Ansökan till studentutbyte

Instruktionen hör till följande teman

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Den här anvisningen gäller hur du ansöker om utbyte i Helsingfors universitets utlysningar. Här ges bl.a. information om ansökningstider, ansökningsprocessen och vilka dokument som behövs. Börja planera ditt utbyte i god tid före ansökningstiden och innan du gör din ansökan. Ta del av informationen av planering och läs mer om utbytesplatserna och språkkraven innan du börjar göra din ansökan. Du kan inte söka förrän du har planerat vart du vill åka på utbyte.

Ansökan till studentutbyte består i regel av två moment.* Först ansöker du om utbyte i Helsingfors universitets utlysning under ansökningstiden. Om du blir antagen ska du ännu självständigt söka direkt till ditt önskade utbytesuniversitet.

Undantag är Free mover- och North2North-utbytena, som har en annorlunda ansökningsprocess. Läs närmare på respektive sida.

Pågående ansökningsomgångar

Inga pågående ansökningsomgångar.

Ansökningstider

Ansökningstider för studentutbyte (i kronologisk ordning) 

Närmare uppgifter om ansökningsomgångarna publiceras under ”Pågående ansökningsomgångar och utlysningar” närmare ansökningstiderna.

Följande stipendier kan sökas kontinuerligt

 

Freemover-stipendium för självständiga utlandsstudier (över tre månader)

Ansökningstid Kontinuerlig ansökan. Ansökningstiden börjar den 1 september och slutar den 31 maj
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters examensstuderande
Tidpunkt läsåret 2023-2024
Ytterligare information Freemover-stipendium för självständiga utlandsstudier

 

Utlysning av stipendier för kortkurser

Ansökningstid Kontinuerlig ansökan. Ansökningstiden börjar den 1 september och slutar den 31 maj
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters examensstuderande
Tidpunkt läsåret 2023-2024
Ytterligare information Kort- och sommarkurser utomlands

Läsåret 2023 - 2024

EU och EES området + Storbritannien, kompletterande antagning

Ansökningstid tis 29.8 - tis 12.9.2023 (slutar kl 15.00)
För vem?
 • Studerande vid alla fakultet kan söka om utbytesplatserna.
 • Inom Europa baserar sig utbyten i regel på avtal gjorda på enhetsnivå vid Helsingfors universitet, och enhetens/utbildningsprogrammets egna studerande prioriteras. Avtal är avsedda för studier i det ämne som skrivits in i utbytesavtalet. Platser kan ges också till andra enheters studerande enligt individuell bedömning av lämplighet. Läs mer på Europa-sidan.
Tidpunkt Utbytet sker våren 2024
Ytterligare information Erasmus, Swiss-European Mobility Program (SEMP), Nordplus/Nordlys

För utbyte utanför EU och EES (inte Storbritannien)

Ansökningstid ons 11.10. - ons 25.10.2023 (slutar kl 15.00)
För vem?
 • Utbytesplatser för studenter vid alla fakulteter: utbytesavtal på universitetsnivå (University bilateral agreements), Erasmus+ globalmobilitet och North2North program
 • Utbildningsprograms / fakultetens utbytesplatser: Utbytesavtal på enhetsnivå (Faculty and Unit bilateral agreements)
Tidpunkt Utbytet sker läsåret 2024–2025, i några platser kalenderåret 2025
Ytterligare information AsienAfrikaAustralien och Nya ZeelandLatinamerikaNordamerikaGeorgien, MellanösternNorth2NorthErasmus + global

Första ansökningsrundan för EU och EES området + Storbritannien och ansökan om restplatser för utbyte utanför EU och EES

Ansökningstid Preliminär information: tors 1.2. -  tors 15.2.2024 (slutar kl 15.00)
För vem?
 • Studerande vid alla fakultet kan söka om utbytesplatserna.
 • Inom Europa baserar sig utbyten i regel på avtal gjorda på enhetsnivå vid Helsingfors universitet, och enhetens/utbildningsprogrammets egna studerande prioriteras. Avtal är avsedda för studier i det ämne som skrivits in i utbytesavtalet. Platser kan ges också till andra enheters studerande enligt individuell bedömning av lämplighet. Läs mer på Europa-sidan.
 • Kompletterande antagning till utbyte utanför EU och EES: I den kompletterande antagningen kan man  ansöka till de universität som står på sidan "Utbytesplatser" och där det finns en anteckning om att det finns platser kvar. 
Tidpunkt Utbytet sker läsåret 2024–2025, i några platser utanför EU och EES kalenderåret 2025

Utlysning av stipendier för sommarkurser

Ansökningstid Preliminär information: tors 1.2. -  tors 15.2.2024 (slutar kl 15.00)
För vem? Stipendier avsedda för alla fakulteters studerande
Tidpunkt Sommaren 2024
Ytterligare information Kort- och sommarkurser utomlands

Ansökan steg för steg i Mobility Online

Helsingfors universitets utbytesansökan görs under ansökningstiderna i Mobility Online, dvs. i ett elektroniskt ansöknings- och informationssystem för internationell mobilitet. Du hittar mera information om utbytesdestinationerna också utanför EU och EES på sidan Utbytesdestinationer.

Ansökningsprocessen i korthet- När du börjar göra din ansökan ska du följa de detaljerade tekniska anvisningarna för hur man gör en ansökan i Mobility Online.

 1. Registrera din ansökan genom att fylla i ansökningsformuläretSommarkurser har ett eget ansökningsformulär.
 2. Fyll i uppgifterna i registreringsformuläret. Ange ditt eventuella andra- tredje- eller fjärdehandsalternativ som du söker till. 
 3. När du har registrerat dig som användare får du en länk till din e-post. Från länken loggar du in på ditt Mobility Online-konto.
 4. Skaffa och förbered de bilagor du behöver och ladda upp dem som PDF-filer i inlämningsmappen i ditt Mobility Online-konto. Närmare anvisningar om bilagorna finns i stycken nedan.
 5. Ladda upp alla bilagorna i Mobility Online-systemet innan ansökningstiden går ut.

Om du blir antagen till utbyte vid Helsingfors universitet måste du efter det ännu söka till ditt utbytesuniversitet på det sätt som det universitetet kräver. Studenter som antagits till utbyte får ett e-postmeddelande av enheten för internationellt utbildningssamarbete från adressen studentexchange@helsinki.fi. I meddelandet bekräftas antagningen och studenten får anvisningar för hur hen ska söka till sitt utbytesuniversitet.

 När du börjar göra din ansökan ska du följa de detaljerade tekniska anvisningarna för hur man gör en ansökan i Mobility Online. Ta i förväg reda på vilka ansökningsbilagor som behövs (läs punkten ”Ansökningsbilagor”). På utbytesinfotillfällen och ansökningskliniker får du hjälp med att göra din ansökan. Du kan också kontakta enheten för internationellt utbildningssamarbete.

Du kommer inte direkt in på ditt eget Mobility Online-konto efter registrering. Du måste logga in på ditt konto på adressen: https://kvl.it.helsinki.fi (inloggning med universitetets AD-behörighet).

Behöver du teknisk hjälp med din ansökan och ditt konto i Mobility Online? Skicka e-post till studentexchange@helsinki.fi. I ditt meddelande ska du beskriva problemet så noggrant som möjligt. I akuta fall kan du också ringa +358 2941 22401 (mån-fre 12-14).

Ansökningsbilagor

Bilagor till ansökan är: 

1. Studieplan 

2. Studieutdrag som du kan ladda ner från Sisu (Instruktion för att ladda ner studieprestationsutdrag). Om du har avlagt kandidatexamen annanstans än vid Helsingfors universitet ska du också bifoga ett studieutdrag över din tidigare examen som en pdf bilaga. Om du har en flexibel studierätt (JOO-studier) vid en annan finländsk högskola kan du lägga studiepoängen därifrån till det sammanlagda antalet. Då ska du bifoga ett studieutdrag över dina JOO-studier som extra bilaga till din ansökan, om studier syns inte ännu i den Helsingfors universitetets studieutdrag.

3. Motivationsbrev

Möjliga extra bilagor:

Om du bara planerar att studera på engelska behöver du inte bifoga språkintyg än.

 • Bearbetande avhandling under utbytet: Om kommer att bearbeta din avhandling under utbytet, ska du bifoga också Agreement for Thesis Work. Mera om detta i paragraph "Studieplan"). 

OBS! Om du söker till Free mover -program ska du kontrollera i deras egna anvisningar vilka ytterligare bilagor som behövs.

Studieplan (Learning Agreement)

Allmänt om studieplan 

Om du ännu inte har kollat vilka kurser ditt utbytesuniversitet erbjuder, så gör det senast nu! Den här biten av processen är ofta den knepigaste, men ge inte upp. Välj en lämplig mängd sådana kurser som passar den examen du avlägger vid Helsingfors universitet. Studierna kan också inkluderas i den magisters examen du ämnar avlägga efter din kandidat examen. I en del fall kan det löna sig att göra två alternativa studieplaner var av den andra görs enligt fritt format i ett word-dokument.  Lär mera om hur du kan planera dina utbytesstudier här.

Antal studier som ska föras in i studieplanen: 

Utbytesplatser i Europa: 30 sp/utbytestermin

Utan Europa: från sidan Utbytesplatser du hittar minimikrav på studierna.

Närmare anvisningar finns här: "Hur omvandlas studiepoängen"

Ta reda på vilka kurser du får ta vid utbytesuniversitetet, t.ex. så här:

 • Gå till utbytesuniversitetets webbplats och sök fram kursutbudet som riktar sig till utbytesstudenter. Välj kurser från det vetenskapsområde som avtalet gäller.
 • Utbytesavtal på universitetsnivå utanför Europa: från sidan Utbytesplatser kommer du till de olika världsdelarnas egna sidor med information om utbytesuniversitetens kursutbud.

Om du inte hittar kursutbudet på något av de här sätten kan du vid behov kontakta utbyteskoordinatorn vid det universitet du är intresserad av.

Utbytesuniversitet kan ha begränsningar för vilka kurser utbytesstudenter kan studera. Utbytesuniversitet kan till exempel kräva att du har blivit färdig kandidat innan du kan studera kurser på magisternivå.

Var förberedd på att en plan alltid är bara en plan. Ofta måste planen göras utgående från föregående läsårs undervisningsutbud. Ju fler utbytesstudier du tänker använda till att ersätta obligatoriska kurser i din examen, desto mer detaljerad bör studieplanen vara.

 • Studerande kan ofta avlägga sin valfri studiehelhet under utbytet. Se mera information under tillgodoräknande av kunskaper.
 • Om du tänker ersätta en viss obligatorisk kurs i din examen med utlandsstudier ska du redan i planeringsstadiet säkerställa att kursen kan ersättas, till exempel genom att kontakta den lärare som ansvarar för kursen.

Hur du gör studieplanen i praktiken

I din utbytesansökan gör studieplanen för utbytesdestinationen som är din första prioritet i Sisu.

Du skall lägga valfria utbytesstudier till din primär plans studiestruktur som ett studieutkast. Instruktion till hur du gör ett studieutkast. Om du planerar att genomföra obligatoriska studier i utbyte schemalägga dem i vyn Tidslinje i Sisu. Mer detaljerade instruktioner finns i Sisu -guiden Obligatoriska studier i utbyte. 

Planen behöver inte göras till en skild bilaga utan mobilitetsservicen experter kommer att granska studieplanen i Sisu. Om du har problem med din Sisu-plan kontakta då enheten för internationellt utbildningssamarbete.

