Erilliset erityisopettajan opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Erillisiä erityisopettajan opintoja suorittaville suunnatut infosivut mm. opintojen sisällöistä ja ilmoittautumisista (lukuvuosittain päivittyvät tiedot, 2023-2024 opintojen osalta tietoja päivitetään maaliskuussa 2023).

Opintoihin hakeminen ja uudelle opiskelijalle

Erillisiin erityisopettajan opintoihin hakeutumisesta löydät lisätietoja yliopiston sivuilta.

Mikäli sinun pitää vielä suorittaa erityispedagogiikan perusopinnot ennen opintoihin hakemista, löydät tietoa Helsingin avoimen yliopiston tarjonnasta täältä.

Special Needs Teacher studies: Käännä sivun kieleksi englanti.

Erityispedagogiikan perusopinnot

Erillisiin erityisopettajan opintoihin on hakuedellytyksenä suoritettu yliopistollinen perusopintokokonaisuus erityispedagogiikasta / erityisopetuksesta (25 op/15 ov).

Erityispedagogiikan perusopinnot vanhentuvat samaan aikaan kuin erityisopettajan opinnot.

Perusopinnot rekisteröidään sisu-järjestelmään opintohallinnon toimesta valmistumisvaiheessa.

Erillisten erityisopettajan opintojen täydentäminen erityispedagogiikan aineopinnoiksi

Huomioithan, että erityispedagogiikan aineopinnot eivät ole samat opinnot, kuin erilliset erityisopettajan opinnot. Opinnot sisältävät osittain samoja opintojaksoja. Mikäli suoritettuasi erilliset erityisopettajan opinnot, haluat tehdä erityispedagogiikan aineopintojen kokonaisuuden, olethan yhteydessä siltavuori-student@helsinki.fi -osoitteeseen. Täydentäminen tehdään avoimessa yliopistossa maksullisina opintoina.

Erityispedagogiikan aineopinnot 35 op kokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

EDUK211 Käyttäytymisen haasteet 5 op

EDUK212 Luki-taidot ja –vaikeudet 5 op

EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op

EDUK214 Aivot ja oppiminen 5 op

EDUK002 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

EDUK003 Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät I 5 op

EDUK2102 Seminaarityö 5 op

Alustava tieto lukuvuoden 23-24 opetuksesta ja infoista

Lähiopetusjaksot, joilla opetus järjestetään (vain arkipäivisin) ovat lukuvuodella 2023-2024 seuraavat:

 • Lähiopetusjakso 1: 4.9. - 17.9.2023
 • Lähiopetusjakso 2: 2.10. - 15.10.2023
 • Lähiopetusjakso 3: 30.10. - 12.11.2023
 • Harjoittelu: 8.1. - 18.2.2024
 • Lähiopetusjakso 4: 26.2 - 3.3.2024
 • Lähiopetusjakso 5: 11.3 - 24.3.2024

Lukuvuoden 2023–2024 opintotarjonnan ja kurssien aikataulut tulet löytämään Sisusta kurssien aikataulujen julkaisujen jälkeen viimeistään elokuusta -23 lähtien.  Huomaathan, että kesällä julkaistaan vain syksyn 2023 opetusaikataulut. Kevään 2024 aikataulut julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Opinnoista tullaan järjestämään kaksi orientoivaa infoa kesän 2023 aikana. Lisäksi syyskuussa opintojen alussa järjestetään harjoitteluinfo.

HUOM! Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

 • Yleis- ja aloitusinfo opinnoista zoomissa torstaina 8.6.2023 klo 10-11.30.

Tilaisuudessa käydään läpi olennaiset asiat opintoihin ja niiden aloitukseen liittyen. Zoom-linkki lähetetään sähköpostiin toukokuun aikana.

 • Sisu-info opinnoista tiistaina zoomissa 8.8.2023 klo 14-15.30  

Tilaisuudessa käydään läpi opintosuunnitelman tekeminen, hyväksilukujen hakeminen sekä opintojaksoille ilmoittautuminen. Zoom-linkki lähetetään sähköpostilla lähempänä tilaisuutta.

 • Harjoitteluinfo 5.9.2023, lähitilaisuus, kellonaika ilmoitetaan myöhemmin

Tilaisuudessa käydään läpi harjoitteluun liittyviä käytännön asioita.

