Disputation och bedömning

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Under det här temat hittar du detaljerade anvisningar för hur du ska ordna disputationsakten och anvisningar som gäller bedömning av doktorsavhandlingen. Anvisningar som gäller disputationstillstånd och publicering av doktorsavhandlingar samt utexaminering för doktorander hittar du under respektive tema.