Sisu-instruktioner för studerande

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitet har tagit i bruk det nya studieförvaltningssystemet Sisu som ersatte det tidigare systemet Oodi 31.5.2021. I Sisu planerar du dina studier, gör kursanmälningarna och när utexamineringen är nära ansöker du om ditt examensbevis. Du hittar alltid en länk till Sisu i sidans huvudmeny.

Denna sidan gäller särskilt grundexamensstuderande. Se också Sisu-instruktioner för doktorander och för studerande i Öppna universitetet.

Aktuellt

Du måste godkänna kakorna för marknadsföring för att se videon.

Gör så här om du behöver hjälp med att använda Sisu

 1. Läs först de tekniska instruktionerna för Sisu
 2. Kolla om din fråga redan har besvarats på sidan Vanliga frågor om Sisu.
 3. Du kan också kontakta Studentservicen. Om du ska utexamineras och ditt ärende är brådskande ska du ange det i meddelandets rubrikfält.
 4. Walk in Sisu-rådgivning i Zoom tisdagar och onsdagar kl. 13-15.
 5. Vid tillgänglighetsproblem ska du kontakta serviceadressen för specialarrangemang.

Aktuella meddelanden om Sisu

Användarstöd för Sisu

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Walk-in Sisu-rådgivning

I Sisu-rådgivningen har du möjlighet till personlig handledning i tekniska frågor om hur du gör upp din studieplan. Ifall du behöver hjälp med frågor som gäller innehållet i din examen och kursers motsvarigheter, kan du istället kontakta studentrådgivningen vid din egen fakultet.

 • Walk in Sisu-rådgivning  i Zoom tisdagar och onsdagar kl. 13-15.
   
 • Pop-up Sisu-rådgivning,  Handledningshörnan , tredje våningen i Kajsahuset (Fabiansgatan 30).
  • tisdag 25.10. kl. 13-14 och onsdag 26.10. kl. 13-15

För tilläggsinformation kan du kontakta den allmänna studentrådgivningen i Kajsahuset på adressen studentinfo@helsinki.fi.

Studentservicen

Ta kontakt på Studentservicen i Kajsahuset om du behöver hjälp med något tekniskt problem eller om du vill ge respons på Sisu. Kontrollera först ifall du hittar svaret här nedan under rubriken Vanliga frågor om Sisu.

Om du behöver handledning och stöd med hur du planerar dina studier, kontakta din ISP-handledare eller din fakultets studentservicen.

Specialarrangemang till stöd för användningen av Sisu

Det finns ännu brister i Sisus tillgänglighet speciellt för personer som använder skärmläsare. Närmare information hittar du i Sisus tillgänglighetsutlåtande. Sisus leverantör Funidata Oy arbetar för tillfället för att hitta den bästa lösningen så att situationen korrigeras. Om du inte kan använda Sisu på grund av Sisus tillgänglighetsbrister, kontakta universitetets kontaktpersoner för tillgänglighet. Ytterligare information på instruktionssidan för specialarrangemang.

Sisu-introduktionstillfället på svenska torsdagen den 25.3 

Under introduktionstillfället får du bland annat höra hur studieplanen i Sisu används och hur man anmäler sig till undervisningen.

Övergången från WebOodi till Sisu

Övergången i korthet

 • Sisu har tagits i bruk stegvis ända sedan år 2017, och systemet ersatte WebOodi som universitetets studieförvaltningssystem 31.5.2021. Studenterna kan läsa WebOodi ända till 31.8.2021. I början har Sisu bara de funktioner som behövdes för att WebOodi skulle kunna tas ur bruk. Systemet utvecklas på basis av responsen, och nya funktioner tas ständigt i bruk. Det lönar sig alltså inte att bli orolig om alla bekanta funktioner inte genast går att hitta i Sisu.
 • I fortsättningen ska varje student ha en studieplan i Sisu. Även sådana studieplaner som gjorts i Sisu före hösten 2020 måste antingen uppdateras eller så måste studenten göra en helt ny primär studieplan. Läs mer i anvisningen Studieplanering och ISP-handledning.

Vad ska jag göra om jag ännu inte har gjort en studieplan eller uppdaterat den?

