Utbytesmöjligheter i Nordamerika

Genom att välja utbildningsprogram ser du förutom de allmänna anvisningarna också utbildningsprogrammets eventuella egna innehåll. För att se Öppna universitetets instruktioner behöver du inte välja utbildningsprogram.

Du kan ansöka om en utbytesplats i Nordamerika genom olika utbytesprogram. Helsingfors universitet har utbytesplatser på universitetsnivå vid partneruniversiteten i Kanada och USA. De här platserna är öppna för alla studenter vid alla fakulteter. Universitetet har också utbytesplatser på enhetsnivå som är knutna till ett visst ämne. Du kan ansöka om utbyte till Nordamerika även genom North2North-programmen på universitetsnivå.

Läs mer om partneruniversiteten enligt land och program i denna anvisning. Beakta eventuella begränsningar i studieutbudet och övriga kriterier för varje land och universitet.

Om du bland dessa alternativ inte hittar något som passar dig finns det ytterligare alternativ inom ramen för North2North-programmen eller så kan du åka på utbyte självständigt.

Observera att ansökningstiden för destinationer utanför Europa kan vara t.o.m. 1½ år innan utbytets början. Var alltså ute i god tid!

På den här sidan

USA

Kanada

Vad kan du studera under utbytet? Inom ramen för bilaterala utbyten kan du under studentutbytet ta kurser i ditt huvudämne, i ett biämne, i ett nytt biämne, eller bedriva valfria studier som ingår i din examen. Utbytesuniversitetet kan begränsa utbytet till att omfatta endast vissa utbildningsområden. Läs mer i presentationerna av utbytesuniversiteten.

Den som söker förutsätts vara en god student, dvs. studentens medeltal (alla studier) ska vara minst 3, så att studenten har möjlighet att placera sig vid ett universitet i Nordamerika. Till några universitet i Kanada krävs det högre medeltal, krav på 3,75 medeltal: McGill University, University of British Columbia, University of Toronto ja  University of Waterloo. 3,5: University of Ottawa.

Antalet kurser: I Kanada ska utbytesstudenten genomföra 4-5 kurser per termin (undergraduate = kandidatnivå) eller 4 kurser (graduate = magisternivå).

 • Undergraduate: Våra instruktioner är att göra mängden studier som motsvarar hela arbetsbelastningen för terminen (30 HU poäng) under utbytet. I Kanada motsvarar det vanligtvis fem undergraduate-kurser. I ansökningsfasen vid Helsingfors universitet väljer du fem undergraduate-kurser för studieplanen. Men om vi väljer dig för ett utbyte i Kanada och ditt utbytesuniversitet tillåter dig att ta en kurs mindre, det vill säga 4 undergraduate-kurser (som motsvarar 4/5 av den totala arbetsbelastningen för terminen), tillåter HU det. Se i så fall till att det kanadensiska Study Permits giltighet inte kräver fem kurser. (Kravet för Study Permit är ett nytt inträdeskrav som orsakas av koronapandemin, vars krav kan ändras.) Men det är värt att välja fem kurser, för om en kurs inte är lämplig för dig eller om du inte får den kurs du vill ha, blir det inga problem med för få kurser (följ naturligtvis utbytesdestinations reglerna för att avbryta kursen).

I Kanada listas på studieprestationsutdrag också underkända kurser och inställda kurser.

Språkkunskaper: Var beredd på att du måste genomföra ett avgiftsbelagt språktest (TOEFL eller IELTS). Anvisningar för det avgiftsbelagda språktestet ges till studenter som blivit valda till utbyte.

Terminer: september–december och januari–april. Introduktionen på höstterminen kan börja redan i slutet av augusti och den är obligatorisk. De exakta datumen för utbytet står i utbytesuniversitetets antagningsinformation.

Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader. Studenten måste också betala administrativa kostnader, som kombinerat kan vara en stora summa. Läs universitetens sidorna om kostnaderna.

Den som åker till British Columbia, Memorial, Ottawa, Queen’s, Saskatchewan, Trent, Toronto, Waterloo eller York måste teckna en obligatorisk UHIP-försäkring, pris ca 300 CA$/termin (ändringar möjliga).

En finländsk student som åker till Quebec behöver inte betala UHIP-försäkringen, eftersom Finland och Quebec har ett sjukvårdsavtal.

Memorial University of Newfoundland

www.mun.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska. TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum om du får C1 eller stark B2 som resultat.
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid MUN

Kurser

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

En magisterstuderande kan även välja undergraduate-kurser.

Begränsningar:

Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Faculty of Medicine, School of Nursing, School of Pharmacy, School of Social Work, Marine Institute

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

Graduate: 4 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 Memorial credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 12 Memorial credits (varje kurs 3 credits) = ca. 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Memorial University of Newfoundland undergraduate credit = 2 ECTS

1 Memorial University of Newfoundland graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader MUN sida om kostnader (tuition fees gäller inte utbytesstuderanden)
Utbytestid Termin eller läsår
 
Lediga utbytesplatser
 
Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024.

McGill University 

www.mcgill.ca 

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,75
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Engelskspråkigt universitet i Quebec
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid McGill

Kurser

Huvudsakligen för studier på kandidatnivå (undergraduate-kurser).

Undantagsvis kan man studera på magisternivå. Institutionen vid McGill avgör från fall till fall om man kan studera på graduate-nivå. Ett grundläggande villkor är att kandidatexamen ska vara avlagd vid tidpunkten för ansökan. Obs! Alla graduate-program antar inte utbytesstudenter.

