Språkcentrums undervisningsutbud i spanska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i spanska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Fortsättningskurser

CEFR A2

KK-ESP212 Kurs i spanska för annorlunda inlärare (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-ESP211 KiVANET: Spanska 4 - spanska kurs för utbytesstudenter (3 sp)

KK-ESP210 ALICE - Akademiskt språk- och kulturutbyte (spanska - finska/svenska) (2 sp)

KK-EPS209 Spanskt talspråk -nätkurs (2 sp)

KK-ESP208 Spansk grammatik 2 (3 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-ESP207 Låt oss tala och skriva spanska 3 (4 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-ESP206 Fortsättningskurs i spanska 3 (3 sp)

KK-ESP205 Praktisk spanska, kulturinriktad - låt oss tala spanska 2 (2 sp)

KK-ESP204 Låt oss tala och skriva spanska 2 (2 sp)

KK-ESP203 Fortsättningskurs i spanska 2 (3 sp)

KK-ESP202 Fortsättningskurs i spanska 1 + 2, intensivkurs (7 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-ESP201 Fortsättningskurs i spanska 1 (3 sp)

Språkcentrums studiehelheter i spanska

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier.

KK-ESOK15 Estudios de la lengua española - Språkcentrums studiehelhet i spanska språket, 15 sp

KK-ESOK25 Estudios de la lengua española - Språkcentrums studiehelhet i spanska språket, 25 sp

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 op)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 op)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.