Språkcentrums studiehelheter som valfria studier

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Om du avlägger Språkcentrums studiehelhet enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på Språkcentrums intranet-sida.

Genom att välja en studiehelhet i språk vid Språkcentrum kan du utvidga och fördjupa dina språkkunskaper för din examen och för arbetslivet. Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng och i den kan ingå kurser som erbjuds av Språkcentrum och dess samarbetspartner (utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet, andra universitet) samt språkstudier vid utländska universitet. Andelen språk- och kulturstudier som har genomförts annanstans får inte överstiga 60 % av studiehelhetens totala omfattning. En genomförd studiehelhet i ett språk ger inte studierätt till Helsingfors universitets studieinriktning för det språket. Studiehelheten bedömer med skalan godkänd/underkänd.

 

Studiehelheter

Du kan välja bland följande studiehelheter i språk:

För vem och i vilket skede av studierna?

Alla studenter vid Helsingfors universitet kan oberoende av utbildningsprogram genomföra studiehelheter vid Språkcentrum och man kan börja med språkstudierna som hör till helheterna genast i början av studierna. Du ska själv bestämma i din individuella studieplan (ISP) hur många studiepoäng din studiehelhet ska omfatta. Studiehelheter vid Språkcentrum kan i många fall inkluderas som valfria studier i examen. Kontrollera på förhand med ditt utbildningsprogram att helheten kan inkluderas i din examen.

Obs! Det lönar sig inte att inkludera språkstudier som hör till en studiehelhet vid Språkcentrum i din kandidatexamen om du tänker fortsätta med studiehelheten ännu i högre högskoleexamen.

Hur genomför jag studiehelheten?

1. Planera studiehelheten tillsammans med den ansvariga läraren

Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

2. Genomför studieavsnitten som ingår i helheten

Vid Helsingfors universitet
 • Anmälan till Språkcentrums kurser sker i WebOodi.  
 • Genomförda kurser antecknas i studieregistret enligt normal praxis vid Språkcentrum. 
 • Anmälan till undervisning som ges av utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet sker enligt utbildningsprogrammens egna anvisningar.
Vid andra inhemska universitet
 • Du ska komma överens med den ansvariga läraren om du vill inkludera språkstudier vid andra inhemska universitet i en studiehelhet som avläggs vid Språkcentrum.
 • Språkstudier som ingår i studiehelheter i svenska och ryska kan också genomföras vid handelshögskolan vid Aalto-universitetet.
Vid utländska universitet
 • Om du tänker genomföra språkstudier vid ett utländskt universitet för att sedan inkludera dem i din studiehelhet ska du komma överens om detta med den ansvariga läraren redan innan du åker på utbyte.

Obs! När du har genomfört en språkkurs annanstans och vill få den tillgodoräknad i en studiehelhet vid Språkcentrum ska du

 • Ta med din intyg över prestationen till den ansvariga lärarens mottagning ELLER sända en kopia av intyget till den ansvariga läraren.
 • När ansvariga läraren har godkänt, att språkkursen kan inkluderas i din studiehelhet, ska läraren informera dig och Språkcentrums studiebyrå.
 • Efter detta kan du fylla i Språkcentrums blankett för tillgodoräknande. Bifoga en fotokopia av ditt intyg över språkkursen. 

3. Registrera helheten

När du har genomfört alla kurser som du planerat att ska ingå i helheten:

 • Kontrollera på ditt studieutdrag att alla genomförda och tillgodoräknade språkkurser har registrerats. Skicka e-post till den ansvariga läraren och be om att få studiehelheten registrerad.
 • I e-postmeddelandet ska du ange ditt namn, studentnummer, utbildningsprogram, studierna som ska inkluderas i helheten och studiehelhetens omfattning.
 • Studier föråldras: observera att studieavsnitt som är äldre än tio år inte kan inkluderas i studiehelheter och att studiehelheter som är äldre än tio år i sin tur inte kan inkluderas i examina.

Obs! Begäran om registrering av studiehelheter ska varje läsår skickas till den ansvariga läraren före utgången av maj. En begäran om registrering som skickas in under sommaren behandlas från och med mitten av augusti.

4. Intyg över studiehelhet (på begäran)

Du kan på begäran få ett separat intyg över en studiehelhet som du genomfört vid Språkcentrum. Av intyget framgår namnen på de kurser som ingår i studieavsnittet, CEFR-utgångsnivåer, prestationsdatum och omfattningar. Intyget skickas hem till dig per post.