Språkcentrums undervisningsutbud i japanska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i japanska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Kurser på olika nivåer

CEFR B1

KK-JAP302 Fortsättningskurs i japanska 4 med mångformiga metoder (4 sp) (anordnas höst 2023)

KK-JAP301 Fortsättningskurs i japanska 3 med mångformiga metoder (4 sp)

CEFR A2

KK-JAP206 Muntlig japanska för nybörjare 2 (1 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-JAP205 Grundkurs i japanska 3 med mångformiga metoder (4 sp)

KK-JAP204 Fortsättningskurs i japanska 2 med mångformiga metoder (3 sp) 

KK-JAP203 Fortsättningskurs i japanska 1 med mångformiga metoder (3 sp)

CEFR A1

KK-JAP103 Muntlig japanska för nybörjare 1 (1 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-JAP101 Grundkurs i japanska 2 med mångformiga metoder (4 sp)

Andra kurser

KK-JAP002 Grundkurs i japanska 1 med mångformiga metoder (3 sp)

KK-JAP001 Inledning till det japanska språket (2 sp)

Språkcentrums studiehelhet i japanska

Studiehelheten omfattar 15 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier

KK-JAOK15 Språkcentrums studiehelhet i japanska (15 sp)

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.