Erilliset erityisopettajan opinnot

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opintoihin hakeminen ja uudelle opiskelijalle

Erillisiin erityisopettajan opintoihin hakeutumisesta löydät lisätietoja yliopiston sivuilta.

 

Applying to Special Needs Teacher studies (in english) for persons who have received a decision issued by the Finnish National Agency for Education on the recognition of their degree or studies.

If you have a degree of Special needs teacher/ Special Education required by your work position and the recognition mentioned above, where there is 15 credits maximum to refill, you can contact siltavuori-student@helsinki.fi to hear more. There might be a possibility to apply for the Special Needs Teacher studies in English, if you meet the certain applying criteria.

Pe­rus­o­pin­to­jen päi­vit­tä­mi­nen

Jos erityispedagogiikan perusopinnoistasi on yli 10 vuotta, niin niitä ei tarvitse erikseen päivittää.

Perusopintojen hyväksiluku rekisteröidään opintohallinnon toimesta Sisu-järjestelmään.

Alustava tieto lukuvuoden 22-23 opetuksesta

Lähiopetusjaksot, joilla opetus järjestetään (vain arkipäivisin) ovat lukuvuodella 2022-2023 seuraavat:

 • Lähiopetusjakso 1: 5.9. - 18.9.2022
 • Lähiopetusjakso 2: 3.10. - 16.10.2022
 • Lähiopetusjakso 3: 31.10. - 13.11.2022
 • Harjoittelu: 9.1. - 19.2.2023
 • Lähiopetusjakso 4: 27.2 - 5.3.2023
 • Lähiopetusjakso 5: 13.3 - 26.3.2023

Lukuvuoden 2022–2023 opintotarjonnan ja kurssien aikataulut tulet löytämään Sisusta kurssien aikataulujen julkaisujen jälkeen elokuusta -22 lähtien.  Huomaathan, että kesällä julkaistaan vain syksyn 2022 opetusaikataulut. Kevään 2023 aikataulut julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Opinnoista tullaan järjestämään kaksi orientoivaa infoa kesän 2022 aikana. Lisäksi opinnot alkavat harjoitteluinfolla syyskuun alussa ennen opintojen alkua.

 • Yleis- ja aloitusinfo opinnoista on zoomissa maanantaina 20.6.2022 klo 10-11.30.

Tilaisuudessa käydään läpi olennaiset asiat opintoihin ja niiden aloitukseen liittyen sekä opintosuunnitelman tekeminen Sisu-järjestelmässä. Zoom-linkki on lähetetty sähköpostiin kesäkuun alussa.

 • Sisu-info opinnoista on zoomissa 8.8.2022 klo 14-15.30  

Tilaisuudessa käydään läpi opintosuunnitelman tekeminen, hyväksilukujen hakeminen sekä opintojaksoille ilmoittautuminen. Zoom-linkki lähetetään sähköpostilla lähempänä tilaisuutta.

 • Harjoitteluinfo 5.9.2022 klo 10-11.30, Psychologicum 132, Siltavuorenpenger 1

Tilaisuudessa käydään läpi harjoitteluun liittyviä käytännön asioita.

 • Zoom-päivystys 7.9. klo 14 - 15 (koskien lähinnä harjoittelua)

Q&A tilaisuus, jossa on mahdollista kysyä harjoitteluista tai muista opintoihin liittyvistä asioista.

 

Voit hakea hyväksilukuja opinnoistasi elokuun alusta lähtien Sisu-järjestelmässä. Emme valitettavasti voi vastata sähköpostitiedusteluihin opintojen hyväksiluvuista ennen tätä. Ohjeet hyväksilukujen hakemiseen käydään läpi kesän infoissa.

22-23 vuoden OPISKELIJALLE: Opin­not 2022-2023

Lähiopetusjaksot, joilla opetus järjestetään (vain arkipäivisin) ovat lukuvuodella 2022-2023 seuraavat:

 • Lähiopetusjakso 1: 5.9. - 18.9.2022
 • Lähiopetusjakso 2: 3.10. - 16.10.2022
 • Lähiopetusjakso 3: 31.10. - 13.11.2022
 • Harjoittelu: 9.1. - 19.2.2023
 • Lähiopetusjakso 4: 27.2 - 5.3.2023
 • Lähiopetusjakso 5: 13.3 - 26.3.2023

Lukuvuoden 2022–2023 opintotarjonnan ja kurssien aikataulut tulet löytämään Sisusta kurssien aikataulujen julkaisujen jälkeen elokuusta -22 lähtien.  Huomaathan, että kesällä julkaistaan vain syksyn 2022 opetusaikataulut. Kevään 2023 aikataulut julkaistaan myöhemmin syksyllä.

Opinnoista tullaan järjestämään kaksi orientoivaa infoa kesän 2022 aikana. Lisäksi opinnot alkavat harjoitteluinfolla syyskuun alussa ennen opintojen alkua.

HUOM. Aikatauluihin voi tulla muutoksia vielä opetuksen alkuun saakka.

Tarvitsetko tukea digitaalisten työvälineiden käytössä? Opiskelijapalvelut järjestävät kerran kuussa digiklinikan, joka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, jotka kaipaavat lisävarmuutta Helsingin yliopiston digitaalisissa oppimisympäristöissä toimimisessa (mm. Moodle, Sisu). Lisätietoja digiklinikoista löydät täältä.

Opintojaksoille ilmoittautuminen ja opintosuunnitelman laatiminen

Ilmoittautuminen syksyn ensimmäisille opintojaksoille alkaa 10.8.2022 klo 9.00 ja päättyy 28.8 klo 23.59. Jotta opintojaksoille pystyy ilmoittautumaan, tulee jokaisen opiskelijan luoda opintosuunnitelma Sisussa. Harjoitteluryhmiin ilmoittaudutaan vasta lokakuussa e-lomakkeen täytön jälkeen. Tästä infotaan harjoitteluinfossa.

