Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tarjoamat valinnaiset opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Alla on lueteltu valinnaiset opintokokonaisuudet, joita voivat opiskella muutkin kuin koulutusohjelman omat opiskelijat.

Tietoa mahdollisista rajoituksista oman tutkintosi valinnaisiin opintoihin löydät Sisusta tai ohjeesta Tutkintoni rakenne ja laajuus.

Löydät opintokokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot joko sivulta Tutkinnon rakenne ja laajuus tai Sisusta, kun lisäät kokonaisuuden opintosuunnitelmaasi.

Kandiohjelmien tarjoamat opinnot

Voit tarkistaa kokonaisuuksien tarkat kohderyhmät ja ennakkovaatimukset kokonaisuuden tiedoista koulutusohjelman opetussuunnitelmasta.

Biologian kandiohjelma

 • BIO-100 Biologia, perusopinnot (25 op)
 • BIO-150 Biologia, valinnaiset perusopinnot  (25 op). Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (haku ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).
 • BIO-251 Biologia, valinnaiset aineopinnot (35 op). Kokonaisuuteen tulee hakea opinto-oikeutta (haku ei koske maantieteen aineenopettajaopiskelijoita).
 • BIO-252 Biologia, opintokokonaisuus muille opiskelijoille (15-25 op)
 • BIO-300 Ekologia ja evoluutiobiologia, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-400 Fysiologian ja neurotiede, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-500 Kasvibiologia, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-600 Perinnöllisyystiede, opintokokonaisuus (30 op)
 • BIO-700 Mikrobiologia,opintokokonaisuus (30 op)

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

 • MOLE-500 Molekyylibiotieteiden perusteet (15 op)
 • MOLE-600 Genetiikka, opintokokonaisuus (15 op)
 • MOLE-700 Immunobiologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MOLE-800 Bakteriologia ja virologia, opintokokonaisuus (15-30 op)

Ympäristötieteiden kandiohjelma

 • ENV-410 Akvaattiset tieteet, opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-450 Kaupunkiympäristön opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-460 Ekosysteemit ja yhteiskunta, opintokokonaisuus (15 op)
 • ENV-440 Monitieteinen ympäristöopintokokonaisuus (15-35 op)
 • ENV-470 Hållbar utveckling, studiehelhet (15-30 op)
 • ENV-3801 Ympäristöasioiden hallinta (15 op)
 • MAAT-640 Maaperä- ja ympäristötiede, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-660 Maatalouden ympäristöteknologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MAAT-670 Agroekologia, opintokokonaisuus (15 op)
 • MMB-200 Ympäristömikrobiologia, opintokokonaisuus (15-45 op)

Maisteriohjelmien tarjoamat opinnot

Kasvitieteen maisteriohjelma

 • IPS-110 Plant Growth and Developmental Biology (15 cr)
 • IPS-140 Plants in Their Environment (15 cr)
 • IPS-160 Taxonomy and Systematics (15 cr)
 • IPS-170 Diversity and Distribution of Plants and Fungi (15 cr)
 • IPS-200 Kasvigenetiikka ja -biotekniikka (15-25 op)

Katso tästä yllä oleviin IPS-kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Neurotieteen maisteriohjelma

 • NEU-701 Fysiologia ja neurotiede, opintokokonaisuus (15 op)
 • NEU-702 Fysiologia ja neurotiede, opintokokonaisuus (25-35 op)
 • NEU-703 Neurotiede, opintokokonaisuus (25-50 op)
 • NEU-704 Solu- ja systeemifysiologia, opintokokonaisuus (25-50 op)
 • NEU-705 Neurotiede, opintokokonaisuus (15-20 op)

Katso tästä yllä oleviin NEU-kokonaisuuksiin kuuluvat opintojaksot ja niiden koodit (pdf)

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

 • ECGS-080 Ympäristöpolitiikka ja talous, opintokokonaisuus (15 op)
 • ECGS-200 Kuluttajakansalaiset ja kestävyysmuutos, opintokokonaisuus (15op)
 • ECGS-700 Ruoka ja kestävyys, opintokokonaisuus (15 op)