Universitetsexamens omfattning och uppbyggnad

Välj utbildningsprogram

Sök utbildningsprogram

Kandidatprogrammen

Magister- och licentiatprogrammen

Doktorandprogrammen

Återställ

Den här instruktionen är avsedd endast för studenter i de nya utbildningsprogrammen. Om du studerar enligt de gamla fordringarna, hittar du instruktionerna på sidan Studera enligt de gamla examensfordringarna

Vid universitetet avlägger man först lägre högskoleexamen (kandidatexamen) och efter den högre högskoleexamen (magisterexamen). Efter magisterexamen är det möjligt att ansöka om rätt att genomföra påbyggnadsstudier och avlägga doktorsexamen. I denna anvisning redogörs för grundexaminas, dvs. lägre högskoleexamens och högre högskoleexamens uppbyggnad vid Helsingfors universitet.

Examens omfattning

Studiernas omfattning anges i studiepoäng. Studieavsnitten poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver. En studiepoäng motsvarar ungefär 27 timmar arbete.

Examina är planerade så att de studerande genomför cirka 60 studiepoäng under ett läsår. Det betyder 1 600 timmar på årsnivå och att man studerar på heltid. Arbetsmängden motsvarar cirka 9 månader heltidsarbete.

Lägre högskoleexamen omfattar 180 studiepoäng och högre högskoleexamen 120 studiepoäng. Kandidatexamen kan bestå av högst 200 sp och magisterexamen kan bestå av högst 135 sp.

Exceptionell omfattningen av examen är i psykologie magisterexamen (150 sp) och i veterinärmedicine licentiatexamen (180 sp).

Omfattningen av examen i medicine licentiatexamen är 360 sp och i odontologie licentiatexamen 330 sp. I dessa utbildningar ingår inte lägre högskoleexamen.

Av vilka studier består examen?

I studiehandboken för vart och ett av utbildningsprogrammen redogörs för examinas uppbyggnad, dvs. vilka studier som måste genomföras för examen. Studiehandböckerna finns i WebOodi.

I alla kandidatexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde: minst 25 sp grundstudier och minst 35 sp ämnesstudier, som inkluderar en avhandling på 6 sp och ett mognadsprov
 • minst 10 sp språk- och kommunikationsstudier
 • minst 3 sp studier i informations- och kommunikationsteknik
 • minst 10 sp arbetspraktik och studier som förbereder för expertuppgifter
 • en individuell studieplan i Sisu
 • nationell kandidatrespons
 • universitetets egen studentrespons
 • valfria studier från det egna utbildningsprogrammet eller från andra utbildningsprogram.

I examina måste också ingå arbetslivsorientering och karriärplanering.

I alla magisterexamina som kan avläggas vid Helsingfors universitet ingår:

 • minst 60 sp fördjupade studier i utbildningsprogrammets vetenskapsområde, som inkluderar en avhandling på 30 sp och ett mognadsprov. Undantag: Avhandlingen för högre högskoleexamen i medicin, odontologi och veterinärmedicin omfattar 20 sp
 • 60 sp i andra studier som kan vara studier i ett vetenskapsområde som hör till det egna utbildningsprogrammet eller andra utbildningsprogram
 • en individuell studieplan i Sisu
 • universitetets egen studentrespons.

I examina måste också ingå arbetslivsorientering och karriärplanering.