När forskarstudierna föråldras

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Vetenskapsområdena utvecklas och undervisningsplanerna utvecklas för att motsvara den senaste forskningsbaserade kunskapen. Universitetet har fastställt tidsgränser för den tid inom vilken du kan inkludera dina genomförda studier i en examen eller i en studiehelhet.

Hur gamla studier kan jag använda för mina studiehelheter?

Du kan använda studier som du med den termins noggrannhet då helheten är färdig har genomfört för högst tio år sedan. Om du till exempel får helheten Studier inom vetenskapsområdet färdig i april 2022, kan du för helheten använda studier som du genomfört vårterminen 2012 eller senare.

När studierna har registrerats som en helhet beräknas hela helhetens giltighetstid från datumet för helhetens färskaste delprestation.

Hur gamla helheter kan jag använda för min examen?

För din examen kan du använda helheter som du med utexamineringsterminens noggrannhet har genomfört för högst tio år sedan. Exempelvis en helhet som har genomförts i januari 2018 kan användas i en examen till utgången av vårterminen 2028.

Datumet för genomförandet av en studiehelhet är detsamma som datumet för genomförandet av studiehelhetens sista delprestation.

Vad händer om mina studier föråldras?

Föråldrade studier / helheter måste genomföras på nytt för att de ska kunna användas i en examen.

Föråldras studier som ingår i licentiatexamen?

Bestämmelserna om giltighetstiden för studier enligt det nya examenssystemet är desamma för licentiatexamina som för doktorsexamina. I examen får inte inkluderas studier eller studiehelheter som är äldre än tio år när du utexamineras.

Studierna är inte heller ”skyddade” inne i en färdig licentiatexamen. Studier som ingått i en tidigare licentiatexamen kan inte användas för doktorsexamen, om helheterna har föråldrats.

Kan föråldrade studier räknas till godo som tidigare förvärvade kunskaper?

Inga föråldrade studier, varken sådana som genomförts vid Helsingfors universitet eller sådana som genomförts någon annanstans, kan räknas till godo i examen som tidigare förvärvade kunskaper. Om din studieprestation har föråldrats måste du genomföra den på nytt.

Var kan jag få rådgivning?

Du kan kontakta din fakultets forskarstudieärenden om du är osäker på om dina studier håller på att föråldras och om du inte vet vad det lönar sig för dig att göra till exempel i fråga om registreringen av studiehelheter. Forskarstudieärendenas personal känner till krångligheterna med bestämmelserna om studiernas giltighet och kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen.