Principer för en tryggare miljö

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Alla våra evenemang genomförs enligt de principer om en tryggare miljö. När du deltar i ett evenemang förbinder du dig att bemöta de andra deltagarna öppet, respektera deras olikheter och bereda alla utrymme att definiera sin egen upplevelse.

Dessa principer har utformats för att alla deltagare i evenemanget ska känna sig så välkomna och trygga som möjligt. Var med och skapa en öppen, samtalsfrämjande och respektfull atmosfär. Dra ditt strå till stacken för en tryggare miljö!

Våra evenemang är öppen för alla som är redo att följa följande principer:

  • Bemöt andra med ett öppet sinne, var välvillig och visa både andra och dig själv vänlighet och acceptans.
  • Ge var och en utrymme att vara sig själv. Respektera att människor är olika. Kom ihåg att du inte kan känna till allas egenskaper, upplevelser och gränser.
  • Undvik att skapa förutfattade uppfattningar om andra. Låt var och en själv definiera hur de upplever något. Lyssna på andra och försök förstå. Om du sårar någon, be om ursäkt, och sträva även efter att förlåta andra om de oavsiktligt sårar dig.

Alla våra evenemang ska vara fri från alla typer av diskriminering, trakasserier, mobbning och förödmjukning samt från hotfullt beteende. Om du möter eller bevittnar osakligt eller sårande beteende eller beteende som bryter mot dessa principer har du rätt att ta tag i det. Du kan också meddela evenemangets arrangör eller adressen hairintayhdyshenkilo@hyy.fi eller tyohyvinvointi@helsinki.fi.

Dessa principer tas upp i samband med evenemangens kommunikation, så att alla deltagare känner till dem.

Dessa principer för en tryggare miljö har utformats som ett samarbete inom universitetet i 2019. Även om de ursprungligen utarbetades för universitetets Handledninshörnor hoppas vi att de följs oavsett plats eller arrangör av evenemanget.