Tentamen i Moodle-lärandemiljö

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

En del av tentamina genomförs elektroniskt som övervakade salstentamina på egen dator. Tentamina är antingen öppna eller slutna och de genomförs på Moodle eller i en annan lärmiljö med hjälp webbläsaren Safe Exam Browser (SEB). Se även instruktionerna för allmän tentamen.

Anmäl dig först till tentamen eller kursen i Sisu. 

Elektronisk salstentamen i Moodle

Den elektronisk salstentamen görs på din egen enhet (laptop eller tablet) i Moodle eller annan lärmiljö. Tentamen kan organiseras antingen så att åtkomst till andra webbplatser eller dokument lagrade på enheten inte begränsas under tentamen, eller så att du under tentamen endast har tillgång till tentamen i Moodle-området och eventuella hemsidor som är kopplade till den (t. till exempel en ordbok). I det här fallet måste du ladda ner programmet Safe Exam Browser (SEB) på din enhet före tentamen, som du startar i början av tentamen från Moodles tentaområde. Dessa prov kallas SEB-tentamina.

Studenten ska ha en apparat med vilken det är möjligt att göra tentamen. Det är studentens ansvar att ladda ner all programvara som behövs för att genomföra tentamen i god tid före tentamen. Studenten ska även testa programvarans funktion innan tentamen påbörjas. Det elektroniska salstentamen använder Eduroam-nätverket.

Eduroam-nätverk

Elektronisk salstentamen anordnas i universitetets tentamenslokaler där Eduroam finns tillgängligt. Det finns även andra trådlösa nätverk tillgängliga, men Eduroam är det nätverk som föredras för undersökningen.

Logga in på Eduroam-nätverket med universitetets användarnamn och ditt eget lösenord. Användarnamnet skrivs i form av användarnamn@helsinki.fi eller användarnamn@ad.helsinki.fi.

Mer om nätverksanslutningar

Mac-användare måste se till att de har Eduroam installerat som en profilfil på sin enhet

Inloggning i Eduroam-nätverket kan testas i universitetsbyggnader. Om att logga in på Eduroam-nätverket inte fungerar direkt bör du prova det några gånger.

Om du upptäcker att din apparat inte loggar in på Eduroam fastän du har använt Eduroam-nätet tidigare och du har valt att automatiskt logga in på Eduroam-nätet, kan orsaken vara att du har bytt lösenord för ditt användarnamn. Om du har bytt lösenord efter att du valt automatisk inloggning på Eduroam-nätet kommer inloggningen på Eduroam inte att lyckas förrän du har ändrat lösenordet för inloggning på Eduroam till det nya. Du måste radera ditt gamla lösenord från inloggningen till Eduroam och logga in på nytt med ditt nya lösenord.

Instruktioner:

PC

 • Öppna ikonen för trådlöst i den nedre raden
 • Välj inställningar/properties (högerklicka)
 • Välj glöm/forget
 • Välj Eduroam på nytt och logga in med användarnamn@helsinki.fi och lösenord

MAC

 • Öppna Keychain Access (nyckelhanteraren)Skriv Eduroam i sökfältet på den övre balken. Öppna egenskaperna för Eduroam genom att dubbelklicka på raden.
 • Längst ner i fönstret som öppnas hittar du lösenordet. Du kan redigera lösenordet genom att välja Show password (visa lösenordet).
 • Systemet efterfrågar användarens eget lösenord (obs! inte lösenordet som hör ihop med universitetets användarnamn). Skriv in lösenordet och klicka på Allow.
 • Därefter kan du skriva in ett nytt lösenord (lösenordet som hör ihop med universitetets användarnamn) i fältet. Till sist ska du klicka på Save Changes (spara ändringarna).

IPAD

 • Gå till inställningar -> Wi-Fi
 • Välj Eduroam
 • Välj glöm nätverk
 • Välj Eduroam på nytt och logga in på nytt: Användarnamn@helsinki.fi och lösenord

SAFE EXAM BROWSER / SÄKER WEBBLÄSARE FÖR PROV (SEB)

SEB är en webbläsare som begränsar din apparats möjligheter att besöka andra webbsidor än det tillåtna Moodle-tentamensområdet under tentamen. Elektroniskt material som tillåts under tentamen finns på Moodle-området. Du kan installera SEB-webbläsaren på Windows-, MacOS- och iPad-apparater. Det går inte att installera SEB-webbläsaren på Android-, Chromebook-, Linux- eller iPhone-apparater.

SEB-programmet startas i tentamen genom att först logga in på Moodle och tentamen i fråga med den webbläsare du normalt använder (exempelvis Firefox), och sedan klicka på STARTA SAFE EXAM BROWSER.

Ladda Safe Exam Browser enligt ditt operativsystem före provet. Ta även hand om att uppdatera SEB-programmet.

I SEB-webbläsaren måste du komma ihåg ditt användarnamn och lösenord som du fått från Helsingfors universitet, eftersom det inte går att spara dem automatiskt i SEB-webbläsaren. Om du har halvfärdiga arbeten på din apparat ska du spara dem innan du börjar använda SEB-webbläsaren.

