Sisu-instruktion: Val av magisteroption

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Om du utexamineras som kandidat och fortsätter sedan till ett magisterprogram ska du först välja det magisterprogram i din studieplan som du vill fortsätta till.

Bekanta dig med magisteroptionerna i ditt utbildningsprogram samt deras kriterier och anmälningstider på sidan Fortsättning till ett magisterprogram.

Handläggaren av din begäran kontrollerar att du har rätt att fortsätta till magisterprogrammet du valt och bekräftar ditt val i Sisu när du utexamineras.

Val av magisterprogram på sidan Studiestruktur

 Magisterprogrammet väljs på Studiestruktur-sidan i Sisu:

 1. Öppna urvalshjälparen genom att klicka på den översta raden i din studieplan. På raden ser du namnet på ditt utbildningsprogram.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 2. Klicka på det magisterprogram i urvalshjälparen i vilket du vill fortsätta dina studier efter kandidatexamen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 3. Magisterprogrammet syns nu lägst ner i din studieplan. Texten ”Ej bekräftat” syns under namnet på magisterprogrammet tills ditt val är bekräftat i studentservicen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.
 4. Efter bekräftelse syns i studieplanen texten ’Bekräftat’ under rubriken på magisterprogrammet. Observera att du inte kan ångra bekräftelsen.
  Skärmdump av Sisus användargränssnitt.