Studieplanen i Sisu behöver inte vara fullständigt slutförd för att vara berättigad till en del av en utbytesansökan. Det måste dock innehålla följande studier:

 • Alla studier du planerar att avlägga på utbytet.
 • Alla obligatoriska studier som tillhör din examen, både studier du  har redan genomfört och studier   som  ännu saknas.
 • Alla registrerade studieprestationer som vid tidpunkten för granskningen kan användas för examen (även sådana som du inte har planerat att använda i examen).

Om du under utbytet tänker avlägga både kandidat och magisterstudier gör då din plan i Sisu i båda studiestrukturerna så att en del av utbytesstudier inkluderas i magistern och en del i kandidatstudierna. Du kan till exempel lägga tre kurser till valfria studier i kandidat examen och två kurser till valfria kurser i magister examen. Ibland kan det löna sig att göra två alternativa planer så att  den ena görs i Sisu och den andra som en fritt formulerad bilaga. Ett exempel på en sådan situation är när du funderar på att söka till ett magisterprogram som inte är din direkta magisteroption.

Om du ansöker om mer än en utbytesplats gör då studieplanerna för destinationerna 2-4 som skilda dokument. Bilagorna skall sedan läggas till din ansökan i Mobility Online ansökningsportalen som en pdf.  I dessa studieplaner måste ingå info om hur de avviker sig från den ursprungliga studieplanen. Märk också i studieplanen de kurser vid HU som du har tänkt kompensera med utbytesstudierna. Om utbyteskursen kommer att kompensera en kurs skall denna kurs nämnas i beskrivningen av studieutkastet. Om det gäller inkludering skall varje kurs nämnas med kursens omfattning. Exempel på en studieplan

Språkstudier på utbyte

 • Språkcentrum ansvarar för tillgodoräknande av de obligatoriska språkstudierna som ingår i examen. Läs språkcentrums instruktioner. Skapa kurser under utbytet i tidslinjen på Sisu.
 • Om du genomföra en studiehelhet i språk vid Språkcentrum kan du planera att göra en del av det under utbyte. Skapa kurser under utbytet i Sisu som studieutkast.
 • Du kan också inkludera språkkurser gjort under utbytet i din examen som valfria studier. Skapa kurser under utbytet i Sisu som studieutkast.

Uppsatsarbete under utbytet

Om du jobbar med din avhandling under utbytet och avhandlingen är del av din studieplan du måste bifoga Agreement for Thesis Work i din ansökan i stället av studieplan. Du kan jobba med din avhandling endast i destinationer inom Europa (Erasmus+ och Nordplus) och i några destinationer där vi har avtal på enhetsnivå utanför Europa (Faculty and unit bilateral agreements). När du ansöker om utbytesplatsen från Helsingfors universitet, räcker det med ett godkännande av mottagandeuniversitets utbyteskoordinator men en akademisk handledare för avhandlingen ska hittas före utbytes början. Efter utbytet ska handledaren vid det mottagande universitetet beskriva vad som handledningen har innehållit samt antalet träffar för handledning

Motivationsbrev (motivation letter)

Med motivationsbrevet ska du övertyga dem som avgör ditt utbyte om varför just du ska bli antagen till ditt utbytesuniversitet och i just det här skedet av studierna.

 • Motivationsbrevets maxlängd är en A4 (max. 400 ord).
 • Brevet kan skrivas på finska, svenska eller engelska.
 • Om du i samma utlysning söker till fler än ett utbytesalternativ ska du skriva ett gemensamt motivationsbrev för alla alternativ, men betona det första första alternativet i brevet.

