Erilliset erityisopettajan opinnot

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opintoihin hakeminen ja uudelle opiskelijalle

Vuoden 2020-2021 opintojen sisällöt ja ohjeet opiskelijalle löytyvät tältä sivustolla. Sivua päivitetään vielä kesän aikana.

Erillisiin erityisopettajan opintoihin hakeutumisesta löydät lisätietoja yliopiston sivuilta.

Pe­rus­o­pin­to­jen päi­vit­tä­mi­nen

Jos erityispedagogiikan perusopinnoistasi on yli 10 vuotta, niin niitä ei tarvitse erikseen päivittää. Helmikuun kirjallinen koe opintoihin päivittää perusopintokokonaisuuden.

UUDELLE OPISKELIJALLE: Opin­not 2020-2021

Opinnot alkavat verkossa järjestettävällä tervetulo- ja harjoitteluinfotilaisuudella maanantaina 31.8.2020 klo 10.00-12.00. Tilaisuus järjestetään Zoom-palvelussa ja linkki tilaisuuteen lähetetään hakulomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen viikon 35 aikana. Jos et ole saanut linkkiä 26.8.2020 mennessä, pyydä linkki osoitteesta siltavuori-student@helsinki.fi. Tilaisuus on pakollinen osa opintojaksoa EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu.

Opetus järjestetään syksyllä 2020 verkossa. Vaikka opetus järjestetään verkossa, sijoittuu se silti aikataulullisesti lähiopetusjaksoille (arkipäivisin, klo 8-18 välillä) Weboodissa ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Weboodissa näkyy osassa opetuksesta myös opetustilat, mutta nämä voit jättää huomioimatta, sillä opetus ei tapahdu kampuksella vaan verkossa. Itsenäinen työskentely sijoittuu myös lähiopetusjaksojen ulkopuolelle.

Lähiopetusjaksot, joilla opetus järjestetään (vain arkipäivisin) ovat lukuvuodella 2020-2021 seuraavat:

 • Lähiopetusjakso 1: 31.8. - 13.9.2020
 • Lähiopetusjakso 2: 28.9. - 11.10.2020
 • Lähiopetusjakso 3: 26.10 - 8.11.2020
 • Lähiopetusjakso 4: 22.2. - 7.3.2021
 • Lähiopetusjakso 5: 22.3. - 28.3.2021

Lukuvuoden 2020–2021 opintotarjonnan ja kurssien aikataulut löydät WebOodista. (Weboodista: opintotarjonta -> opinto-oppaat -> Kasvatustieteellinen tiedekunta -> Kasvatustieteiden osasto -> Erilliset erityisopettajan opinnot, 2020-21 -> Opetus / Opintojaksot. Huomaathan, että kesällä julkaistaan vain syksyn 2020 opetusaikataulut ja kevään 2021 aikataulut julkaistaan myöhemmin syksyllä.

HUOM. Aikatauluihin voi tulla muutoksia vielä opetuksen alkuun saakka.

Tarvitsetko tukea digitaalisten työvälineiden käytössä? Opiskelijapalvelut järjestävät kerran kuussa digiklinikan, joka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta Helsingin yliopiston digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa (mm. Moodle, WebOodi). Lisätietoja digiklinikoista löydät täältä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen syksyn ensimmäisille opintojaksoille alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.8.2020. Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava erikseen WebOodissa. Mikäli jaksolla on ryhmäopetusta ja tentti, ilmoittaudutaan myös niihin. Jotta voit ilmoittautua, tarvitset HY:n käyttäjätunnukset. Ohjeet niiden hakemiseen ovat olleet hakijapalveluiden lähettämässä hyväksymisviestissä/infosivulla.

