Förbered dig för praktiken

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Förutsättningarna för en lyckad praktik är att du förbereder dig, utnyttjar arbetsperioden och analyserar din praktikupplevelse i efterhand.

Att förbereda sig för praktiken

När du har hittat en praktikplats, se till att du gör upp de nödvändiga avtalen för en praktik. Se instruktioner om praktikavtal

Innan praktiken börjar ska den praktikansvariga inom ditt utbildningsprogram godkänna praktikplatsen, så att du kan vara säker på att praktiken kan inkluderas i dina studier. 

Bekanta dig med din praktikplats så väl som möjligt på förhand. Det är bra att komma överens om dina arbetsuppgifter under praktiken, hur handledningen ska organiseras samt de praktiska detaljerna redan innan praktiken börjar. Besök din praktikplats och träffa din praktikhandledare. Handledaren är en anställd som praktikplatsen utnämnt och som introducerar dig till dina arbetsuppgifter, hjälper dig bedöma hur dina färdigheter utvecklas och ger dig respons. 

Rikta in dig på praktiken genom att fundera på följande frågor:

  • Varför är arbetspraktiken viktig för dig?
  • Vad förväntar du dig av praktiken?
  • Hur bemöter du olika utmaningar och problem? Hurdana kunde de vara?
  • Hur tänker du använda din praktikerfarenhet?
  • Arbetsgivarens synvinkel: vad tror du att arbetsgivaren förväntar sig av dig?

Sätt upp mål för praktiken

Praktikens kvalitet och nytta beror på vad du lär dig under praktiken. Utbildningsprogrammen har utarbetat lärandemål för praktiken, så läs ditt eget programs mål innan praktiken börjar.

Sätt även upp egna mål för praktikavsnittet Kaikki irti harjoittelusta - Harjoittelun käsikirja (på finska) hjälper dig fundera på dina egna utvecklings- och lärandemål med tanke på dina arbetslivsfärdigheter. Se också Handbok för en högklassig praktik och uppgifterna i guiden (på finska).

Före praktiken eller strax efter att praktiken börjat ska du gå igenom lärandemålen du satt upp med din praktikhandledare. Så försäkrar du att du och din handledare har en likadan uppfattning om din praktikperiod. Det är bra att reflektera över och vid behov precisera målen du satt upp när praktiken framskrider. 

Allmänna rekommendationer för att planera, genomföra och rapportera om praktiken hittar du i handboken Työelämäjaksot yliopisto-opinnoissa (på finska).

Under praktiken

Introduktion och handledning

Se till att du blir introducerad till dina arbetsuppgifter på praktikplatsen och får handledning. Ha gärna regelbundna möten med din praktikhandledare till exempel i form av gemensamma luncher. Handledaren är ett proffs inom sitt område, så det lönar sig att ta vara på möjligheten till handledning.

Lär dig nytt

Beakta de lärandemål du satt upp under praktiken. Bedöm och reflektera över hur dina kunskaper utvecklas under praktikens gång.

Sträva efter att få ut så mycket som möjligt av praktiken. Under praktiken har du en chans att lära dig något nytt om de färdigheter som krävs i arbetslivet, om dina egna styrkor och om vad du ännu behöver utveckla samt om hur arbetsgivarorganisationen fungerar. Var gärna nyfiken, initiativrik, aktiv och ansvarsfull på praktikplatsen och förhåll dig öppet till de arbetsuppgifter du får.

Praktiken är ett ypperligt tillfälle att utveckla allmänna färdigheter som behövs i arbetslivet. Sök dig självständigt till situationer där du till exempel får uppträda, arbeta i grupp eller lösa problem. Prova nya saker och ta uthärdliga risker. Kom ihåg att du inte alltid lär dig bara av att lyckas. Även misslyckanden och att klara sig ur dem är värdefulla upplevelser.

Nätverka

Dra nytta av möjligheterna praktiken erbjuder och bygg upp dina nätverk. Skapa kontakter på arbetsplatsen och med samarbetspartner du träffar i arbetet. Målet är att skapa ett nätverk av professionella kontakter som du kan dela information och samarbeta med. Försök komma med på möten och evenemang där du kan träffa nya människor.

Ta ansvar för att göra din praktik lyckad

Se till att dina arbetsuppgifter under praktiken motsvarar det som avtalats. Om de inte gör det, tveka inte att ta det till tals med din handledare i god tid. Var öppen på arbetsplatsen och berätta om dina önskemål gällande arbetsuppgifterna och ditt behov av handledning. Så kan du påverka hur väl din praktik lyckas. I problemsituationer, ta kontakt med en av kontaktpersonerna för praktik vid universitetet. Karriärservicens praktikteam ger dig råd vid eventuella problemsituationer via adressen traineeships@helsinki.fi.  

TIPS: Skriv upp den respons du får under praktiken! Det kan hjälpa dig när du söker ditt följande arbete och reflekterar över dina styrkor. Du kan också under en arbetsintervju bli frågad hurdan du är som arbetstagare, hur dina arbetskamrater skulle beskriva dig eller hurdan respons du har fått på din senaste arbetsplats.

Rapportera om praktiken

Studieprestationen för praktiken godkänns av den lärare ditt utbildningsprogram har utsett som praktikansvarig. Hur du rapporterar om din praktik varierar enligt utbildningsprogram, men i allmänhet krävs minst en praktikrapport och ett bifogat arbetsintyg för att prestationen ska godkännas. Utöver dessa kan även andra inlärningsuppgifter krävas för prestationen. 

Läraren som ansvarar för praktik inom ditt utbildningsprogram kan ge dig anvisningar för hur du skriver en praktikrapport. Om ditt utbildningsprogram inte har egna rapporteringsanvisningar kan du använda den allmänna handboken för praktikrapportering som stöd för att skriva rapporten.

TIPS: Anteckna alla arbetsuppgifter du har under praktikens gång. Det händer lätt att man glömmer vilka uppgifter man haft om man inte skriver ner dem. När du antecknar dina arbetsuppgifter blir det också enklare att skriva praktikrapporten och att komplettera ditt CV efter praktiken.