I brevet ska du berätta

 • varför du vill studera vid just det utbytesuniversitetet
 • hur studierna där skulle stödja dina examensstudier vid Helsingfors universitet
 • hurdan del av din examen vid Helsingfors universitet dina utlandsstudier skulle utgöra
 • varför du söker till utbyte i just det här skedet av dina studier
 • vilka dina framtidsplaner är och hur utlandsstudier skulle hjälpa dig nå dina mål. Berätta om dina planer på en personlig nivå; t.ex. motiveringen ”jag siktar på en internationell karriär” räcker inte som sådan utan kräver en närmare beskrivning som bygger på dina egna reflektioner.
 • vilka andra saker som kanske kan påverka din antagning. Om du t.ex. har arbetserfarenhet som stöder dina utbytesstudier lönar det sig att nämna det i brevet. Om du har haft en längre paus i studierna eller har bytt huvudämne, lönar det sig att nämna också det.
 • Om du tänker jobba med din avhandling som en del av ditt utbyte, beskriv i motivationsbrevet varför det är nödvändigt att åka på utbyte och vem som kommer att handleda dig vid det mottagande universitet. Om du inte ännu har en akademisk handledare för avhandlingen vid partneruniversitetet, berätta med vem du har diskuterat ärendet.

Hur många alternativ kan jag söka till?

Under en ansökningsomgång kan du söka till högst 4 olika utbytesdestinationer. Under en ansökningsrunda kan du ansöka till platser inom olika utbytesprogram och på olika enheter.

Med ett registreringsformulär kan du endast söka till max 4 platser. I ett formulär kan du endast välja platser som är på universitetsnivå, fakultetsnivå och ett särskilt ämne. Om du vill söka till utbyte via flera än ett fakultet eller ämne måste du alltid registrera ett nytt formulär genom att söka fram ditt utbytesuniversitet i ansökningsformuläret.

Om du söker till utbyte via flera än en enhet (fakultet eller ämne) ska du precisera din prioritetsordning i samband med registreringen och i ditt motivationsbrev. Din prioritetsordning beaktas vid antagningen till utbytena. Du blir ändå erbjuden endast en utbytesplats. Kom ihåg att bara välja sådana utbytesmål du verkligen är beredd att åka till. Din prioritetslista minskar inte dina chanser att bli antagen till ditt förstahandsalternativ.

Hur omvandlas studiepoängen?

Under utbytet ska du genomföra 5 studiepoäng för varje utbytesmånad.

ECTS-studiepoäng: European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) är ett instrument för jämförelse av de europeiska ländernas nationella betygssystem. Vid Helsingfors universitet motsvarar en studiepoäng en ECTS-poäng.

Många europeiska universitet dimensionerar sina studiepoäng direkt enligt ECTS-poängen. Undantaget är Storbritannien, vars studiepoäng i regel motsvarar en halv poäng vid Helsingfors universitet (1 credit i Storbritannien = 1/2 sp i ECTS). ECTS-poäng godkänns på samma nivå (1 ECT​S = 1 sp)

Utbyte utanför Europa: I länder utanför Europa anges studiepoäng i regel inte som ECTS-poäng. Från sidan Utbytesplatser kommer du till presentationer av utbytesuniversiteten enligt geografiskt område. För varje utomeuropeiskt universitet anges hur många kurser eller lokala studiepoäng du minst måste genomföra under ditt utbyte.

När det gäller utomeuropeiska universitet försvåras jämförelsen av deras studiepoäng med Helsingfors universitets studiepoäng av att andelen självständigt arbete oftast inte är medräknad, utan studiepoängen visar endast mängden kontaktundervisning. Mängden självständigt arbete måste bedömas utgående från kursbeskrivningen.

Efter utbytet bedömer enheten som tillgodoräknar studierna utgående från arbetsmängden hur många ECTS-poäng kurserna under utbytet motsvarar. Bedömningen görs på basis av utbytesuniversitetets poängdimensionering och/eller kursbeskrivningarna och i språkämnen på basis av kursens målnivå. Mobilitetsservicen vid Helsingfors universitet har publicerat en rekommendation för omvandling av studiepoäng gällande varje partneruniversitet. Det kan användas för att bedöma omfattningen. Omvandlingsskalan för studiepoäng finns i beskrivningen av varje måluniversitet . Rekommendationen för omvandling av studiepoäng binder inte enheten som godkänner prestationerna. Det lärandeavtal som upprättas på ansökningsstadiet är alltid preliminärt och faktiska beslut om överföring sker efter utbytet, baserat på information om genomförda kurser.

