Språkcentrums undervisningsutbud i tyska

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Nedan hittar du Språkcentrums undervisningsutbud i tyska för läroplansperioden 2020-2023. Genom att klicka på kursnamnet hittar du kursbeskrivningar, undervisningsgrupper och tentamina. Undervisningsutbud för andra språken hittar du på sidan Språkcentrums språk- och undervisningsutbud.

Anmälningen till Språkcentrums kurser och tenter görs i Sisu.

Om du har frågor som gäller till exempel tillgodoräknande av kommunikations- och språkstudier eller anmälan till språkkurser, kontakta Språkcentrums studiebyrå. Om du behöver hjälp till exempel med att hitta lämpliga kurser eller att bedöma din utgångsnivå i ett språk, kontakta Språkcentrums lärartutorn.

Kurser och prov som uppfyller examensfordringarna

Dessa kurser och prov uppfyller helt / delvis kraven på främmande språk (4 sp) i kandidatexamen. Obs! Studier i främmande språk måste innehålla både skriftliga och muntliga kunskaper i språket.

CEFR B1

KK-SAK314 Deutsch als Wissenschaftssprache (2 sp)

KK-SAK313 Konversation 5 - Diskussionskurs i tyska 5 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-SAK312 Virtuelle Schreibwerkstatt (2 sp)

KK-SAK309 Land und Leute - kurs med betoning på tysk realia (4 sp)

KK-SAK307 Konversation 4 - Diskussionskurs i tyska 4 (2 sp)

KK-SAK306 IDEAL - Individuelles Deutsch Autonomes Lernprogram - Självstyrd kurs i tyska (3 sp)

KK-SAK304 Deutsch im Berufsleben - Tyska i yrkesliv spet (3)

KK-SAK303 Textkurs: Lesen, Diskutieren und Schreiben - Textförståelse i tyska (4 sp)

KK-SAK301 Online Wortschatzkurs - Tysk ordförråd - nätkurs (2 sp)

Ersättande prov

KK-SAK4OP Studier i främmande språket: tyska (4 sp)

Grundkurser

CEFR A1

KK-SAK105 Repetitionskurs i tyska grunder (2 sp)

KK-SAK104 Låt oss tala tyska 1 (2 sp) (anordnas inte i läsår 2022–2023)

KK-SAK103 Tysk grammatik 1 -nätkurs (2 sp)

KK-SAK102 Grundkurs i tyska 2 (4 sp)

Andra kurser

KK-SAK002 Grundkurs i tyska 1 (4 sp)

Språkcentrums studiehelheter i tyska språket

Studiehelheten omfattar 15 eller 25 studiepoäng. Kontrollera först de språkspecifika fordringarna för Språkcentrums studiehelheter och kontakta sedan läraren som ansvarar för studiehelheten. Du ska också kontakta den ansvariga läraren om du redan har tagit några kurser i ett språk och nu planerar att genomföra en hel studiehelhet i språket. Du gör också klokt i att kontakta den ansvariga läraren om din studieplan ändras under studiernas gång eller om du behöver råd i att välja språkkurser.

Läs mer om studiehelheter och läraren på sidan Språkcentrums studiehelheter som valfria studier.

KK-SAOK15 Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Studiehelhet i tyska språket (15 sp)

KK-SAOK25 Studieneinheit Deutsche Sprache und Landeskunde - Studiehelhet i tyska språket (25 sp)

Kurser i språk, kultur och kommunikation öppen för alla

KK-ENG404 Themes to Explore Culture (2 sp)

För att förstå oss själva måste vi förstå kultur; för att förstå kultur måste vi förstå oss själva. På kursen Themes to Explore Cuture, den ena av två sammanhängande kurser, närmar vi oss temat genom spel, diskussioner och interaktiva lektioner. Under kursen reflekterar vi både kring vilka vi är och hur kultur påverkar oss. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att avlägga denna kurs före kursen Tools for Understanding Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.

KK-ENG403 Tools for Understanding Culture (2 sp)

Kultur kan framstå som något abstrakt och även tillfälligt. På kursen Tools for Understanding Culture, den andra av två sammanhängande kurser, har vi som mål att betrakta och förstå kultur som en rad olika dimensioner. Kursen består av projektarbete, interaktiva lektioner samt ledd reflektion. För att kunna delta i kursen ska du ha avlagt de obligatoriska språkstudierna i främmande språk som ingår i kandidatexamen. Även om vi rekommenderar att du avlägger först kursen Themes to Explore Culture är det möjligt att avlägga kurserna i valfri ordning eller bara välja den ena.