IT-tjänster för studerande

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Irriterad av IT? Bekanta dig med studiematerialet för studieperioden Studentens digitalkompetens så slipper du irriteras!

IT-tjänsterna och användarstödet vid universitetet produceras av IT-centret. Du hittar kompletta beskrivningar av tjänsterna i IT-centrets servicekatalog.

Följ oss på Twitter @IT_HelsinkiUni

IT -centrets statussida kan du se t.ex. våra felmeddelanden och de olika informationssystemens status.

Stöd och rådgivning

Helpdesk

IT-Helpdesks webbplats finns självbetjäningsinstruktionerna för de vanligaste applikationerna och IT-tjänsterna vid universitetet sammanställda. Webbplatsen finns tillgänglig dygnet runt på finska, svenska och engelska.

IT Helpdesk erbjuder användarstöd med IT-tjänster, viktiga applikationer och informationssystem för alla som studerar och arbetar vid Helsingfors universitet. Du kan kontakta IT Helpdesk via chatten, per telefon eller per e-post. Om ditt ärende är brådskande, ska du i första hand använda chatten. I brådskande fall kan du även ringa. Om ärendet inte är brådskande, skicka e-post i stället.

ID Point-identifiering

ID Point är en identifieringstjänst med vilken alla med anknytning till universitetet kan enkelt och tryggt använda  tjänster som kräver personidentifiering per telefon. Du kan identifiera dig på alla campus och på flera distansverksamhetsställen. Mer information om ID Point finns på Helpdesks webbplats.

Inloggning och förbindelser

Kirjautuminen ja yhteydet

Användarnamn och lösenord

Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på universitetets arbetsstationer samt för universitetets elektroniska tjänster, till exempel e-post, intranet och hemkatalog. Behörighetens giltighetstid är alltid begränsad.

Trådlösa nätförbindelser

Universitetets besökarnätverk eduroam erbjuder en möjlighet att använda trådlösa förbindelser. Se instruktionerna för trådlösa förbinder vid universitet på IT-Helpdesks webbplats.

Fjärranvändning av nätverk och material

Användning av universitetets interna nättjänster utanför universitetet. Se instruktionerna för fjärranvändning av universitetets tjänster på IT-Helpdesks webbplats.

Datasäkerhet och dataskydd

Sinä olet tietoturvan tärkein lenkki!

Datasäkerhet angår alla på universitetet, och vi har alla ett gemensamt ansvar för att ta hand om den. Bekanta dig med anvisningarna nedan.

Dataskyddsförordningen ställer minimikrav för behandlingen av personuppgifter i EU-länderna.

Datasäkerhetsgruppen på IT-centret (Flamma) ansvarar för universitetets övergripande datasäkerhet och för att utveckla den.

Helsingfors universitets datasäkerhetstest

I bakgrunden en bild av binär kod och formen av ett hjärta, Helsingfors universitets logo.

Datasäkerheten vid Helsingfors universitet kräver kontinuerligt arbete. Ett tydligt exempel på hot mot datasäkerheten är de återkommande nätfiskemeddelanden som många av oss har fått via e-post. Genom nätfiskekampanjer har nätkriminella lyckats kapa flera användarnamn. Med hjälp av dem har de kunnat utnyttja personalens, de studerandes och universitetets uppgifter. Samtidigt är datasäkerheten något mycket vardagligare. Oftast är vårt beteende, oavsett om det främjar eller minskar datasäkerheten, helt automatiskt och vi tänker inte aktivt på vilka rutiner som skulle öka säkerheten.

Vad är Helsingfors universitets datasäkerhetstest?

Helsingfors universitets datasäkerhetstest fäster uppmärksamhet vid datasäkerhet och datasäkert beteende. Det korta, årliga testet är obligatoriskt för personal och examensstuderande.

Om du inte gör testet inom utsatt tid, spärras ditt användarnamn.

Om du är både anställd vid universitetet och en examensstuderande, vänligen gör testet riktat till personalen (Flamma).

Vilken nytta har jag av datasäkerhetstestet?

 • Du skyddar dina viktiga uppgifter.
 • Du kan allt bättre agera på ett säkert sätt i universitetets IT-miljö.
 • Du minimerar risken för att öppna fel länkar och bli lurad på nätet.
 • Eftersom frågorna i datasäkerhetstestet fokuserar på aktuella hot, har du alltid den senaste informationen om datasäkerhet.

När gör jag testet?

Testet görs en gång om året. Tiderna för att genomföra testet fördelas över hela läsåret och tiden för genomförandet bestäms utgående från användarnamnet.

