E-thesis

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

E-thesis on digitaalinen opinnäytteiden palautus-, arviointi- ja arkistointijärjestelmä. Se syöttää verkkojulkaisuluvan saaneet tutkielmat Helsingin yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon (Helda).

Kaikki Helsingin yliopiston syventävien opintojen tutkielmat ja sitä vastaavat opinnäytteet jätetään digitaalisessa muodossa E-thesis-järjestelmään. Joissakin tiedekunnissa myös kandidaatin tutkielmat palautetaan E-thesikseen. 

Poikkeuksena Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa syventävien opintojen tutkielmat tallennetaan E-thesis-järjestelmään vasta niiden hyväksymisen jälkeen.

Tarkista oman tiedekuntasi käytännöt tutkielman jättöön liittyen, esimerkiksi määräpäivät.

E-thesis -järjestelmässä opintohallinto vastaanottaa opinnäytteet ja siirtää ne annetuille tarkastajille arviointiin. Arvioinnin valmistuttua opiskelija saa siitä tiedon sähköpostitse. Arvioidut syventävien opintojen tutkielmat tai vastaavat hyväksytään tiedekuntaneuvostossa/koulutusohjelman johtoryhmässä tai arvostelulautakunnan kokouksessa. Järjestelmään tallennettu työ lähtee automaattisesti plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundiin analysoitavaksi. Opiskelija saa tästä viestin. Linkki Urkund raporttiin tulee tutkielman arviointilomakkeelle E-thesikseen. Tutkielman arvioinnin yhteydessä Urkundin tuottama raportti tarkastetaan.   

Hyväksytyt opinnäytteet säilytetään E-thesis -järjestelmässä. Kaikki hyväksytyt opinnäytteet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeilta. Tiivistelmät ovat aina julkisia ja luettavissa julkaisuarkistossa.

Hyväksymisen jälkeen opiskelija voi antaa luvan tutkielmansa julkaisemiseen Helsingin ylipiston avoimessa julkaisuarkistossa. Lisää tietoa tutkielman palauttamisesta (mm. tiivistelmälomake), tarkastamisen, arkistoinnin ja julkaisun prosessista löytyy E-thesiksestä.

Tällä sivulla

Opinnäytteen julkaisu

Helsingin yliopisto suosittelee opinnäytteiden avointa julkaisemista.

Hyväksymällä verkkojulkaisusopimuksen työsi julkaistaan Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa, jolloin työsi on suuren yleisön nähtävillä. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa.

Työn tallentaminen E-thesis -järjestelmään ei kuitenkaan tarkoita julkaisuluvan antamista. Julkaisulupaa kysytään erikseen ja saat sitä koskevan viestin E-thesis -järjestelmästä tutkielmasi hyväksymisen jälkeen. Mikäli et anna verkkojulkaisulupaa, tulee työ nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille.

Tiedekuntaneuvoston, koulutusohjelman johtoryhmän tai arvostelulautakunnan kokouksessa hyväksytyn syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä on aina julkinen ja se julkaistaan julkaisuarkistossa.