Apurahat, stipendit ja avustukset

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tästä ohjeesta löydät lisätietoja apurahoista ja niiden hakuajoista sekä linkkejä hyödyllisiin verkkopalveluihin ja/tai tietokantoihin.

Helsingin yliopiston rahastot

Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 300 rahastoa sisältäen tieteenalakohtaisia rahastoja ja itsenäisiä nimikkorahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta.

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto).

Hakujärjestelmä Ulappaan kirjaudutaan Helsingin yliopiston tunnuksilla.

Rahastojen apurahojen hakuaika alkoi 12.1. ja päättyi 4.2.2022. 

Jos sinulla on kysyttävää apurahahausta, ota yhteyttä osoitteeseen studentinfo@helsinki.fi.

Teknisissä ongelmissa ota yhteyttä osoitteeseen ulappa-tuki@helsinki.fi.

Rahastojen hakuohjeet ja arviointikriteerit

Hakukelpoisuus, apurahan käyttökausi ja päätöksistä ilmoittaminen

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle (ainoana poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto).

Työsuhteessa olevalle apurahaa ei voida maksaa, mutta voit ottaa apurahan vastaan, jos kolmen vuoden sisällä on kausi, jolloin et ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Jos olet työsuhteessa Helsingin yliopistoon ja sinulle on myönnetty matka- tai liikkuvuustukea, tutustu hakuohjeisiin Flamma-sivulla.

Hakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti.

Päätökset apurahansaajista pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksistä.

Apuraha on käytettävissä kolmen vuoden ajan myöntöpäivämäärästä alkaen (kuitenkin sen kuukauden loppuun asti, jossa kolme vuotta tulee täyteen). Apurahakausi ei voi jatkua yli kolmen vuoden määräajan. Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi.

Väitöskirjatutkijat

Matka-apurahat väitöskirjatutkijoille ovat edellisten vuosien tapaan haettavissa tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien omien matkarahahakujen yhteydessä, lisätietoa hakujen ajankohdista löydät väitöskirjatutkijoiden rahoitusta koskevista ohjeista.

Hakeminen

Hakujärjestelmä Ulappaan kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Apurahajärjestelmä on kolmikielinen. Kaikkia rahastojen apurahoja voi hakea joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaikkien hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Perustutkinto-opiskelijoilta edellytettävät liitteet

 • opintosuoritusote (Sisusta tilattu versio)

Muita liitteitä ei odoteta, ellei niistä erikseen mainita hakuilmoituksessa.

Hakemuksen muokkaus

Hakemuksen voi tallentaa joko luonnoksena tai valmiina hakemuksena. Niin luonnoksia kuin valmiita hakemuksia voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan järjestelmään hakuajan loppuun saakka. Luonnoksia ei oteta huomioon apurahoja jaettaessa. Kun hakemus on tallennettu valmiina hakemuksena, mahdollista suosittelijaa ei kuitenkaan voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä.

Vahvistussähköposti

Sähköinen hakujärjestelmä lähettää hakijan ilmoittamaan sähköpostiin vahvistuksen, kun hakemus on jätetty ensimmäistä kertaa luonnoksena ja valmiina hakemuksena. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, josta hakija voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan hakemustaan hakuajan loppuun saakka. 

Suosittelijat

Hakemuksiin voi merkitä 1-2 suosittelijan tiedot. Suositus on vapaamuotoinen. Jos hakija sisällyttää hakemukseensa suosittelijan, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle.

Hakijan tulee tarkistaa suosittelijaltaan etukäteen henkilökohtaisesti, mitä sähköpostiosoitetta suosittelija mieluiten käyttää. Kun hakemus on jätetty valmiina hakemuksena, suosittelijaa tai suosittelijan tietoja ei voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä. Kun hakija on jättänyt hakemuksensa, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle. Suosituksen voi jättää vasta sen jälkeen kun hakemus on jätetty. Suosittelija näkee hakijasta seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi
 • hakukohde
 • onko kyse normaalista opinto- tai tutkimusapurahasta vai matka-apurahasta.

Hakija voi halutessaan toimittaa muita tietoja hakemuksesta suosittelijalle. Hakija näkee hakujärjestelmästä onko suositus jätetty.

