Nätkursen Informationssökning för avhandlingsförfattare

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Behöver du källor för ditt examensarbete? Vill du öva dina färdigheter i informationssökning flexibelt på nätet? Med hjälp av bibliotekets nätkurs kan du studera informationssökning när och var som helst. Studerande vid Helsingfors universitet registrerar sig för kursen i Sisu.

Vad är målet med kursen? För vem passar kursen?

Informationssökning för avhandlingsförfattare är en webbkurs som vill lära sig de färdigheter som behövs för att skriva ett examensarbete. Kursen är lämplig för självstudier i informationssökning och informationshantering.

Studiematerialet är planerat för att framför allt stödja kandidat- eller magisterstudier vid Helsingfors universitet. Kursen passar studenter, från alla fakulteter, som skriver på en avhandling.

Utgångsnivån för kursen är delen för informationssökning i läromaterialet Studentens digitalkompetens eller motsvarande färdigheter.

Kursen finns tillgänglig på finska, svenska och engelska.

Hur studerar jag på kursen?

Kursområdet är vid Helsingfors universitets Moodle. Du kan genomföra kursen enligt ditt eget schema under läsåret.    

Kursen består av följande moment:     

 • Läromedel (texter, bilder, videor)    
 • Frivilliga uppgifter som stöder avslutningen av ditt eget examensarbete    
 • Tentor (obligatoriskt om du vill ha kursen registrerad i Sisu som genomförd)
 • Kursrespons och utvärdering av ditt eget lärande (obligatoriskt om du vill ha kursen registrerad i Sisu som genomförd).   

Du kan genomföra tentorna i valfri ordning. Av den totala poängen krävs 80% rätt svar för godkänt examensresultat.  

När lönar det sig att delta i kursen? När kan jag genomföra kursen?

Det rekommenderas att du deltar i kursen innan du ska skriva din första mer omfattande text eller senast i början av avhandlingsprocessen.

Kursen är öppen och kan genomföras under hela läsåret. På sommaren förnyas och omarbetas kursen.

Vad lär jag mig på kursen?

De teman som behandlas på kursen är en del av de akademiska färdigheter som man övar sig i och upprätthåller hela livet.

Efter att du har genomfört nätkursen kan du:

 • kort beskriva ditt eget ämne och välja viktiga sökord
 • kritiskt bedöma källor och olika informationssökningskanaler
 • använda dig av ditt eget vetenskapsområdes ResearchGuide
 • hitta viktiga källor inom ditt eget vetenskapsområde (t.ex. databaser, tidningar, böcker) i Helsingfors universitets biblioteks samlingar
 • grunderna i informationshantering och källhantering
 • grunderna i upphovsrätt och Creative Commons-licenser

I kursen ingår informationssökning om det egna ämnet och man övar att använda de verktyg för informationssökning som presenteras på kursen.

Hur omfattande är kursen och hur länge varar den?

Kursen omfattar 14 timmar. Hur mycket tid du måste lägga ner på kursen beror på din utgångsnivå och hur länge det tar för dig att göra övningarna.

Hur anmäler jag mig till kursen?

Studerande vid Helsingfors universitet:   

 • Du kan anmäla dig till kursen Informationssökning för avhandlingsförfattare i Sisu med koden LIB-200.   
 • Du får tillgång till kursen cirka två timmar efter registreringen. Du hittar kursen via Moodle-länken på kurssidan eller genom att klicka på Kursöversikt-sidan efter att du loggat in i Moodle.
 • Du behöver inte en kursnyckel för åtkomst dessa sätt.   

Efter att ha slutfört de obligatoriska uppgifterna får du en påteckning i Sisu för studieprestationen av kursen (görs två gånger i månaden).   

Länk till kurssidan: Informationssökning för avhandlingsförfattare  

Mer detaljerade instruktioner om hur man registrerar sig för undervisning i Sisu

Studerande utanför Helsingfors universitet:   

Se "Jag studerar inte vid Helsingfors universitet. Kan jag delta i kursen?"

 

Kan jag inkludera kursen i min examen? Får jag studiepoäng för kursen?

Om du är inskriven på en kurs i Sisu med kurskoden LIB-200 och har slutfört alla uppgifter med godkänt resultat, får du en påteckning för studieprestationen i Sisu. Kursens poäng är 0 hp.  

Kursen kan vara obligatorisk eller valfri beroende på ditt utbildningsprogram. Den kan till exempel vara en del i slutförandet av en annan kurs. Om kursen är markerad som obligatorisk för ditt utbildningsprogram, så kommer du få mer detaljerad information om detta via utbildningsprogrammet. 

Hur får jag ett intyg över att jag gått kursen?

Du får inte ett separat certifikat eller kompetensmärkespass för kursen. Om du är inskriven på en kurs i Sisu med kurskoden LIB-200 och och slutfört alla uppgifter med godkänt resultat, så får du en påteckning för studieprestationen i Sisu (endast för studenter vid Helsingfors universitet).   

Kan jag gå bara en del av kursen?

Du kan studera delen, men du får bara en påteckning för studieprestationen i Sisu om du har slutfört alla obligatoriska uppgifter, det vill säga för alla kursens delar.

Jag studerar inte vid Helsingfors universitet. Kan jag delta i kursen?

Kursens material kan besökas på Moodle av vem som helst som besökare. De som registrerar sig som besökare kan inte slutföra kursen eller genomföra uppgifterna. De kan dock se kursmaterialet och ta del av kursens innehåll på detta vis.

Studenter och personal vid andra universitet i Finland kan göra kursuppgifter på egen hand när de loggar in på Moodle med haka-inloggning.

Om du inte är student vid Helsingfors universitet och vill logga in på kursområdet hittar du mer detaljerade registreringsanvisningar och en Moodle-kursnyckel på kurssidan.   

Endast studenter vid Helsingfors universitet kan få kursen registrerad som avslutad i Sisu.

Mer information om läromedel och guider om informationssökning finns öppet tillgängligt på bibliotekets webbplats.