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

Begränsningar:

 • Följande utbildningsområden är inte öppna för utbytesstudenter: Faculty of Medicine, Faculty of Dentistry, School of Continuing Studies.
 • Faculty of Law kan anta endast en utbytesstudent till studier vid fakulteten. Det här överenskommes från fall till fall. En expert från Mobilitetsservicen tar kontakt med Faculty of Law vid McGill, när utbytesurvalet har gjorts vid Helsingfors universitet.
 • Juridikstuderande kan exempelvis söka till studier i kriminologi. Sådana kurser finns i sociologi (Faculty of Arts) och bl.a. inom programmet Urban Studies.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 McGill credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 McGill University undergraduate credit = 2 ECTS

1 McGill University graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader
McGills sida om kostnader

Students participating in the exchange program are exempt from regular tuition charges and
compulsory term charges. However there are some charges that they may see on their fee account:
• International Health Insurance - approximately $380 CAD per term
• Program/course charges that are compulsory upon registration, such as special activity charges,
course materials, textbooks, music lessons, etc. - approximately $600-1000 CAD per term
• Residence and meal plan (if applicable)

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 3 platser för en termin (höst 2023 eller vår 2024). Alla platser kan inte beviljas till samma termin.

Queen’s University, Kingston, Ontario

www.queensu.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Kursutbudet för utbytesstudenter Vid Queen’s University kan du endast söka till studier vid Faculty of Arts and Science

OBS! Queen's kan huvudsakligen endast ta studeranden som studerar ett vetenskapsfält vid Helsingfors universitet som finns i Queen's Faculty of Arts and Science. Studerande vid HUs juridiska, pedagogiska eller medicinska fakultet kan bara bli valt om de har tidigare studier i fältet som de ska studera vid Faculty of Arts & Science.

Kurser

Huvudsakligen kurser på undergraduate-nivå.

En magisterstuderande kan bli antagen till utbyte om syftet är att studera ett biämne (undergraduate).

Ibland kan man undantagsvis studera på graduate-nivå. Queen’s avgör från fall till fall om man kan studera på graduate-nivå (ett grundläggande villkor är att kandidatexamen ska vara avlagd vid tidpunkten för ansökan).

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

Begränsningar:

Följande kurser är inte öppna för utbytesstudenter: School of Urban and Regional Planning (SURP) 800-level-kurser, alla 900-level-kurser inom alla utbildningsområden.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 Queen’s credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Queen’s University undergraduate credit = 2 ECTS

1 Queen’s University graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader T. ex. lägenhet på campus ca. CA$ 3 940 /termin, utanför campus ca. $2 400 - $3 800 /termin
 

Mat: campus meal plan ca. $860 - $3 662/termin

UHIP-försäkring $208

Böcker $600 - $800

Utbytestid
 
Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin för höst 2023 och 2 platser för vår 2024.

Trent University, Peterborough Ontario

www.trentu.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Trent

Kurser

Utbytesstudenter erbjuds endast kurser på undergraduate-nivå.

En magisterstuderande kan bli antagen om syftet är att studera ett biämne (undergraduate).

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 2,5 Trent credits (varje kurs 0,5 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 0,5 Trent Universty undergraduate credit = 6 ECTS
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 4 platser för en termin (höst 2023 eller vår 2024) eller 2 platser för hela läsåret 2023-2024.

Université de Montréal

www.umontreal.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Franska B2. TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Montréal

Kurser

Du måste välja kurser från bara ett utbildningsprogram. Om du får en plats till Montreal, Arts & Sciences -studerande kan möjligtvis ta en kurs från ett annat utbildningsprogram.

Begränsningar:

 • Till följande områden kan du inte söka: lärarutbildningen i franska som andra språk samt studier i konsthistoria och film.
 • Dessutom finns det begränsningar i medicin (en studerande kan endast antas till kurser för det förberedande året, inte till kliniska kurser), farmaci, juridik (en studerande kan endast antas till begränsade graduate-studier) och geografi. Till dessa utbildningsområden antas endast ett begränsat antal studerande.  
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

Graduate-studier: 3 kurser/termin

5 undergraduate-kurser = 15 Montreal credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

3 graduate-kurser = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Université de Montréal undergraduate credit = 2 ECTS

3 Université de Montréal graduate credits = 8-10 ECTS

Kostnader UdeM sida om kostnader

T.ex.

Housing and bills 550$ / month

Food 350$ /  month

Transportation 80$ /  month

Telephone 40$ /  month

Miscellaneous 200$ /  month

Books and school supplies 350$ / year

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: 4 platser för en termin, höst 2022 eller vår 2023 ELLER 2 platser för hela läsåret 2022-2023.

Université d’Ottawa / University of Ottawa

www.uottawa.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5
Språkkrav Engelska eller franska

Tvåspråkigt universitet. Ingen avgiftsbelagd språktest

Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Ottawa

Kurser på franska

Kurser på engelska

Begränsningar:

Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Faculty of Medicine, Faculty of Education, Telfer School of Management samt ADM- och MBA-kurser.

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

En magisterstuderande kan välja undergraduate-kurser.

Speciellt University of Ottawas krav på avlagda studier (University of Ottawa's requirement on completed studies)

 • Kandidatnivå studerande skall ha avlagt minst 60 sp. vid Helsingfors universitet vid ansökningstiden till University of Ottawas ansökan (ansökningstiden i mars)
  • Bachelor level student must have completed at least 60 ECTS
 • Uppdaterat 10/2021: Studerande som ansöker till magisternivå studier i Ottawa måste vara första års magisterstuderande vid Helsingfors universitet vid ansökningstiden till University of Ottawa (ansökningstiden i regel i mars) och andra års magisterstuderande på början av utbyte.
  • Master level student must be in the first year of Master’s degree (when applying).
  • It is not possible for incoming Master level exchange students to do thesis/research components during exchange, just credit-bearing courses.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

Graduate: 4 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 Ottawa credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 12 Ottawa credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Université d’Ottawa / University of Ottawa undergraduate credit = 2 ECTS

1 Université d’Ottawa / University of Ottawa graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Estimated costs for a single exchange student (per 4-month term)
Housing (from $650 to $1,200 per month)    $2,600 - $4,800
Food (approximately $85 per week)    $1,300
Mandatory University Health Insurance Plan (UHIP)    $240
Books and other supplies    $600
Clothing, entertainment, and other items    $1,000
Communications (telephone, Internet)    $600
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser
 
Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin (höst 2023 eller vår 2024).

University of British Columbia

www.ubc.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,75
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter Utbytet gäller endast utbildningsområden vid Faculty of Arts vid University of British Columbia.

Kurser

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

Graduate: 4 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 British Columbia credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 12 British Columbia credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of British Columbia undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of British Columbia graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Uppskattning om en termin: CA$ 6 000 - 8 000 (lägenhet, mat, trafik, försäkring, kursböcker)
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024. Vi måste skicka hälften av kvoten på hösten och hälften på våren

University of Calgary

www.ucalgary.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska. Juridik: TOEFL eller IELTS krävs. Andra vetenskapsfält: TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Calgary

Kurser: klicka på Courses on Instruction by Faculty (kurser), Course descriptions (kursbeskrivningar).

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

Om du vill ta graduate-kurser, måste du vara på magisternivå när du söker till Calgary.

Magisterstuderanden måste ta huvudsakligen graduate-kurser.

Obs! Faculty of Law kräver högre kunskaper i engelska än andra: TOEFL: a minimum ibT score of 100 with a reading, listening and writing component of 75 and a TWE score of 5.5, or a minimum IELTS score of 7.0 with a reading and writing band minimum of 7.0

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Education, Haskayne School of Business MBA Program, Medicine, Nursing, Veterinary Medicine
 • Utbildningsområden med begränsningar, dvs. man kan bli antagen till enstaka kurser: Limited Courses Available to Exchange Students: Haskayne School of Business, Kinesiology, Schulich School of Engineering.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

Graduate: 4 kurser / termin.

Undergraduate-kurser:

 • 5 kurser =15 Calgary credits (varje kurs 3 cr) = ca 30 sp.

Graduate-kurser:

 • 4 kurser = 12 Calgary credits (varje kurs 3 cr) = ca 30 sp.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Calgary undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of Calgary graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Accommodation: $3000 – $4000 per semester
Books & Supplies: $100 – $175 per course
Food: $275 – $375 per month
Phone: $30 – $70 per month
Student Transit Pass: $140 per semester (mandatory fee)
Campus Recreation Pass: $35 per semester (mandatory fee)
Personal Expenses: $350 per month, depending on spending habits
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 4 platser för en termin (höst 2023 eller vår 2024)

University of Saskatchewan

www.usask.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Saskatchewan

Kurser

Du kan huvudsakligen söka till kurser på undergraduate-nivå.

Antagning till graduate-kurser avgörs från fall till fall.

Till följande områden kan du inte söka: Dentistry, Physiotherapy, Medicine, Pharmacy and Nutrition, Education and Veterinary Medicine.

OBS. University of Saskatchewans krav om tidigare studier: Undergraduate students will have completed at least three (3) semesters of a three-year Bachelor’s degree or five (5) semesters of a four-year Bachelor’s degree prior to their participation in the exchange.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 Saskatchewan credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 12 Saskatchewan credits (varje kurs 3 credits) = ca. 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Saskatchewan undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of Saskatchewan graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Student fees (har inkluderat försäkringen)
Fall Term: UNDERGRADUATE $610.90, GRADUATE $741.84
Winter Term: UNDERGRADUATE $336.30, GRADUATE $282.81
*Prices are for the 2019-20 year and may change.

Bostad: CA$ ca. 3000-5000 / termin

Övriga: CA$ ca. 1000-1500 / termin

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Februari 2022 ansökan: 2 platser för vårtermin 2023.

University of Toronto, Toronto

www.utoronto.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,75
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Toronto

Kurser:

Scarborough Campus Course calendar/Catalogue Information

St George Arts and Sciences

Faculty of Applied Science and Engineering 

Mississauga Campus Course calendar/Catalogue Information

Criminology (Faculty of Arts and Science Calendar)

Huvudsakligen endast kurser på undergraduate-nivå.

University of Toronto avgör från fall till fall om antagning till graduate-studier.
En magisterstuderande kan bli antagen om syftet är att studera ett biämne (undergraduate).

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

 

Lista om begränsningar

 

OBS också:

Begränsningar i juridik:

 • En juridikstuderande kan placeras vid studier i kriminologi på fakulteten Faculty och Arts and Science (undergraduate-studier).
 • Law graduate-studier: mycket svårt att placera sig.

