Utbytesmöjligheter i Australien och Nya Zeeland

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan söka till studentutbyte i Australien och Nya Zeeland genom utbytesavtal på universitetsnivå och enhetsnivå.

Studenter vid alla fakulteter kan söka utbytesplatser som grundar sig på bilaterala utbytesavtal på universitetsnivå. Eventuella begränsningar framgår av informationen för respektive universitet. I antagningen till enheternas och fakulteternas egna platser (avtal på enhetsnivå) prioriteras institutionernas och fakulteternas egna huvudämnesstudenter. Om du inte hittar någon tilltalande destination bland dessa, se även hur du åker självständigt utomlands.

Läs mer under Ansökan.

Den som åker på utbyte till Australien och Nya Zeeland ska teckna en australiensisk eller nyzeeländsk sjukförsäkring för hela utbytestiden.

Observera att ansökningstiden för destinationer utanför Europa kan vara t.o.m.1½ år innan utbytets början. Var alltså ute i god tid!

På den här sidan

Australien

Den som söker förutsätts vara en god student, dvs. studentens medeltal (alla studier) ska vara minst 3,5, så att studenten har möjlighet att placera sig på utbyte i Australien. Utbytesuniversitetet kan kräva ett högre medeltal. Läs mer i presentationerna av utbytesuniversiteten.

Utbytesuniversiteten kan begränsa utbytet till att omfatta endast vissa utbildningsområden. I Australien går det i allmänhet inte att studera klinisk medicin som utbytesstudier. Dessutom kan det finnas åtminstone partiella begränsningar inom andra områden, såsom juridik, media och psykologi. Läs mer i presentationerna av utbytesuniversiteten.

Antalet kurser som ska genomföras i Australien: 4 kurser/termin. Kurserna är arbetskrävande.

I Australien listas på studieprestationsutdrag också underkända kurser och inställda kurser.

I Australien börjar läsåret i regel i februari och slutar i november–december. Eftersom det är höst i Oseanien när det är vår i Finland har vi märkat platser enligt Helsingsfors universitets termin. Några universitet använder "trimester"-systemet. En trimester som är delvis höst och delvis vår vid Helsingfors universitet (t. ex. oktober-februari) rekommenderas inte.

För destinationerna i Australien förutsätts minst goda kunskaper i engelska, vilket betyder minst nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). Språkkunskaperna ska redan när man ansöker vara på den nivå som utbytesuniversitetet kräver. Några måluniversitet kräver C1-nivån, som är redan tydlig mer än normala goda kunskaper. Australian National Universitys juridiska fakulteten kräver C2-nivån. Bereda dig att du måste göra en avgiftsbelagd språktest. Studenter som blir vald på utbyte får mer information om att hur bevisa språknivån till måluniversitet. Läs mer om språkkunskapskraven.

Utbytesstudenten förbinder sig att teckna en australiensisk sjukförsäkring för hela utbytestiden.

Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader. Studenten måste också betala några administrativa kostnader, som varierar enligt måluniversitet.

Australian National University (ANU), Canberra 

www.anu.edu.au

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande för kandidat- eller magisterexamen
Språkkrav Engelska C1, juridiska fakulteten C2 (2020)
Krav på medeltal
 
MInst 3,8 (alla studies)
Kurser för utbytesstudenter Fakulteter vid ANU

Kurser

Kursutbudet för utbytesstudenter är huvudsakligen på undergraduate-nivå.

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

En magisterstuderande kan väljas till utbyte om syftet är att studera ett biämne (undergraduate).

Begränsningar:

 • Till följande kan du inte söka: Medical School courses or Crawford School of Public Policy courses
 • Utbytesstudenten kan inte välja kurser på nivån honours level (4XXX-kurser)
Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 kurser = 24 ANU credits (varje kurs 6 credits) = ca. 30 sp.

Kurserna är arbetskrävande.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 ANU undergraduate credit = 1,25 ECTS

1 ANU postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kostnader The estimated cost of living in Canberra is about AUD1600 per month. This typically covers accommodation, food,
utilities and entertainment. For further information and detailed break-down on expenses, please see Cost of living page
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 3 platser för HU hösttermin 2023 och 3 platser för HU vårtermin 2024

Deakin University, Melbourne

www.deakin.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Språkkrav Engelska
Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
Kurser för utbytesstudenter Fakulteterna vid Deakin

Kurser 

 • Begränsningar anges i kursinformationen.

