E-thesis

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

E-thesis on digitaalinen opinnäytteiden palautus-, arviointi- ja arkistointijärjestelmä. Se syöttää julkaisuluvan saaneet tutkielmat Helsingin yliopiston avoimeen julkaisuarkistoon (Helda).

Kaikki Helsingin yliopiston syventävien opintojen tutkielmat ja sitä vastaavat opinnäytteet jätetään digitaalisessa muodossa E-thesis-järjestelmään ja säilytetään siellä. Kaikissa muissa tiedekunnissa tutkielmat myös tarkastetaan ja arvioidaan E-thesis -järjestelmässä paitsi Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnssa. Kasvatustieteellisessä, lääketieteellisessä, teologisessa tiedekunnassa sekä Svenska social- och kommunalhögskolanissa myös kandidaatin tutkielmat arvioidaan E-thesiksessä. Tarkista oman tiedekuntasi käytännöt tutkielman jättöön liittyen, esimerkiksi määräpäivät. Kaikki määräpäivänä (viim. klo 23.59) jätetyt tutkielmat huomioidaan.

Niissä tiedekunnissa, joissa E-thesistä käytetään tutkielmien tarkastamiseen ja arviointiin opintohallinto vastaanottaa opinnäytteet ja siirtää ne annetuille tarkastajille arviointiin. Arvioinnin valmistuttua opiskelija saa siitä tiedon sähköpostitse. Arvioidut syventävien opintojen tutkielmat hyväksytään tiedekuntaneuvostossa/koulutusohjelman johtoryhmässä tai arvostelulautakunnan kokouksessa. Järjestelmään tallennettu työ lähtee automaattisesti alkuperäisyyden tarkastamista varten Ouriginaliin analysoitavaksi. Opiskelija saa tästä viestin. Linkki Ouriginal -raporttiin tulee tutkielman arviointilomakkeelle E-thesikseen ja vain tutkielman tarkastajat pääsevät tarkastelemaan raporttia. Tutkielman arvioinnin yhteydessä Ouriginalin tuottama raportti tarkastetaan.   

Hyväksytyt opinnäytteet säilytetään E-thesis -järjestelmässä. Kaikki hyväksytyt opinnäytteet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeilta. Tiivistelmät ovat aina julkisia ja luettavissa avoimessa julkaisuarkistossa.

Hyväksymisen jälkeen opiskelija voi antaa luvan tutkielmansa julkaisemiseen Helsingin ylipiston avoimessa julkaisuarkistossa. Lisää tietoa tutkielman palauttamisesta (mm. tiivistelmälomake), tarkastamisen, arkistoinnin ja julkaisun prosessista löytyy E-thesiksestä.

Tällä sivulla

Opinnäytteen julkaisu

Helsingin yliopisto suosittelee opinnäytteiden avointa julkaisemista.

Hyväksymällä verkkojulkaisusopimuksen työsi julkaistaan Helsingin yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa Heldassa, jolloin työsi on suuren yleisön nähtävillä. Hakukoneet nostavat julkaisuarkistossa olevan aineiston korkealle hakutuloksissa.

Työn tallentaminen E-thesis -järjestelmään ei kuitenkaan tarkoita julkaisuluvan antamista. Julkaisulupaa kysytään erikseen ja saat sitä koskevan viestin E-thesis -järjestelmästä tutkielmasi hyväksymisen jälkeen. Mikäli et anna verkkojulkaisulupaa, tulee työ nähtäville ainoastaan Helsingin yliopiston kirjaston kirjastokioskeille.

Tiedekuntaneuvoston, koulutusohjelman johtoryhmän tai arvostelulautakunnan kokouksessa hyväksytyn syventävien opintojen tutkielman tiivistelmä on aina julkinen ja se julkaistaan julkaisuarkistossa.

Jos tutkielmasi osana on lehdessä julkaistava artikkeli tai tutkielmasta on tekeillä artikkeli, tutkielmaa ei välttämättä voida sellaisenaan julkaista avoimesti. Artikkelin kustantajalta on usein mahdollista saada tietoa avoimen julkaisemisen ehdoista. Jos tarvitset lisätietoa julkaisemisesta, voit ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen e-thesis@helsinki.fi

Mikäli tutkielman julkaisua tarvitsee viivästää, ilmoittaa opiskelija tästä tarpeesta tallennuslomakkeella kohdassa "Muut tiedot/Embargo" jättäessään tutkielman arviointiin. Viivästämisen enimmäisaika on vuosi. Embargollinen tutkielma ei ole nähtävillä kokonaisuudessaan missään, ei edes kirjastokioskeilla, joista E-thesiksen arkistoa on mahdollista selailla. Kuvailutiedot (ml. tiivistelmä) ovat aina julkisia ja ne näkyvät avoimessa julkaisuarkistossa (Helda). Jos opiskelija antaa tutkielmalleen julkaisuluvan, tulee embargollinen työ nähtäville avoimeen julkaisuarkistoon sinä päivänä jona embargo päättyy. Jos lupaa ei anneta, tulee tutkielma nähtäville ainoastaan kirjastokioskeille. Embargosta huolimatta tutkielma on annettava pyynnöstä nähtäville.