 • Harjoittelun Q&A 13.9. klo 14 - 15, lähitilaisuus, paikka ilmoitetaan myöhemmin

Q&A tilaisuus, jossa on mahdollista kysyä harjoitteluista tai muista opintoihin liittyvistä asioista. Voit siis tulla käymään ja kysyä kysymykseni harjoittelun vastuuopettajalta.Paikalla on myös opiskelijapalveluiden henkilökuntaa.

HUOM! Voit hakea hyväksilukuja opinnoistasi elokuun alusta lähtien Sisu-järjestelmässä. Emme valitettavasti voi vastata sähköpostitiedusteluihin opintojen mahdollisista hyväksiluvuista ennen tätä. Ohjeet hyväksilukujen hakemiseen käydään läpi kesän infoissa.

23-24 vuoden OPISKELIJALLE: Opin­not 2023-2024

Digitaidot

Opinnoissasi tarvitset laitteiden ja järjestelmien, kuten Sisun ja Moodlen, käyttötaitoja. Voit jo ennen opintojen alkua tutustua ohjeisiin täällä. Sisun käyttöön liittyviä ohjeita sekä yhteystiedot walk in -neuvontaan löydät täältä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintosuunnitelman laatiminen

Ilmoittautuminen syksyn ensimmäisille opintojaksoille alkaa elokuussa, tarkat päivämäärät ilmoitetaan lähempänä. Jotta opintojaksoille pystyy ilmoittautumaan, tulee jokaisen opiskelijan luoda opintosuunnitelma Sisussa. Harjoitteluryhmiin ilmoittaudutaan vasta lokakuussa e-lomakkeen täytön jälkeen. Tästä infotaan harjoitteluinfossa.

Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava erikseen sisussa. Mikäli jaksolla on ryhmäopetusta ja tentti, ilmoittaudutaan myös niihin. Jotta voit ilmoittautua, tarvitset HY:n käyttäjätunnukset. Ohjeet niiden hakemiseen ovat olleet hakijapalveluiden lähettämässä hyväksymisviestissä/infosivulla.

Ennen ilmoittautumisen aukeamista sisussa, tulet saamaan opintohallinnolta tiedon, mihin ryhmään kuulut, eli mihin ryhmään ilmoittaudut (esim. VEO1 tai ELO2 jne.). Seuraat siis jokaisella opintojaksolla tämän kyseisen ryhmän aikatauluja.

Poikkeuksena erityisopettaja työnsä tutkijana jakso, jossa ryhmiä on enemmän. Tällöin voit valita minkä tahansa ryhmän kahdesta tai kolmesta oman valintaryhmäsi ryhmästä (eli vaikka kulkisit muuten VEO 1:ssä, voi tällä jaksolla ottaa myös VEO3 ryhmän). Harjoitteluryhmien ilmoittautumisista ohjeistetaan erikseen myöhemmin syksyllä.

Huom! Kasvatustieteen maisteriohjelman varhaiskasvatuksen (VAKA) opintosuunnan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus VEO-opintoihin, voivat ilmoittautua mihin tahansa VEO-ryhmään, jossa on tilaa.

Suoritettavat opinnot ja niiden suunniteltu aikataulu 4.9. - 17.9.2023 2.10. - 15.10.2023 30.10. - 12.11.2023 26.2. - 3.3.2024 11.3. - 24.3.2024
EDUK211 Käyttäytymisen haasteet 5 op x x      
EDUK212 Luki-taidot ja vaikeudet 5 op x x x    
EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op   x x    
EDUK214 Aivot ja oppiminen 5 op       x x
EDUM231 Kommunikoinnin esteettömyys 5 op x x      
EDUM245 Vaativa monialainen tuki 5 op     x x  
EDUK218 Erityisopettajan lopputyö 5 op x x x x x
EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu 5 op x   x x  

Opintosuunnitelman tekeminen Sisu-järjestelmässä

Jotta voit ilmoittautua opintojaksoille, hakea mahdollisia hyväksilukuja sekä pyytää valmistumista, tulee sinun laatia opintosuunnitelma Sisu-järjestelmässä. Opintosuunnitelman luominen on mahdollista käyttäjätunnusten aktivoimisen jälkeen. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2023.

Tekniset ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen ja hyväksilukujen hakemiseen löytyy kootusti Opiskelijan ohjeiden sivulta Sisu erillisissä opinnoissa ja ammatillisessa jatkokoulutuksessa (kohdasta erilliset erityisopettajaopinnot).

Mikäli sinulla on ongelmia opintosuunnitelman tekemisessä, Sisu-tuutorit päivystävät elokuussa.

Opintosuunnitelman tekoa käydään läpi vielä myös 8.8.2023 infossa.

