Karriärservicens evenemang

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Karriärservicen anordnar olika evenemang och workshoppar. För mer information om alla evenemang, kontakta: careerservices@helsinki.fi.

 

Evenemang finns på JobTeaser -portalen

Karriärservicens evenemang har flyttats till JobTeaser-portal. Där hittar du också karriärevenemang för studenter och nyutexaminerade från företag och andra organisationer.

Viktigt! För att bläddra bland jobbannonser efter inloggningen, välj alternativ "STUDENT or ALUMNI" eller "OPISKELIJA tai ALUMNI" utöver ditt utbildningsområde under Kurser (Courses or Koulutusala). Så hittar även anbud från finländska arbetsgivare till ditt skrivbord.

 

Jobbsökning, kompetensidentifiering och LinkedIn -workshoppar (hösten 2022)

Opiskelijoita tuoleilla ja työpajojen otsikko

Karriärservicen ordnar flera grupper och workshoppar på hösten 2022. Se alla datum och anmäla dig på JobTeaser-portalen.

Erkänn ditt kunnande 

Vet du redan vad allt du kan? Kan du berätta om ditt kunnande som du har fått såväl från studier, arbetslivet som på fritiden?I den här workshoppen får du kartlägga ditt eget kunnande, färdigheter och styrkor. Du lär dig också att formulera det på ett sätt som passar arbetssökning. I workshoppen får du arbeta både självständigt och med andra studerande.

Effektiv arbetssökning

Kom och nappa våra karriärvägledares bästa tips gällande arbetssökning! Under tillfället kommer du att få hjälp med bl.a. följande frågor: Hur lönar det sig att börja arbetssökningen? Hur skriver man en bra ansökan och har en CV så att man skiljer sig från mängden? Hur kan man använda sociala medier i jobbsökning? Var gömmer alla arbeten? I samband med workshop-delen av tillfället får du läsa och kommentera de andra deltagares CV i en stöttande miljö.

Lyckas med jobbintervjun

Hur förbereder du dig inför jobbintervjun? Kom och nappa karriärservicens bästa tips! Vilka är de vanligaste frågorna vid en jobbintervju och vad får rekryteraren inte fråga? I workshoppen får du svar på dessa frågor och du får också öva på jobbintervjusituationen med 3-4 andra studerande i en stödjande och uppmuntrande stämning. 

LinkedIn 1: LinkedIn-workshoppar

Kom och uppdatera din Linkedin profil till en ny nivå! Vi går igenom din profil med tanke på arbetssökning samt networking. Vad lägger rekryterare märke till i din LinkedIn profil och hur kan du utmärka dig bland andra sökanden? Vi hjälper dig med att skriva din profiltext och ifall du vill har du möjlighet att kommentera och få konstruktiv kritik på din profil av andra studeranden.

LinkedIn 2: LinkedIn forsättning

Har du redan en LinkedIn profil, men du undrar om den motsvarar dina behov eller om den återspeglar det du önskar till läsaren? Använder du de rätta sökorden, anknyter din rubrik till den övriga profiltexten, urskiljer sig dina målsättningar, kunnande och styrkor tydligt och klart? Vid detta tillfälle kan du diskutera LinkedIn med andra deltagare och ställa frågor som du undrar över!

Gör din praktik lyckad    

Kommer du att snart börja din praktik och tänker hur det lönar sig att förbereda sig för att praktiken blir lyckad? Eller funderar du på hur du får bästa möjliga nytta av praktiken med tanke på framtiden? Under denna workshop jobbar vi med just dessa teman, vi jobbar både ensamma och i grupp.

Anmälning och datum:

Workshopparna hålls vanligtvis på måndagar kl. 12.00-14.00. Platsen (Handledningshörnan eller Zoom) anges efter evenemanget. Workshoppens språk går enligt workshoppens namn. Den exakta längden är markerad i JobTeaser-evenemanget. Anmälan för November och December workshopparna öppnar senare på hösten. Se alla datum och anmäl dig via JobTeaser-portalen.

 

September:

12.9. Taitavaksi työnhaussa (Zoom)

26.9. Tunnista osaamisesi (Handledningshörnan)

Oktober:

10.10. LinkedIn 1: Opi hyödyntämään LinkedInia (Zoom)

17.10. Effective job search (Zoom)

24.10. Onnistu työhaastattelussa (Handledningshörnan)

31.10. Tuumaustauko (Handledningshörnan)

31.10. Recognise your skills (Zoom)

November:

7.11. Taitavaksi työnhaussa (Zoom)

10.11. Kaikki irti harjoittelusta (huom! torstai) (Zoom)

14.11. Tunnista osaamisesi (Zoom)

21.11. LinkedIn 1: Opi hyödyntämään Linkedinia (Zoom)

21.11. LinkedIn 1: Learn how to LinkedIn (Handledningshörnan)

28.11. Onnistu työhaastattelussa (Zoom) (en rekrytering specialist som en besökande talare)

28.11. Nail your job interview (Handledningshörnan)

December:

12.12. LinkedIn 2: Osaaminen esiin LinkedInissa (Zoom)

12.12. Lyckas med jobbintervjun (Zoom)

 

Mera information, kontakta: careerservices@helsinki.fi

Stöd för studier och karriärplanering (hösten 2022)

Upplever du att dina studier framskrider långsammare än du önskar? Har du blivit osäker på vilka dina mål egentligen är? Behöver du hjälp med att identifiera dina egna styrkor och färdigheter? Behöver du uppmuntran från andra studerande som funderar på samma studie- eller karriärrelaterade saker?

Om du svarade ja på en eller flera frågor kan Handledningshörnans kamratgrupper vara något för dig!

OBS! Grupperna som karriärvägledarna, studiehandledarna och studiepsykologerna håller har fått en egen sida. Läs mera om grupper.

-----

Observera att ingen specifik handledning för studier inom ett visst utbildningsprogram eller en viss fakultet erbjuds i smågrupperna. Om du t.ex. behöver hjälp med att utreda vilka studier du ännu ska genomföra, hittar du kontaktuppgifterna till Studentservicens fakultetsspecifika rådgivning här.