Studentens digitalkompetens

Instruktionen hör till följande teman

Studentens digitalkompetens är ett obligatoriskt studieavsnitt för alla grundexamensstuderande som avlägger lägre högskoleexamen vid Helsingfors universitet. Universitetet erbjuder dig ett flertal digitala tjänster och verktyg som du behöver i dina studier. Till din hjälp har vi därför samlat information som är viktig särskilt i början av studierna för att du ska klara dig i universitetets digitala inlärningsmiljö.

Den här anvisningen ger dig de länkar och det material som du behöver för att genomföra studieavsnittet. Om du har frågor som gäller studieavsnittet ska du inte tveka att skicka dem till e-postadressen digikompetens@helsinki.fi

Kortfattade anvisningar om hur du gör hittar du längre ner under rubriken "Så här genomför du studieavsnittet". Studieavsnittets material hittar du på följande plattformer:

 • Moodle – anvisningar om hur du genomför kursen, nivåtester och färdighetsprovet
 • WebOodi – anmälan till tentamen (Kom ihåg att anmäla dig innan du genomför tentamen på Moodle!)
 • Webbplatsen Studentens digitalkompetens – kursens material (Du ska läsa materialet på egen hand och använda det för att förbereda dig inför nivåtesterna och tentamen.)

Så här genomför du studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens genomförs som självstudier eller nättentamen. Du kan genomföra studieavsnittet helt självständigt och när du själv vill, t.ex. på din egen dator.

Du får den största nyttan av studieavsnittet om du genomför det så snabbt som möjligt i början av dina studier. Studieavsnittet genomförs i två delar:

 • DIGI-A Studentens digitalkompetens: orientering (2 sp)
 • DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1 sp)

Vi rekommenderar att du genomför orienteringsdelen under första studieåret, senast under den andra perioden. Studieavsnittet erbjuds alla studerande, men om du avlägger lägre högskoleexamen är studieavsnittet en obligatorisk del av de allmänna studierna.

Studieavsnittets anvisningar i ett nötskal

(Detaljerade anvisningar hittar du på Moodle, se punkt 1 i listan)

Obs! Gå direkt till punkten DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier ifall du tidigare har erhållit en registrering för någon av de följande introduktionskurserna: DIGI-A, DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-300A, DIGI-400A tai AYDIGI-500A.

 1. Gå in på Moodle och leta reda på studieavsnittet DIGI-A Studentens digitalkompetens: orientering. Kursområdet är tillgängligt i Moodle från och med den 1.7.2020!
 2. Läs studiematerialet på Moodle och genomför nivåtesterna. Du kan göra nivåtesterna tills du blir godkänd.
 3. Efter att du har blivit godkänd i alla nivåtester och har läst studiematerialet i den mån att du känner dig redo för provet, ska du anmäla dig till provets nättentamensperiod via WebOodi. Du hittar rätt studieavsnitt i WebOodi med koden DIGI-A.

  OBS! Kom ihåg att anmäla dig i WebOodi innan du tar provet. Annars registreras inte din prestation även om du skulle ha blivit godkänd i provet.

  Tidtabellen för tentperioderna under läsåret 2020-2021 publiceras i Weboodi före den 1.7.2020.
   

 4. Om du blev godkänd i provet och hade kommit ihåg att på förhand anmäla dig till tentamen i WebOodi, registreras din prestation. Nu kan du genomföra avsnittet DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier. Du måste ändå vänta tills din prestation för orienteringsdelen har registrerats som godkänd i WebOodi.
 5.  Om du inte blir godkänd i provet: Du kan ta om provet ännu en gång under samma tentamensperiod, men du måste vänta i minst en vecka innan du gör ditt nya försök. Du kan också anmäla dig till provet i samband med följande tentamensperiod. Ytterligare anvisningar finns på Moodle.

DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier

 1. Du kan fortsätta direkt till kursen DIGI-B ifall det har registrerats en prestation för dig i någon av följande introduktionskurserna: DIGI-A, DIGI-000A, DIGI-100A, DIGI-200A, DIGI-400A, AYDIGI-500A.
 2. Under följande rubrik hittar du de utbildningsprogram där studenterna inte genomför den fördjupade kursen DIGI-B, utan en annan kurs som utbildningsprogrammet själv ordnar. I alla de övriga utbildningsprogrammen avläggs DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier.
 3. DIGI-B -avsnittet genomförs enligt samma princip som orienteringsdelen: du ska först genomföra nivåtesterna med godkänt vitsord och sedan provet. Kom ihåg att anmäla dig till nättentamensperiod i WebOodi innan du genomför provet på Moodle.

  Kursområdet publiceras i Moodle den 1.7.2020 och tidtabellen för tentperioderna i WebOodi före den 1.7.2020.

Öppna universitetet ordnar också en kurs med närundervisning inom ramen för studieavsnittet. Kursen rekommenderas särskilt till studenter med svaga kunskaper inom informations- och kommunikationsteknologi samt ett behov av särskilt stöd för att genomföra studieavsnittet.

Besök WebOodi för noggrannare uppgifter och mata in koden AYDIGI-500A Avoin yo: Opiskelijan digitaidot: orientaatio/Lähiopetusryhmä tukea tarvitseville. OBS! Undervisning på finska. Note! Teaching in Finnish.

Studieavsnittets utbildningsprogramspecifika kurser

Inom följande utbildningsprogram genomförs en egen kurs inom ramen för programmet i stället för DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier.

Utbildningsprogrammen i Gumtäkt

 • Kandidatprogrammet i matematiska vetenskaper: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap eller MAT20016 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper: MAT20016 Latex-kurs
 • Kandidatprogrammet i kemi: KEK405 Kemistens digitala färdigheter
 • Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi: MFK-418 Ämneslärarens digitala verktyg I
 • Kandidatprogrammet i datavetenskap: TKT500031 Introduktion till datorn som arbetsredskap

Utbildningsprogrammen i Mejlans

 • Medicin och odontologi: DIGI-300M Studentens digitalkompetens: fördjupade studier – medicin (1 sp)
 • Alla andra utbildningsprogram: DIGI-B Studentens digitalkompetens: fördjupade studier (1  sp)

Att ersätta studieavsnittet

Studieavsnittet Studentens digitalkompetens kan endast ersättas med motsvarande studier (t.ex. IKT-körkort) som genomförts vid Helsingfors universitet eller Öppna universitetet. Det studieavsnitt som används för att ersätta Studentens digitalkompetens kan ändå inte vara över tio år gammalt om du studerar inom ett utbildningsprogram som startade 2017 eller senare. Ytterligare information får du genom att skicka e-post till adressen digitaidot@helsinki.fi