Du kommer att meddelas om din tid per e-post. Du får flera påminnelser om testet per e-post (från noreply@helsinki.fi), varav den första kommer två månader innan tidsfristen går ut.

Om du ska resa utomlands för längre än två månader, gör Helsingfors universitets datasäkerhetstest för läsåret i fråga på förhand. Det nya läsårets test kommer att finnas tillgängligt från och med den 1 juli.

Exempelbild av ett e-postmeddelande som informerar dig om din egen testtid. Meddelande kommer från noreply@helsinki.fi.
Exempelbild av ett e-postmeddelande som informerar dig om din egen testtid. Meddelande kommer från noreply@helsinki.fi.

Datasäkerhetstestet i praktiken

 • Datasäkerhetstestet görs i universitetets Moodle-inlärningsmiljö:
  Moodle-området: Helsingfors universitets datasäkerhetstest för studerande (läsåret 2022-2023)
 • Det tar bara cirka 15 minuter att göra testet.
 • Testet består av fem frågor, som väljs slumpmässigt från frågebanken. Gränsen för att klara testet är 80/100 poäng.
 • Om du inte klarar testet kan du göra om det så många gånger som behövs.
 • Om du inte gör testet före utsatt tid, spärras ditt användarnamn.
 • Om ditt användarnamn spärras och du inte har gjort Helsingfors universitets datasäkerhetstest, kontakta IT-Helpdesken via chatten, per telefon (029 41 55555) eller per e-post (helpdesk@helsinki.fi). När det råder rusning är chatten ofta det snabbaste sättet att lösa ett problem!

Obs! Om du vill avregistrera dig från kursområdet efter du har genomfört testet, gör det tidigast nästa dag. Om du avregistrerar dig omedelbart efter du har genomfört testet, kommer uppgifter om genomfört test inte att registreras i testets bakgrundssystem.

Tillgängligheten

Man har strävat efter att satsa på tillgängligheten i testet. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation. Läs mer: Helsingfors universitets studenters datasäkerhetstest tillgänglighetsutlåtande. Om du ändå upplever att något hindrar dig från att göra testet ska du kontakta IT-Helpdesken. Vi funderar tillsammans på hur vi kan lösa problemet.

Vanliga frågor

Fråga: Varför måste jag göra testet?

Svar: Eftersom vår datasäkerhet har drabbats hårt under de senaste åren, har universitetets ledning bestämt sig för att införa testet. Informationssäkerhet är ett delat ansvar för alla medlemmar i gemenskapen. Det är därför viktigt att upprätthålla IT-säkerhetskompetens och medvetenhet om aktuella IT-säkerhetsfrågor.

Fråga: Vem utarbetar frågorna och testet? Var kan jag ge respons?

Svar: Flera enheter vid universitetet har deltagit i utarbetandet av testet och frågorna. Du kan ge respons på frågorna och testet via responsblanketten för datasäkerhetstestet.

Fråga: Mitt användarnamn spärrades! Vad ska jag göra?

Svar: Kontakta IT-Helpdesken.

Fråga: Vad händer om jag inte klarar testet?

Svar: Om du inte klarar testet kan du göra om det så många gånger som behövs. Var inte orolig, testet är inte svårt. Syftet med testet är att väcka intresse för frågor som är viktiga med tanke på datasäkerhet. Om du ändå inte gör testet före den utsatta tiden, spärras ditt användarnamn och du kan inte logga in i universitetets system. Då kan du, om du har motiverade skäl, be om tilläggstid för att göra testet genom att kontakta IT-Helpdesken via chatten, per telefon (029 41 55555) eller per e-post (helpdesk@helsinki.fi).  När det råder rusning är chatten ofta det snabbaste sättet att lösa ett problem!

Fråga: Jag har redan genomgått Studentens digitalkompetens och/eller andra kurser i ämnet. Behöver jag ändå göra testet?

Svar: Ja, alla vid universitetet ska göra Helsingfors universitets datasäkerhetstest en gång per år.

Fråga: Jag är både anställd och en examensstuderande, vilket datasäkerhetstest ska jag göra?

Svar: Om du är både anställd och en examensstuderande, gör datasäkerhetstestet riktat till personalen (Flamma). Du får en påminnelse om testet per e-post. I påminnelsen får du veta vilket test du ska göra.

Fråga: Jag är en utbytesstuderande på besök vid Helsingfors universitet. Måste jag ta datasäkerhetstestet?

Svar: Testet är obligatoriskt endast för examensstuderande (kandidat- och magisterstuderande samt doktorander). Om du är en utbytesstuderande eller kompletterar fristående studier vid Helsingfors universitet, behöver du inte göra testet – men du kan om du vill.

