Humanistisen tiedekunnan koulutukset

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Huom! Tämän sivun sisältö koskee vain ennen 31.7.2017 opintonsa aloittaneita opiskelijoita, joilla on opintoja suoritettuna vanhan tutkintorakenteen mukaisesti.

Tältä sivulta löydät humanistisen tiedekunnan ohjeita vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.

Tutustuthan myös kaikkia yliopiston opiskelijoita koskevaan teemaan Ohjeita ennen vuotta 2017 aloittaneille ja erityisesti ohjeeseen Ohjeita uusiin koulutusohjelmiin siirtyneille.

Siirtymäaika päättyi 18.12.2020

Siirtymäaika vanhoista tutkintovaatimuksista on päättynyt ja kaikki opiskelijat, lukuun ottamatta joitakin poikkeuksia, opiskelevat nyt uusissa koulutusohjelmissa. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti oli mahdollista valmistua 18.12.2020 saakka. Jos et siirtynyt uuteen koulutusohjelmaan ennen siirtymäajan päättymistä, sinut siirrettiin automaattisiirrossa aiemman opinto-oikeutesi perusteella. Lisää tietoa automaattisiirrosta löydät Opiskelijan ohjeesta Automaattisiirto humanistisessa tiedekunnassa.

Assyrologian, egyptologian ja kognitiotieteen siirtymäaika jatkuu 31.7.2023 saakka (lukuvuoden 2016-17 opetussuunnitelman mukaisesti). Lue lisää ohjeesta Ohjeita humanistisen vanhoissa koulutuksissa jatkaville (sivua päivitetään).

  Opintojen vastaavuudet

  Opintojen vastaavuuden eri opetussuunnitelmien välillä löydät vastaavuustaulukoista. Opetussuunnitelma on voimassa kolme vuotta ja siinä määritellään tutkintojen rakenne, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen sisällöt ja osaamistavoitteet, sekä arviointimenetelmät.

  Opetussuunnitelmakauden 2017-2020 vastaavuustaulukot löydät WebOodista kunkin uuden koulutusohjelman opinto-oppaan etusivulta (Opintotarjonta → Opinto-oppaat → Humanistinen tiedekunta → Oma koulutusohjelmasi → Oma opintosuuntasi).

  Vastaavuustaulukot päivitetään myöhemmin myös tälle sivulle.

  Opetussuunnitelmakauden 2020-2023 (voimassa 1.8.2020 alkaen) vastaavuustaulukot löydät ohjeesta Opetussuunnitelma ja opintojen vastaavuudet. Valitse sivun ylälaidan pudotusvalikosta haluamasi koulutusohjelma nähdäksesi ohjelman opintosuuntien vastaavuudet.

  Opintojen vastaavuuksista voit myös kysyä kunkin opintosuunnan hops-ohjaajilta tai opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöiltä. Opintokokonaisuuksien vastuuhenkilöt löydät kunkin kokonaisuuden tiedoista WebOodista tai Sisusta.

  Opinto-oikeudet uusissa koulutusohjelmissa

  Tarkista WebOodista, että opinto-oikeutesi on merkitty oikein. Näet samalla uuden koulutusohjelmasi ja mahdollisen opintosuunnan.

  Tarkista opinto-oikeutesi näin:

  1. Mene osoitteeseen https://weboodi.helsinki.fi ja kirjaudu sisään.
  2. Vie ikkunan ylälaidassa kursori oman nimesi ylle ja valitse valikosta Henkilötiedot.
  3. Nyt näet opinto-oikeutesi.
  4. Tarkista, että kohdassa Koulutusohjelma on oikea koulutusohjelma ja kohdassa Suunta/Linja oikea opintosuunta (jos koulutusohjelmassasi on opintosuuntia). Lisätietoa automaattisiirrosta löytyy ohjeesta Automaattisiirto humanistisessa tiedekunnassa.
  5. Jos havaitset virheitä tai tarvitset muuta apua, ota yhteyttä osoitteeseen metsatalo-student@helsinki.fi.