Stipendien arviointikriteerit

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Yksittäisillä rahastoilla voi lisäksi olla omia painotuksia, joista mainitaan hakutekstissä.

Opintomenestys
 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika
Tutkimussuunnitelma ja tutkimustoiminta
 • huomioidaan gradu- tai tutkimusstipendiä hakevilla loppuvaiheen opiskelijoilla
Muu hakemusta tukeva toiminta
 • opintoja tai tutkimusta tukeva työkokemus ja luottamustoimet
 • aktiivisuus yliopistoyhteisössä

Matka-apurahojen arviointikriteerit

Opintomenestys
 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika
Matkan merkitys opintojen kannalta
 • matkan merkitys opintojen tai tutkimuksen kannalta
 • matkan yhteys opintoihin
Haettavan apurahan merkitys matkan talouden kannalta

Helsingin yliopiston Valo-rahaston tuet

Helsingin yliopiston Valo-rahaston tarkoituksena on edistää mielenterveyttä psykoterapian keinoin Helsingin yliopiston opiskelijoiden keskuudessa. 

Valo-rahaston tuet ovat haettavissa osana Helsingin yliopiston vuoden 2022 apurahahakua 12.1. – 4.2.2022. Löydät lisätietoja ja hakulomakkeen oheisesta liitteestä (word-tiedosto).

Hakijan on lähetettävä hakemus salattuna henkilökohtaisesta Helsingin yliopiston sähköpostiosoitteesta osoitteeseen valorahasto@helsinki.fi.

Valo-rahaston tukea voivat hakea Helsingin yliopiston opiskelijat pitkien Kela -psykoterapioiden jatkon tukemiseen.

Lisätietoja Valo-rahastosta saat osoitteesta valorahasto@helsinki.fi.

Gradut valmiiksi! -stipendit

Stipendi on tarkoitettu maisterin opinnäytetyön loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle. Tarkoituksena on edistää opinnäytetyön valmistumista tarjoamalla työskentelylle intensiivijakso Helsingin yliopiston Hyytiälän, Kilpisjärven, Lammin, Tvärminnen tai Värriön tutkimusasemalla.

Stipendiä voi hakea Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, joka ei ole tätä stipendiä aiemmin saanut. Stipendiä haetaan yhdeksi viikoksi ja se sisältää majoituksen ja täysihoidon tutkimusasemalla. Lisätietoa Gradut valmiiksi! -stipendien sivulta.

Dean's Awards

Vaihda sivun kieleksi englanti nähdäksesi tietoa lukuvuosimaksuvelvollisille (EU/ETA-alueen ulkopuoliset) opiskelijoille suunnatusta apurahasta.

Muut kuin Helsingin yliopiston hallinnoimat stipendit ja apurahat

Tämän otsikon alle kootaan ajankohtaisia ilmoituksia muista opiskelijoille suunnatuista apurahoista ja stipendeistä. Helsingin yliopisto ei vastaa näiden ilmoitusten sisällöstä. Lue hakuilmoitus huolellisesti ja tarkista siihen liittyvät tiedot aina apurahaa tarjoavalta taholta.

Tietokantoja

Rahoitustietokanta Aurora

Rahoitustietokanta AURORA on kansallinen tieteen, taiteen ja kulttuurin tietokanta, joka on avoin kaikille.

FYRK

FYRK on ruotsinkielinen apurahatietokanta.

Research Professional

Kansainvälistä Research Professional -tutkimusrahoitustietokantaa voit käyttää yliopiston verkossa olevilta koneilta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian rahoituksen hakuajat ovat pääsääntöisesti huhtikuussa sekä syyskuussa.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään keskusrahastosta ja maakuntarahastoista. Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle ja maakuntarahastoilla on yhtenäinen hakuaika tammikuussa.

SYL-apurahatietokanta

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n tietokannasta voit hakea apurahoja ja stipendejä muun muassa myöntäjän ja alan mukaan.

Säätiöt ja rahastot ry

Säätiöt ja rahastot ry (ent. SRNK) opastaa apurahanhakijoita apurahoihin liittyvissä kysymyksissä.