När du har installerat SEB-webbläsaren på din apparat, öppna Moodle i den webbläsare som du vanligtvis använder (till exempel Firefox) och registrera dig för att göra en testtentamen.

Klicka på öppna den testtentamen du väljer, läs instruktionerna och starta SEB-programmet genom att klicka på STARTA SAFE EXAM Browser. Din enhet växlar till att använda SEB-programwebbläsaren. Tillåt detta om operativsystemet varnar dig om det. Du måste logga in på Moodle igen och efter det kan du direkt göra det valfria provet. Du behöver inget lösenord för provet. Slutför provet och returnera ditt prov. Slutligen, stäng SEB-programmet med knappen AVSLUTA SAFE EXAM Browser.

Se till att din enhets senaste informationssäkerhet och systemuppdateringar och SEB-programuppdateringar håller sig uppdaterade.

Vid allmänna tentamenstillfällen finns det backup-enheter om något oväntat händer med din enhet under examen och du inte kan fortsätta examen med den. Backupenheten är en iPad med ett separat tangentbord. Om du har problem med att ladda ner SEB-programmet eller ta provet, kontakta ditt campus tentamensservice.

 

Så här gör du den elektroniska salstentamen

 • Kom i god tid till tentamen så att eventuella tekniska problem kan lösas innan tentamen börjar.
 • Se till att du kommer ihåg ditt användarnamn och lösenord för Helsingfors universitet, eftersom automatisk lagring av webbläsaren inte fungerar när du använder SEB-programmet. Om det behövs kan du skriva ditt lösenord på papper.
 • Kom ihåg att spara ditt pågående arbete.
 • Se till att din enhet loggar in på Eduroam-nätverket.
 • Om du inte kan logga in första gången, försök igen några gånger.
 • Kom ihåg formen på användarnamnet och raderingen av ett eventuellt utgånget lösenord.
 • Be skrivvakterna om hjälp om du inte kan logga in. Eduroam-nätverket är det primära nätverket vid elektroniska klassrumsprov. Tentamensvakten guidar dig att använda andra trådlösa nätverk om inloggningen till Eduroam-nätverket inte lyckas trots hjälp.
 • Logga in på Moodle på Helsingfors universitet med den webbläsare du brukar använda (till exempel Firefox) och sök upp ditt tentaområde och din tenta därifrån.
 • Tentamen startar när tentamensvakterna ger tillstånd till det genom att ange tentamenslösenordet eller ge tillåtelse att öppna tentamenskuvertet som innehåller lösenordet.
 • Om det är ett SEB-prov, starta SEB-programmet enligt instruktionerna. Om du startar SEB-programmet och din enhet fryser (röd ruta) och ett utgångslösenord krävs. Exit-lösenordet berättas inte för eleverna, så tentamensvakten tar din enhet och skriver ut-lösenordet på den.
 • När SEB-programmet har startat loggar du in på Moodle igen (den vanliga formen av användarnamnet - enkelt användarnamn, t.ex. rkekiva).
 • Klicka på "Ta tenta nu" i Moodle-testområdet och välj "Starta tentamen". Ange lösenordet och gör provet. Tentamen är schemalagd i Moodle, så tentamenstiden övervakas från enhetens klocka.
 • Be tentamensvakterna omedelbart om hjälp om du inte kan påbörja tentamen.
 • När du är klar med tentamen klickar du på "Avsluta tentamen". Efter det klickar du på "Återställ alla och slutför". Detta görs två gånger. Din enhet kommer nu att visa en retursida, som måste visas för examensledaren så att din tentamen kan accepteras.
 • Ta din enhet och gå till tentamensvakterna. Visa tentamens retursida, lämna eventuella utkast till papper som du kan ha använt och bevisa din identitet för tentamensvakten (om det inte redan har kontrollerats i början av tentamen). Bekräfta ditt deltagande. Om det är en SEB-tenta, klicka på knappen "AVSLUTA SAFE EXAM BROWSER" först efter detta. Gör detta inför tentamensvakten.
 • Om du inte kan avsluta Safe Exam Browser, krävs ett utgångslösenord. Exit-lösenordet berättas inte för eleverna, så tentamensvakterna tar din enhet och skriver ut-lösenordet på den.
 • Slutligen återvänder du till Moodle-området. Navigera bort från tentasidan, eftersom du till en början fortfarande kommer att se händelserna från perioden före tentamen.
 • Om du gör två tentamen i samma salstentamen måste du först göra det första tentamen och lämna tillbaka det, och först då kan du börja det andra tentamen. Efter att ha lämnat tillbaka den första tentamen får du lösenordet för den andra tentamen från tentamensvakterna.

