Sisu-instruktion: Studieutkast

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

  Gör ett studieutkast i Sisu när

  • du planerar att genomföra valfria studier någon annanstans än vid Helsingfors universitet, till exempel under studentutbyte eller vid ett annat inhemskt universitet
  • du ännu inte har genomfört de planerade studierna och studierna ännu inte har tillgodoräknats vid Helsingfors universitet, och
  • de planerade studierna inte direkt motsvarar något studieavsnitt som kan sökas med sökfunktionen i Sisu.

  När du har genomfört studierna, ansök om tillgodoräknande av studierna genom att klicka på studieutkastet. Se tekniska instruktioner om tillgodoräknande

   Framtida utbytes- eller JOO-studiernas placering i studieplanen

   Du kan lägga valfria utbytesstudier eller JOO-studier i din studieplan genom att skapa studieutkast i din primära studieplan. Läs först instruktionerna om hur du planerar dina utbytesstudier eller JOO-studier.

   Tänk först på var i studieplanen du vill placera utbytesstudierna eller JOO-studierna. Skapa sedan ett studieutkast på det stället. Skapa ett separat studieutkast för varje kurs du ska genomföra vid utbytesuniversitetet eller vid JOO-universitetet. Om du har problem med planeringen av dina utbytes- eller JOO-studier, kontakta Enheten för internationellt samarbete (tidigare Mobilitetsservicen).

   Om du planerar att genomföra obligatoriska studier i utbyte schemalägga dem i vyn Tidslinje i Sisu. Mer detaljerade instruktioner finns i Sisu -guiden Obligatoriska studier i utbyte.

   Skapa ett studieutkast

   1. Öppna din studieplan på sidan Studiestruktur i Sisu.
   2. Tryck på den studiehelhet eller rubrik där du vill lägga till ett studieutkast t.ex. om utbytes- eller JOO-studier.
    Skärmdump av valfria studier på Studiestruktur-sidan.
   3. Sisus urvalshjälpare öppnas till höger på skärmen. Rulla neråt med urvalshjälparens rullningslist så långt det går. Tryck på knappen Lägg till studieutkast.
    Kuvassa on Lisää opintoluonnos-painike valinta-avustimen alareunasta.
   4. Systemet öppnar ett stort poppuppfönster. Skriv de obligatoriska uppgifterna i fälten i poppuppfönstret: studieavsnittets namn, omfattning i HU:s studiepoäng, planerat prestationsställe och en beskrivning av det kunnande du ska skaffa dig. Om du gör ett studieutkast om utbytes- eller JOO-studier, skriv ordet "UTBYTE" eller "JOO" i början av kursnamnet. Om utbytesuniversitetet använder ett annat poängsystem än Helsingfors universitet, ska du i Sisus beskrivningsfält ange antalet studiepoäng enligt utbytesuniversitetets system
   5. Tryck på knappen Lägg till längst ner i poppupfönstret.
    Skärmdump av fönstret för ett nytt studietukast i Sisu.
   6. Studieutkastet syns i din studieplan under den studiehelhet där du lagt till utkastet.
    Skärmdump av ett studieutkast i studieplan.

   På de flesta utbildningsprogram kan studerande under vissa förutsättningar inkludera studier som genomförts under en utbytesperiod som en valfri studiehelhet. Se de detaljerade kriterierna för ditt eget utbildningsprogram samt studiehelhetens namn och kod i anvisningarna för tillgodoräknande av tidigare förvärvade kunskaper. Utforma en valfri studiehelhet i Sisus examensstruktur under "Valfria studiehelheter"

   Esimerkki valinnaisen kokonaisuuden suunnittelusta Sisussa.

   Obs! Om du är student vid Pedagogiska fakulteten ska du bara skriva ett studieutkast under helheten istället för flera separata studieutkast.

   Ta bort ett studieutkast

   1. Öppna urvalshjälparen på samma sätt som när du skapade studieutkastet.
   2. Rulla neråt med urvalshjälparens rullningslist tills du ser studieutkastet.
   3. Tryck på papperskorg-ikonen som syns vid studieutkastet.
    Kuva opintoluonnoksesta valinta-avustimessa. Kuvassa on kehystetty punaisella kehyksellä roskakorikuvake, jota klikkaamalla opintoluonnoksen voi poistaa.
   4. Bekräfta att du vill ta bort studieutkastet genom att trycka på knappen Ja.

   Länkar till andra instruktioner om Sisu

   Du hittar alla bruksanvisningar om Sisu sammanställda på sidan Sisus systeminstruktioner.

   Du hittar svar på vanliga problem och frågor på sidan Vanliga frågor om Sisu.