Kun ilmoittaudut opintojaksolle, huomioithan, että sinun tulee ilmoittautua oman valintaryhmäsi mukaiseen ryhmään sekä valita niistä yksi ryhmä, esim. joko ryhmä 1 tai ryhmä 2. Voit itse valita, otatko ryhmän 1 vai 2, mutta tärkeintä on, että pidät saman valintaryhmän ja numeron (esim. ELO 2) jokaisella eri opintojaksolla, jotta opetus ei mene päällekkäin eri jaksoilla. Ryhmäopetus järjestetään valintaryhmittäin. Voit osallistua toisen valintaryhmän opetukseen vain siinä tapauksessa, että ryhmässä on opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä vielä tilaa ja ryhmän vaihtamisesta on sovittu opettajan kanssa.

Huom! Kasvatustieteen maisteriohjelman varhaiskasvatuksen (VAKA) opintosuunnan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus VEO-opintoihin, ilmoittautuvat aina ryhmän VEO 2 opetukseen.

Suoritettavat opinnot ja niiden suunniteltu aikataulu 31.8. - 13.9.2020 28.9. - 11.10.2020 26.10 - 8.11.2020 22.2. - 7.3.2021 22.3. - 28.3.2021
EDUK211 Käyttäytymisen haasteet 5 op x x      
EDUK212 Luki-taidot ja vaikeudet 5 op x x x    
EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op   x x    
EDUK214 Aivot ja oppiminen 5 op       x x
EDUM231 Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tuki 5 op x x      
EDUM236 Vaativa erityinen tuki 5 op     x x  
EDUK218 Erityisopettaja työnsä tutkijana 5 op x x x x x
EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu 5 op x   x x  

Huom! Aikataulua muokattu 19.5.2020. Luki-taidot ja vaikeudet alkaa aiemmasta tiedosta poiketen jo ensimmäisellä lähiopetusjaksolla ja Matemaattiset oppimisvaikeudet alkaa toisella lähiopetusjaksolla.

Harjoittelu

Harjoittelu suoritetaan 11.1. - 21.2.2021

Harjoittelun periaatteet:

 • 6 vk, 20 h/vko sisältäen opetuksen seuraamista, omaa (ja parin kanssa tehtävää) opetusta n. 8 h/vko ja oppilaitokseen tutustumista, ohjaushetkiä
 • Harjoittelu suoritetaan kahdessa eri paikassa (esim. ala- ja yläkoulu, 2 erilaista päiväkotia, lukio ja ammattioppilaitos), eli 3 viikkoa/paikka.
 • Ei tehdä omassa koulussa, mutta oma paikkakunta käy hyvin. Harjoittelun voi tehdä parin kanssa.
 • Saat itse hakea paikan, autamme tarvittaessa.
 • Paikka on aina hyväksytettävä yliopistolla.
 • Paikka (tai sen puuttuminen) ilmoitettava 11.10.2020 mennessä.
 • Ohjaavalla opettajalla on oltava erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Rikostaustaote harjoittelua varten

Opiskelijan tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote ennen tämän harjoittelun alkua. Tarkistaminen tapahtuu 3. lähiopetusjaksolla, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta

  Lopputyö

  Periaatteet:

  • Tehdään yksin tai parin kanssa tieteellistä kirjoitustapaa käyttäen.
  • Työssä on teoriaosuus, esim. aiheena lukemisen sujuvuuden kuvaus. Mitä lukemisen sujuvuus on, miten se yleensä kehittyy, miten sitä voidaan auttaa, mitä me teimme ja mitä havaitsimme. Suositeltavaa on tehdä strukturoitu tutkimus alku- ja loppumittauksen kera. Jos tämä ei ole mahdollista, laadullinen kuvaus, etnografia, havainnointi ym. käyvät myös.
  • Tärkeää on, että lopputyö sisältää tutkimusperustaisen väliintulon havaittuun ilmiöön.
  • Pituus on 15–20 sivua lähdeluetteloineen ja palautuspäivä on pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen.
  • Arviointi 0–5

  Ai­kai­sem­pien opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mi­nen

  Jos olet suorittanut jossain toisessa yliopistossa opintojaksoja, jotka mielestäsi vastaavat Helsingin yliopiston tarjoamien erillisten erityisopettajan opintojen opintojaksoja, voit hakea hyväksilukua ennen opintojen alkua.