Huvudsakligen undergraduate-studier.

Till studier på magisternivå (postgraduate) antas endast studenter på magisternivå, alltså ska den som åker på utbyte vara magisterstuderande vid Helsingfors universitet.

Begränsning: Till följande utbildningsområden kan man inte söka: Medicin.

Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 kurser = 4 Deakin credit points (varje kurs 1 credit point) = ca 30 sp.

Kurserna är arbetskrävande.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Deakin University undergraduate credit = 7,5 ECTS

1 Deakin University postgraduate credit = 8 ECTS

Kostnader In addition to the cost of tuition, living in Australia as an international student can cost on average AU$19,800 per year, and most of this amount will be spent on housing, food and transport.
Utbytestid Termin eller läsår

Vid Deakin är läsåret indelat i tre terminer enligt trimestersystemet: trimester 1 februari–juni, trimester 2 juli–oktober, (välj inte trimester 3 oktober–februari)

Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 1 plats för en termin, HU hösttermin 2023 eller vårtermin 2024

Macquarie University, North Ryde, Sydney

www.mq.edu.au/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Språkkrav Engelska
Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
Kurser för utbytesstudenter Fakulteter vid Macquarie

Kurser

 • Please click ‘units’ under Undergraduate and Postgraduate Programs.  Please note, some units are restricted and as such, not available to Exchange students.

Kandidatnivåstuderande kan i regel välja endast kurser på undergraduate-nivå.

Magisternivåstuderande kan inte välja kurser på undergraduate-nivå. Man måste ha utexaminerat som kandidat när man söker till Macquarie för att få plats på magisternivå.

 

Information om fackområden och kurser som inte accepterar utbytesstuderanden: Restrictions

 • OBS: Kurser i Pedagogik är inte helt förbjudna från utbytesstuderande men det är väldigt osannolik att få ta dessa kurser.
Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kandidatkurser/termin eller 3 magisterkurser/termin.
 

Kurserna är arbetskrävande

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 4 kandidatkurser = 40 Macquarie credits = ca 30 sp.

3 magisterkurser = 30 Macquarie credits = ca. 30 sp. Studieutdrag som du får frän Macquarie måste bevisa att du har tagit magisterkurser.

Kostnader Macquaries sida om kostnader
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 2 platser för en termin, HUs höst 2023 eller vår 2024

Monash University, Melbourne

www.monash.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Språkkrav Engelska C1
Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
Kurser för utbytesstudenter Fakulteterna vid Monash

Kurser:

Huvudsakligen undergraduate-studier.

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

En magisterstuderande kan endast välja undergraduate-kurser. Till studier på magisternivå (postgraduate) antas endast studenter på magisternivå, alltså ska den som åker på utbyte vara magisterstuderande vid Helsingfors universitet.

En student på magisternivå kan inte välja både undergraduate- och postgraduate-kurser. Kurserna ska väljas från endast en nivå.

 

All students (with the exception of Undergraduate Faculty of Law) must select units with a code number prefix of 1, 2 or 3 only. This corresponds to 1st, 2nd and 3rd year e.g. MGC1010 is a 1st year unit. Only undergraduate Faculty of Law students will select units with a code number prefix of ‘4’. Units with a code number prefix of ‘5’ are postgraduate units and are available only to students enrolled in a postgraduate degree at their home institution. Non-Law units with a code number prefix of ‘4’ are honours level and are not available to Exchange and Study Abroad students.

Begränsningar:

 • En del studieområden har stränga krav på tidigare studier, bl.a. Business and Economics, Language Studies, Education (practical teaching components), Science, Marine Biology, Psychology, Pharmacy
 • Oftast blir studenten inte antagen till 4:e årets kurser eller s.k. "honours"-kurser
 • Juridik (Law): Till juridikstudier vid Monash antas endast huvudämnesstudenter i juridik
 • Medicin: Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery units are not available to exchange students. Clinical courses are not available to exchange students.
 • Mer information om begränsningar
Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 kurser = 24 Monash credit points (varje kurs 6 credit points) = ca 30 sp.

Kurserna är arbetskrävande

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Monash University undergraduate credit = 1,25 ECTS

1 Monash University postgraduate credit = 1,5 ECTS

Kostnader Monash sida om kostnader
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: inga platser

University of Melbourne

www.unimelb.edu.au

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten
Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå Studerande på magisternivå eller doktorand.
Språkkrav Engelska C1

- gymnasiets avgångsbetyg A-engelska med minst ,medeltal 8

- eller ett intyg av sprpåkcetrets lärare med en  C1 (CEFR)-nivå eller högre

- eller ett avgiftsbelagt språktest (TOEFL tai IELTS).