  ​Sivuaineoikeudet

  Jos sinulle on myönnetty opinto-oikeus rajoitettuun sivuainekokonaisuuteen, opinto-oikeus päivittyy uuden koulutusohjelman mukaiseksi myöhemmin kevätlukukaudella 2021. Uusissa koulutusohjelmissa sivuaineista käytetään nimitystä valinnaiset opinnot. Lue lisää ohjeesta Humanististen koulutusohjelmien valinnaiset opinnot.

  Tutkinnonsuoritusoikeuden kesto

  Siirtymäajan päättyminen ei vaikuta tutkinnonsuoritusoikeutesi kestoon tai voimassaoloon.
  Voit tarkistaa opinto-oikeutesi keston WebOodista (vie kursori sivun yläpalkkiin nimesi kohdalle ja valitse valikosta Henkilötiedot) tai Sisusta (klikkaa yläpalkista nimesi kohdalta ja valitse sitten Omat tiedot → Opiskeluoikeudet).

  Jos haluat hakea lisäaikaa tutkintosi loppuun saattamiseen, katso lisätietoja ohjeesta Jos opiskeluaikasi loppuu. Jos tutkinnonsuoritusoikeutesi on päättynyt, voit hakea sen palauttamista. Lue lisää ohjeesta Tutkinnonsuoritusoikeuden palauttaminen.

  Opintosuunnan vaihtaminen

  Uusissa koulutusohjelmissa on mahdollista vaihtaa opintosuuntaa vain koulutusohjelman sisällä ja niillä edellytyksillä, jotka koulutusohjelmissa on linjattu. Lisätietoa löydät ohjeesta Opintosuunnan vaihtaminen tutkinnon suorittamisen aikana.

  Voit vaihtaa koulutusohjelmaa vain hakemalla uudestaan ulkoisen opiskelijavalinnan tai siirtohaun kautta. Lue lisää Opintopolku-palvelusta.

  Huom. Jos automaattisiirrossa on tapahtunut virhe koulutusohjelman tai opintosuunnan suhteen, vaihto tehdään korjauksena.

  Opintojen vanhentuminen

  Uudet vanhenemissäännöt (voimassa 1.8.2017 alkaen) koskevat kaikkia opiskelijoita, myös ennen 2005 aloittaneita:

  • Kokonaisuudet ja niiden ulkopuoliset yksittäiset opintosuoritukset (myös kieli- ja viestintäopinnot) ovat käytettävissä sen lukukauden loppuun saakka, jolloin suorituksesta on kulunut 10 vuotta.
  • Kokonaisuuden suorituspäivämäärä on viimeisen kokonaisuuteen kuuluvan opintojakson suorituspäivä.
  • Vanhoista tutkintovaatimuksista uusiin koulutusohjelmiin siirtyneillä aineopintojen kokonaisuus päivittää perusopintojen kokonaisuuden jatkossakin (humanistisen tiedekunnan poikkeus).
  • Mahdollisuutta päivittää opintoja ei ole.
  • Et voi käyttää tutkintoosi yli 10 vuotta vanhoja opintoja.

  Lue lisää ohjeesta Opintojen vanhentuminen.

  Opintosuunnitelman laatiminen

  Sisuun siirrytään lopullisesti 31.5.2021, jonka jälkeen ilmoittautuminen kursseille, opintojen rekisteröinti ja valmistuminen tapahtuvat kaikki Sisussa. Keskeistä Sisussa opiskelijan näkökulmasta on opintosuunnitelman laatiminen. Apua voit pyytää myös hops-ohjaajaltasi tai Metsätalon opiskelijapalveluista. Sisun palveluosoite on sisu-info@helsinki.fi, johon voi myös lähettää kysymyksiä.

