Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Koulutusohjelmasi opetussuunnitelmassa määritellään muun muassa tutkintosi rakenne ja osaamistavoitteet sekä tutkintoon sisältyvien opintokokonaisuuksien ja -jaksojen osaamistavoitteet, sisällöt ja osaamisen arviointimenetelmät. Tutustu oman koulutusohjelmasi opetussuunnitelmaan heti opintojesi alussa ja suunnittele opintojasi sivulta Opintojen suunnittelu ja hops-ohjaus löytyvien ohjeiden avulla.

Näet koulutusohjelmasi tutkintorakenteen sekä opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen tiedot myös Sisussa tehtyäsi opintosuunnitelman. Valitsemalla koulutusohjelmasi yllä olevasta valikosta saat esiin linkin ohjelmasi koko opetussuunnitelmaan. Tutkintorakenteet esitetään lisäksi sivulla Tutkintorakenne ja tutkinnon laajuus. Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat löytyvät sivulta Tohtoritutkinnon laajuus ja rakenne

Opetus toteutetaan opetussuunnitelman mukaisesti. Kun olet suorittanut opintojakson hyväksytysti, saat siitä arvosanan. Opintojaksoista järjestetään lukuvuoden aikana yleensä yksi tai useampi suoritustapa (esim. luentokurssi, tentti, seminaari). Useat opintojaksot ovat tarjolla myös avoimena yliopisto-opetuksena, johon myös tutkinto-opiskelijat voivat osallistua. Lue lisää lukuvuosittaisesta opetusohjelmasta ja avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavasta opetuksesta sivulta Mistä löydän opintotarjonnan?

Opetussuunnitelmista päätetään tiedekuntaneuvostoissa ja ne ovat voimassa aina kolme lukuvuotta. Tällä hetkellä opetus järjestetään 2020–2023 opetussuunnitelmien mukaan.

Jos suoritat opintojasi aiemman opetussuunnitelman mukaan tai sinulla on vanhempia opintoja, tutustu alla oleviin koulutusohjelmasi ohjeisiin opintojen vastaavuuksista. Opetussuunnitelmakauden vaihtuessa sinulla on oikeus siirtyä suorittamaan opintojasi uuden opetussuunnitelman mukaan. Tiedekuntaneuvosto voi päättää määräajasta, jonka jälkeen opiskelijoiden tulee siirtyä suorittamaan opintojaan uudemman opetussuunnitelman mukaisesti.