Språkcentrums undervisningsutbud i engelska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i engelska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Kurser och prov som ingår I examensfordringarna

Dessa kurser och prov uppfyller helt / delvis kraven på främmande språk (4 sp) i kandidatexamen.

Om du måste ytterligare avlägga 2 sp i främmande språk (engelska) till din examen, kan du avlägga 2 sp kursen eller avlägga 2 sp i ALMS-gruppen i din fakultets kurs eller KK-ENKAIKKI kurs. Du kan hitta mer information om ALMS-grupperna (Autonomous language Learning ModuleS) på engelska i ALMS-webbsidor.  

Alla fakulteter

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

KK-ENBIYM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

ALMS:

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Veterinärmedicinska fakulteten

KK-ENELK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENELK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENELK Academic and Professional Communication in English Exemption Test (4 sp)

Farmaceutiska fakulteten

KK-ENFARM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENFARM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENFARM Academic & Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Humanistiska fakulteten

KK-ENHUM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENHUM1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENHUM2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENHUM Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Pedagogiska fakulteten

KK-ENKASV Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENKASV Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Medicinska fakulteten

Psykologer och logopeder:

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Medicinare och odontologer:

KK-ENLAAK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENLAAK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov (psykologer, logopeder, medicinare och odontologer):

KK-ENLAAK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten

KK-ENMAME Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENMAME1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENMAME2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENMAME Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Matematisk-naturvetenskapliga fakutelten

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENMALU1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENMALU2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENMALU Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Juridiska fakulteten

KK-ENOIK Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENOIK1 Academic and Professional Communication in English 1 (2 sp)

KK-ENOIK2 Academic and Professional Communication in English 2 (2 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Teologiska fakulteten

KK-ENTEOL Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENTEOL Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Statsvetenskapliga fakulteten

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Svenska social- och kommunalhögskolan

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENKAIKKI Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

KK-ENERI Annorlunda inlärare vid alla fakulteter (4 sp)

Ersättande prov:

KK-ENVALT Academic and Professional Communication in English 1 & 2 (4 sp)

Språkcentrums studiehelheter i engelska språket

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier

KK-ENOK15 Language Centre Programme in Advanced Academic and Professional English - Språkcentrums studiehelhet i engelska språket (15 sp)

KK-ENOK25 Language Centre Programme in Advanced Academic and Professional English - Språkcentrums studiehelhet i engeslka språket (25 sp)

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.