Övriga begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Dentistry, Medicine, Rehabilitation Science / Occupational Therapy, Nursing, Pharmacy, Management (MBA), Master of Financial Economics (MFE), Master of Law (LLM) and Bachelor of Education (BEd), the Academic Bridging Program, the Concurrent Teacher Education Program (CTEP), as well as the Co-op (work placement) program at UTSC, and any Joint Program courses taught at Centennial College (Paramedicine, Journalism, New Media Studies).
 • Begränsade ämnen (utbildningsområden till vilka endast ett begränsat antal utbytesstudenter antas): Programs such as Biochemistry and Business / Commerce have traditionally have only a limited capacity for hosting exchange students unless a specific department / faculty / division approved agreement / addendum exists between UofT and the partner institution. Other programs - e.g., undergraduate Management and Health Studies laboratory classes - may have limited capacity for hosting exchange students. Some programs in Visual Arts and CCIT have courses offered at Sheridan College that have limited capacity for hosting exchange students.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 2,5 Toronto credits (varje kurs 0,5 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 2,0 Toronto credits (varje kurs 0,5 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 0,5 University of Toronto undergraduate credit = 6 ECTS

0,5 University of Toronto graduate credit = 7,5 ECTS

Kostnader Estimated cost of living per month, St. George eli Toronton kampus (Mississaugan ja Scarborough'n kampukset hieman edullisempia)
Housing costs: $900 - $2,451. Finding housing can be difficult in Toronto
Food/groceries/meal plan: $200 - $462
Public transportation costs: Metro pass: $116.75
Health insurance (required) UHIP: $52
Books, supplies & utensils: $125 - $250 +
Miscellaneous: $125 - $250
= Total approximate cost/month: $1,769.25
Utbytestid
 
Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin för höst 2023 och 2 platser för vår 2024.

University of Waterloo, Ontario

https://uwaterloo.ca/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,75
Språkkrav Engelska. TOEFL, IELTS eller Duolingo test
Kursutbudet för utbytesstudenter Vid University of Waterloo gäller utbytet endast utbildningsområden vid Faculty of ArtsFaculty of Environment och Faculty of Science.

Kurser (undergraduate): klicka på fakulteten (Faculty of Arts, Faculty of Environment, Faculty of Science) och sedan på Courses Undergraduate

Kurser (graduate)

Uppdatering om examensnivåer hösten 2022 (2022-2023 utbytesstudenter: om Waterloo har godkänt ditt kursval kan du gå vidare enligt överenskommelse):

Studenter på kandidatnivå kan endast läsa undergraduate-kurser (och möjligtvis en graduate-kurs).

Studenter på magisternivå kan bara välja graduate-kurser (och möjligtvis en undergraduate-kurs).

.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 2,5 Waterloo credits (varje kurs 0,5 credits) = ca 30 sp.

4 graduate-kurser = 2,0 Waterloo credits (varje kurs 0,5 credits) = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 0,5 University of Waterloo undergraduate credit = 6 ECTS

0,5 University of Waterloo graduate credit = 7,5 ECTS

Kostnader En termin:

TOTAL:    $5300 - $9700
Books and supplies    $500 - $1500
Food    $800 - $2600
Housing (including utilities)    $2000 - $3700
Incidental fees    $500
Personal expenses (phone, laundry, entertainment, etc.)    $1500
Transportation (Grand River Transportation bus pass is given to you for local travel)    Included

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser läsåret Oktober 2022 ansökan: 4 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024 eller 2 platser för hela läsåret 2023-2024.

York University, Toronto

www.yorku.ca

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3. Osgoode Hall Law School: minst 3,75-4,0
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
Fakulteter vid York

Kurser: klicka under punkten ”Search Current Courses by” på det önskade studieområdet (Subject).

Huvudsakligen till undergraduate-kurser, ibland kan studenter undantagsvis antas till graduate-kurser.

York University avgör från fall till fall om antagning till graduate-studier, förutsätter godkännande av York Graduate School.

En magisterstuderande kan bli antagen om syftet är att studera ett biämne (undergraduate).

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Graduate level Biology, Business (Schulich School of Business), Graduate level Human Resources Management, Social Work program.
 • De här utbildningsområdena har begränsningar, förutsätter förhandsdiskussion med York International: Financial Accountability, Masters of (MFAc), Translation (Glendon College).
 • Det är möjligt att bli antagen till vissa kurser enligt följande: Fine Arts courses in FFA available to non-majors.
 • Juridik: endast till programmet Juris Doctor kan antagning övervägas (Osgoode Hall Law School). Students may ONLY apply to the JD Program and must enroll in upper year Osgoode courses. Research Stream Graduate Program (PdD or LLM). Students should have at least a "B" average (medeltal minst 3,75-4).
 • Antagning under särskilda förutsättningar: Computer Science; handledaren för institutionen vid York bestämmer till vilka kurser man antas. Graduate level Political Science; få platser och en förutsättning är att kursbetygen i statsvetenskap, dvs. Political Science är minst 4.
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Undergraduate: minimikrav 4 kurser / termin, rekommendation 5 kurser / termin.

5 undergraduate-kurser = 15 York credits (varje kurs 3 credits) = ca 30 sp.

4 graduate –kurser = 12 York credits (varje kurs 3 credits) = ca. 30 sp

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 York University undergraduate credit = 2 ECTS

1 York University graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader On Campus Accommodations: Undergraduate: Minimum $3,000 CAD per term + meal plan /
Graduate: Bachelor Apartment starting at $1000 CAD per month
Textbooks and supplies: $800-1000 CAD (varies by program)
University Health Insurance Plan (UHIP): $212 CAD per term
Food: $250-400 CAD per month
Local Public Transportation: $130 CAD per month
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga platser.

USA

Den som söker förutsätts vara en god student, dvs. studentens medeltal (alla studier) ska vara minst 3, så att studenten har möjlighet att placeras vid ett universitet i Nordamerika genom bilateralt avtal mellan universiteten. Till några universitet i USA krävs det högre medeltal:

 • Krav på 3,2 medeltal: Mississippi State University
 • Krav på 3,5 medeltal: American University, Washington DC, Northeastern University
 • Krav på 3,75 medeltal: University of California, Davis
 • Krav på 3,8 medeltal: University of Hawaii at Manoa, University of North Carolina, Chapel Hill, University of Pittsburgh, University of Washington

Antal kurser som ska genomföras i USA: 4–6 kurser/termin. Vanligtvis genomför utbytesstudenten 4 kurser; få har kunnat genomföra 5 kurser. Mera information i universitetprestationer.

I USA listas på studieprestationsutdrag också underkända kurser och di inställda kurser, som har inte återkallas i utsatt tidpunkt.

Terminsdatumen varierar vid universiteten. Höstterminen börjar i allmänhet i mitten av augusti och slutar i mitten av december. Vårterminen inleds i början av januari och slutar i mitten av maj. De exakta datumen för utbytet står i utbytesuniversitetets antagningsinformation. Utbytesstudenten måste delta i introduktionen vid det mottagande universitetet

Språkkunskaper: Var beredd på att du måste genomföra ett avgiftsbelagt språktest (TOEFL eller IELTS). Anvisningar för det avgiftsbelagda språktestet ges till studenter som blivit valda till utbyte.

Studenten står själv för boende- och levnadskostnader under utbytet samt för rese-, försäkrings- och visumkostnader. Studenten måste också betala administrativa kostnader, som kombinerat kan vara en stora summa. Läs måluniversitetens sidorna om kostnaderna.

American University, Washington D.C. 

https://www.american.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5
Språkkrav Engelska

TOEFL eller IELTS krävs

Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid American University

 

Kurser  > Colleges & Schools > Departments and Programs > Programs

Kursbeskrivningar

 

Restriktioner:

 • AU rekommenderar att du inte ansöker för kurser i School of Communication: School of Communication courses are not recommended due to limited course offerings.
  • Vanligen komminikations studenrande har studerat kurser I dessa ämnen: Graphic Design, Marketing, International Communication / Cross-cultural communication of interest.
 • Juridik (magister nivå): Det finns bara några kurser du kan välja: Law is a graduate level degree so students who are interested in taking law courses while on the Abroad at AU program are limited to law related courses but are not permitted to study at our law school. 
  • Vanligen har utbytestuderande i juridik valt kurser från dessa studieområden: they study at AU but they typically study courses in JLC (Justice Law and Criminology).  Some students are also interested in taking courses in the government/political science and international relations department as well.
 • Mera om restriktioner:
 • Though students may pick courses from five schools at American University, some courses require students to have already completed previous classes in the subject before they can enroll in the course. Like other American University students, Abroad at AU students must be able to provide proof of completing and meeting any prerequisites listed for a course when required.
 • Additionally, not all courses are open to Abroad at AU students. Restrictions to course enrollment are outlined on website

 

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 credits = ca 24 sp.

4 graduate-kurser = 12  credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 American University, Washington D.C. undergraduate credit = 2 ECTS

1 American University, Washington D.C. graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader AU Health Insurance * $1,139.00

175 Meal Plan * $2,442.00

Rent/Housing (based on Double Occupancy) * $5,048.00

Personal Expenses $900.00
Books $400.00

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024.

Bellarmine University, Kentucky

www.bellarmine.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5
Språkkrav Engelska Obligatorisk TOEFL/IELTS/Duolingo-test
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Bellarmine
Kurser: välj Academic Programs under punkten Undergraduate eller Graduate, klicka på utbildningsområdet och nere på sidan hittar du Course listings
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 Bellarmine credits = ca 24 sp.

4 graduate-kurser = 12 Bellarmine credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Bellarmine University undergraduate credit = 2 ECTS

1 Bellarimine University graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Room: $2,445 per semester, based on double occupancy
• Meals: $2,310 per semester
• Residence Hall Fee: $25* per semester
• Living/Travel Expenses: $2,597* estimated per semester, dependent on personal choices
• Books: $376* estimated per semester, dependent on courses
• Special Course Fees: Varies*
• Insurance: $510* per semester. Mandatory to purchase insurance via Bellarmine’s approved international insurance
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 1 plats för en termin, endast för höst 2023.

 

George Mason University, Virginia

https://www2.gmu.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
 
Krav på medeltal Minst 3,2 (undergraduate) / 3,8 (graduate)
Språkkrav Engelska

TOEFL eller IELTS krävs

Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid George Mason U

Kurser: välj antingen Patriotweb Schedule of Classes eller Mason Course Catalog

Kursbeskrivningar

Observera: All classes in the School of Business and most in the School of Engineering require prior departmental approval.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

 

4 undergraduate-kurser = 12 GMU credits = ca 24 sp

5–6 undergraduate-kurser = 15–16 GMU credits = ca 30–32 sp

4 graduate-kurser = 12 GMU credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 George Mason University undergraduate credit = 2 ECTS

1 George Mason University graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader
On-Campus Housing
$3,255 - $4,160 Per semester (triple occupancy)
$3,720 - $4,800 Per semester (double occupancy)
$4,505 - $5,345 Per semester (single occupancy)
Mandatory Health Insurance
$966 (fall)
$1,500 (spring/summer)
Health insurance is required for all exchange students on a J-1 visa
Food
$2,145 - $2,505 Per semester meal plan in housing without full kitchen
$190 - $2,505 Per semester meal plan in housing with full kitchen
$1,600 - $2,800 Per semester for living off campus
Public Transportation
Free with Mason ID: Campus shuttle and local CUE bus (around Fairfax)
$4 - $6 / one-way: Metro train to Washington, DC
SEVIS Fee
Nonimmigrant Visa Application Fee $180 Paid to the U.S. Government
Minimum of $131 (varies by country) Paid to U.S. Consulate
Personal Expenses
$2,330 Per semester for students living on-campus
$3,566 Per semester for students living off-campus
Books and Supplies
$600 Per semester (books can be bought used or rented for less)
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Februari 2022 ansökan: 2 platser för vårtermin 2023.

