Komplettering av studieprestation

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En personlig prestation kan ansökas om i situationer där du måste komplettera studieavsnitt eller studiehelheter så att de motsvarar kunskapsmålen som beskrivs i undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram.  

Du kan ansöka om en personlig prestation i dessa fall: 

  • Du är en överflyttande studerande som har luckor i kunskapsmålen för ett studieavsnitt eller en studiehelhet som hör till din examen och kan inte komplettera dessa luckor med tillgängliga studier. 
  • Du är en studerande som har övergått från gamla examensfordringar till nya och för vem uppfyllandet av kunskapsmålen för ett studieavsnitt eller en studiehelhet kräver att studierna kompletteras med en separat prestation. 
  • Du har varit på utbyte och har luckor i kunskapsmålen för studieavsnitt eller studiehelheter från ersättningar för dina utbytesstudier och har inte tillgång till kompletterande studier. 

Observera att personliga prestationer inte kan användas till att uppdatera föråldrade studier. Föråldrade studier ska genomföras på nytt på det sätt som definieras i undervisningsplanen. 

Ansökan om personlig prestation i Sisu

Kontrollera med din handledare innan du gör en ansökan om du har lämpliga studier som du redan har slutfört och som inte har placerats i din studieplan i Sisu. I vissa fall kan det finnas en lämplig prestation i dina slutförda studier som du kan placera i planen genom det fria redigeringsläget (se Ansökningar som berör studieplanens innehåll). 

Om du inte har en motsvarande prestation eller en motsvarande prestation behöver fortfarande kompletteras för att kunskapsmålen ska uppnås, gör såhär: 

  1. Kom överens om genomförandet av en personlig prestation med läraren som är ansvarig för studieavsnittet eller studiehelheten som kräver komplettering. Den ansvariga läraren definierar med en hurdan prestation du kan komplettera avsnittet eller helheten. Sätt att genomföra prestationen kan vara till exempel en tentamen, en essä eller en portfölj. 
  2. Registrera en personlig prestation så att den syns i din studieplan i Sisu som ett studieutkast. På detta sätt ser även din handledare att du kompletterar dina studier. Vid behov kan du fråga om råd från din handledare som ser din aktuella studieplan i Sisu. 
  3. När du har genomfört uppgifterna som krävs för den personliga prestationen och läraren har godkänt prestationen kan du lämna in en ansökan om registrering av prestationen via studieutkastet i Sisu. Se tekniska instruktioner om hur man gör en ansökan. 
  4. Ansökan förmedlas till studieavsnittets eller studiehelhetens ansvariga lärare för granskning och prestationen registreras i Sisu inom två månader. 

Placering av personlig prestation i studieplanen

Om studiehelheten som har en personlig prestation i Sisu visar meddelandet ”strider mot reglerna” beror detta på att den personliga prestationen avviker från helhetens normala innehåll. För att bli av med felmeddelandet ska du ansöka om separat godkännande för helhetens innehåll enligt dessa instruktioner