Nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare (MOOC)

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Behöver du källor för ditt examensarbete? Vill du öva dina färdigheter i informationssökning flexibelt på nätet? Med hjälp av bibliotekets MOOC-kurs kan du studera informationssökning när och var som helst.

Vad är målet med kursen? För vem passar kursen?

Informationssökning för avhandlingsförfattare är en öppen MOOC-webbkurs för alla som vill lära sig de färdigheter som behövs för att skriva ett examensarbete. Kursen är lämplig för självstudier i informationssökning och informationshantering.

Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier vid Helsingfors universitet. Kursen passar studenter, från alla fakulteter, som skriver på en avhandling.

Utgångsnivån för kursen är delen för informationssökning i läromaterialet Studentens digitalkompetens eller motsvarande färdigheter.

Innehållet i kursens olika språkversioner avviker lite från varandra. Den finsk- och svenskspråkiga kursen är planerad för kandidatskedet och den engelskspråkiga kursen för magisterskedet. Välj kurs enligt MOOC-kursens språk eller din examensnivå. 

När lönar det sig att delta i kursen?

Det rekommenderas att du deltar i kursen innan du ska skriva din första mer omfattande text eller senast i början av avhandlingsprocessen.

Vad lär jag mig på kursen?

De teman som behandlas på kursen är en del av de akademiska färdigheter som man övar sig i och upprätthåller hela livet.

Efter att du har genomfört nätkursen kan du:

  • kort beskriva ditt eget ämne och välja viktiga sökord
  • kritiskt bedöma källor och olika informationssökningskanaler
  • använda dig av ditt eget vetenskapsområdes ResearchGuide
  • hitta viktiga källor inom ditt eget vetenskapsområde (t.ex. databaser, tidningar, böcker) i Helsingfors universitets biblioteks samlingar
  • grunderna i informationshantering och källhantering
  • grunderna i upphovsrätt och Creative Commons-licenser

I kursen ingår informationssökning om det egna ämnet och man övar att använda de verktyg för informationssökning som presenteras på kursen.

Hur omfattande är kursen och hur länge varar den?

Kursen omfattar 14 timmar. Hur mycket tid du måste lägga ner på kursen beror på din utgångsnivå och hur länge det tar för dig att göra övningarna.

När kan jag genomföra kursen?

Kursen är öppen och kan genomföras under hela läsåret. På sommaren förnyas och omarbetas kursen.

Hur anmäler jag mig till kursen?

Gör så här för att anmäla dig till kursen:

  1. Klicka på namnet på kursen du är intresserad av.
  2. Logga in med Helsingfors universitets användarnamn (Haka login).
  3.  Registrera dig på kursen: klicka på Course Dashboard på kursområdets vänstra sida.
  • Du kan också logga in på MOOC-kursen som gäst, utan användarnamn. Som gäst kan du bläddra i kursmaterialet men inte genomföra kursen.

Länk till kursen: 

 

Kan jag inkludera kursen i min examen? Får jag studiepoäng för kursen?

Man får inte automatiskt studiepoäng för kursen. Efter att du har genomfört de obligatoriska uppgifterna i kursen kan du skriva ut ett intyg som visar att du genomfört kursen.

Vissa utbildningsprogram beviljar ett studiepoäng för denna kurs, alternativt kan du inkludera den i en större helhet. Kontrollera med ditt utbildningsprogram eller seminariets lärare hur du kan räkna kursen tillgodo i dina studier innan du genomför kursen.

MOOC-plattformen skickar inga meddelanden om att du har genomfört kursen, utan du måste själv lämna in ett kursintyg till ditt seminariums lärare eller din kurs Moodle-område, om du ombeds göra det.

Närmare anvisningar finns på MOOC-kursens sidor.

Hur får jag ett intyg över att jag gått kursen?

Du kan skriva ut intyget på kursområdet när du har genomfört de obligatoriska uppgifterna. 

Kan jag gå bara en del av kursen?

Du kan gå en del av kursen, men du får ett intyg bara om du har genomfört alla obligatoriska uppgifter med godkänt resultat.