Indiana University of Pennsylvania

www.iup.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
 
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid IUP

Kurser:

Undergraduate courses (kandidatnivå) -> klicka på Course descriptions

Graduate courses (magisternivå) -> klicka på Course descriptions

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.

En magisterstuderande kan även välja undergraduate-kurser.

Begränsning: till kurser i psykologi antas endast huvudämnesstudenter i psykologi.

En magisterstuderande (graduate) kan söka för endast en termin.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 undergraduate IUP credits = ca 24 sp.

4 graduate-kurser = 12 graduate IUP credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng

 

1 Indiana University of Pennsylvania undergraduate credit = 2 ECTS

1 Indiana University of Pennsylvania graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Obligatorisk att bo på kampusen. Billigaste lägenhet: two-person shared semi-suite approximately $4,275 per semester.

Orientation, Immigration Services, Evacuation/Repatriation Insurance, and Student ID Card fee: approximately $300.
Meals $1484 (based on 14 meals per week)
Other expenses $2000 (estimate for health insurance, books, personal expenses, etc)

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga platser

Mississippi State University

www.msstate.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,2
Språkkrav Engelska. Magisterstudenter måste göra TOEFL/IELTS-test, kandidatstudenter ersättas den med intyg från Språkcentrum
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Mississippi State

Kurser 

En kandidatstuderande kan endast välja undergraduate-kurser.
En magisterstuderande kan endast välja graduate-kurser.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 undergraduate-kurser/termin = 12 Mississippi State credits = ca 24 sp.

Minimikrav 3 graduate-kurser/termin = 9 Mississippi State credits. HU rekommendation: 4 graduate-kurser = 12 Mississippi State credits.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Mississippi State University undergraduate credit = 2 ECTS

1 Mississippi State University graduate credit = 2,5-3 ECTS

Kostnader Lägenhet och måltider: kandidatnivå ca. $5,218/termin, magisternivå ca. $6,878.
 

Undergraduate application fee $60/Graduate application fee $80, International fee $150/semester; campus activities fee $5, capital improvement fee $50.

Om du blir vald måste du visa en förmogenhet av $9,720 till Mississippi State.

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 2 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024.

Northeastern University, Boston

https://www.northeastern.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,5
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid NU

Kurser: klicka på Undergraduate, klicka på Online Catalog – Complete

Endast för studier på undergraduate-nivå.

Magisternivå studerande kan inte välja kurser på undergraduate-nivå.

 

Begränsningar:

 • Till följande områden kan du inte söka:
  • Northeastern School of Law. OBS! Students studying undergraduate law at their home university may wish to look into some of our Criminal Justice and Political Science course options as an alternative.
  • English as a Second Language (ESL)
  • College of Professional Studies
  • Cooperative Education (professional internships)
 • Kursbegränsningar:
 • Till följande kurser kan du inte söka:
  • International Business (BSIB) Core Courses
  • Strategy Courses
  • BUSN 1101
  • INTB 1202, 2202, 3202, 4202
  • FINA 2202
  • MGMT 4310, 4601
  • 6000+ level courses (reserved for graduate students only)
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets kurser) 12 NU credits = 4 kurser à 3 credits eller 3 kurser à 4 credits

12 NU credits = ca 24 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Northeastern University undergraduate credit = 2 ECTS
Kostnader Students should budget for $9200 per semester (about $2300 per month)
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 1 plats för en termin, höst 2023 eller vår 2024

 

University of Memphis

http://www.memphis.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Memphis

Kurser:

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 Memphis credits = ca 24 sp

4 graduate-kurser = 12 Memphis credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Memphis undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of Memphis graduate credit = 2,5 ECTS

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser. 

University of Montana

www.umt.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Montana

Kurser

Utbytet gäller huvudsakligen undergraduate-studier.
I undantagsfall kan en magisterstuderande bli antagen, om ämnesenheterna vid University of Montana och Helsingfors universitet kommer överens om det.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate - kurser = 12 Montana credits =ca. 24 sp.

4 graduate - kurser = 12 Montana credits =ca. 30 sp

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Memphis undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of Memphis graduate credit = 2,5 ECTS

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga platser

University of Hawaiʻi at Mānoa

https://manoa.hawaii.edu/

 

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,8
Språkkrav Engelska. Magisterstudenter: avgiftsbelagt språktest (TOEFL-/IELTS) krävs. Kandidatstudenter: avgiftsbelagt språktest (TOEFL-/IELTS) eller ett språkintyg från Språkcentrum lärare om minst B2-nivå engelska. Utbytesuniversitet rekommenderar C1-nivå (högre en vanlig). Om en kandidatstudent blir valt, måste hen också göra Manoa's egen ELI-språktest, som borde vara avgiftsfri.
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter

Kurser

Om du studerar nu på kandidatnivå och HU väljer dig som sökande till Hawaii at Manoa måste du i ansökans andra fas, alltså i utbytesuniversitetets egen ansökan, ha gjort ett läsår, 60 sp, vid HU. Hawaii räknar inte språkkurser (åtminstone engelska) eller fältkurser och praktik till den 60 sp. Studier gjort i HUs Öppna universitet innan du började examen möjligen räknas inte, om de har inte tillgdoräknats i examen. Ansökan till Hawaiis hösttermin slutar den 1.3.2022 och till följande vårtermin den 1.10.2022.

