Språkcentrums undervisningsutbud i kinesiska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i kinesiska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

Dessa kurser och prov uppfyller helt / delvis kraven på främmande språk (4 sp) i kandidatexamen. Obs! Studier i främmande språk måste innehålla både skriftliga och muntliga kunskaper i språket.

CEFR B2

KK-KII404 Advanced Chinese 6 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII403 Advanced Chinese 5 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

CEFR B1

KK-KII310 Media Chinese (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII309 Chinese Reading (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII308 Chinese culture (in Chinese) (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII307 Chinese Writing (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII306 Advanced Spoken Chinese 2 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII305 Advanced Spoken Chinese 1 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII304 Advanced Chinese 4 (4 sp)

KK-KII303 Advanced Chinese 3 (4 sp)

KK-KII302 Advanced Chinese 2 (4 sp)

KK-KII301 Advanced Chinese 1 (4 sp)

Ersättande prov

KK-KII300 Studier i främmande språket: kinesiska (4 sp)

Nybörjarkurser

CEFR A1

KK-KII102 Elementary Chinese 4 (3 sp)

KK-KII101 Elementary Chinese 3 (2 sp)

Andra kurser

KK-KII004 Introduction to Chinese Characters Online Course (2 sp) 

KK-KII003 Lär dig kinesiska tecken - nätkurs (1 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-KII002 Elementary Chinese 2 (3 sp)

KK-KII001 Elementary Chinese 1 (2 sp)

Språkcentrums studiehelheter i kinesiska

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan samordnaren för studiehelheten. Du ska också kontakta samordnaren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta samordnaren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier.

KK-KIOK25 Yuyan zhongxin zhongwen kecheng mokuai - Chinese Language Study Module - Språkcentrums studiehelhet i kinesiska, 25 sp

KK-KIOK15 Yuyan zhongxin zhongwen kecheng mokuai - Chinese Language Study Module- Språkcentrums studiehelhet i kinesiska, 15 sp

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.