Utexaminering

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

När du har genomfört alla studier som ingår i din examen kan du göra en ansökan om utexaminering i Sisu. Välj ditt utbildningsprogram i menyn ovan, så får du fram din fakultets eventuella preciserande anvisningar.

Du kan läsa om effekten av coronavirus på utexaminering här.

Är du en doktorand? Vänligen fortsätta till sidan Utexaminering och doktorsexamensbevis.

Så här ansöker du om utexaminering i Sisu

  1. Kontrollera att alla dina studieprestationer och vitsord är korrekta i din studieplan. Om du upptäcker bristfälliga eller felaktiga uppgifter, kontakta Studentservicen. 
  2. Lämna in en ansökan om utexaminering i Sisu. När alla studier som behövs för examen är genomförda och det är möjligt att ta ut examen, får du ett meddelande i Sisu. Tekniska anvisningar för hur du gör ansökan om utexaminering finns på sidan Sisu-instruktion: Begäran om utexaminering
  3. I fältet för tilläggsinformation ska du ange på vilket språk du vill ha examensbeviset. Om du tänker fortsätta till ett magisterprogram ska du ange vilket program du fortsätter vid. När du lämnar in ansökan om utexaminering skickar Sisu automatiskt dina studiehelheter till Studentservicen för registrering. Du behöver inte separat ansöka om registrering av studiehelheter. Kontrollera också om din fakultet har gett anvisningar om vilka uppgifter du ska ange i fältet för tilläggsinformation. 
  4. Ditt examensdatum blir det datum när du har gjort ansökan om examensbevis i Sisu, eller följande vardag. Om du kommer att få en prestationsanteckning (t.ex. för din avhandling) efter att du har lämnat in ansökan om utexaminering, blir datumet för din sista studieprestation examensdatumet. Studentservicen kontrollerar alltid din ansökan om utexaminering och kontaktar dig om det finns något som behöver korrigeras i tilläggsinformationen eller din studieplan. Du får ett meddelande i Sisu om att din ansökan har godkänts. 

Tilläggsinstruktioner för sommaren 2021

På grund av att universitetets studieförvaltningssystem byts ut bör du förbereda dig på att det under sommaren 2021 ta längre än vanligt för din examen att registreras och innan examensbeviset skickas.

Begäran om utexaminering ska i första hand lämnas in när alla studier har genomförts och registrerats i Sisu. I undantagsfall kan du dock ansöka om utexaminering via utbildningsprogrammets kod vid det skede när du har genomfört alla studier men de sista studieprestationerna ännu inte finns i registret.

 Se instruktionerna: Begäran om utexaminering via utbildningsprogrammets kod (endast i undantagsfall).

  1. Om du har genomfört alla studier och din studierätt slutar den 31 juli 2021 ska du komma ihåg att ansöka om utexaminering senast den 31 juli 2021. Om du inte kom ihåg att ansöka om utexaminering innan studierätten tog slut ska du först ansöka om extra tid för din studierätt. Detta gör du med en e-blankett som finns på sidan Om studietiden tar slut.
  2. Om du har genomfört alla studier och ännu har studietid kvar ska du komma ihåg att ansöka om utexaminering senast den 31 juli 2021. Om du inte kom ihåg att ansöka om utexaminering i tid kan du ansöka om utexaminering genom att anmäla dig till det kommande läsåret 2021–2022 som närvarande eller frånvarande. Observera dock att om du anmäler dig som frånvarande slutar användarnamnet som behövs för användningen av Sisu gälla den 30 september 2021. Lämna alltså in begäran om utexaminering innan användarnamnets giltighetstid går ut.

Handläggningstid och expediering av ansökan om utexaminering

De flesta fakulteter utfärdar examensbevis kontinuerligt.  

Examensbevisets språk är antingen finska eller svenska. Kom ihåg att ange ditt önskemål om examensbevisets språk i fältet för tilläggsinformation. Om ditt examensspråk är engelska får du också ett examensbevis på engelska utöver det finsk- eller svenskspråkiga examensbeviset.  

Du får ditt examensbevis inom ungefär 2–3 veckor efter att du lämnat in din ansökan. I maj, juni och december då ansökningar anhopar sig samt under semestertider kan handläggningstiden vara längre.  

Avhämtning av examensbeviset 

Du kan avhämta examensbeviset hos Studentservicen från det serviceställe som betjänar din fakultet. Vid behov kan examensbeviset också postas till den adress som du har uppgett i din ansökan om utexaminering. Observera att examensbevis kan avhämtas endast om coronavirusläget tillåter. Du kan be det serviceställe som betjänar din fakultet att få examensbeviset per post. 

Kopior och översättningar av examensbevis

Du kan få en officiell kopia av examensbeviset på samma språk som examensbeviset ursprungligen har utfärdats på. Kopian är avgiftsbelagd och kan beställas hos Studentservicen från det serviceställe som betjänar din fakultet. Betalningsanvisningar och information om kopior och översättningar av examensbevis hittar du här. 

När rätten att avlägga examen upphör

Din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen. Efter det kan du inte bedriva studier vid Helsingfors universitet om du inte har en annan giltig studierätt vid universitetet. 

Om du har närvaroanmält dig endast för höstterminen och även utexamineras då, kan du inte längre efter utexamineringen närvaroanmäla dig för vårterminen. 

Information om studiemöjligheter efter examen hittar du här

Studentförmåner efter examen

Trots att din rätt att avlägga examen upphör på examensdagen är du medlem i studentkåren så länge som din närvaroanmälan är i kraft (till 31.12 eller 31.7). Du kan få studentförmåner under hela den tid du är medlem. Obs! Det digitala studentkortet slutar att fungera en månad efter utexamineringen. 

Återbäring av vårterminens medlemsavgift 

Om du har betalat medlemsavgift för hela läsåret men utexamineras redan under höstterminen kan du ansöka hos studentkåren om återbäring av vårens avgift. Beslutet om återbäring fattas av studentkåren. Om du ansöker om återbäring av vårterminens medlemsavgift är du inte berättigad till studentförmåner under våren.

Alumnverksamhet

Du som ännu inte anmält dig som alumn – gör det senast nu! Alla nuvarande och tidigare studerande vid Helsingfors universitet är universitetets alumner. Information om alumnverksamheten hittar du här.