Begränsningar: av ämnen som finns på Helsingfors universitet har Hawaii stängd de följande från utbytesstuderande: Law, Medicine. Dessutom kan du inte bli accepterat till Academy for Creative Media.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Kandidatnivå: 12 undergraduate credits (kurserna har olika omfattningar, välj 12 credits)

Magisternivå: 8 graduate credits (kurserna har olika omfattningar, välj 8 credits)

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 12 undergraduate credits = 30 HU sp

8 graduate credits = 30 HU sp

Kostnader Enligt kostnadsidan för utbytesstudenter kostar en termin ca. $10 000 utan terminsavgift (tuition). Se också specificering av kostnader (du betalar inte tuition) från 2020-2021.
Utbytestid Termin
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 1 plats för en termin, höst 2023 eller vår 2024

University of North Carolina, Chapel Hill

www.unc.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal Minst 3,8
Språkkrav Engelska TOEFL-/IELTS-test kan ersättas med intyg från Språkcentrum (2019)
Kursutbudet för utbytesstudenter Utbytet gäller utbildningsområden vid College of Arts and Sciences.

Kurser:

Catalog

Courses

Departments, se information om områdena vid College of Arts and Sciences

Begränsningar: 

Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Courses in the professional schools such as Business, Journalism, Public Health, Nursing, Medicine, and Law are not available to exchange students.

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 UNC credits = ca 24 sp.

4 graduate-kurser = 12 UNC credits = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of North Carolina, Chapel Hill undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of North Carolina, Chapel Hill graduate credit = 2,5 ECTS

Kostnader Housing (double occupancy in Residence Hall) $3,371
Meal Plan $1,445 - $2,361 (depends on plan selected)
Health Insurance $1,295 (possible to waive with comparable coverage)
Books and Supplies $300 - $500, varies
Travel and Personal $500 - $1,350, varies
Study Abroad Fee $100 exchange
Visa Fee $350
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: 4 platser för en termin, höst 2023 eller vår 2024.

University of Pittsburgh

http://www.pitt.edu/

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidatnivå
Krav på medeltal Minst 3,8
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter Fakulteter vid Pittsburgh

Kurser

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 Pittsburgh credits = ca 24 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Pittsburgh undergraduate credit = 2 ECTS
Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga platser.

University of Washington (Seattle)

www.washington.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Studienivå under utbytet Studerande på kandidatnivå
Krav på medeltal Minst 3,8
Språkkrav Engelska TOEFL eller IELTS krävs
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
 
Från 2022-2023 tar UW inte emot studenter på magisternivå.

UW placerar alla utbytesstudenter på kandidatnivå (undergraduate exchange students) vid någon av följande institutioner vid College of Arts & Sciences, oberoende av huvudämne eller biämne vid Helsingfors universitet:

 • American Ethnic Studies, American Indian Studies, Anthropology, Applied Mathematics, Art, Art History & Design, Asian Languages & Literature, Astronomy, Biology, Chemistry, Classics, Communication, Comparative History of Ideas, Comparative Literature, Cinema & Media, Dance, Drama, DXARTS, Economics, English, French & Italian Studies, Gender, Women & Sexuality Studies, Geography, Germanics, History, Jackson School of International Studies, Law, Societies & Justice, Linguistics, Mathematics, Music, Near Eastern Languages & Civilization, Philosophy, Physics, Political Science, Psychology, Scandinavian Studies, Slavic Languages & Literatures, Sociology, Spanish & Portuguese Studies, Speech & Hearing Sciences, Statistics (The College of Arts & Sciences is divided by four academic divisions art, humanities, natural sciences, and social sciences).
 • Antagning osäker: Communications, Economics, Psychology samt Law, Societies & Justice är mycket populära områden och en placering vid dem är osäker, så UW uppmanar studerande inom de utbildningsområdena att söka sig till kurser inom andra områden.
 • Antagning till kurser på magisternivå (Graduate Level) avgörs från fall till fall. Studerande som ansöker till magisternivå studier skall vara magisternivå studerande vid Helsingfors universitet.

Kurser:

 

Begränsningar:

 • Till följande utbildningsområden kan du inte söka: Information School, School of Medicine, School of Nursing, School of Pharmacy.
 • Du kan inte heller söka till avgiftsbelagda kurser (fee based programs).
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytet (i utbytesuniversitetets kurser) Uppdatering 10/2020: minst 12 University of Washington credits per quarter (kandidatnivå). Omfattningar kan variera. OBS! Hösten är en quarter men vår är två quarters, alltså på våren måste du göra 24 credits = 48 ECTS på kandidatnivå!

"In order to remain in status as an exchange student on a J-1 visa, undergraduates must take a minimum of 12 credits per quarter. "

12 UW Undergraduate credits = ca. 24 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of Washington undergraduate credit = 2 ECTS
Kostnader UW sida om kostnader. 1 quarter ca. $6 500.
Utbytestid Termin eller läsår

Höst termin: september-december (Autumn quater)

Vår termin: januari-börjän av juni (Winter quarter januari-mitten av mars OCH  Spring quarter mars-början av juni).

Lediga utbytesplatser Oktober 2022 ansökan: inga platser

Hofstra University, Maurice A Deane School of Law

http://www.hofstra.edu/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal 3
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
Maurice A. Deane School of Law

Kurser

Course Bulletin, view courses by title

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4–6 kurser/termin

Undegraduate: 12 units (credits) = ca 24 sp. Det brukar mena 4 undergraduate-kurser men kan också vara t.ex. 6 kurser à 2 credits.

Graduate: 12 units (credits) = ca 30 sp. Det brukar mena 4 graduate-kurser.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Hofstra University, Maurice A. Deane School  of Law undergraduate credit = 2 ECTS

1 Hofstra University, Maurice A. Deane School  of Law graduate credit = 2,5 ECTS

Utbytestid Termin
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: 2 platser för en termin, höst 2022. Alla utbytesplatser har redan fyllts för 2022-2023.

