Apurahat, stipendit ja avustukset

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Kun opintosi ovat edenneet, voit hakea apurahoja sekä yliopiston sisältä että ulkopuolisilta säätiöiltä tai järjestöiltä. Tästä ohjeesta löydät lisätietoja apurahoista ja niiden hakuajoista sekä linkkejä hyödyllisiin verkkopalveluihin ja/tai tietokantoihin.

Helsingin yliopiston rahastot

Yliopistolla yksi suurimmista tahoista, joka myöntää apurahoja opiskelijoille ja tutkijoille on Helsingin yliopiston rahastot. Helsingin yliopiston rahastoihin kuuluu yli 300 rahastoa sisältäen tieteenalakohtaisia rahastoja ja itsenäisiä nimikkorahastoja. Rahastojen varat muodostuvat vuosisatojen aikana Helsingin yliopistolle lahjoitetusta omaisuudesta.

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle (poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto).

Kaikki hakukohteet löydät hakujärjestelmä Aavasta, jossa myös hakemukset ja suositukset jätetään sähköisesti.

Rahastojen apurahojen hakuaika oli 14.1.-6.2.2020. Suositusten jättöaika päättyi 14.2.2020. 

Jos sinulla on kysyttävää apurahahausta, ota yhteyttä osoitteeseen guidance-coordination@helsinki.fi , teknisissä ongelmissa auttaa aava-admin@helsinki.fi.

Apurahapäätöksistä tiedotettiin huhtikuun aikana.

 

Rahastojen hakuohjeet ja arviointikriteerit

Hakukelpoisuus, apurahan käyttökausi ja päätöksistä ilmoittaminen

Rahastojen apurahoja myönnetään vain Helsingin yliopiston opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle (ainoana poikkeuksena Osuustoiminnan opetus- ja tutkimusrahasto).

Työsuhteessa olevalle apurahaa ei voida maksaa, mutta voit ottaa apurahan vastaan, jos mainitun kolmen vuoden sisällä on kausi, jolloin et ole työsuhteessa Helsingin yliopistoon. Jos olet työsuhteessa Helsingin yliopistoon ja sinulle on myönnetty matka- tai liikkuvuustukea, tutustu hakuohjeisiin Flamma-sivulla.

Hakemus on aina jätettävä henkilökohtaisesti.

Päätökset apurahansaajista pyritään tekemään maaliskuun loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan henkilökohtaisesti päätöksistä.

Apuraha on käytettävissä kolmen vuoden ajan myöntöpäivämäärästä alkaen (kuitenkin sen kuukauden loppuun asti, jossa kolme vuotta tulee täyteen). Apurahakausi ei voi jatkua yli kolmen vuoden määräajan. Apuraha, jota ei ole käytetty kolmen vuoden kuluessa myöntämisestä, katsotaan peruuntuneeksi.

Tohtorikoulutettavat

Matka-apurahat tohtorikoulutettaville ovat edellisten vuosien tapaan haettavissa tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien omien matkarahahakujen yhteydessä, lisätietoa hakujen ajankohdista löydät tohtorikoulutettavien rahoitusta koskevista ohjeista.

Hakeminen

Hakujärjestelmä Aavaan kirjaudutaan yliopiston käyttäjätunnuksilla.

Apurahajärjestelmä on kolmikielinen. Kaikkia rahastojen apurahoja voi hakea joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Kaikkien hakemukseen lisättävien liitteiden tulee olla PDF-muodossa.

Perustutkinto-opiskelijoilta edellytettävät liitteet

 • opintosuoritusote (epävirallinen WebOodista tilattu versio)

Muita liitteitä ei odoteta, ellei niistä erikseen mainita hakuilmoituksessa.

Hakemuksen muokkaus

Hakemuksen voi tallentaa joko luonnoksena tai valmiina hakemuksena. Niin luonnoksia kuin valmiita hakemuksia voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan järjestelmään hakuajan loppuun saakka. Luonnoksia ei oteta huomioon apurahoja jaettaessa. Kun hakemus on tallennettu valmiina hakemuksena, mahdollista suosittelijaa ei kuitenkaan voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä.

Vahvistussähköposti

Sähköinen hakujärjestelmä lähettää hakijan ilmoittamaan sähköpostiin vahvistuksen, kun hakemus on jätetty ensimmäistä kertaa luonnoksena ja valmiina hakemuksena. Sähköpostivahvistuksessa on linkki, josta hakija voi palata tarkistamaan ja muokkaamaan hakemustaan hakuajan loppuun saakka. Oman hakemuksensa voi myös tulostaa pdf-koosteeksi, johon on listattuna tallennetut liitteet.

