Sisu-instruktion: Hur obligatoriska studier som genomförs under studentutbyte antecknas

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du under utbytet tänker genomföra obligatoriska studier som ingår i din examen ska du välja studierna i din studieplan på vanligt sätt och därefter schemalägga dem i vyn Tidslinje enligt dessa instruktioner.

Om du tänker genomföra valfria studier under utbytet, lägg till studierna i din studieplan som studieutkast.

Så här antecknar du obligatoriska utbytesstudier på Tidslinjen

 1. När du har börjat göra din studieplan eller har gjort den färdig, kan du schemalägga studierna ett studieavsnitt i taget genom att klicka på Tidslinje i Sisus toppmeny. Om du har flera studieplaner i systemet ska du försäkra dig om att du gör schemaläggningen i den studieplan som utbytet hör till (ofta är det den primära studieplanen).
 2. Genom att öppna menyn Placera på tidslinjen i sidans nedre kant får du fram de studieavsnitt som ska schemaläggas. Välj det studieavsnitt du vill placera genom att klicka på pilen bredvid kursnamnet. Då får du fram tidslinjen. På tidslinjen placerar du studieavsnittet genom att klicka på den period du vill placera avsnittet i.
 3.  Placera studierna du tänker genomföra under utbytet i period 1 eller period 3, även om du i verkligheten kommer att ägna hela terminen åt dem eller genomföra dem i period 2 eller 4. Under Tidslinje ska du också lägga till eventuella valfria studier (studieutkast) som du tänker genomföra under utbytet, så att det sammanlagda antalet studiepoäng för utbytet går att kontrollera i vyn.
  En exempel av utbytesstudier på tidslinjen.
 4. Lägg till en egen anteckning till obligatoriska studieavsnitt (via de tre punkterna till höger på sidan). OBS! Placera först alla utbytesstudier på tidslinjen och lägg först sedan till anteckningarna. I annat fall kommer anteckningen och den kurs som den hör till inte att synas parallellt.
  Lägg till en egen anteckning i Sisu.
 5. I anteckningen ska du skriva:
  1. koden på det studieavsnitt du tänker avlägga under utbytet
  2. namnet på den motsvarande kursen vid utbyteshögskolan och kursens omfattning i lokala studiepoäng
  3. en länk till kursbeskrivningen i utbyteshögskolans studiehandbok (om det inte finns en länk ska du ange det).
   En skärmdump av Sisu.