 

Ansökningsbehörighet och antagningsgrunder

Beslut om Helsingfors Universitets antagningsgrunder fattas årligen.

Ansökningsbehörighet

 • Studenten har rätt att avlägga examen vid Helsingfors universitet. Studentens rätt att avlägga examen är på den nivå som utbytesprogrammet eller utbytesuniversitetet förutsätter: oftast antingen kandidat- eller magisterexamen.
 • Studenten är anmäld som närvarande vid tidpunkten för ansökan och under utbytet. Om du är anmäld som frånvarande p.g.a. en lagstadgad orsak (värnplikt, civiltjänst eller föräldraledighet) kan du söka till utbyte, men du behöver ett giltigt användarnamn för universitetets IT-system för att fylla i ansökan. Studentens studierätt ska vara i kraft under utbytestiden och minst till slutet av terminen efter utbytet. Om studierätten upphör före slutet av terminen som följer på utbytet, utreder Mobilitetsservicen om studenten kan beviljas extra tid. Kontakta Mobilitetsservicen. Om fakulteten inte beviljar tilläggstid för studierna kan studenten inte åka på utbyte.
 • Ansökan ska ha lämnats in inom utsatt tid och ansökningsbilagorna ska vara utformade enligt kraven i utlysningen.
 • Vid tidpunkten för ansökan ska studenten ha minst 30 sp studieprestationer på sitt studieutdrag från Helsingfors universitet. (För veterinärstudenter är det tillräckligt att studierna under första terminen har slutförts, även om en del av poängen inte kommer att registreras i registret förrän senare.) Om studenten har inlett sina studier vid Helsingfors universitet direkt i en magister- eller doktorsutbildning, ska hen ha genomfört 30 studiepoäng vid Helsingfors universitet eller bifoga ett studieutdrag för sin tidigare examen till ansökan. Studerande som är på kandidatnivån kan åka på studentutbyte tidigast under det andra studieåret.  
 • Studieplanen innehåller den mängd studier som motsvarar heltidsstudier under utbytestiden (5 studiepoäng i månaden) och av planen framgår hur de planerade utbytesstudierna kan tillgodoräknas fullt i din nuvarande eller framtida examen, enligt principerna för tillgodoräkning vid Helsingfors universitet. Mobilitetsservicen kan vid behov kräva från sökanden en individuella studieplan, som listar alla prestationer som finns i Sisu.

Grunderna för antagning till studentutbyte

Mobilitetsservicens antagningsbeslut är ett förslag till mottagaruniversitetet. Måluniversitetet fattar det slutliga beslutet om huruvida den sökande blir antagen som utbytesstudent. Det är alltså inte fråga om ett administrativt beslut som man kan begära omprövning av.

Ansökningarna bedöms som helheter. Ansökningar som uppfyller grundkriterierna jämförs sinsemellan. Enskilda kriterier avgör inte utgången. Exempel: Studenten behärskar landets språk utmärkt, men måluniversitetet erbjuder inga kurser som passar studentens examen. Eftersom utlandsstudierna märkbart skulle fördröja studierna, är överlägset bättre språkkunskaper inte en grund för antagning.

I antagningen av studenter till utbyte tillämpar vi följande grunder:

 • Motivationsbrevet och studieplanen: innehållet samt hur logiskt och realistiskt upplägget är med tanke på studentens examen och mottagaruniversitetets krav.
 • Studieframgång och studieskede: studietakt enligt målsättning och alla studieprestationerna vid Helsingfors universitet (inklusive vid HU Öppna universitet) och studieprestationerna gjorde genom JOO/samarbetsstudier eller på utbyte, under nuvarande examen. För medeltal beaktas medeltal om alla studier som finns i Sisu. Utbytesstudierna får inte fördröja utexamineringen och de ska inte heller öka omfattningen på examen som avläggs vid Helsingfors universitet i onödigt hög grad.
 • Språkkunskaper: Med språkkraven vill man försäkra sig om att de studenter som antas har förutsättningar att göra en fullvärdig studieinsats vid sina utbytesuniversitet. Helsingfors universitet kommer överens om språkkraven med samarbetsuniversiteten och kraven meddelas i utlysningarna.
 • Utbytesuniversitetets eller utbytesprogrammets särskilda kriterier, t.ex. begränsningar som gäller studieskedet eller studieområdet.
 • I antagningen strävar universitetet efter att utbytesplatserna ska fördelas så jämnt som möjligt över alla fakulteter och/eller studieområden.
 • I antagningen följs anvisningen om examens maximiomfattning, som de planerade utbytesstudierna inte får överskrida. Du måste t.ex. planera och tajma en i examensstrukturen obligatorisk eller rekommenderad utbytesperiod så, att maximiomfattningen av examen inte överskrids. Utbytesstudier bör inte fördröja den studerandes examen eller i onödan utvidga omfattningen av den examen som avlagts vid Helsingfors universitet. Som ett undantag från detta kan studenter vars maximala studieområde är väl överskridit antas på diskretionär basis, och utbytet och överskridandet av examens maximala omfattning kommer inte att sakta ner examen i målschemat. Ett exempel på detta är de språkstudier som krävs för utbytet eller det lilla antal valfria studier som ingår i examen och som ger behörighet. Alla ansökningar bedöms enligt samma urvalskriterier oavsett om examen innehåller en obligatorisk eller rekommenderad utbytesperiod eller inte.
 • Ansökningarna jämförs med avseende på studieplanen, motivationsbrevet, studieframgången och studietakten. Om två sökande är jämnstarka i alla dessa avseenden kan företräde ges till en student som inte tidigare har antagits till ett över tre månader långt studentutbyte från Helsingfors universitet. Tidigare studentutbytesperioder är dock inte ett hinder för antagning.
 • En student som tidigare har annullerat sin utbytesperiod utan vägande skäl kan i antagningen få en sämre placering.
 • När det gäller utbytesavtal på enhetsnivå (Erasmus+, Nordplus, Faculty and unit bilateral agreements) ges enhetens egna studenter företräde i antagningen.
 • En student som har sökt till flera utbytesalternativ: Att söka till flera alternativ minskar inte chanserna att bli antagen till förstahandsalternativet.
  Om den sökande inte blir antagen till sitt förstahandsalternativ, är hen i sina övriga alternativ i jämbördig ställning med sökande som har dessa som förstahandsalternativ.

Information on antagning till utbyte

Helsingfors universitets mobilitetsservice väljer studenter till utbyte inom sex veckor efter ansökningstid. De antagna studenterna meddelas per e-post på engelska från adressen studentexchange@helsinki.fi. Ta det lugnt fastän dina vänner redan fått besked om urvalet före dig. Beroende på utbytesdestination och utbildningsprogram skickas beskeden olika tider till studenterna.

När du får antagningsbeslutet per e-post skall du tacka ja eller nej till den utbytesplats som erbjuds dig inom sju dagar från det att du fått meddelandet. Detta gör du på ditt Mobility Online-konto.

Observera att du bara erbjuds en utbytesplats även om du har sökt flera platser i flera program. Om du tackar nej till platsen erbjuds du ingen annan plats under denna ansökningsomgång. Om du inte blir antagen till någon av de platser du sökt kan du bli erbjuden en restplats, om du i din ansökan har meddelat att du är intresserad av ett sådant alternativ i det läget. 

När du har antagits till utbyte från Helsingfors universitet måste du ännu ansöka hos ditt utbytesuniversitet om att bli antagen som utbytesstudent.

I e-postmeddelandet som bekräftar din antagning får du detaljerade anvisningar för hur du ska göra. Anvisningarna varierar enligt utbytesprogram. Läs mera om hur du ansöker till ditt utbytesuniversitet.