Engelska C1

- gymnasiets avgångsbetyg A-engelska med minst ,medeltal 8

- eller ett intyg av sprpåkcetrets lärare med en  C1 (CEFR)-nivå eller högre

- eller ett avgiftsbelagt språktest (TOEFL tai IELTS).

Krav på medeltal För 2021: Minst 3,8 (alla studier) Minst 3,8 (alla studier)
Kurser för utbytesstudenter

  Melbournes fakulteter

  Kurser:

  En studerande på kandidatnivå kan huvudsakligen välja undergraduate-kurser. Studenten kan emellertid välja 1 postgraduate-kurs (kurs på magisternivå) om hen genomfört alla studier som krävs för kursen.

  En magisterstuderande kan välja 1 undergraduate-kurs.

  Begränsningar:

  • Till kurser i klinisk medicin och veterinärmedicin kan man inte söka.
  • Juridik: OBS! Law: för läsåret 2022-2023 fick vi inga platser till Melbourne Law School, alltså man kan inte söka dit i oktober 2021, inte ens genom avtalet på universitetsnivå. (normala år: Melbourne antar enbart studenter på magisternivå till studier i juridik, eller studenter som inom Melbournes ansökningstiden har avlagt minst tre år (180 sp) i juridik.)
  Enhet vid utbytesuniversitetet: Melbourne Law School

  För studerande på magisternivå. Notarie examen skall vara avlagt före utbytet börjar. Kurser för utbytesstuderande.

  ON-studerande söker på utbyte via avtalet på universitetsnivå. Märk dock att kurser i jurdik kräver åtminstone 3 års erfarenheter.

  Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets studiepoäng) 4 kurser/termin

  4 kurser = 50 Melbourne credits (varje kurs 10 credits) = ca 30 sp.

  Kurserna är arbetskrävande

  3-4 magisterkurser/termin. När du gör ansökan till Helsingfors universitet, lista 4 kurser. Om du blir vald för att ansöka till Melbourne, måste du göra minst 3 magisterkurser (JD/LLM).

  3 magisterkurser = 37,5 Melbourne credits (varje kurs 12,50 credits) = ca 30 sp

  4 magisterkurser = 50 Melbourne credits (varje kurs 12,5 credits) = ca 40 sp.

  Kurserna är arbetskrävande.

  HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Melbourne undergraduate credit =  0,6 ECTS

  1 University of Melbourne postgraduate credit = 0,8 ECTS

  1 University of Melbourne postgraduate credit = 0,8 ECTS
  Kostnader Melbourne sida om kostnader  
  Utbytestid Termin eller läsår Termin
  Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 6 platser för en termin, antingen HU hösttermin 2023 eller HU vårtermin 2024. Utbyteansökan oktober 2022: information senare

  University of New South Wales (UNSW), Sydney

  https://www.unsw.edu.au/

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

  och  Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten - studenter av juridiska fakulteten måste ansöka för fakultetens platser, inte genom bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå

  Studienivå under utbytet Studenter på kandidat- eller magisternivå
  Språkkrav Engelska
  Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

  Kursutbudet för utbytesstudenter

  Fakulteten vid UNSW 

  Kurser

  Study planner

   

  Faculty restrictions:

  Arts&Social Sciences:

  • Students wishing to take stage 3 ARTS courses must be majoring in the desired field
  • Undergraduate students can only enrol in undergraduate courses
  • Postgraduate students are not eligible to take undergraduate courses
  •  INST, GLST, DANC, EDST and Music courses are restricted to declared majors

  Art & Design:

  • Courses are held at the Paddington campus, approximately 20 minutes away – a free shuttle bus service is available
  • Priority will be given to students majoring in Art/Design/Media
  • Students can take a mix of courses from Paddington and Kensington (main) campus, as long as they are aware of the travel involved

  Business:

  • The following courses are not available to exchange students: Industrial Training courses including MARK2999, MARK3999, MARK4999, FINS3100, FINS3200. MARK6xxx courses, GBAT course

  Medicine:

  • Exchange students can enrol in courses from the School of Medical Science however courses in the Doctor of Medicine   program are not open to exchange students.

  Science:

  • Postgraduate psychology courses are not available to exchange students.

