Tillgänglighetsutlåtande för Studietjänsten

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Helsingfors universitets mål är att så många som möjligt kan använda universitetets digitala tjänster, och vi beaktar tillgänglighet när vi utvecklar tjänsterna.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors universitets Studietjänsten på adressen studies.helsinki.fi. Tjänsten omfattar startsidan, Instruktioner för studerande, Mina studier och Studieutbud.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation i augusti 2020 och detta tillgänglighetsutlåtande har utarbetats utgående från bedömningen. Utlåtandet uppdateras i takt med att de upptäckta bristerna åtgärdas.

Utlåtandet har utarbetats 4.9.2020 och uppdaterats 4.6.2021, 22.12.2021, 2.6.2022.

Är tjänsten tillgänglig?

Tjänsten uppfyller de flesta tillgänglighetskraven på A- och AA-nivå (WCAG-2.1). De upptäckta bristerna i tillgängligheten beskrivs närmare nedan.

Rapportering av brister

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem i tjänsten kan du ge respons på följande sätt:

Per e-post: studentinfo@helsinki.fi

Du kan också besöka studentinformationen för att ge respons. Studentinformationen ligger i huvudbibliotekets entréhall i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30.

Vi svarar dig inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas. 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
www.tillgänglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi 
telefonnummer växeln 0295 016 000

Icke-tillgängligt innehåll i tjänsten

Tjänstens funktioner eller innehåll uppfyller ännu inte kraven till alla delar. 

Brister som gäller möjlighet att uppfatta: 

 • Kontrasten mellan vissa textfärger och bakgrunden är inte tillräcklig. (WCAG 1.4.3) 
 • Rubrikanvändningen är ställvis inkonsekvent. (WCAG 1.3.1) 
 • Från tjänsten kan man ladda ner vissa filer som har producerats med kontorsprogram och som inte är till alla delar tillgängliga. (WCAG 1.1.1, 1.3.1 och 1.4.3) 
 • Tjänsten kan innehålla bilder som har text. (WCAG 1.4.5)
 • I en del webbläsar- och apparatkombinationen syns chattfönstret inte korrekt när sidan förstoras. (WCAG 1.4.10)

Brister som gäller hanterbarhet:  

 • Beskrivningen av vissa av tjänstens interna länkar och länkar som leder till innehåll som laddas ner eller till en extern tjänst är inte tillräckliga. (WCAG 2.4.4.)
 • Det finns brister i beskrivningen av vissa knappar, vilket leder till att skärmläsaren läser dem som tomma. (WCAG 2.4.6.)
 • Användare som använder vissa typer av assisterande teknik kan inte röra sig mellan de interaktiva elementen i webbplatsens innehåll (chattfönstret). (WCAG 2.1.2)
 • Chatboten saknar fokusindikator (WCAG 2.4.7)

Brister som gäller begriplighet: 

 • Språket för alla element i användargränssnittet har inte antecknats korrekt. (WCAG 3.1.1) 
 • På en sida kan det finnas delar som avviker från det språk som fastslagits för sidan. (WCAG 3.1.2)
 • Användargränssnittets element för att byta sida har genomförts på olika sätt i olika delar av tjänsten. (WCAG 3.2.4)
 • Felmeddelande saknas i chattfönstrets formulärfält. (WCAG 3.3.1)

Brister som gäller driftsäkerhet:

 • Knappen för att stänga chattfönstret samt pilen som för tillbaka är inte namngivna. (WCAG 4.1.2)
 • Användare som använder vissa typer av assisterande teknik kan inte röra sig mellan de interaktiva elementen i webbplatsens innehåll (chattfönstret). (WCAG 4.1.2)

Innehåll som tillgänglighetskraven inte gäller

 • Enligt lag behöver video- och ljudinspelningar som publicerats före 23.9.2020 inte göras tillgängliga eller raderas. I Studietjänsten finns det videor som har publicerats före 23.9.2020 och som kan sakna textbeskrivningar och/eller ljudbeskrivning.
 • I undervisningen kan man tillfälligt och i begränsade grupper använda undervisningsinnehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven. Som tillfällig användning uppfattas till exempel en period som omfattar en termin. Tillfällig användning kan åtminstone inte fortsätta i flera år.
 • Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som har arkiverats före 23.9.2019. Det kan handla om t.ex. en fil, blogg eller nyhet.
 • Gamla filer som publicerats på nätet före 23.9.2018 behöver inte retroaktivt göras förenliga med tillgänglighetskraven, förutom om de behövs för att sköta ett pågående ärende eller om de är väsentliga för att sköta ett ärende.

Stöd för användningen av tjänsten

Studentinformationen i Kajsahuset erbjuder stöd för de användare som tjänsterna inte är tillgängliga för. Studentinformationen kan kontaktas per e-post, chatt eller genom att besöka Kajsahuset.

Kontaktuppgifter:

studentinfo@helsinki.fi
Entréhallen i huvudbiblioteket i Kajsahuset, 3:e våningen, Fabiansgatan 30
PB 53, 00014 Helsingfors universitet
Öppettiderna och chatten finns på studentinformationens webbplats.

Vid behov kan också individuella arrangemang göras som stöd för studierna. Läs mer om individuella arrangemang i Instruktioner för studerande.