Kontakter och publicering

Tallennus

Office 365

Office 365 är ett paket med tjänster för elektronisk kommunikation och tidsplanering för alla vid universitetet. Se instruktionerna för Office 365 på IT-Helpdesks webbplats.

E-post

Behörigheten omfattar en personlig helsinki.fi-adress och e-postlåda. Tjänsten innehåller filtrering för skräppost och skadeprogram. Postlistor och gemensamma serviceadresser finns som tilläggstjänst. Logga in på tjänsten med användarnamnet "namn@ad.helsinki.fi" (till exempel: rkeskiva@ad.helsinki.fi). Se instruktionerna för E-postprogram på IT-Helpdesks webbplats.

Krypterad e-post

Med hjälp av tjänsten för krypterad e-post kan du skicka e-postmeddelanden inklusive bilagor i krypterad form. Se instruktionerna för konfidentiell e-post  på IT-Helpdesks webbplats.

Flamma arbetsgrupper och wiki

En webbtjänst där du kan skapa och publicera eget innehåll. Den fungerar också som plattform för samarbete mellan studerande och anställda vid universitetet, gäster och externa organisationer.

Bloggar

En tjänst för att administrera och publicera webbplatser i bloggformat. Instruktioner och support finns du här (på engelska).

Unitube

En tjänstehelhet som är avsedd för produktion, publicering och visning av video- och audiomaterial. Se instruktionerna för Unitube på IT-Helpdesks webbplats.

Videokonferens

Helsingfors universitet erbjuder videokommunikation både som traditionell videokonferens och som webbmöten. Se instruktionerna för videokommunikation på IT-Helpdesks webbplats.

Lagring

Tallenus

Personligt lagringsutrymme är ett skyddat och säkerhetskopierat diskutrymme som vi rekommenderar att alla vid universitetet sparar sina filer i. Utöver det personliga lagringsutrymmet har du tillgång till flera andra lagringsmetoder som lämpar sig för att dela information med andra och bearbeta dokument tillsammans.

Utskrifter och programvaror

Kaisakirjasto

Utskrifter

Att skriva ut vid universitetet är alltid avgiftsbelagt för studerande. Du kan köpa ytterligare utskriftssaldo och kolla priser i Unigrafias saldobutik (på finska och engelska)Se instruktionerna för utskrift på IT-Helpdesks webbplats.

Verktygen för nätundervisning

För nätundervisning använder universitetet bland annat Moodle, Teams och Zoom. Moodle-instruktioner för studerande hittar du i universitetets Moodle-wiki. Instruktioner för Teams och Planner samt instruktioner för videokommunikationstjänst Zoom hittar du på IT-Helpdesks webbplats.

Programvaror

IT-centret administrerar anskaffningen och användningen av programvarulicenser vid universitetet samt tillhandahåller program som skaffats för universitetets bruk via programdistributionen. Se instruktionerna för programvaror på IT-Helpdesks webbplats.

Universitetslicenser 

IT-centret har skaffat omfattande licenser för de flesta programvaror som används vid universitetet. Beroende på avtal omfattar licenserna förutom universitetets datorer även studerandenas egna datorer. Se instruktionerna för universitetetslicenser här.

Programdistributionen

Programdistributionen är en distributionstjänst för program som universitetet skaffat för hemanvändning av studerande och personal. Bruksanvisning för programdistributionen finns på IT-Helpdesks webbplats.

Office 365 ProPlus

Om du använder Office 365, får du tillgång till ett avgiftsfritt Office 365 ProPlus-paket som bland annat omfattar rätten att installera Microsoft Office-paketet även på egna enheter. Se instruktionerna för Office 365 ProPlus på IT-Helpdesks webbplats.

Linux

Dessutom tillhandahåller universitetet ett Cubbli-Linux som installeras på arbetsstationer och som även kan användas via en virtuell arbetsstation. Du kan använda Cubbli med ditt vanliga användarnamn till universitetet. Det ger dig tillgång till de viktigaste tjänsterna vid universitet. Se instruktionerna för Unix och Linux på IT-Helpdesks webbplats.

Sisu

Sisu är Helsingfors universitets studieförvaltningssystemet. I Sisu planerar du dina studier, gör kursanmälningarna och när utexaminering är nära ansöker du om ditt examensbevis. Om du har frågor gällande Sisu, vänligen kontakta Studentservicen. Läs mer på sidan Sisu-instruktioner för studerande(på finska och på engelska).

Du hittar kompletta beskrivningar av tjänsterna i IT-centrets servicekatalog.