  Built Environment:

  • Studio based courses are often limited due to space and students should be flexible with subject choices.

  Engineering:

  • Enrolment in Biomedical Engineering courses is extremely limited; students need to be prepared to select courses from another major

  Online courses:

  • Exchange students are limited to taking one online course only

   

  Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten

  Kursutbudet för utbytesstudenter

   

  Utbytesavtal på enhetsnivå

  Kurser http://www.law.unsw.edu.au/ 

  Law restrictions:

  • Enrolment is restricted to Law Majors. Coursework is available at undergraduate and postgraduate level
  • Juris Doctor courses are open to students enrolled in a Juris Doctor Program at their home institution
  • Students are not able to take both LAWS and JURD courses simultaneously
  • Core courses, internship courses and research thesis are not available to Exchange students
  Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet 3-4 kurser I termin

  18 units of credit, three subjects = c. 22,5 sp.

  24 units of credit, four subjects = c. 30 sp.

   

  HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of New South Wales undergraduate credit =  1,25 ECTS

  1 University of New South Wales postgraduate credit = 1,5 ECTS

  Kostnader We recommend budgeting around AU$9,000 – AU$11,000 per half year.
  Utbytestid Trimesters:

  • Tailored Term 1 (JT + T1 January-May): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
  • Term 1 (T1 February-May):3 courses = 18 UNSW credits = n. 22,5 op.
  • Term 1&2 (T1 + T2 February-August):4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
  • Tailored Term 3 (AT + T3 August-December): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
  • Term 3 (T3 September-December):3 courses = 18 UNSW credits = n. 22,5 op.
  • Term 3 & January Term (T3 + JT September- January): 4 courses = 24 UNSW credits = n.30 op.
  Lediga utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: inga platser.

  University of Sydney

  www.usyd.edu.au/international

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

  Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
  Språkkrav Engelska
  Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
  Kurser för utbytesstudenter Fakulteter vid Sydney

  Kurser: du kan bara välja från dessa kurser

  En studerande på kandidatnivå kan huvudsakligen välja undergraduate-kurser (unit codes 1000-3000), men studenten kan ändå välja 1 postgraduate-kurs (kurs på magisternivå, unit codes 4000-6000) om hen genomfört alla studier som krävs för kursen.

  En magisterstuderande kan välja undergraduate-kurser.

  Begränsningar:

  • Medicine, Dentistry, Psychology: inom dessa utbildningsområden kan man endast genomföra undergraduate-studier.
  • Law, Media: kvoter. Till dessa kurser tar man endast huvudämnesstudenter i juridik och kommunikation.
  • Media and Communication-produktionskurser är inte öppna för utbytesstudenter.
  • Kvoter till Postgraduate Business-kurser
  • Music studios-studier endast för huvudämnesstudenter i musik
  • Veterinärmedicin: kurserna mycket begränsade (only ANSC, VBS or VETS units on 2000 and 3000 levels).
  Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

  4 kurser = 24 Sydneys credits (varje kurs 6 credits)= ca 30 sp.

  Kurserna är arbetskrävande.

  HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Sydney undergraduate credit =  1,25 ECTS

  1 University of Sydney postgraduate credit = 1,5 ECTS

  Kostnader Sydneys uppskattning om kostnader. Som Exchange-student betalar du inte terminsavgifter (study abroad -studenter betalar dom).
  A single student living away from home will require at least $1,754 per month for accommodation, food, utilities and entertainment.
  Utbytestid Termin eller läsår
  Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 2 platser för en termin, HU hösttermin 2023 eller vårtermin 2024.

  University of Technology Sydney

  www.uts.edu.au

  Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

  Studienivå under utbytet Studerande på kandidatnivå
  Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
  Språkkrav Engelska
  Kurser för utbytesstudenter

   Fakulteterna vid UTS 

   Kurser: klicka på utbildningsområdet för att få fram kursen

   Begränsningar: till dessa fakulteter kan du inte söka:

   • Business School
   • Faculty of Design, Architecture and Building
   • Faculty of Health
   Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

   4 kurser = 24 UTS credits (varje kurs 6 credits) = ca 30 sp.

   Kurserna är arbetskrävande.

   HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Technology Sydney undergraduate credit =  1,25 ECTS

   1 University of Technology Sydney postgraduate credit = 1,5 ECTS

   Kostnader UTS guide, sida 17
   Utbytestid Termin
   Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 2 platser för en termin, HU hösttermin 2023 eller vårtermin 2024

   University of Western Australia

   www.ask.uwa.edu.au

   Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

   Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
   Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
   Språkkrav Engelska
   Kurser för utbytesstudenter

    Fakulteter vid Western Australia

    Kurser: Unit (course) Information

    • OBS! Vid UWA betyder ordet "unit" kurser och ordet "course" betyder program/examen.

    Begränsningar: Till Faculty of Medicine and Dentistry kan man inte ansöka.

    Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

    4 kurser = 24 UWA credits (varje kurs 6 credits) = ca 30 sp.

    Kurserna är arbetskrävande.

    HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Western Australia undergraduate credit =  1,25 ECTS

    1 University of Western Australia postgraduate credit = 1,5 ECTS

    Kostnader UWA sida om kostnader
    Utbytestid Termin eller läsår
    Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: inga platser.

    Edith Cowan University, Perth

    https://www.ecu.edu.au/

    Utbytesavtal på enhetsnivå: Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten

    Studienivå under utbytet Studerande på kandidat-, magister- eller PhD nivå
    Språkkrav Engelska
    Krav på medeltal Minst 3,5 (alla studier)
    Kurser för utbytesstudenter ECU Schools Alla skolor tillgängliga

    Kurser

    ECU är lämplig för studenter vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten inom följande områden: Biological Science, Conservation & Wildlife Biology, Environmental Management, Sustainability Business, Marketing, Project Management, Nutrition and Dietetics ja Social Sciences.

    Utbytesstudenten ska vara minst 3:e årsstudent vid utbytets början.

    ECU Study Abroad Guide

    Helsingfors universitets minimikrav på utbytesstudierna 4 kurser/termin

    4 kurser = 60 ECU credits = ca 30 sp.

    Kurserna är arbetskrävande.

    HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 2 ECU undergraduate credit = 1 ECTS

    2 ECU undergraduate credit = 1 ECTS

    Kostnader Study abroad guide sidan 25
    Utbytestid Termin eller läsår

    Termin 1 (februari till juni) Termin 2 (juli till november)

    Utbytesplatser Utbyteansökan oktober 2022: 2 platser för en termin, HU hösttermin 2023 eller vårtermin 2024

     

    Nya Zeeland

    Nya Zeeland

    Den som söker förutsätts vara en god student, dvs. studentens medeltal (alla studier) ska vara minst 3,8, så att studenten har möjlighet att placera sig på utbyte till Nya Zeeland. Utbytesuniversitetet kan kräva ett högre medeltal, se mer information i presentationen.

    Utbytesuniversiteten kan begränsa utbytet till att omfatta endast vissa utbildningsområden. I Nya Zeeland går det i allmänhet inte att studera klinisk medicin som utbytesstudier. Dessutom kan det finnas åtminstone partiella begränsningar inom andra områden, såsom juridik, media och psykologi. Läs mer i presentationerna av utbytesuniversiteten.

    Antalet kurser som ska genomföras i Nya Zeeland: 3–4 kurser/termin. Kurserna är arbetskrävande.

    I Nya Zealand listas på studieprestationsutdrag också underkända kurser och inställda kurser.

    Utbytet i Nya Zeeland gäller det följande kalenderåret. Läsåret börjar i februari och slutar i november–december. Några universitet använder "trimester"-systemet. En trimester som är delvis höst och delvis vår vid Helsingfors universitet (t. ex. oktober-februari) rekommenderas inte.

    För destinationerna i Nya Zeeland förutsätts minst goda kunskaper i engelska, vilket betyder minst nivå B2 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFR). Språkkunskaperna ska redan när man ansöker vara på den nivå som utbytesuniversitetet kräver. Bereda dig att du måste göra en avgiftsbelagd språktest. Studenter som blir vald på utbyte får mer information om att hur bevisa språknivån till måluniversitet. Läs mer om språkkunskapskraven.

     

    Utbytesstudenten förbinder sig att teckna en nyzeeländsk sjukförsäkring för hela utbytestiden.

    Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader. Studenten måste också betala några administrativa kostnader, som varierar enligt måluniversitet.

     

     

    University of Otago, Dunedin

    www.otago.ac.nz

    Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

    Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
    Språkkrav

     

    Engelska
    Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
    Kursutbudet för utbytesstudenter

     Fakulteter vid Otago

     Kurser

     • Klicka på A-Z under punkten Subjects and papers i den vänstra balken, klicka på området, klicka på Papers och klicka See the full list of, så får du fram kurserna för ifrågavarande utbildningsområde.

