Tillgänglighet – vad alla studenter borde veta

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Tillgänglighet i den digitala världen kallas också webbtillgänglighet. Alla studenter ska beakta tillgängligheten, i synnerhet när de skapar offentliga dokument, som avhandlingar.

Om du behöver individuella arrangemang som stöd för dina studier, se instruktionerna på sidan Individuella arrangemang stöder studerande.

Vad är tillgänglighet och varför är det viktigt?

Du måste godkänna de funktionella kakorna för att se videon.

Med tillgänglighet avser man att digitala tjänster utformas så att de beaktar människors olikheter och mångfald.

Tillgängliga digitala tjänster kan man använda även om man har någon form av bestående eller tillfällig funktionsnedsättning. Exempelvis behöver en person med nedsatt hörsel undertexter i videor, men också studenter som åker i en fullsatt buss har nytta av undertexterna.

I Finland förutsätter också lagen om tillhandahållande av digitala tjänster webbtillgänglighet. Lagen gäller webbinnehåll och webbtjänster som myndigheter, som universiteten, producerar.

Hur berörs studenterna av tillgängligheten?

Vissa offentliga digitala dokument som studenterna skapar omfattas av lagen. Det gäller i synnerhet magisteravhandlingarna, som sparas i E-thesis och som kan användas av kunderna vid Helsingfors universitets bibliotek.

Innehåll som produceras under en viss kurs (t.ex. essäer och föredrag som sparas på Moodle) behöver enligt lagen inte vara tillgängliga. Undantag är innehåll som används upprepade gånger, till exempel om en student gör en video som sparas och används som studiematerial under kommande läsår, måste videon förses med undertext. Det är också bra att i den mån det är möjligt ta tillgängligheten i beaktande bland annat i arbetet under kurserna.

Mer information och anvisningar om tillgänglighet hittar du på tillsynsmyndighetens webbplats Tillgänglighetskrav.fi.

Så här skapar du en tillgänglig avhandlingsfil

För att få en tillgänglig pdf-fil måste du först göra den ursprungliga Word-filen tillgänglig och sedan konvertera den till pdf på rätt sätt. En pdf-fil som sparats på rätt sätt innehåller alla strukturer som du lagt till i Word, och som till exempel kan läsas av personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram.

Närmare anvisningar med bilder hittar du på webbplatsen saavutettavasti.fi (på finska). Du kan hitta Helsingfors universitets avhandlingsmall (Word) som hjälper dig att skapa en tillgänglig fil i avhandlingsinstruktionerna.

När du skapar en tillgänglig Word-fil ska du beakta åtminstone följande:

 • Filens struktur (rubriker, stycken, listor) ska byggas upp genom att använda formatmallar, inte till exempel genom att ändra teckensnittet.
 • Teckensnittet ska vara tillräckligt stort och lättläst (minst 12 pt). Kontrasten mellan teckensnittet och bakgrunden ska vara tillräckligt stor och texten ska vara justerad mot vänstermarginalen.
 • Bilder ska ha textalternativ som beskriver bildens innehåll och kontexten för dem som inte kan se bilden.
 • Tabeller ska vara gjorda med Words eller Excels tabellverktyg och de ska ha en rubrikrad.
 • Dokumentets språk och titel (inte samma sak som filens namn) ska definieras i dokumentens egenskaper.
 • Tillgängligheten ska kontrolleras med Words funktion Tillgänglighetskontroll.

Att skapa en pdf-fil

Med PC

 1. I Word, klicka på Spara som eller använd funktionen Exportera och välj filformatet pdf.
 2. I fönstret som öppnas, välj Alternativ och kryssa i följande: Dokumentegenskaper, Visa taggar för dokumentstruktur och Skapa bokmärken med: rubriker.
 3. Klicka på Spara.

På Mac:

 1. I Word, klicka på Spara som och välj filformatet pdf.
 2. I fönstret som öppnas, välj ”Bäst för elektronisk distribution och tillgänglighet”.
 3. Klicka på Exportera.

Obs! Skapa inte pdf-filer med hjälp av funktionen Skriv ut (Print to PDF). Då bevaras inte strukturen i dokumentet, utan den är som en skannad bild.

Mer information om tillgänglighet

Tillgänglighet i Helsingfors universitets digitala tjänster:

Allmän information om tillgänglighet: