Infotillfällen om utbytesstudier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Pga. coronavirussituationen dessa tillfällen hålls inte på kampusen tills vidare.

Kom på våra evenemang och lär dig mera om studentutbyte. På ansökningskliniker, evenemang för studenter som har blivit valda för utbyte och studenter som just skall åka på utbyte ger dig stöd i utbytesprocessens olika steg. Efter utbyte kan du komma och tala om dina erfarenheter på Vad lärde jag mig i utbyte? - evenemanget. 

Följ oss och få information om våra evenemang på vår Facebook-sida!

Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemang

Nästa Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemang:

Du kan välja det språket, platsen och tiden som passar dig bäst. Tillfällena som arrangeras vid olika kampus kan innehålla kampusspecifikt innehåll på de finska tillfällena. 

Höst 2021:

EU och EES området, kompletterande antagning

ons 8.9.2021 klo 14.15–16 online (på finska)

tors 9.9.2021 klo 16.15–18 online (in English)

 

För utbyte utanför EU och EES 

ons 13.10.2021 klo 16.15–18 online (på finska)

tors 14.10.2021 16.15–18 online (på svenska) Presentation: utbytesinfo 14.10.2021

 

Ansökningskliniker

Kom och gör din Mobility Online -ansökan med mobilitetservicens experter i Zoom. Samtidigt kan du ställa frågor om utbyte. När du kommer på kliniken skall du redan veta vilken utbytesdestination du tänker söka till. Målet med ansökningskliniken är att hjälpa dig med din ansökan i Mobility Online. Om du ännu funderar över vart du borde åka kan du läsa om målen på Utbytesdestinationer, komma på  Hur väljer jag mitt utbytesmål? - evenemanget (se ovan) eller komma på mobilitetsservicens mottagning.

Höst 2021:

EU och EES området, kompletterande antagning

fre 10.9.2021 klo 9.15–11 online, länken till evenemanget

 

För utbyte utanför EU och EES 

to 28.10.2021 klo 13.15–15 online, länken tilläggas närmare evenemanget

 

Evenemang för studenter som har blivit valda för utbyte

Har du blivit vald för utbytesstudier? Vet du vad du skall göra som nästa steg?

Under tillfället berättar vi hur du skall ansöka till ditt utbytesuniversitet, tips on praktiska arrangemang och regler som gäller Erasmus- och Nordplus-programmen (t.ex. stipendier och språktest).

Tillfället är riktat för alla studenter som valts till Erasmus- och Nordplusutbyte av Helsingfors universitet. Tillfället är på finska men frågor kan också ställas på svenska.

Nästa tillfälle för studerande som valts för utbyte är:

Höst 2021

Erasmus- och Nordplus-utbyte samt utbyte till Schweitz

to 16.9.2021 klo 16.15  PDF (på finska)

 

 

Evenemang för studenter som skall åka på sitt utbyte

Evenemang för studenter som skall åka på sitt utbyte. Du får vinkar och råd om hur du förbereder dig för utbyte och tillfället  ger dig chancen att träffa studenter som är på väg på utbyte till samma land eller högskola. Samtidigt kan du träffa en student från Helsingfors universitet och höra om dennas erfarenheter som varit på utbyte i samma land som du är på väg till. Evenemanget börjar med en allmändel i Zoom som tar ca 1 timme. Efter det flyttar grupperna till Teams-platformen och du har en möjlighet att träffa en student som varit i utbyte i samma land som du själva är på väg till samt de andra som ska åka dit.

Tillfällen är på finska men frågor kan också ställas på svenska.

Tillfällen arrangeras två gånger i året och gäller bara studerande som ska åka på utbyte under följande termin.

 

Nästa evenemang (i Zoom, länker ska skickas till dom som ska åka på utbyte):

Höst 2021

Afrika och Latinamerika:
mån 4.10.2021 klo 14.15.

Europa och Norden:

mån 8.11.2021 klo 16.15–18

Ryssland, Georgien, Ukraina, Mellanöstern samt Egypten:

tis 9.11.2021 klo 16.15

Asien, Nordamerika och Oceanien:

ons 17.11.2021 kello 16.15–18. För studerande som skall åka följande termin

 

Tidigate evenemang

Europa och Norden:

tis 1.6.2021 Presentation PDF (på Finska)

Mellanöstern, Latinamerika och Afrika; Ryssland, Georgien samt Laos:

ons 2.6.2021 klo 16.15 Presentation pdf (på finska)

Asien och Nordamerika:

tors 3.6.2021 klo 16.15 Presentation pdf (på finska)

 

Vad lärde jag mig i utbyte? -evenemang

Vad lärde jag mig i utbyte?-evenemanget arrangeras engång per termin. Under evenemanget funderar vi bland annat på hur man bästa kan ta vara på erfarenheterna från utbyte i arbetslivet och hur man bäst kan föra fram erfarenheterna när man söker om jobb eller skriver sin CV.

Höst 2021: ons 6.10.kl 14.15-16 (online, på finska). De som var på utbyte under de sista par år ska få inbjudan med Zoom-länken i september.

 

Tidigare evenemang 14.3.2018 (på finska)

Vår 2021: ons 24.3. kl 14-16 (suomeksi, online). De som var på utbyte i 2020 ska få inbjudan med Zoom-länken i februari.

tors 19.9.2019 klo 16.00-18.00 Topelia, B107. Tilaisuuteen mahtuu 25 ihmistä.

 

Informations tillfälle för studenter som har varit på utbyte läsåret 2020-2021

Åren 2020 och 2021 har varit exceptionella och oförutsägbara både i Finland och runt om i världen på grund av spridningen av coronaviruset. Denna exceptionella situation har också påverkat utbytesstudier. Mobilitetsservicen arrangerar ett tillfälle om praktiska arrangemang efter utbytet, olika utbytesupplevelser under pandemin och internationalisering på hemmaplan för studerande som har varit på utbyte under läsåret 2020-2021.

Tillfället är på finska men frågor kan också ställas på svenska.

Torsdag 27.5.2021  presentation pdf (på finska)

Material från tidigare infotillfällen:

Info om arbetspraktik: praktik utomlands

Karriärservicen och mobilitetsservicen håller tillsammans infon om arbetspraktik både i Finland och utomlands (på finska och på engelska).

Evenemang och länkar till anmälningen kan hittas på Karriärservicens sida.