Santa Clara University, School of Law

http://law.scu.edu/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Juridiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal 3
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
School of Law

Kurser

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4–6 kurser/termin under studentutbytet

4 undergraduate-kurser = 12 units (credits) = ca 24 sp

4 graduate-kurser = 12 units (credits) = ca 30 sp

School of Law, LLM program: studenten måste anmäla sig till minst 8 units.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Santa Clara University, School  of Law undergraduate credit = 2 ECTS

1 Santa Clara University, School  of Law graduate credit = 2,5 ECTS

Annat viktigt OBS! Studentutbyte till Santa Clara är möjligt endast om studenten förbinder sig att även genomföra ett L.L.M.-program vid Santa Claras School of Law.
För studentutbytesterminen debiteras ingen terminsavgift men den andra terminen i L.L.M.-programmet är avgiftsbelagd. Information om avgifterna finns på L.L.M.-programmets ansökningssida.
Utbytestid Termin
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga utbytesplatser.

Emory University, Candler School of Theology

http://candler.emory.edu/index.html

Utbytesavtal på enhetsnivå: Teologiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal 3
Språkkrav Engelska

TOEFL krävs när man söker till det mottagande universitet

Kursutbudet för utbytesstudenter
 
Candler School of Theology

Kurser 

Ansökningen

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4–6 kurser/termin

4 undergraduate-kurser = 12 credit hours = ca 24 sp.
4 graduate-kurser = 12 credit hours = ca 30 sp.

HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 Emory University, Candler School of Theology undergraduate credit = 2 ECTS

1 Emory University, Candler School of Theology graduate credit = 2,5 ECTS

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser läsåret 2022-2023 Man kan inte söka om platser för läsåret 2022–2023

University of Michigan-Flint, School of Education and Human Services

https://www.umflint.edu/

Utbytesavtal på enhetsnivå: Pedagogiska fakulteten

Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Krav på medeltal 3
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
School of Education and Human Services

Kurser

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4–6 kurser/termin under studentutbytet

 • 4 undergraduate-kurser = 12 units (credits) = ca 24 sp.
 • 4 graduate-kurser = 12 units (credits) = ca 30 sp.
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng

 

1 University of Michigan-Flint, School of Education and Human Services undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of Michigan-Flint, School of Education and Human Services graduate credit = 2,5 ECTS

Utbytestid Termin eller läsår
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: inga platser.

Yale Graduate School of Arts and Sciences

https://gsas.yale.edu/admissions/non-degree-programs/exchange-scholars

Utbytesavtal på enhetsnivå: Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten, avdelningen för geovetenskaper och geografi

Studienivå under utbytet Andra året doktorande i geologi eller geofysik
Krav på medeltal 3,5
Språkkrav Engelska (Yale kräver inte språkcertifikat)
Kursutbudet för utbytesstudenter
 
Courses (Graduate School of Arts and Sciences)
Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna Doctoral students have three options: do research, take some classes and do research, or just take classes. In case of "just taking classes", minimum requirement is three courses. Kindly contact the Department of Geology and Geophysics https://earth.yale.edu/ before the deadline of March 1st.
Utbytestid Termin eller läsår
Utbytesplatser  Februari 2022 ansökan: 2 studerande för en termin.

University of California, Davis, Global Study Program

http://globalstudy.ucdavis.edu

Bilateralt utbytesavtal på universitetsnivå: alla fakulteter

Study Abroad-utbyte

 • Helsingfors universitet har slutit ett Study Abroad-avtal med programmet Global Study Program vid University of California i Davis.
 • Study Abroad betyder att studenten betalar terminsavgifterna till utbytesuniversitetet. Avtalet garanterar att studenten betalar den s.k. Instate-terminsavgiften, som är betydligt lägre än den avgift som annars tas ut av internationella studenter.
Studienivå under utbytet Studerande på kandidat- eller magisternivå
Antal platser 2–4 studenter
Krav på medeltal Minst 3
Språkkrav Engelska
Kursutbudet för utbytesstudenter The Global Study Program is an undergraduate program and therefore only exceptional students will be permitted to enroll in graduate courses with instructor approval. Certain courses are extremely popular and may not be available, including courses in Communications, Economics, Computer Science, Design, Electrical Engineering, Food Science, Nutrition and others. Special exams may be required for some courses; failing the exam would prevent enrollment.

Global Study students choose from a broad range of courses in nearly all of the colleges and departments at UC Davis.

Kurser: klicka på utbildningsområdet och därefter på Courses

Helsingfors universitets minimikrav på studieprestationer under utbytesstudierna 4–6 kurser/termin
HU:s Mobilitetsservicens rekommendation för omvandling av studiepoäng 1 University of California, Davis, Global Study Program undergraduate credit = 2 ECTS

1 University of California, Davis, Global Study Program graduate credit = 2,5 ECTS

Terminsavgifter Terminsavgifter (2023-2024): $8 200/Quarter, $12 050/ semester, $24 250/acedemic year (ändringar möjliga). 

University of California, Davis Global Study Program Details 2018-2019

UC Davis ger den första studenten vid Helsingfors universitet som deltar i programmet Global Study Program 50 % rabatt på terminsavgiften.

UC Davis erbjuder ett stipendium på 500$ till en student vid Helsingfors universitet.

Läsåret är indelat enligt följande:

 • Fall Quarter, September-December
 • Winter Quarter, January-March
 • Spring Quarter March-June
Annat viktigt Levnadskostnaderna (för bl.a. boende, mat, kollektivtrafik, material) är ungefär 9 000–12 000$/år (ändringar möjliga).
Lediga utbytesplatser Oktober 2021 ansökan: 1 plats