Arvosanat ja arviointi

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Tästä ohjeesta löydät tietoa muun muassa yliopiston arvosteluasteikoista ja arvosanojen määräytymisestä.

Arvosteluasteikot ja arvosanat

Opintojaksot arvostellaan pääosin asteikolla 0–5. Myös alempiin ja ylempiin perustutkintoihin kuuluvat tutkielmat arvostellaan samalla asteikolla. Arvosanat määritellään seuraavasti:

 • 5 (erinomainen)
 • 4 (kiitettävä)
 • 3 (hyvä)
 • 2 (tyydyttävä)
 • 1 (välttävä)
 • 0 (hylätty)

Toisen kotimaisen kielen taito arvostellaan asteikolla:

 • hyvät taidot
 • tyydyttävät taidot
 • hylätty

Opintojakso voidaan arvostella myös hyväksytty/hylätty-asteikolla, jos koulutusohjelmassa on erikseen niin päätetty.

Näet opintojaksolla käytettävän arvosteluasteikon opintojakson tiedoista joko Kurssisivuilta tai WebOodista.

Missä ajassa suoritukseni arvioidaan?

Opettajan on arvioitava ja annettava arvosana suorittamastasi opintojaksosta kuukauden kuluessa suorituspäivästä.

Kun opintojakso on arvioitu, suoritus kirjataan rekisteriin kuukauden kuluessa arvioinnista. Kesäaikaan sekä arvostelussa että kirjaamisessa voi kestää pidempään.

Voiko arvosanaa korottaa?

Hyväksytyn suorituksen arvosanan korottamisesta ja hylätyn suorituksen uusimisesta voit lukea ohjeesta Suoritusten uusiminen ja korottaminen.

Opintokokonaisuuden arviointi ja arvosana

Opintokokonaisuudet (esimerkiksi perusopinnot) muodostuvat opintojaksoista. Kokonaisuuksien sisällöt löydät WebOodista koulutusohjelman opinto-oppaasta.

Sinun pitää hakea kokonaisuuksista (perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muut opintokokonaisuudet) kokonaisuusmerkintä suoritettuasi kaikki siihen kuuluvat opintojaksot. Ilman kokonaisuusmerkintöjä et voi valmistua.

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö antaa arvosanan opintokokonaisuudesta kuukauden kuluessa pyyntöpäivästä. Tämän jälkeen kokonaisuus kirjataan opintorekisteriin kuukauden kuluessa. Kesäaikaan merkinnän kirjaaminen rekisteriin voi kestää pidempään.

Miten opintokokonaisuuden arvosana määräytyy?

Opintokokonaisuuden arvosana määräytyy siihen käytettävien opintojaksojen arvosanojen perusteella siten, että kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemäärän mukaisesti. Arvosanaa laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0–5. Mikäli kokonaisuuden opintopistemäärästä yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0–5, opintokokonaisuudesta ei anneta arvosanaa.

Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella ja pyöristetään seuraavasti:

 • 5 (erinomainen), keskiarvo 5,00–4,50
 • 4 (kiitettävä), keskiarvo 4,49–3,50
 • 3 (hyvä), keskiarvo 3,49–2,50
 • 2 (tyydyttävä), keskiarvo 2,49–1,50
 • 1 (välttävä), keskiarvo 1,49–1,00

Syventävien opintojen arvosanaa laskettaessa ei oteta huomioon ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa. Kokonaisuuden arvosana muodostuu muiden kokonaisuuteen käytettävien opintojaksojen perusteella.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen arvosteluun?

Jos sinua on mielestäsi kohdeltu epäoikeudenmukaisesti opintojakson arvostelussa, lue lisää ohjeesta Opiskelijan oikeusturva.

Jos et jostain muusta syystä ole tyytyväinen saamaasi arvosanaan, tutustu ohjeeseen Suoritusten uusiminen ja korottaminen.