IT-tjänster för studerande

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Irriterad av IT? Bekanta dig med studiematerialet för studieperioden Studentens digitalkompetens så slipper du irriteras!

IT-tjänsterna och användarstödet vid universitetet produceras av IT-centret. Du hittar kompletta beskrivningar av tjänsterna i IT-centrets servicekatalog.

Följ oss på Twitter @IT_HelsinkiUni

Stöd och rådgivning

Helpdesk

Helpdesks webbplats finns självbetjäningsinstruktionerna för de vanligaste applikationerna och IT-tjänsterna vid universitetet sammanställda. Webbplatsen finns tillgänglig dygnet runt på finska, svenska och engelska.

IT Helpdesk erbjuder användarstöd med IT-tjänster, viktiga applikationer och informationssystem för alla som studerar och arbetar vid Helsingfors universitet. Du kan kontakta IT Helpdesk via chatten, per telefon eller per e-post. Om ditt ärende är brådskande, ska du i första hand använda chatten. I brådskande fall kan du även ringa. Om ärendet inte är brådskande, skicka e-post i stället.

ID Point-identifiering

ID Point är en identifieringstjänst med vilken alla med anknytning till universitetet kan enkelt och tryggt använda  tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Du kan identifiera dig på alla campus och på flera distansverksamhetsställen. Mer information om ID Point finns på Helpdesks webbplats.

Datasäkerhet och dataskydd

Sinä olet tietoturvan tärkein lenkki!

Datasäkerhet angår alla på universitetet, och vi har alla ett gemensamt ansvar för att ta hand om den. Bekanta dig med anvisningarna nedan.

Dataskyddsförordningen ställer minimikrav för behandlingen av personuppgifter i EU-länderna.

Datasäkerhetsgruppen på IT-centret (Flamma) ansvarar för universitetets övergripande datasäkerhet och för att utveckla den.

Inloggning och förbindelser

Kirjautuminen ja yhteydet

Användarnamn och lösenord

Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på universitetets arbetsstationer samt för universitetets elektroniska tjänster, till exempel e-post, intranet och hemkatalog. Behörighetens giltighetstid är alltid begränsad.

Trådlösa nätförbindelser

Universitetets besökarnätverk eduroam och HUPnet erbjuder en möjlighet att använda trådlösa förbindelser. Se instruktionerna för trådlösa förbinder vid universitet på Helpdesks webbplats.

Fjärranvändning av nätverk och material

Användning av universitetets interna nättjänster utanför universitetet. Se instruktionerna för fjärranvändning av universitetets tjänster på Helpdesks webbplats.

Kontakter och publicering

Tallennus

Office 365

Office 365 är ett paket med tjänster för elektronisk kommunikation och tidsplanering för alla vid universitetet. Se instruktionerna för Office 365 på Helpdesks webbplats.

E-post

Behörigheten omfattar en personlig helsinki.fi-adress och e-postlåda. Tjänsten innehåller filtrering för skräppost och skadeprogram. Postlistor och gemensamma serviceadresser finns som tilläggstjänst. Logga in på tjänste med användsnamnet 'namn@ad.helsinki.fi'. Se instruktionerna för E-postprogram på Helpdesks webbplats.

Krypterad e-post

Med hjälp av tjänsten för krypterad e-post kan du skicka e-postmeddelanden inklusive bilagor i krypterad form. Se instruktionerna för konfidentiell e-post  på Helpdesks webbplats.

Flamma arbetsgrupper och wiki

En webbtjänst där du kan skapa och publicera eget innehåll. Den fungerar också som plattform för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet, gäster och externa organisationer.

Bloggar

En tjänst för att administrera och publicera webbplatser i bloggformat. Instruktioner och support finns du här. (på engelska)

UniTube

En tjänstehelhet som är avsedd för produktion, publicering och visning av video- och audiomaterial. Se instruktionerna för Unitube på Helpdesks webbplats.

Videokonferens

Helsingfors universitet erbjuder videokommunikation både som traditionell videokonferens och som webbmöten. Se instruktionerna för videokommunikation på Helpdesks webbplats.

Lagring

Tallenus

Personligt lagringsutrymme är ett skyddat och säkerhetskopierat diskutrymme som vi rekommenderar att alla vid universitetet sparar sina filer i. Utöver det personliga lagringsutrymmet har du tillgång till flera andra lagringsmetoder som lämpar sig för att dela information med andra och bearbeta dokument tillsammans.

Utskrifter och programvaror

Kaisakirjasto

Utskrifter

Att skriva ut vid universitetet är alltid avgiftsbelagt för studerande. Du kan köpa ytterligare utskriftssaldo och kolla priser i Unigrafias saldobutik. Se instruktionerna för utskift på Helpdesks webbplats.

Programvaror

IT-centret administrerar anskaffningen och användningen av programvarulicenser vid universitetet samt tillhandahåller program som skaffats för universitetets bruk via programdistributionen. Se instruktionerna för programvaror på Helpdesks webbplats.

Universitetetslicenser 

IT-centret har skaffat omfattande licenser för de flesta programvaror som används vid universitetet. Beroende på avtal omfattar licenserna förutom universitetets datorer även studerandenas egna datorer. Se instruktionerna för universitetetslicenser här.

Programdistributionen

Programdistributionen är en distributionstjänst för program som universitetet skaffat för hemanvändning av studerande och personal. Bruksanvisning för programdistributionen finns på Helpdesks webbplats.

Office 365 ProPlus

Om du använder Office 365, får du tillgång till ett avgiftsfritt Office 365 ProPlus-paket som bland annat omfattar rätten att installera Microsoft Office-paketet även på egna enheter. Se instruktionerna för Office 365 ProPlus på Helpdesks webbplats.

Linux

Dessutom tillhandahåller universitetet ett Cubbli-Linux som installeras på arbetsstationer och som även kan användas via en virtuell arbetsstation. Du kan använda Cubbli med ditt vanliga användarnamn till universitetet. Det ger dig tillgång till de viktigaste tjänsterna vid universitet. Se instruktionerna för Unix och Linux på Helpdesks webbplats.