen joo[at]helsinki.fi senast en månad innan mottagaruniversitetets ansökningstid går ut.

För forskarstuderande är ansökningstiden fortlöpande. Handläggningstiden är fyra veckor.