Harjoittelu

Harjoittelu suoritetaan 8.1.-18.2.2024

Harjoittelun periaatteet:

 • 6 vk, 20 h/vko sisältäen opetuksen seuraamista, omaa (ja parin kanssa tehtävää) opetusta n. 8 h/vko ja oppilaitokseen tutustumista, ohjaushetkiä
 • Harjoittelu suoritetaan kahdessa eri paikassa (esim. ala- ja yläkoulu, 2 erilaista päiväkotia, lukio ja ammattioppilaitos), eli 3 viikkoa/paikka.
 • Ei tehdä omassa koulussa, mutta oma paikkakunta käy hyvin. Harjoittelun voi tehdä parin kanssa.
 • Saat itse hakea paikan, autamme tarvittaessa.
 • Paikka on aina hyväksytettävä yliopistolla.
 • Paikka (tai sen puuttuminen) ilmoitettava 9.10.2023 mennessä.
 • Ohjaavalla opettajalla on oltava erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Rikostaustaote harjoittelua varten

Opiskelijan tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote ennen tämän harjoittelun alkua. Tarkistaminen tapahtuu 3. lähiopetusjaksolla, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta

Harjoitteluun ilmoittautuminen

Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava harjoittelujaksolle (luento) sisussa elokuussa. Harjoittelusta tullaan lähettämään e-lomake kaikille opiskelijoille lokakuussa, jonka perusteella opiskelijat jaotellaan harjoitteluryhmiin. Opiskelijat ilmoittautuvat itse ryhmiin ohjeistuksen perusteella lokakuussa.

Lopputyö

Periaatteet:

 • Tehdään yksin tai parin kanssa tieteellistä kirjoitustapaa käyttäen.
 • Työssä on teoriaosuus, esim. aiheena lukemisen sujuvuuden kuvaus. Mitä lukemisen sujuvuus on, miten se yleensä kehittyy, miten sitä voidaan auttaa, mitä me teimme ja mitä havaitsimme. Suositeltavaa on tehdä strukturoitu tutkimus alku- ja loppumittauksen kera. Jos tämä ei ole mahdollista, laadullinen kuvaus, etnografia, havainnointi ym. käyvät myös.
 • Tärkeää on, että lopputyö sisältää tutkimusperustaisen väliintulon havaittuun ilmiöön.
 • Pituus on 15–20 sivua lähdeluetteloineen ja palautuspäivä on pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen.
 • Arviointi 0–5

Koulutuksen sähköpostilista

Erillisten erityisopettajan opintojen ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista tiedotetaan edu-erileo@helsinki.fi –sähköpostilistalla. Listalle tulee liittyä itse. Kaikki opintoihin liittyvä tiedotus hoidetaan listan kautta 1.8.2023 alkaen.

Listalle liittymisen ohje:

lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, jossa tekstikentän ensimmäisellä rivillä on teksti ”subscribe listan nimi etunimi.sukunimi@helsinki.fi”.

Maija Meikäläinen liittyisi siis edu-erileo -listalle näin:

Kun olet valmistunut, etkä enää halua saada opintoihin liittyviä viestejä, voit myös itse poistua sähköpostilistalta. Lisäohjeita sähköpostilistalle liittymisestä ja sieltä poistumisesta löydät IT-Helpdeskin sivuilta.

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mi­nen

Jos olet suorittanut jossain toisessa yliopistossa opintojaksoja, jotka mielestäsi vastaavat Helsingin yliopiston tarjoamien erillisten erityisopettajan opintojen opintojaksoja, voit hakea hyväksilukua ennen opintojen alkua 1.8.2023 lähtien Sisussa. Lisäksi kaikkille opiskelijoille rekisteröidään automaattisesti hyväksiluku erityispedagogiikan perusopinnoista valmistumisvaiheessa. Niistä hyväksiluetaan erillisiin erityisopettajan opintoihin 20 op.

Hyväksiluvut perusopintoja lukuunottamatta haetaan Sisu-järjestelmässä. Tekniset ohjeet hyväksilukujen hakemiseen Sisussa löytyy kootusti täältä. Ohjeet hyväksilukuihin tullaan käsittelemään myös opintojen infoissa kesällä. Ennen hyväksilukujen hakemista sinun täytyy tehdä opintosuunnitelma Sisussa. Opintosuunnitelman tekeminen on mahdollista, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. 