Du behöver en studieplan för att kunna anmäla dig till studier, ta ut examen och göra elektroniska ansökningar i Sisu. Studieprestationer som ska registreras i Sisu syns inte heller korrekt i din studieplan om du inte först har lagt till studieavsnitten i planen och valt prestationssätt för dem. Studieprestationerna registreras ändå i Sisu som delprestationer på sidan Min profil. I det fallet måste du be Studentservicen korrigera prestationsuppgifterna i efterhand.  Läs mer om delprestationer på sidan Vanliga frågor om Sisu.

Det lönar sig alltså att göra en studieplan så fort som möjligt. Till att börja med räcker det att du lägger till de studieavsnitt som du vill anmäla dig till eller som du kommer att få en prestationsanteckning för. Om du behöver hjälp med att göra eller uppdatera din plan kan du kontakta Studentservicen, Sisu-tutorerna eller din ISP-handledare.

Vad kommer att förändras med Sisu?

Med Sisu blir studenternas utbildningsväg från studiestart till examen tydligare och den elektroniska ärendehanteringen blir allt smidigare. Studieplanen hjälper dig att hålla dig informerad om hur studierna framskrider. Studieplanen berättar i visuell form vilka studier du redan har genomfört och vilka prestationer som ännu behövs för examen. Din handledande lärare kan direkt i Sisu ge dig respons angående din studieplan och hen kan också svara på frågor via Sisu.

En tydlig förändring för dig som är student är att du hädanefter ska planera studierna innan du anmäler dig till undervisningen. I praktiken går det till så att du först lägger till kursen i din studieplan och sedan gör den egentliga kursanmälan. Planeringen och schemaläggningen betyder emellertid inte att studieutbudet blir snävare. Alla studieavsnitt som erbjuds vid Helsingfors universitet finns också i Sisu. Studieplanen behöver inte heller vara färdig på en gång, du kan flexibelt redigera studieplanen när studierna framskrider.

Efter maj 2021 kan man i Sisu bland annat göra följande:

 • planera sina studier och schemalägga dem
 • anmäla sig till undervisningen
 • ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier
 • bedöma studier
 • godkänna studiehelheter
 • göra en begäran om utexaminering
 • ansöka om förlängd studietid

Du kan lära dig mer om Sisu från videon ovan (textad på svenska). Du kan också titta på videon på YouTube.

Ansökningar i Sisu

Vad är skillnaderna mellan ansökningarna i Sisu? Vilken ansökan ska användas för vad?

Om du är osäker om vilken ansökan du ska använda kan du fråga om hjälp från studentservicen innan du fyller i en ansökan. Alla ansökningar behandlas i studentservicen.

Ansökan om innehåll som avviker från strukturen (fritt redigeringsläge)

I det fria redigeringsläget kan du vid behov avvika från den i Sisu definierade examensstrukturen. Använd det fria redigeringsläget om du till exempel vill ersätta en studiehelhet i din plan med en helhet som genomförts enligt de gamla examensfordringarna. Du måste alltid ansöka om godkännande för redigeringar som gjorts i det fria redigeringsläget.

Ansökan om ersättande

Fyll i en ansökan om ersättande (tillgodoräknande) om du vill ersätta obligatoriska eller alternativa studieavsnitt med studier som du har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk högskola. Du kan fylla i ansökan om ersättande från kursbroschyren. Obs! Om du har en motsvarande prestation som genomförts vid Helsingfors universitet kan du markera motsvarigheten själv från kursbroschyren. Om detta inte lyckas ska du använda det fria redigeringsläget, inte en ansökan om ersättande.

Ansökan om inkluderande

Ansök om inkluderande (tillgodoräknande) när du vill att studier som du har genomfört vid en annan inhemsk eller utländsk universitet bifogas som sådan till din examen som en del av dina valfria eller alternativa studier. Ansök om inkluderande även för studier genomförda vid Helsingfors universitet om de redan fästs i en annan examen.

Ansökan om separat godkännande

Ansök om separat godkännande om det står ”kräver separat godkännande” någonstans i din studieplan. Detta betyder att helhetens innehåll skickas till studentservicen och vid behov till den ansvariga läraren för granskning före utexamineringen.

Ansökan om personlig prestation

Ansök om en personlig prestation om du behöver komplettera en ofullständig prestation för ett studieavsnitt eller en studiehelhet. Kom först överens om komplettering av prestationen med läraren enligt dessa instruktioner.