Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) och nationerna

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

HUS

Studentkåren är en studentorganisation som bevakar studenternas intressen och erbjuder olika tjänster. Alla som studerar för lägre eller högre högskoleexamen vid Helsingfors universitet är automatiskt medlemmar i HUS. Doktorander och utbytesstudenter kan också ansöka om medlemskap.

Studentkåren vid Helsingfors universitet bevakar dina intressen vid universitetet och i samhället Tack vare studentkårernas intressebevakning har du bland annat tillgång till följande förmåner:

 • studentmåltider med rabatt av Fpa
 • förmånliga studentbostäder
 • studenthälsovård vid SHVS. Observera att doktorander och utbytesstudenter inte är berättigade till SHVS tjänster. Mer information om hälsovårdstjänster för utbytesstudenter på sidan Health Care for Exchange students.

HUS erbjuder olika tjänster för studenter.  Mer information om studentkårens medlemsförmåner på HUS webbplats under För medlemmen. Som medlem i studentkåren får du bl.a. följande förmåner:

 • rättshjälp
 • Ylioppilaslehti
 • Studentbladet
 • studentkalender
 • Gulnäbbsguiden
 • studentkort
 • barnpassningstjänst
 • studentrabatter i hela landet

HUS ordnar olika evenemang för studenter året om.  På evenemangen kan du träffa andra studenter från alla fakulteter och njuta av gemenskapen. Studentkåren vid Helsingfors universitet ordnar bland annat:

 • öppningskarnevalen
 • Gulisäventyret
 • HUS årsfest
 • Fackeltåg på självständighetsdagen

Du kan gå med i HUS studentaktiviteter när som helst!  Vid HUS finns till exempel olika utskott som utvecklar studentkårens verksamhet. Dessutom har HUS cirka 250 olika studentföreningar! Vare sig du är intresserad av politik eller körsång, hittar du säkert aktiviteter som passar just dig under studietiden. Du kan gå med i en nation, en fakultets- eller ämnesförening, en kulturförening eller en politisk förening.

Information om studentkåren och dess verksamhet har sammanställts för nya studenter i HUS Gulnäbbsguide.

På den här sidan

Nationerna

Universitetets nationer är tvärvetenskapliga studentgemenskaper som för samman olika studenter av olika åldrar och från olika discipliner. Gemensamt för medlemmarna i nationerna är vanligen landskapet de är hemma från, men det är fritt fram att välja vilken som helst nation. Helsingfors universitet har 15 nationer (11 finskspråkiga och 4 svenskspråkiga) med medlemmar från universitetets alla fakulteter och andra högskolor.

Alla nationer har ett eget hus eller en egen lokal där medlemmarna samlas för hobbyer, fester, för att organisera sin verksamhet och framför allt för att tillbringa tid tillsammans. Utöver att nationerna ordnar fester hör det till saken att de är hemlika: medlemmarna kan samlas i lokalerna för att tillbringa sin fritid, till exempel läsa tidningar, studera eller bara hänga ihop. Dessutom erbjuder nationerna sina medlemmar bostäder, stipendier och vänner över fakultetsgränserna.

Till nationernas regelbundna verksamhet hör nationskvällar som ordnas varje vecka med olika teman. Dessutom har nationerna ett flertal olika klubbar, till exempel körer, orkestrar och idrottsklubbar. Nationerna ordnar många olika typer av fester och läsåret omfattar rikligt med såväl traditionella bordsfester som partyn med olika teman. Nationerna ordnar även årligen evenemang tillsammans, till exempel den redan traditionella storsitsen och nationsapprot.

Nationerna har vänskapsrelationer till studentorganisationer i olika länder, särskilt i Sverige och Estland. Medlemmarnas internationalisering främjas till exempel genom att erbjuda möjlighet att bekanta sig med medlemmarna i de utländska organisationerna genom att besöka deras evenemang.

Du kan ansluta dig till en nation genom att betala medlemsavgiften och skriva in dig på ort och ställe. Om du inte vet vilken nation du vill ansluta dig till kan du låta sorteringshatten hjälpa dig genom att göra det lekfulla testet på webbplatsen nation.fi. Nationerna står varandra nära och ordnar gemensamma evenemang. Även om du kan vara medlem i endast en nation är du välkommen att gästa dem alla!