  Opintosuunnitelman laatimiseen Sisussa on olemassa myös video-ohjeita UniTubessa.

  Huom. Vanhojen tutkintovaatimusten mukaan opintojaan suorittaneet eivät välttämättä saa kaikkia opintojaan näkyviin Sisussa ennen kuin ns. vapaan muokkauksen tila on käytössä toukokuun 2021 jälkeen.

  Jos opintosi ovat loppusuoralla

  Ehdit palauttaa kandin- tai maisterintutkinnon todistuspyynnön (kaikki opinnot suoritettuna) ja valmistua Oodi-aikana 29.4.2021 saakka. Jos valmistut tämän jälkeen, sinun tulee tehdä opintosuunnitelma Sisuun, koska valmistuminen tapahtuu Sisun kautta.

  Humanistisen tiedekunnan yhteiset opinnot

  Alle on listattu tiedekunnan yhteisten opintojen korvaavuudet. Vasemmalla on vanhojen tutkintovaatimusten mukainen suoritus ja oikealla uusien tutkintovaatimusten mukainen suoritus:

  • äidinkieli (5 op) korvaa äidinkielen (3 op)
  • toinen kotimainen kieli (5 op) korvaa toisen kotimaisen kielen (3 op)
  • vieras kieli (5 op) korvaa vieraan kielen (4 op)
  • orientoivat opinnot ja hops (2 op) korvaa orientoivat opinnot (2 op)
  • tvt-opinnot (3 op) korvaa Opiskelijan digitaidot (3 op)

  Voit käyttää suorittamasi opintopisteet tutkintoosi täysimääräisinä. Tutkintoon vaadittavien valinnaisten opintojen määrä on tällöin pienempi.

  Toisen vieraan kielen (3 op) suorituksen voit käyttää tutkintosi valinnaisiin opintoihin. Jos koulutusohjelmassasi vaaditaan toinen vieras kieli, korvaa suoritus sen.

  Jos olet kandivaiheen opiskelija ja olet suorittanut jonkin tietyn kieliaineen kokonaisuuden (perus- tai aineopinnot), voit saada vieraan kielen tai toisen kotimaisen korvaavuuden. Lue lisää ohjeesta Kandidaatintutkintoon kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot.

  Pääaineen tvt -opinnot (2 op) koulutusohjelmasi tieteenalaopintoihin tai tutkintosi valinnaisiin opintoihin.

  Mistä apua?

  Jos tarvitset apua liittyen opiskeluun siirtymäajan jälkeen, voit ottaa yhteyttä Metsätalon opiskelijapalveluihin, joka tarjoaa tiedekuntakohtaista neuvontaa humanistisen ja teologisen tiedekunnan opiskelijoille. Voit soittaa, lähettää sähköpostia, varata ajan opintoneuvojan puhelintapaamista varten. Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ja aukioloajat löydät ohjeesta Opiskelijaneuvonta. Yleistä opintoneuvontaa ja esimerkiksi opintosuoritusotteen voit saada myös muista opiskelijaneuvonnan palvelupisteistä.

  Opintoihisi liittyvien sisällöllisten pulmien kanssa voit kääntyä opintosuuntasi HOPS-ohjaajien puoleen. Lue lisää ohjeesta Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

  Vastaukset useimpiin kysymyksiin löydät myös täältä Opiskelijan ohjeista. Muista, että suurimmassa osassa ohjeita sinun tulee valita sivun yläosan pudotusvalikosta oma koulutusohjelmasi nähdäksesi sinulle kohdennetut tiedot.

  Opintoni-sivun kautta (kirjaudu sisään yliopiston tunnuksillasi) voit etsiä opetusta, tarkastella sähköistä lukujärjestystäsi ja lukea yliopiston ja oman tiedekuntasi tai koulutusohjelmasi ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita. Opintoni-sivulta pääset myös kätevästi muihin yliopiston palveluihin (Sisu, sähköposti, Moodle jne.).