Automaattisiirto humanistisessa tiedekunnassa

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Siirryt automaattisiirrossa uuteen koulutusohjelmaan alla olevan taulukon mukaisesti. Jos pääaineessasi on muitakin siirtymisvaihtoehtoja, siirry itse valitsemaasi koulutusohjelmaan 18.12.2020 mennessä. Löydät lisää tietoa muista siirtymisvaihtoehdoista tätä kautta.

Tiedot opintojen vastaavuuksista vanhojen pääaineiden ja uusien koulutusohjelmien välillä löydät WebOodista sen koulutusohjelman etusivulta, johon pääaineesi kuuluu (esim. estetiikka -> Taiteiden tutkimuksen kandi- tai maisteriohjelma). 

Siirryt automaattisiirrossa 2020–2023 opetussuunnitelmaan. Vuosina 2017–2020 opetus järjestettiin 2017–2020 opetussuunnitelman mukaisesti. Vastaavuudet näiden opetussuunnitelmien välillä löytyvät sivulta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet (muista valita oikea koulutusohjelma pudotusvalikosta).

Huomaathan, että taulukkoon saattaa vielä tulla täydennyksiä. Jotkut opintosuunnat tai koulutusohjelmat saattavat jatkaa uudessa opetussuunnitelmassa eri nimellä, joista kummatkin on merkitty taulukkoon.

 

Kandivaiheen opiskelija

Opinto-oikeus 2016-2017 tutkintovaatimuksissa Opinto-oikeus 19.12.2020
Aasian tutkimus Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta Aasian tutkimus
Afrikan tutkimus Kielten kandiohjelma, opintosuunta swahili
alue- ja kulttuurintutkimus Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta alue- ja kulttuurien tutkimus
Arabian kielen ja islamin tutkimus  Kielten kandiohjelma, opintosuunta arabia
arkeologia Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta arkeologia
assyriologia Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena assyriologia päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
balttilaiset kielet ja kulttuurit Kielten kandiohjelma, opintosuunta latvia
egyptologia Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena egyptologia päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
englannin kääntäminen Kielten kandiohjelma, opintosuunta englanti.
HUOM! aine ei jatka opintosuuntana uudessa kandiohjelmassa. Siirtymäsäännöt kääntäjille löytyvät kielten kandiohjelman englannin opinto-oppaan etusivulta. 
englantilainen filologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta englanti
espanjalainen filologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta espanja
estetiikka  Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta estetiikka
filosofi (ruots.)  Filosofian kandiohjelma, opintosuunta filosofi (ruots.)
folkloristiikka  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta folkloristiikka
fonetiikka, yleinen linja  Kielten kandiohjelma, opintosuunta kielitieteet
fonetiikka, puheviestinnän linja Kielten kandiohjelma, opintosuunta kielitieteet
germaaninen filologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta saksa
historia (ruots.)  Historian kandiohjelma, ruotsinkielinen opintosuunta
italialainen filologia  Kielten kandiohjelma, opintosuunta italia
kansatiede  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta kansatiede
kieliteknologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta kielitieteet
klassillinen arkeologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta Antiikin kreikka
HUOM! pääaine ei jatka opintosuuntana uudessa koulutusohjelmassa.
kotimainen kirjallisuus Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta kotimainen kirjallisuus
Kreikan kieli ja kirjallisuus Kielten kandiohjelma, opintosuunta Antiikin kreikka
kognitiotiede Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena kognitiotiede päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus Kielten kandiohjelma, opintosuunta latina
Lähi-idän tutkimus Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta Afrikan ja Lähi-idän tutkimus/Lähi-idän ja islamin tutkimus
länsi- ja eteläslaavilaiset kielet Kielten kandiohjelma, opintosuunta eteläslaavilaiset kielet
musiikkitiede Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta musiikkitiede
pohjoismainen kirjallisuus  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta pohjoismainen kirjallisuus
portugalilainen filologia Kielten kandiohjelma, opintosuunta portugali
ranskalainen filologia  Kielten kandiohjelma, opintosuunta ranska
HUOM! Kandiohjelmassa ei ole mahdollista opiskella kääntämistä.
pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä  Kotimaisten kielen ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
pohjoismaiset kielet, ruotsi äidinkielenä  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta nordiska språk (svenska som modersmål)
ruotsin kääntäminen Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuuntana pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä
HUOM! aine ei jatka opintosuuntana uudessa kandiohjelmassa. Siirtymäsäännöt kääntäjille löytyvät Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman pohjoismaisten kielten opinto-oppaan etusivulta.
saksan kääntäminen Kielten kandiohjelma, opintosuunta saksa.
HUOM! aine ei jatka opintosuuntana uudessa kandiohjelmassa. Siirtymäsäännöt kääntäjille löytyvät Kielten kandiohjelman saksan opinto-oppaan etusivulta.
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
Suomen ja Pohjoismaiden historia  Historian kandiohjelma, suomenkielinen opintosuunta
suomen kieli ja kulttuuri  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta suomen kieli ja kulttuuri
suomen kieli  Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma, opintosuunta suomen kieli
taidehistoria Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta taidehistoria
teatteritiede Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta teatteritiede
teoreettinen filosofia  Filosofian kandiohjelma, opintosuunta teoreettinen filosofia
uskontotiede  Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta uskontotiede
venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä vieraana kielenä  Kielten kandiohjelma, opintosuunta venäjä vieraana kielenä 
venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä  Kielten kandiohjelma, opintosuunta venäjä äidinkielenä
venäjän kääntäminen Kielten kandiohjelma, opintosuunta venäjä vieraana kielenä.
HUOM! aine ei jatka opintosuuntana uudessa kandiohjelmassa. Siirtymäsäännöt kääntäjille löytyvät kielten kandiohjelman venäjän opinto-oppaan etusivulta.
yleinen historia  Historian kandiohjelma, suomenkielinen opintosuunta
yleinen kielitiede  Kielten kandiohjelma, opintosuunta kielitieteet
yleinen kirjallisuustiede  Taiteiden tutkimuksen kandiohjelma, opintosuunta yleinen kirjallisuustiede

