Studentens digitalkompetens

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studentens digitalkompetens är ett obligatoriskt studieavsnitt för alla grundexamensstuderande som avlägger lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Universitetet erbjuder dig ett flertal digitala tjänster och verktyg som du behöver i dina studier. Till din hjälp har vi därför samlat information som är viktig särskilt i början av studierna för att du ska klara dig i universitetets digitala inlärningsmiljö.

Den här anvisningen ger dig de länkar och det material som du behöver för att genomföra studieavsnittet. Om du har frågor som gäller studieavsnittet ska du inte tveka att skicka dem till e-postadressen digikompetens@helsinki.fi

Kortfattade anvisningar om hur du gör hittar du längre ner under rubriken "Så här genomför du studieavsnittet". Studieavsnittets material hittar du på följande plattformer:

 • Moodle – anvisningar om hur du genomför kursen, nivåtester och färdighetsprovet
 • Sisu – anmälan till kursen
 • Webbplatsen Studentens digitalkompetens – kursens material (Du ska läsa materialet på egen hand och använda det för att förbereda dig inför nivåtesterna och tentamen.)

Så här genomför du studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens genomförs som självstudier och nättentamen. Du kan genomföra studieavsnittet helt självständigt och när du själv vill, t.ex. på din egen dator mellan 1.8.2022-16.6.2023.

Du får den största nyttan av studieavsnittet om du genomför det så snabbt som möjligt i början av dina studier. Studieavsnittet genomförs i två delar:

 • DIGI-A Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp)
 • DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp)

Studieavsnittets första del, Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp), ska avläggas så snabbt som möjligt efter att studierna inleds, under orienteringsperioden eller I perioden. Studieavsnittet erbjuds alla studerande, men om du avlägger lägre högskoleexamen är studieavsnittet en obligatorisk del av de allmänna studierna.

Studieavsnittets anvisningar i ett nötskal

Vänligen anmäl dig till kursen DIGI-A i Sisu.

 1. Ifall du inte redan tidigare har lagt studieavsnittet DIGI-A till din studieplan måste du göra det först. Tilläggsinformation på Sisus instruktionssida.
 2. Välj prestationssätt 1 och undervisning: Svenskspråkig online-kurs, DIGI-A Studentens digitalkompetens: orientering 1.8.2022–16.6.2023. 
 3. Klicka på Fortsätt till anmälningen i meddelandet som dyker upp i övre kanten, när du har valt undervisningen. 
 4. Öppna sidan Studiekalender, där du kan anmäla dig till undervisningen via sidobalken till höger.
 5. Notera. Inloggning med användarnamnet i kursens Moodle fungerar tidigast en timme och senast inom ett dygn efter att du anmält dig till kursen. När du har anmält dig till kursen hittar du en länk till Moodle kursplattformen på kurssidan. Du hittar kursområdet också på Moodles Kursöversikt-sida.

DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier

Du kan fortsätta direkt till kursen DIGI-B ifall det har registrerats en prestation för dig i någon av följande introduktionskurserna: DIGI-A, DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-400A, AYDIGI-500A.

Under följande rubrik hittar du de utbildningsprogram där studenterna inte genomför den fördjupade kursen DIGI-B, utan en annan kurs som utbildningsprogrammet själv ordnar. I alla de övriga utbildningsprogrammen avläggs DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier.

 1. Ifall du inte redan tidigare har lagt studieavsnittet DIGI-B till din studieplan måste du göra det först. Tilläggsinformation på Sisus instruktionssida.
 2. Vänligen anmäl dig till kursen DIGI-B i Sisu. Välj prestationssätt 1 och undervisning: Svenskspråkig online-kurs, DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier 1.8.2022–16.6.2023. 
 3. Klicka på Fortsätt till anmälningen i meddelandet som dyker upp i övre kanten, när du har valt undervisningen. 
 4. Öppna sidan Studiekalender, där du kan anmäla dig till undervisningen via sidobalken till höger.
 5. Notera. Inloggning med användarnamnet i kursens Moodle fungerar tidigast en timme och senast inom ett dygn efter att du anmält dig till kursen. När du har anmält dig till kursen hittar du en länk till kursplattformen på kurssidan. Du hittar kursområdet också på Moodles Kursöversikt-sida.

Studieavsnittets utbildningsprogramspecifika kurser

Inom följande utbildningsprogram genomförs en egen kurs inom ramen för programmet i stället för DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier.

 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap eller MAT20016 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper: MAT20016 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i kemi: KEK405 Kemistens digitala färdigheter
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: MFK-418 Ämneslärarens digitala verktyg I
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap
 • Ba​​chelor of Science: Chemistry, mathematics and statistics and physics study tracks: MAT20016;
  Computer and data science study track: TKT500031
 • Medicin och odontologi: DIGI-300M Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – medicin (1 sp)

Att ersätta studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens kan endast ersättas med motsvarande studier (t.ex. IKT-körkort eller Studentens digitalkompetens) som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet. Det studieavsnitt som används för att ersätta Studentens digitalkompetens kan ändå inte vara över tio år gammalt när du utexamineras. Ytterligare information: digitaidot@helsinki.fi

Tillgänglighetsutlåtande

Tillgänglighetsutlåtandet för Digitalkompetens-kursmaterialet berättar hur materialet följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, brister i tjänstens tillgänglighet samt hur du kan ge respons om tillgänglighetsproblem. Bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet.