Infotillfällen om utbytesstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Kom på våra evenemang och lär dig mera om studentutbyte. På ansökningskliniker, evenemang för studenter som har blivit valda för utbyte och studenter som just skall åka på utbyte ger dig stöd i utbytesprocessens olika steg. Efter utbyte kan du komma och tala om dina erfarenheter på Vad lärde jag mig i utbyte? - evenemanget. 

Följ oss och få information om våra evenemang på vår Facebook-sida!

Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemang

Höst 2022

EU och EES området, kompletterande antagning

Tis 6.9.2022 kl 14.15-16.00 

Presentation (på engelska)

 

För utbyte utanför EU och EES 

tis 4.10.2022 på finska, klo 16.15–18.00 online, Zoom-länken kommer senare

tors 6.10.2022 på svenska, klo 16.15-18.00 online, Zoom-länken till evenemanget

 

Tidigare evenemang:

tor 20.1.2022 klo 16.15–18 online: Hur väljer jag mitt utbytesmål? (på svenska) Presentation: utbytesinfo 20.1.2022

 

Ansökningskliniker

Kom och gör din Mobility Online -ansökan med mobilitetservicens experter. Samtidigt kan du ställa frågor om ansöknings teknisk sida. När du kommer på kliniken skall du redan veta vilken utbytesdestination du tänker söka till. Målet med ansökningskliniken är att hjälpa dig med din ansökan i Mobility Online. Om du ännu funderar över vart du borde åka kan du läsa om målen på Utbytesdestinationer, komma på  Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemanget (se ovan) eller komma på mobilitetsservicens mottagning.

Höst 2022

EU och EES området, kompletterande antagning

tors 8.9.2022 klo 14.15–16.00 Aleksandria atk K130

 

För utbyte utanför EU och EES 

tis 18.10.2022 klo 14.15–16.00 Aleksandria atk K130

(Ny datum:) ons 19.10.2022 klo 10.15-12.00 Kumpula Physicum, atk D210

tors 20.10.2022 klo 10.15-12.00 Viikki Infokeskus, atk K1046

Evenemang för studenter som har blivit valda för utbyte

Har du blivit vald för utbytesstudier? Vet du vad du skall göra som nästa steg?

Under tillfället berättar vi hur du skall ansöka till ditt utbytesuniversitet, tips on praktiska arrangemang och regler som gäller Erasmus- och Nordplus-programmen (t.ex. stipendier och språktest).

Tillfället är riktat för alla studenter som valts till Erasmus- och Nordplusutbyte av Helsingfors universitet. Tillfället är på finska men frågor kan också ställas på svenska.

Nästa tillfälle för studerande som valts för utbyte är:

Höst 2022

 tors 22.9.2022 klo 16.15 online

Pdf (suomeksi), Pdf (in English)

Vår 2022

tor 7.4.2022 klo 16.15 online:  bara för studerande som skall åka på utbyte höst 2022 till Europa (EU/EES)

Pdf (suomeksi) , Pdf (in English)

Evenemang för studenter som skall åka på sitt utbyte

Evenemang för studenter som skall åka på sitt utbyte. Du får vinkar och råd om hur du förbereder dig för utbyte och tillfället  ger dig chancen att träffa studenter som är på väg på utbyte till samma land eller högskola. Samtidigt kan du träffa en student från Helsingfors universitet och höra om dennas erfarenheter som varit på utbyte i samma land som du är på väg till. Evenemanget börjar med en allmändel som tar ca 1 timme. Efter det mötas grupperna och du har en möjlighet att träffa en student som varit i utbyte i samma land som du själva är på väg till samt de andra som ska åka dit.

Tillfällen är på finska men frågor kan också ställas på svenska.

Tillfällen arrangeras två gånger i året och gäller bara studerande som ska åka på utbyte under följande termin.

Nästa evenemang:

Höst 2022

Utanför EU/EES

ti 11.10.2022 kello 16.15–18.00 Unioninkatu 35, Aud 116

Europa (EU/EES):

ti 8.11.2022 klo 16.15–18.00 Porthania, PI

 

Tidigare evenemang

Vår 2022 (OBS! Nya dagar)

Europa (EU/EES):

tis 7.6.2022 klo 16.15 Centrum Porthania PI, Presentation slides (in English)

Utanför EU/EES

to 9.6.2022 klo 16.15 Centrum: Metsätalo, sal 6 (sal kan ändras, följa den här sidan). OBS! Bara studerande som ska åka på hösten rymmas i salen. Presentation slides (in English)

 

Vad lärde jag mig i utbyte? -evenemang

Vad lärde jag mig i utbyte?-evenemanget arrangeras engång per termin. Under evenemanget funderar vi bland annat på hur man bästa kan ta vara på erfarenheterna från utbyte i arbetslivet och hur man bäst kan föra fram erfarenheterna när man söker om jobb eller skriver sin CV.

Vår 2022

16.3.2022 evenemanget inställas.

Höst 2021

ons 6.10.kl 14.15-16 (online, på finska).

Tidigare evenemang 14.3.2018 (på finska)

 

Info om arbetspraktik: praktik utomlands

Karriärservicen och mobilitetsservicen håller tillsammans infon om arbetspraktik både i Finland och utomlands (på finska och på engelska).

Evenemang och länkar till anmälningen kan hittas på Karriärservicens sida.