Läsårsanmälan för doktorander

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Som examensstuderande bör du anmäla dig antingen som närvarande eller frånvarande varje läsår till alla studierätter. Anmäl dig som närvarande till sådana studierätter som du tänker avlägga studier i under läsåret. Om du anmäler dig som närvarande grundexamensstuderande, måste du betala studentkårsavgiften för grundexamensstuderande.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har en frivillig studentkårsavgift för doktorander.

Närvaroanmälan för läsåret 2022-2023

Anmälan för läsåret 2022–2023 sker 1.4.–31.8.2022.

Om du har en giltig användarbehörighet till universitetets nätverk, kan du anmäla dig i Oili.

Obs! Ifall du hade anmält sig som frånvarande för läsåret 2021-2022 aktiveras din användarbehörighet automatiskt för att möjliggöra läsårsanmälan för nästa år. Användarbehörigheten är giltig fram till 31.8.2022. Vänligen notera att din användarbehörighet aktiveras endast för att du ska kunna anmäla dig för läsåret 2022-2023. Om du anmäler dig som frånvarande för läsåret 2022-2023, har du inte rätt att t.ex. anmäla dig till en kurs, trots att det är temporärt möjligt med dina aktiverade användarbehörigheter.

Om du inte har en användarbehörighet för Helsingfors universitet, kan du aktivera din behörighet här. Efter att du aktiverat behörigheten kan du anmäla dig i Oili.

Om du inte kan aktivera din behörighet, vänligen kontakta Studentservicen. Studentservicens kontaktuppgifter hittar du här.

Obs! Helsingfors universitetet her gett upp den tidigare praxis av forskarstudiernas registeruppföljning (jatko-opintojen rekisteriseuranta). Studerande sållas ut inte längre för registeruppföljningen, och nya ansökningar behöver inte lämnas in. Det därför möjligt att anmäla dig som närvarande för läsåret 2022-2023 även om du har tidigare sållas ut för registeruppföljningen. Läs mer om ändringar till uppföljning av forskarstudier.

Anmälan för vårterminen 2023

Som doktorand kan du ändra din status till närvarande eller frånvarande i Oili. Anmälningen är öppen i Oili 1.11.2022–15.1.2023.

Alternativt kan du skicka e-post till studentinfo@helsinki.fi.

 

Studentkårsavgiften

Medlemskap i studentkåren är frivilligt.

Om du vill bli medlem i studentkåren för hela läsåret eller endast för höstterminen kan du betala studentkårsavgiften samtidigt som du gör din läsårsanmälan. Om du anmäler dig i Oili kan du betala avgiften i nätbanken enligt anvisningarna i Oili. Din anmälan registreras då i realtid i studeranderegistret. 

Om anmälan i Oili inte är möjlig kan du betala medlemsavgiften och skicka eller föra kvittot till Studentservicen för registrering av medlemskapet.

Som doktorand kan du bli medlem i studentkåren när som helst under läsåret. Du får studentkortet och de förmåner som du får med det endast som medlem av studentkåren. Det gröna studentkortet för doktorander kan du beställa från Frank.

Läsåret 2022-2023

Doktorand: 45,00 euro

Höstterminen 2022

Doktorand: 24,50 euro

Vårterminen 2023 (och 2022)

Doktorand: 20,50 euro

Konto- och referensnummer

Mottagare: Studentkåren vid Helsingfors universitet

Kontonummer:

  • Nordea FI80 1573 3000 0324 57
  • Danske Bank FI80 8000 1500 0668 82

Det allmänna referensnumret är 28 04990.

Betalning från utländsk bank

Mottagare: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Kontonummer: FI80 1573 3000 0324 57
BIC-koden: NDEAFIHH
Address: Nordea Bank Finland, Alexandersgatan 36 B, Helsingfors, FIN-00020 Nordea

Frånvaroanmälan för läsåret 2022-2023

Även frånvaroanmälan måste göras under anmälningstiden 1.4.–31.8.2022.

Du kan anmäla dig som frånvarande i Oili, om du har en giltig användarbehörighet till universitetets nätverk, eller hos Studentservicen antingen per e-post eller personligen – kom ihåg att uppge antingen ditt studentnummer eller födelsedatum i meddelandet. E-postmeddelanden som har kommit in senast 31.8.2020 kl. 23.59 godkänns och ditt meddelande kvitteras efter att det har behandlats.

Obs! Om du hade anmält dig som frånvarande läsåret 2021-2022 aktiveras din användarbehörighet  automatiskt för att möjliggöra läsårsanmälan. Användarbehörigheten är giltig fram till 31.8.2022. Vänligen notera att din användarbehörighet aktiveras endast för att du ska kunna anmäla dig för läsåret 2022–2023. Om du anmäler dig som frånvarande, har du inte rätt att t.ex. anmäla dig till en kurs, trots att det är temporärt möjligt med dina aktiverade användarbehörigheter.

Om du anmäler dig som frånvarande och du tar en paus från dina doktorandstudier, glöm inte att också meddela din handledare, den ansvariga professorn och eventuella medlemmar av din uppföljningsgrupp om dina planer.

Glömde du läsårsanmälan?

Om du varken anmäler dig som närvarande eller frånvarande under anmälningstiden (1.4.–31.8.) förlorar du din rätt att avlägga examen.

Om du vill återställa din rätt att avlägga examen och anmäla dig som närvarande eller frånvarande under samma läsår före 31.7., räcker det att du betalar en återinskrivningsavgift och skickar kvittot till Studentservicen.

Om du vill återställa din studierätt läsåret efter att du glömde läsårsanmälan eller senare, måste du först ansöka om återställande av studierätt från din fakultet.

För anvisningar gällande ansökan om återställande av studierätten för forskarstudier och återinskrivningsavgiften, vänligen se artikeln Att återvända till doktorsstudier.