Maisterivaiheen opiskelija

Opinto-oikeus 2016-2017 tutkintovaatimuksissa Opinto-oikeus 19.12.2020
Afrikan tutkimus Alue- ja kulttuurien tutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta Afrikan ja Lähi-idän tutkimus/Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus
altaistiikka Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta yleinen kielitiede 
alue- ja kulttuurintutkimus Alue- ja kulttuurien tutkimuksen maisteriohjelma, siirretään ilman opintosuuntaa.
HUOM! Suositellaan, että opiskelija siirtyy ilmoituksella ja ilmoittaa mihin opintosuuntaan haluaa siirtyä. 
Arabian kielen ja islamin tutkimus Alue- ja kulttuurientutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus
arkeologia Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, opintosuunta arkeologia
assyriologia Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena assyriologia päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
balttilaiset kielet ja kulttuurit Kielten maisteriohjelma, opintosuunta slavistiikka ja baltologia
egyptologia Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena egyptologia päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
englannin kääntäminen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, opintosuunta A. käännös- ja tulkkausviestintä, kielipari englanti-suomi.
englantilainen filologia Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
English Studies maisteriohjelma Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma
espanjalainen filologia Kielten maisteriohjelma, opintosuunta iberoromaaninen filologia
estetiikka Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta estetiikka
Etelä-Aasian tutkimus Kielten maisteriohjelma, opintosuunta Aasian kielet
filosofi (ruots.) Filosofian maisteriohjelma, opintosuunta filosofi (ruots.)
HUOM! Valtiotieteellisen tiedekunnan hallinnoima koulutusohjelma.
folkloristiikka Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, opintosuunta folkloristiikka
fonetiikka, yleinen linja Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta fonetiikka
fonetiikka, puheviestinnän linja Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta fonetiikka
germaaninen filologia Kielten maisteriohjelma, opintosuunta saksan kieli ja saksankielisten maiden kulttuuri
historia (ruots.) Historian maisteriohjelma, ruotsinkielinen opintosuunta
Indoeuropeistiikka Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta yleinen kielitiede 
Intercultural Encounters maisteriohjelma Intercultural Encounters -maisteriohjelma
italialainen filologia Kielten maisteriohjelma, opintosuunta italialainen filologia
Itä-Aasian tutkimus Kielten maisteriohjelma, opintosuunta Aasian kielet
kansatiede Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, opintosuunta kansatiede
kieliteknologia Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta kieliteknologia
kotimainen kirjallisuus Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta kotimainen kirjallisuus
Kreikan kieli ja kirjallisuus Kielten maisteriohjelma, opintosuunta antiikin kielet ja kirjallisuus
kognitiotiede Ei siirretä. Oikeus tehdä kandidaatin tai maisterintutkinto pääaineena kognitiotiede päättyy 31.7.2023 (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti).
Kultur och kommunikation maisteriohjelma Kultur och kommunikation maisteriohjelma
latinan kieli ja Rooman kirjallisuus Kielten maisteriohjelma, opintosuunta antiikin kielet ja kirjallisuus
Lähi-idän tutkimus Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta Lähi-idän, islamin ja juutalaisuuden tutkimus
länsi- ja eteläslaavilaiset kielet Kielten maisteriohjelma, opintosuunta slavistiikka ja baltologia
musiikkitiede Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta musiikkitiede
pohjoismainen kirjallisuus Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, opintosuunta pohjoismainen kirjallisuus 
portugalilainen filologia Kielten maisteriohjelma, opintosuunta iberoromaaninen filologia
ranskalainen filologia Kielten maisteriohjelma, opintosuunta ranskan kieli ja ranskankielinen kulttuuri
pohjoismaiset kielet, ruotsi toisena kotimaisena kielenä pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, opintosuunta nordiska språk
pohjoismaiset kielet, ruotsi äidinkielenä pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma, opintosuunta nordiska språk
ruotsin kääntäminen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, opintosuunta A. käännös- ja tulkkausviestintä, kielipari ruotsi-suomi.
saksan kääntäminen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, opintosuunta A. käännös- ja tulkkausviestintä, kielipari saksa-suomi.
sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, opintosuunta suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
Suomen ja Pohjoismaiden historia Historian maisteriohjelma, suomenkielinen opintosuunta
suomen kieli ja kulttuuri Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, opintosuunta suomen kieli ja kulttuuri
suomen kieli Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma, opintosuunta suomen kieli
taidehistoria Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, opintosuunta taidehistoria
teatteritiede Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta teatteritiede
teoreettinen filosofia Filosofian maisteriohjelma, opintosuunta teoreettinen filosofia
HUOM! Valtiotieteellisen tiedekunnan hallinnoima koulutusohjelma.
uskontotiede Kulttuuriperinnön maisteriohjelma, opintosuunta uskontotiede
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä vieraana kielenä Kielten maisteriohjelma, opintosuunta Venäjän kieli ja kirjallisuus 
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä Kielten maisteriohjelma, opintosuunta Venäjän kieli ja kirjallisuus 
venäjän kääntäminen Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma, opintosuunta A. käännös- ja tulkkausviestintä, kielipari venäjä-suomi.
yleinen historia Historian maisteriohjelma, suomenkielinen opintosuunta
yleinen kielitiede Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma/Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten ihmistieteiden maisteriohjelma, opintosuunta yleinen kielitiede
yleinen kirjallisuustiede  Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma, opintosuunta yleinen kirjallisuustiede