Undervisningsplan och motsvarigheter för studier

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

I undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram definieras bl.a. din examens struktur och kunskapsmål samt innehållet, kunskapsmålen och metoderna för kunskapsbedömning i de studiehelheter och studieavsnitt som ingår i examen. Lär känna undervisningsplanen för ditt utbildningsprogram redan i början av dina studier och planera dina studier med hjälp av instruktionerna på sidan Studieplanering och ISP-handledning.

Du ser din examens struktur samt uppgifterna om studiehelheter och studieavsnitt också i Sisu efter att du har utarbetat en studieplan. Genom att välja ditt utbildningsprogram från menyn ovan får du en länk till hela undervisningsplanen för ditt program. Examensstrukturerna presenteras dessutom på sidan Examensstruktur och examens omfattning. Du hittar undervisningsplanerna för doktorandprogrammen på sidan Doktorsexamens omfattning och uppbyggnad.

Undervisningen anordnas i enlighet med undervisningsplanen. När du har genomfört studieavsnittet med godkänt resultat får du ett vitsord. För varje studieavsnitt ordnas vanligtvis ett eller flera prestationssätt (t.ex. föreläsningskurs, tentamen, seminarium) under läsåret. Många studieavsnitt erbjuds också som öppen universitetsundervisning där även examensstuderande kan delta. Läs mer om det läsårsvisa undervisningsprogrammet och den öppna universitetsundervisningen under Var hittar jag studieutbudet?

Fakultetsråden fattar beslut om undervisningsplanerna, och de gäller alltid tre läsår. För närvarande ordnas all undervisning enligt undervisningsplanerna 2020–2023.

Om du genomför dina studier enligt den tidigare undervisningsplanen eller om du har genomfört studier som är äldre än detta, kolla in instruktionerna för ditt eget utbildningsprogram nedan för motsvarigheter för studier. När undervisningsplansperioden byts har du rätt att övergå till att studera enligt den nya undervisningsplanen. Fakultetsrådet kan besluta om en tidsfrist för när studenten ska övergå till att studera enligt en nyare undervisningsplan.