Suosittelijat

Hakemuksiin voi merkitä 1-2 suosittelijan tiedot. Suositus on vapaamuotoinen. Jos hakija sisällyttää hakemukseensa suosittelijan, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle.

Hakijan tulee tarkistaa suosittelijaltaan etukäteen henkilökohtaisesti, mitä sähköpostiosoitetta suosittelija mieluiten käyttää. Kun hakemus on jätetty valmiina hakemuksena, suosittelijaa tai suosittelijan tietoja ei voi enää vaihtaa, koska apurahajärjestelmä lähettää suosittelupyynnön automaattisesti hakemuksen jätöstä. Kun hakija on jättänyt hakemuksensa, suosittelija saa sähköpostitse ohjeet suosituksen jättämiselle. Suosituksen voi jättää vasta sen jälkeen kun hakemus on jätetty. Suosittelija näkee hakijasta seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi
 • hakukohde
 • onko kyse normaalista opinto- tai tutkimusapurahasta vai matka-apurahasta.

Hakija voi halutessaan toimittaa muita tietoja hakemuksesta suosittelijalle. Hakija näkee hakujärjestelmästä onko suositus jätetty.

Stipendien arviointikriteerit

Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään Helsingin yliopiston rahastojen yhtenäisiä arviointikriteereitä. Yksittäisillä rahastoilla voi lisäksi olla omia painotuksia, joista mainitaan hakutekstissä.

Opintomenestys
 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika
Tutkimussuunnitelma ja tutkimustoiminta
 • huomioidaan gradu- tai tutkimusstipendiä hakevilla loppuvaiheen opiskelijoilla
Muu hakemusta tukeva toiminta
 • opintoja tai tutkimusta tukeva työkokemus ja luottamustoimet
 • aktiivisuus yliopistoyhteisössä

Matka-apurahojen arviointikriteerit

Opintomenestys
 • opintopisteiden määrä ja arvosanat huomioon ottaen käytetty opiskeluaika
Matkan merkitys opintojen kannalta
 • matkan merkitys opintojen tai tutkimuksen kannalta
 • matkan yhteys opintoihin
Haettavan apurahan merkitys matkan talouden kannalta

Gradut valmiiksi! -stipendit

Stipendi on tarkoitettu maisterin opinnäytetyön loppuvaiheessa olevalle opiskelijalle. Tarkoituksena on edistää opinnäytetyön valmistumista tarjoamalla työskentelylle intensiivijakso Helsingin yliopiston Hyytiälän, Kilpisjärven, Lammin, Tvärminnen tai Värriön tutkimusasemalla.

Stipendiä voi hakea Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelija, joka ei ole tätä stipendiä aiemmin saanut. Stipendiä haetaan yhdeksi viikoksi ja se sisältää majoituksen ja täysihoidon tutkimusasemalla. Lisätiedot Gradut valmiiksi! -stipendin hakemisesta löydät tästä ohjeesta.

Second Year Study Grant

The University of Helsinki offers five Study Grants worth 10 000€ each for the second academic year to master's students who are liable to pay tuition fees. Applicants must thus be in their first study year when they apply for the Study Grant. Students who have already been awarded a Living Cost/Study Grant when they were accepted to the University of Helsinki are not eligible for the second year Study Grants.

The Study Grants are a reward for successful studies and an encouragement to do even better in the second study year. The grants are awarded on the basis of academic performance in the first, second and third period of the first study year. Factors to be considered include the number of credits completed in the programme during the first year and the grades obtained.

Please read more here.

Tietokantoja

Rahoitustietokanta Aurora

Rahoitustietokanta AURORA on kansallinen tieteen, taiteen ja kulttuurin tietokanta, joka on avoin kaikille.

FYRK

FYRK on ruotsinkielinen apurahatietokanta.

Research Professional

Kansainvälistä Research Professional -tutkimusrahoitustietokantaa voit käyttää yliopiston verkossa olevilta koneilta.

Suomen Akatemia

Suomen Akatemian rahoituksen hakuajat ovat pääsääntöisesti huhtikuussa sekä syyskuussa.

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahaston apurahoja myönnetään keskusrahastosta ja maakuntarahastoista. Keskusrahaston hakuaika ajoittuu lokakuulle ja maakuntarahastoilla on yhtenäinen hakuaika tammikuussa.

SYL-apurahatietokanta

Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n tietokannasta voit hakea apurahoja ja stipendejä muun muassa myöntäjän ja alan mukaan.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta

SRNK opastaa apurahanhakijoita apurahoihin liittyvissä kysymyksissä.