Studentevenemang

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Studielivet och studentens år är mer än bara studier. Till saken hör också olika akademiska traditioner och studentevenemang. Helsingfors universitet och universitetets studentkår ordnar många slags evenemang och fester under året och alla studenter är välkomna. Också andra studentföreningar och utomstående aktörer, t.ex. muséer, ordnar evenemang för studenter.

Akademiska traditioner

Inskriptionen

Inskriptionen inleder traditionellt läsåret den första dagen under den första undervisningsperioden. Den officiella biten av festligheterna omfattar bland annat tal av rektorn och undervisningspersonalen, musik och en gudstjänst. Sedan 1990 har studentkåren och universitetet tillsammans ordnat en öppningskarneval på eftermiddagen.

Sitsar

Sitsar är akademiska fester som ordnas av ämnesföreningar. Till en sits hör både mat och dryck men också traditionella sånger och annat program.

Promotion

Vid universitetet är en promotion en tillställning där fakulteterna i tur och ordning med solenna ceremonier beviljar magistrar och doktorer deras respektive insignier. Intervallet mellan promotioner varierar per fakultet. Nästa promotion firas av Filosofiska fakulteten våren 2019.

Fakulteterna ordnar också publiker för sina studenter, dvs. tillställningar där examensbevis utdelas, och formuläret varierar per fakultet.

Disputation

Vill du veta vad man forskar i vid universitetet och hur den mest banbrytande forskningen inom ditt vetenskapsområde ser ut just nu? Disputationer är öppna tillställningar dit vem som helst kan komma. Du hittar dem i universitetets evenemangskalender.

Professorsinstallation

Nyutnämnda professorer tillträder officiellt sitt ämbete genom väldigt liknande formaliteter som under universitetets första tid på 1600-talet. Festerna med sina festföreläsningar ordnas två gånger per läsår nära terminens slut.

Universitetets årsdag 26.3. 

Universitetets årsdag firas i mars. Årsdagen firas med anledning av att universitetets fundationsbrev undertecknades den 26 mars 1640 i Nyköping. Årsdagsfesten med kvällsmottagning är för inbjudna gäster.

Helsingfors universitets fonders fest

Helsingfors universitets fonder beviljar årligen stipendier för begåvade studenter och forskare. På fondernas fest firar man både stipendiaterna och donatorerna. Festen är avsedd för inbjudna gäster.

HUS:s evenemang

Helsingfors universitets studentkår HUS och studentkårens utskott och föreningar ordnar kontinuerligt intressanta evenemang, workshoppar och fester.

Information om evenemang som ordnas av HUS hittar du på HUS:s webbplats eller genom att följa HYYn tapahtumat & kulttuuri på Facebook. Utskotten och föreningarna kan du läsa mera om på föreningarnas egna webbsidor eller genom att börja prenumerera på deras e-postlistor.

September

Öppningskarneval

Öppningskarneval 2022 firas på Centrumkampus 12.9.2022.

Gulisäventyret 29.9.2022

Gulisäventyret är Finlands största evenemang för nya högskolestuderande. Samla ihop ett lag och bli bekant med dina nya studiekamrater genom att utföra lekfulla uppgifter vid olika kontroller runtom på stan och campus. De bästa belönas!

November

HUS:s årsfest

Kom och fira Helsingfors universitets studentkår! HUS firar varje år sin födelsedag med en stor sits och en vild efterfest.

December

Självständighetsdagens fackeltåg

Studenterna firar självständighetsdagen med det traditionella fackeltåget. Fackeltåget går från Sandudds begravningsplats genom staden och till Senatstorget där den utmynnar i en allmän folkfest.

Februari

Fastlagsjippo

Fastlagsjippot Laskiaisrieha går årligen av stapeln i Brunnsparken och är ett av de största sportevenemangen utomhus för högskolestuderande i Finland. Jippot ordnas av teknologerna och dess höjdpunkt är en akademisk tävling i pulkaåkning. Samla ihop ett gäng studerande, bygg något att åka med och anmäl er! 

April

Första maj

Första maj är en av de viktigaste studentfesterna under året. Första maj börjar på valborgsmässoafton den 30 april kl. 18.00 med mösspåläggningen av Havis Amanda. Det glada firandet fortsätter följande dag då svenskspråkiga studenter äter picknick i Kajsaniemiparken och finskspråkiga i Brunnsparken.  

Maj

Storsitsen

Sitsstämning på Senatstorget! Under Finlands största sits tar den akademiska bordskulturen plats mitt i stan.

Andra evenemang

Utöver HUS ordnar också andra studentkårer och studentföreningar evenemang för studerande året om.

I Tankehörnan ordnas bland annat föreläsningar och workshoppar och under Vetenskapens natt och Forskarnatten (webbsidan på finska) kan du bekanta dig med vetenskapande.

Bekanta dig med Helsingfors universitets allmänna evenemangskalender.

Många museer ordnar årligen gratisdagar för studenter.