En kom-ihåg-lista för elektronisk salstentamen

 • Var beredd på att bevisa din identitet för tentamensövervakaren.
 • Ladda din dators batteri till 100 % och ta med dig laddaren. 
 • Se till att de senaste säkerhets- och systemuppdateringarna för din dator är installerade innan du kommer till tentamen. (Se instruktioner för operativsystemet Windows 10 i Studentens digitalkompetens-materialet) 
 • Säkerställ att du kommer ihåg ditt HU-användarnamn och lösenord eftersom den automatiska sparfunktionen inte fungerar i Safe Exam Browser. Återställ ditt lösenord vid behov genom att identifiera dig eller återställ lösenordet vid ett ID Point-serviceställe. 
 • Om du vill använda en mus på tentamen ta också den med dig. 

Distanstentamen i Moodle

Distanstentamen görs på din egen enhet (dator eller tablet) i Moodles lärmiljö vid en viss tidpunkt eller inom ett visst tidsfönster på en valfri plats där du har en nätverksanslutning.

Studenter ska ha en enhet med vilken det är möjligt att utföra förhöret. Det är studentens ansvar att ladda ner all programvara som behövs för att genomföra tentamen i god tid före tentamen. Studenten ska även testa programvarans funktion innan tentamen påbörjas.

Helsingfors universitets studenter kan t.ex. ladda ner Office-paketet gratis (mer information på Helpdesk-webbplatsen).

Distanstentamen kan innehålla skriftliga uppgifter, flervalsuppgifter eller en kombination av dessa. Moodle möjliggör restaurering av olika filer, så en tentamen/uppgift kan till exempel vara restaurering av en egentillverkad video. Uppgiftsspecifika instruktioner kommer att publiceras i början av tentamen.

Studenter anmälda till tentamen kan hitta Moodle-länken för tentamen, t.ex. från dina egna kurser i Moodle eller genom att logga in på Mida studier-sidor och klicka på frågenamnet. Moodleområdet öppnas innan tentamensstart. När fjärrprovet startar öppnas provsvarsläget och du kan se frågorna. Använd uppdateringsknappen (F5) om du inte ser frågor när tentamen startar.

Litteratur, läromedel och onlinekällor står till ditt förfogande under tentamen. Direkt kopiering från källorna är inte tillåten utan saken måste uttryckas med egna ord. Du kan skriva tentamenssvaret direkt i svarsutrymmet eller skriva det först i en ordbehandlare och sedan kopiera det till svarsutrymmet. Du bör se till att spara dina svar i Moodle inom frågetiden. Svar som sparas sent kommer inte att utvärderas.

All form av fusk och plagiat är förbjudet. Att göra tentamen är en individuell prestation. Det är förbjudet att helt eller delvis kopiera andra elevers eller andra personers svar, liksom all annan samverkan med andra personer. Ta en titt i förväg på Helsingfors universitets instruktionssida Vad är fusk och plagiat? Helsingfors universitet använder plagiatdetekteringssystemet Ouriginal. Plagiat av ett provsvar leder till ytterligare åtgärder utöver avslag på prestation.

Läs mer om onlinestudier:

Moodle

Lösningar på tekniska problem

 • Om SEB fryser eller om du inte kan stänga SEB, se till att du har laddat ner eller uppdaterat programmet
 • Kom ihåg att SEB startas i Moodle, inte genom programmet
 • Om SEB fryser (röd skärm visas) eller du inte kan få SEB att stänga, be tentamensvakten att starta om SEB. Endast tentamensvakter känner till lösenordet som kan användas för att stänga SEB.
 • Dina svar sparas fortlöpande på Moodle. Om ett feltillstånd inträffar under tentamen kan du fortsätta med tentamen på nästan samma ställe där du var. 
 • Om du får ett felmeddelande om avbruten nätverksanslutning vänta en stund på att anslutningen upprättas på nytt. Du kan från SEB-funktionsmenyns wifi-knapp stänga av Eduroam-förbindelsen och starta den på nytt. Ifall förindelsen ännu heller inte fungerar och felmeddelandet försvinner inom några minuter, be om hjälp av tentövervakarna. Det kan vara, att du måste byta till ett annat wifi-nätverk från SEBs funktionsmeny.
 • Om anslutningen inte återställs efter några minuter och felmeddelandet försvinner, fråga tentamensvakten om ytterligare hjälp. Obs! iPads visar inte menyn för nätverksanslutningar.
 • Se till att enhetens operativsystem är uppdaterat till den senaste versionen
 • När du loggar in på Eduroam-nätverket, kom ihåg att ditt användarnamn har formen rkeskiva@ad.helsinki.fi (alltså inte bara ett användarnamn).

Individualla arrangemang vid elektroniska salstentamina och distanstentamina

Elektroniska salstentamina: om du behöver extra tid, en lugn plats eller andra individualla arrangemang för att skriva tentamen, kontakta specialneeds@helsinki.fi i god tid, dock senast 10 dagar före tentamen.

Distanstentamina: när det gäller webbtentamina som ordnas i samband med undervisning ska du komma överens om individuella arrangemangen med kursens lärare eller med den som i kursbeskrivningen anges som ansvarig. Läraren och utbildningsprogrammet ansvarar för att ditt behov av extra tid antecknas för webbtentamen.

Mer information om individualla arrangemang för tentamina.