Språkcentrums undervisningsutbud i modersmål (svenska)

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i modersmål (svenska) för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller språkstudier, kontakta Språkcentrums studiebyrå. 

Obs! Dessa kurser är avsedd för studenter som har svenska som skolutbildningsspråk.

Valfria studier för alla fakulteter

KK-AKSK002 Skrivkurs för pro gradu-skribenter (svenska) (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022-2023)

KK-AKSK001 Populärvetenskapligt skrivande -textverkstad (svenska) (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022-2023)

Obligatoriska modersmålstudier i kandidatexamen

Alla kandidatprogram (utom studerande vid humanistiska fakulteten), studenter som har svenska som skolutbildningsspråk.

KK-AKSK2SP Akademiskt skrivande (svenska) (2 sp)

KK-REKO1SP Retorik och kommunikation (svenska) (2 sp)

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.