Språkcentrums studiehelheter som valfria studier

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Genom att välja en studiehelhet i språk vid Språkcentrum kan du utvidga och fördjupa dina språkkunskaper för din examen och för arbetslivet. Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå språk- och kulturkurser som erbjuds av Språkcentrum, utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet eller andra inhemska högskola samt språkstudier vid utländsk högskola. En genomförd studiehelhet i ett språk ger inte studierätt till Helsingfors universitets studieinriktning för det språket. Studiehelheten bedömer med skalan godkänd/underkänd.

För vem och i vilket skede av studierna?

Alla studenter vid Helsingfors universitet kan oberoende av utbildningsprogram genomföra studiehelheter vid Språkcentrum och man kan börja med språkstudierna som hör till helheterna genast i början av studierna. Du ska själv bestämma i din individuella studieplan (ISP) hur många studiepoäng din studiehelhet ska omfatta. Studiehelheter vid Språkcentrum kan i många fall inkluderas som valfria studier i examen. Kontrollera på förhand med ditt utbildningsprogram att helheten kan inkluderas i din examen. Obs! Studenter vid Humanistiska fakultetens kandidat- eller magisterprogram i språk kan inte genomföra Språkcentrums studiehelhet i det språk vars studieinriktning de studerar vid.

Obs! Du kan inte inkludera språkstudier som hör till en studiehelhet vid Språkcentrum i din kandidatexamen om du tänker fortsätta med studiehelheten ännu i högre högskoleexamen.

Hur genomför jag studiehelheten?

1. Planera studiehelheten tillsammans med den ansvariga läraren

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

2. Genomför studieavsnitten som ingår i helheten

Vid Helsingfors universitet
 • Till Språkcentrums kurser anmäler du dig i Sisu enligt Språkcentrums anvisningar.
 • Genomförda kurser antecknas i Sisu enligt normal praxis vid Språkcentrum. 
 • Anmälan till undervisning som ges av utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet sker enligt utbildningsprogrammens egna anvisningar.
Vid andra inhemska högskola
 • Du ska komma överens med den ansvariga läraren om du vill inkludera språk- och kulturstudier vid andra inhemska högskola (universitet, yrkeshögskolor) i en studiehelhet som avläggs vid Språkcentrum.
 • Kom ihåg att vid behov ansöka om flexibel studierätt för språkstudier vid andra finländska universitet.
Vid utländsk högskola
 • Om du tänker genomföra språk- och kulturstudier vid en utländsk högskola för att sedan inkludera dem i din studiehelhet, rekommenderas att du ska komma överens om detta med den ansvariga läraren redan innan du åker på utbyte. 
Tillgodoräknande av en språkkurs som genomförts annanstans i en studiehelhet vid Språkcentrum
 • Ansökan om inkluderande görs i Sisu. Läs noga igenom anvisningarna för hur du ansöker.
 • Ansökan om ersättande görs i Sisu. Läs noga igenom anvisningar för hur du ansöker.
 • Till ansökan ska bifogas en kopia av intyget över språkprestationen och en redogörelse för studiernas innehåll (t.ex. en kursbeskrivning).
 • Studiehelhetens ansvariga lärare beslutar om tillgodoräknande.

3. Registrera helheten

Språkcentrums studiehelheter kräver separat godkännande av studiehelhetens ansvariga lärare. När du har genomfört alla kurser som ska ingå i helheten ska du ansöka i Sisu om separat godkännande enligt anvisningarna.

Vänligen observera följande när du väljer vilka kurser som ska ingå i studiehelheten:

 • Studiehelheter som är äldre än tio år kan inte inkluderas i examen, och studieavsnitt som är äldre än tio år kan i sin tur inte inkluderas i studiehelheter. Du kan hitta mer information på webbsidan När studier föråldras.
 • En registrerad studiehelhet går inte att upplösa.
 • Begäran om godkännande av studiehelheter ska göras i Sisu före utgången av maj varje läsår. En begäran om godkännande som skickas in under sommaren behandlas från och med mitten av augusti.