Utexaminering

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du har genomfört alla studier som ingår i din examen kan du göra en ansökan om utexaminering i Sisu. Välj ditt utbildningsprogram i menyn ovan, så får du fram din fakultets eventuella preciserande anvisningar.

Är du en doktorand? Vänligen fortsätta till sidan Utexaminering och doktorsexamensbevis.

Så här ansöker du om utexaminering i Sisu

  1. Anmäl dig som närvarande för den termin då du ansöker om utexaminering. 
  2. Kontrollera att alla dina studieprestationer och vitsord är korrekta i din studieplan. Om du upptäcker bristfälliga eller felaktiga uppgifter, kontakta Studentservicen. 
  3. Observera att du kan använda studier som du med en termins noggrannhet har genomfört för högst 10 år sedan.
  4. Lämna in en ansökan om utexaminering i Sisu. När alla studier som behövs för examen är genomförda och det är möjligt att ta ut examen, får du ett meddelande i Sisu. Tekniska anvisningar för hur du ansöker om utexaminering finns här: sidan Sisu-instruktion: Begäran om utexaminering. Kom ihåg att också kontrollera på denna sida om din fakultet har gett anvisningar för vilka uppgifter du ska ange i fältet för tilläggsinformation.  
  5. När du lämnar in ansökan om utexaminering skickar Sisu automatiskt dina studiehelheter till Studentservicen för registrering. Du behöver inte separat ansöka om registrering av studiehelheter.
  6. Ditt examensdatum blir det datum när du har gjort ansökan om examensbevis i Sisu, eller följande vardag. Om du kommer att få en prestationsanteckning (t.ex. för din avhandling) efter att du har lämnat in ansökan om utexaminering, blir datumet för din sista studieprestation examensdatumet. Studentservicen kontrollerar alltid din ansökan om utexaminering och kontaktar dig om det finns något som behöver korrigeras i tilläggsinformationen eller din studieplan. Du får ett meddelande i Sisu när din ansökan om utexaminering har godkänts. När ditt examensbevis är klart, får du ett separat e-postmeddelande om det till din helsinki.fi-adress.

Ansökan om utexaminering innan alla prestationer registrerats

I undantagsfall kan du ansöka om utexaminering via utbildningsprogrammets kod om du har genomfört alla studier men ännu saknar de sista prestationsanteckningarna i registret. Detta kan vara nödvändigt exempelvis om din studierätt håller på att gå ut eller om din utexamineringsdag av en annan vägande orsak (t.ex. studielånskompensation) måste vara inom samma månad som datumet för den sista studieprestationen. Se instruktionerna: Begäran om utexaminering via utbildningsprogrammets kod (endast i undantagsfall).

Om du har glömt att ansöka om utexaminering innan din studierätt går ut ska du först ansöka om att förlänga din studietid och anmäla dig som närvarande. Ansök om förlängd studietid med e-blanketten på sidan Om studietiden tar slut.

Handläggningstid och expediering av ansökan om utexaminering

De flesta fakulteter utfärdar examensbevis kontinuerligt.  

Examensbevisets språk är antingen finska eller svenska. Kom ihåg att ange ditt önskemål om examensbevisets språk i fältet för tilläggsinformation. Om ditt examensspråk är engelska får du också ett examensbevis på engelska utöver det finsk- eller svenskspråkiga examensbeviset.  

Du får ditt examensbevis inom ungefär 2–3 veckor efter att du lämnat in din ansökan. I maj, juni och december då ansökningar anhopar sig samt under semestertider kan handläggningstiden vara längre.  

Avhämtning av examensbeviset 

Du kan avhämta examensbeviset hos Studentservicen från det serviceställe som betjänar din fakultet. Vid behov kan examensbeviset också postas till den adress som du har uppgett i din ansökan om utexaminering. Du kan be det serviceställe som betjänar din fakultet att få examensbeviset per post. 

Kopior och översättningar av examensbevis

Du kan få en officiell kopia av examensbeviset på samma språk som examensbeviset ursprungligen har utfärdats på. Kopian är avgiftsbelagd och kan beställas hos Studentservicen från det serviceställe som betjänar din fakultet. Betalningsanvisningar och information om kopior och översättningar av examensbevis hittar du här. 

När rätten att avlägga examen upphör

Din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen. Efter det kan du inte bedriva studier vid Helsingfors universitet om du inte har en annan giltig studierätt vid universitetet. 

Om du har närvaroanmält dig endast för höstterminen och även utexamineras då, kan du inte längre efter utexamineringen närvaroanmäla dig för vårterminen. 

Information om studiemöjligheter efter examen hittar du här

Studentförmåner efter examen

Trots att din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen är du medlem i studentkåren så länge som din närvaroanmälan är i kraft (till 31.12 eller 31.7). Du kan få studentförmåner under hela den tid du är medlem. Obs! Det digitala studentkortet slutar att fungera en månad efter utexamineringen. 

Återbäring av vårterminens medlemsavgift 

Om du har betalat medlemsavgift för hela läsåret men utexamineras redan under höstterminen kan du ansöka hos studentkåren om återbäring av vårens avgift. Beslutet om återbäring fattas av studentkåren. Om du ansöker om återbäring av vårterminens medlemsavgift är du inte berättigad till studentförmåner under våren.

Alumnverksamhet

Du som ännu inte anmält dig som alumn – gör det senast nu! Alla nuvarande och tidigare studerande vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Information om alumnverksamheten hittar du här.