     En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

     En magisterstuderande kan välja 1 undergraduate-kurs.

     Begränsningar: Utbildningsområden till vilka man inte kan söka:

     • Medicine, Dentistry, Psychiatry, Physiotherapy, Pharmacology, Pharmacy or any other clinical course are not open to exchange students.
     • Some Otago courses such as MBA, Wildlife Management and Master of Science Communication are restricted in admissions.
     Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets studiepoäng) 3 kurser/termin

     3–4 kurser (papers) = Otago 54–72 points (each paper 18 points) = ca 27–36 sp.

     Kurserna är arbetskrävande.

     HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 2 University of Otago undergraduate points =  1 ECTS
     Kostnader Otago sida om kostnader
     Utbytestid Termin eller läsår
     Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser

      

     University of Waikato, Hamilton

     www.waikato.ac.nz

     Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

     Studienivå under utbytet Studerande för kandidat- eller magisterexamen
     Språkkrav

      

     Engelska
     Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
     Kurser för utbytesstudenter

      Fakulteter vid Waikato

      Kurser (papers)

      Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets studiepoäng) 3–4 kurser/termin (beror på credit-antal)

      Kurs dvs. paper 12–15 Waikato points

      4 Waikato 12-15-credit papers = 48-60 Waikato points = ca. 24-30 HU sp (ECTS).

      3 Waikato 20-credit papers = 60 Waikato points = ca. 30 HU sp (ECTS).

      Kurserna är arbetskrävande.

      HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 12-15 credit paper = 6-7,5 ECTS

      20-credit paper = 10 ECTS

      Kostnader Waikato sida om kostnader
      Utbytestid Termin eller läsår
      Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 1 plats för en termin, HU höstermin 2023 eller vårtermin 2024.

      Victoria University  of Wellington

      www.victoria.ac.nz/

      Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

      Studienivå under utbytet Studerande för kandidat- eller magisterexamen
      Språkkrav

       

      Engelska
      Krav på medeltal MInst 3,8 (alla studier)
      Kurser för utbytesstudenter

       Fakulteter vid VUW

       Kurser

       Det finns begränsningar vid alla fakulteter. Kontrollera begränsningarna i Course restrictions-meddelandet

       Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets studiepoäng) 3 kurser/termin

       Kurs = paper

       3–4 kurser = 3–4 papers = 45–60 VUW points = ca 22,5–30 sp.

       Kurserna är arbetskrävande.

       HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Victoria University of Wellington point (credit) = 0,50 ECTS
       Kostnader VUW sida om kostnader
       Utbytestid Termin eller läsår

       Läsåret är indelat i trimesters. Du kan söka för trimester 1 (februari–juli) eller trimester 2 (juli–november).

       Trimester 3 är VUW:s Summer School och dit kan man inte söka.

       Utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser

        

       University of Canterbury

       www.canterbury.ac.nz

       Studerande i alla fakultet

       Av de två studerande som blir vald, den med bättre ansökan kommer att få Erasmus+ stipendiet för global mobilitet.

        

       Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- och magisternivå.
       Krav på medeltal Minst 3,8 (alla studier)
       Språkkrav Engelska
       Kursutbudet för utbytesstudenter Huvudsakligen för studier på kandidatnivå (undergraduate-kurser). Undantagsvis kan man studera på magisternivå.

       General information for exchange students and courses

        

       Link to the course catalogue

       I de flesta fakulteter är grundutbildningen (kandidatexamen) en 3-årig examen. Det betyder att 300 nivåkurser är de mest avancerade grundkurserna inom dessa områden. 400 nivåkurser inom dessa discipliner är magisterkurser. Observera att några professionella examina, till exempel skogsvetenskap eller socialarbete, är 4-åriga examen och 400 nivåkurser på dessa discipliner är också kandidatnivåkurser. Studerande kan ta de här kurserna om dom har nödvändiga basstudier och ett tillstånd från den mottagande avdelningen.

       Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets studiepoäng) 4 kurser/termin
       4 kurser = 60 Canterbury points = ca 30 sp.
       Kostnader Canterbury sida om kostnader
       Utbytestid Termin: februari - juni eller juli - november
       Utbytesplatser  Antagningen i oktober 2022: 2 studerande för en termin (hösten 2023 eller våren 2024)