Sisu-instruktion: begäran om utexaminering via utbildningsprogrammets kod (endast i undantagsfall)

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Begäran om utexaminering ska i första hand lämnas in när alla studier har genomförts och registrerats i Sisu. I undantagsfall kan du dock ansöka om utexaminering via utbildningsprogrammets kod vid det skede när du har genomfört alla studier men de sista studieprestationerna ännu inte finns i registret. Du kan endast göra en begäran om utexaminering i den primära studieplanen kopplad till din studierätt. 

Bekanta dig också med anvisningar om utexaminering i ditt utbildningsprogram.

Observera följande

 • Så länge som studieplanens struktur är i skick kan du i undantagsfall ansöka om utexaminering även om det fattas enskilda prestationer. Du ska i detta fall nämna de prestationer som fattas i begärans tilläggsinformation.  
 • Studentservicen kan registrera din examen även efter att din studietid har tagit slut så länge som alla prestationer som din examen kräver har slutförts innan studietiden upphörde. 
 • Om du gör ändringar i din studieplan efter att du har skickat in begäran om utexaminering påverkar ändringarna inte innehållet av din begäran. 
 • Om du i misstag har gjort en begäran om utexaminering för till exempel fel examensprogram eller inriktningsalternativ avslås din ansökan och du får instruktioner om att redigera din studieplan så att den följer din studierätt. 

När kan jag göra en begäran om utexaminering?

Tekniskt kan du alltid göra en begäran om utexaminering när din studieplan har något av följande status: 

 • Val gjorda 
 • Delar slutförda  
 • Val godkända  
 • Val godkända, delar slutförda 
 • Val godkända med villkor 
 • Val godkända med villkor, delar slutförda. 

Observera att texten ska synas bredvid namnet på ditt utbildningsprogram. Det räcker alltså inte att någon del eller några delar av din studieplan har rätt status. Högre upp, bredvid namnet på studierätten, kan det dessutom stå ’Val saknas’ om du har studierätt till både kandidatexamen och magisterexamen och ska begära om utexaminering som kandidat. I detta fall utgör ’Val saknas’ inte ett hinder för utexaminering. 

Fyll i begäran om utexaminering

Begäran om utexaminering öppnas på Studiestruktur-sidan:

 1. Klicka på koden för ditt utbildningsprogram.
  Skärmdump från Sisu.
 2. Skrolla ända ner på sidan som öppnas och öppna dragspelsmenyn ’Utexaminering’. 
 3. Klicka på Anhåll om utexaminering-knappen. Observera att ändringar som du gör i din studieplan efter att du har skickat in begäran om utexaminering påverkar inte innehållet av din begäran.