  Hyväksilukua haetaan E-lomakkeella. Huomaathan, että sinun tulee liittää lomakkeelle myös opintosuoritusote todistuksena opintojaksojen suorituksesta, sekä suoritusyliopiston laatimat kurssikuvaukset näistä opintojaksoista. Opintojaksot, joilla haetaan hyväksilukua, eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja siinä vaiheessa, kun saat erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden valmiiksi.

  Jos olet suorittanut erityisopettajan opintoihin kuuluvaa opintojaksoa sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavan opintojakson Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja suoritus on alle 10 vuotta vanha, sinun ei tarvitse hakea hyväksilukua, vaan opintojakso hyväksytään osaksi opintoja sellaisenaan. Jos suorittamasi kurssi on laajuudeltaan suppeampi kuin 5 opintopistettä, täytä hyväksilukuhakemus.

  Lue ohjeet hyväksilukujen hakemisesta huolellisesti myös e-lomakkeelta. Hyväksilukuja on mahdollista saada sellaisista opintojaksoista, jotka kuuluvat Helsingin yliopiston erillisten erityisopettajan opintojen opetussisältöihin, lukuun ottamatta jaksoja EDUK218 Erityisopettaja työnsä tutkijana ja EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu. Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäopinnoilla, proseminaarityöllä tai erillisillä harjoitteluilla ei voi hakea hyväksilukuja.

  Hakukriteerinä olleet erityispedagogiikan perusopinnot hyväksiluetaan automaattisesti erillisiin erityisopettajan opintoihin, joten niistä ei tarvitse hakea erillistä hyväksilukua.

  Jos et ole varma, korvaako suorittamasi opintojakso jonkun erillisten erityisopettajan opintojen opintojakson (esim. jaksolla on eri nimi) voit hakea silti hyväksilukua, jolloin opintojakson kohdalla arvioidaan korvaavuus suhteessa tarjoamiimme erillisiin erityisopettajan opintoihin.

  Hyväksilukuhakemuksia käsitellään kevään aikana toukokuun lopussa (19.5.2020 mennessä tulleet hakemukset) ja seuraavan kerran elokuussa (18.8.2020 mennessä tulleet hakemukset). Tieto opintojen korvaavuuksista lähetetään sähköpostitse kesäkuun ja elokuun aikana.

  Val­mis­tu­mi­nen

  Valmistuminen riippuu siitä, milloin viimeinen tentti tai lopputyön palautuspäivämäärä on. Lopputyön palautuspäivä on normaalisti pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Suorituksen arviointiin on tiedekunnan sääntöjen mukaan aikaa enintään 1 kk ja opintosuorituksen rekisteröintiin 1 kk. Kun olet suorittanut kaikki opinnot ja ne näkyvät rekisterissä (WebOodissa), voit tehdä valmistumis- ja todistuspyynnön E-lomakkeella. Todistuspyynnön käsittelyyn menee noin neljä viikkoa ja todistuksen valmistumisesta ilmoitetaan sähköpostitse.

  Jos suoritat opintoja normaaliin tahtiin, kelpoisuuden saa todennäköisesti huhtikuussa 2021 ja todistuksen opinnoista toukokuussa. HUOM. Valmistumispäiväksi merkitään viimeisen jäljellä olevan opintojakson suoritusajankohta eli joko tentti tai oppimistehtävän/lopputyön palautuspäivämäärä. Kelpoisuuden voit osoittaa näyttämällä opintosuoritusotetta (esimerkiksi työnhakua varten) heti, kun kaikki opinnot on merkitty ja koottu rekisteriin, kunnes saat opinnoista virallisen todistuksen.

  Opinto-oikeus erillisiin erityisopettajan opintoihin on voimassa 2 lukuvuotta.

  Lisäajan hakeminen opintoihin

  Lisäajan hakeminen

  Erillisten erityisopettajan opintojen opiskelijat löytävät lisätietoa lisäajan hakemisesta sekä hakulomakkeen täältä.

  Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

  Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset. Opiskelijaneuvonnan yhteystiedot löydät täältä. Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

  *Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.