Jos olet suorittanut erityisopettajan opintoihin kuuluvaa opintojaksoa sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavan opintojakson Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja suoritus on alle 10 vuotta vanha, sinun ei tarvitse hakea hyväksilukua erikseen. Valitse Sisussa opintojakson esitteeltä tekemäsi kurssi kohdasta 'korvaavuudet'.  Jos suorittamasi kurssi on laajuudeltaan suppeampi kuin 5 opintopistettä, täytä hyväksilukuhakemus.

Hyväksilukuja on mahdollista saada sellaisista opintojaksoista, jotka kuuluvat Helsingin yliopiston erillisten erityisopettajan opintojen opetussisältöihin, lukuun ottamatta jaksoja EDUK218 Erityisopettajan lopputyö ja EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu. Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäopinnoilla, proseminaarityöllä tai erillisillä harjoitteluilla ei voi hakea hyväksilukuja. Opintojaksot, joilla haetaan hyväksilukua, eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja siinä vaiheessa, kun saat erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden valmiiksi.

Jos et ole varma, korvaako suorittamasi opintojakso jonkun erillisten erityisopettajan opintojen opintojakson (esim. jaksolla on eri nimi) voit hakea silti hyväksilukua, jolloin opintojakson kohdalla arvioidaan korvaavuus suhteessa tarjoamiimme erillisiin erityisopettajan opintoihin.

Hyväksilukuhakemukset tullaan käsittelemään elokuun aikana (viimeistään 5.9.2023 mennessä) ja niistä ilmoitetaan opiskelijoille erikseen.  Perusopintojen hyväksilukeminen tehdään opintohallinnon toimesta valmistumisvaiheessa.

Val­mis­tu­mi­nen

Valmistumisaikataulu ja todistuksen hakeminen

Valmistuminen riippuu siitä, milloin viimeinen tentti tai lopputyön palautuspäivämäärä on. Lopputyön palautuspäivä on normaalisti pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Suorituksen arviointiin on tiedekunnan sääntöjen mukaan aikaa enintään 1 kuukausi, jonka jälkeen opintosuoritukset rekisteröidään Sisuun. Kun olet suorittanut kaikki opinnot ja ne näkyvät rekisterissä Sisussa (seppelin kuva kurssin kohdalla), voit hakea opintojesi koostamista. Opintokokonaisuuden koostamispyyntöohjeet löydät täältä.

Muistathan, että opintosuunnitelmasi täytyy olla valmis ja korvaavuudet ja hyväksiluvut haettuna siinä vaiheessa, kun pyydät opintojesi koostamista.

Koostamispyynnön jälkeen hae todistusta e-lomakkeellaTodistuksen toimitusaika postitse on noin 2–4 viikkoa koostamispyynnön jättämisestä sekä e-lomakkeen täyttämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla). Vaihtoehtoisesti voit saada todistuksen opinnoistasi valmistujaisjuhlassa.

Huom. tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta (VAKA-VEO) erityisopettajan opinnoista, vaan heillä opinnot tulevat tutkintoon. Heidän ei tarvitse tehdä todistuspyyntöä tällä lomakkeella.

Arvio aikataulusta: kelpoisuuden saa todennäköisesti huhtikuussa 2024 ja todistuksen opinnoista toukokuussa. HUOM. Valmistumispäiväksi merkitään viimeisen jäljellä olevan opintojakson suoritusajankohta eli joko tentti tai oppimistehtävän/lopputyön annettu palautuspäivämäärä. Kelpoisuuden voit osoittaa näyttämällä opintosuoritusotetta (esimerkiksi työnhakua varten) heti, kun kaikki opinnot on merkitty ja koottu rekisteriin, kunnes saat opinnoista virallisen todistuksen. Katso ohjeet opintorekisteriotteen tilaamiseen. Todistukseen tulee sekä dekaanin allekirjoituspäivämäärä, että opintojen valmistumispäivämäärä.

Opinto-oikeus erillisiin erityisopettajan opintoihin on voimassa 2 lukuvuotta.

Valmistujaisjuhlat 2023

Valmistujaisjuhlat eli publiikki on keskiviikkona 24.5.2023 klo 17-18 Kielikeskuksen juhlasalissa.

Valmistumistiedote lähetetty opiskelijoiden sähköpostilistalle 7.2.2023.

Valmistujaisjuhlista vuonna 2024 informoidaan tarkemmin alkuvuodesta 2024.

Lisäajan hakeminen opintoihin

Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakulomake erillisopiskelijoille, ks. kohta Lisäaika.

Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset. Opiskelijaneuvonnan yhteystiedot löydät täältä. Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

*Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.