Jokaiselle opintojaksolle on ilmoittauduttava erikseen sisussa. Mikäli jaksolla on ryhmäopetusta ja tentti, ilmoittaudutaan myös niihin. Jotta voit ilmoittautua, tarvitset HY:n käyttäjätunnukset. Ohjeet niiden hakemiseen ovat olleet hakijapalveluiden lähettämässä hyväksymisviestissä/infosivulla.

Kun ilmoittaudut opintojaksolle, huomioithan, että sinun tulee ilmoittautua oman valintaryhmäsi mukaiseen ryhmään sekä valita niistä yksi ryhmä, esim. joko ryhmä 1 tai ryhmä 2. Voit itse valita, otatko ryhmän 1 vai 2, mutta tärkeintä on, että pidät saman valintaryhmän ja numeron (esim. LEO 2) jokaisella eri opintojaksolla, jotta opetus ei mene päällekkäin eri jaksoilla. Ryhmäopetus järjestetään valintaryhmittäin. Voit osallistua toisen valintaryhmän opetukseen vain siinä tapauksessa, että ryhmässä on opintojakson ilmoittautumisajan päätyttyä vielä tilaa ja ryhmän vaihtamisesta on sovittu opettajan kanssa. Erityisopettaja työnsä tutkijana jaksolla ryhmiä on enemmän, jolloin voit valita minkä tahansa ryhmän kahdesta tai kolmesta ryhmästä omasta valintaryhmästäsi (eli vaikka kulkisit muuten VEO 1:ssä, voi tällä jaksolla ottaa myös VEO 3-ryhmän). Harjoitteluryhmien ilmoittautumisista ohjeistetaan erikseen.

Huom! Kasvatustieteen maisteriohjelman varhaiskasvatuksen (VAKA) opintosuunnan opiskelijat, joilla on opinto-oikeus VEO-opintoihin, ilmoittautuvat aina ryhmän VEO 2 tai VEO 3 opetukseen.

Suoritettavat opinnot ja niiden suunniteltu aikataulu 5.9. - 18.9.2022 3.10. - 16.10.2022 31.10. - 13.11.2022 27.2. - 5.3.2023 13.3. - 26.3.2023
EDUK211 Käyttäytymisen haasteet 5 op x x      
EDUK212 Luki-taidot ja vaikeudet 5 op x x x    
EDUK213 Matemaattiset oppimisvaikeudet 5 op   x x    
EDUK214 Aivot ja oppiminen 5 op       x x
EDUM231 Kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen tuki 5 op x x      
EDUM236 Vaativa erityinen tuki 5 op     x x  
EDUK218 Erityisopettaja työnsä tutkijana 5 op x x x x x
EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu 5 op x   x x  

 

Opintosuunnitelman tekeminen Sisu-järjestelmässä

Jotta voit ilmoittautua opintojaksoille, hakea erityispedagogiikan perusopintojen hyväksilukua tai mahdollisesti muiden opintojaksojen korvaavuuksia sekä pyytää valmistumista, tulee sinun laatia opintosuunnitelma Sisu-järjestelmässä. Opintosuunnitelman luominen on mahdollista käyttäjätunnusten aktivoimisen jälkeen. Opinto-oikeus alkaa 1.8.2022.

Tekniset ohjeet opintosuunnitelman tekemiseen ja hyväksilukujen hakemiseen löytyy kootusti täältä (kohdasta erilliset erityisopettajaopinnot).

Sisu-järjestelmään pääset kirjautumaan täällä.

Mikäli sinulla on ongelmia opintosuunnitelman tekemisessä, Sisu-tuutorit päivystävät elokuussa. Lisätietoja löydät täältä (kohdasta Tukea Sisun käyttöön).

Opintosuunnitelman tekoa käydään läpi vielä myös 8.8.2022 infossa.

Harjoittelu

Harjoittelu suoritetaan 9.1.-19.2.2023.

Harjoittelun periaatteet:

 • 6 vk, 20 h/vko sisältäen opetuksen seuraamista, omaa (ja parin kanssa tehtävää) opetusta n. 8 h/vko ja oppilaitokseen tutustumista, ohjaushetkiä
 • Harjoittelu suoritetaan kahdessa eri paikassa (esim. ala- ja yläkoulu, 2 erilaista päiväkotia, lukio ja ammattioppilaitos), eli 3 viikkoa/paikka.
 • Ei tehdä omassa koulussa, mutta oma paikkakunta käy hyvin. Harjoittelun voi tehdä parin kanssa.
 • Saat itse hakea paikan, autamme tarvittaessa.
 • Paikka on aina hyväksytettävä yliopistolla.
 • Paikka (tai sen puuttuminen) ilmoitettava 9.10.2022 mennessä.
 • Ohjaavalla opettajalla on oltava erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuus.

Rikostaustaote harjoittelua varten

Opiskelijan tulee esittää voimassa oleva rikostaustaote ennen tämän harjoittelun alkua. Tarkistaminen tapahtuu 3. lähiopetusjaksolla, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan erikseen. Ote tilataan Oikeusrekisterikeskuksesta

Harjoitteluun ilmoittautuminen

Kaikkien opiskelijoiden on ilmoittauduttava harjoittelujaksolle 28.8.2022 mennessä. Harjoittelusta tullaan lähettämään e-lomake kaikille opiskelijoille lokakuussa, jonka perusteella opiskelijat jaotellaan harjoitteluryhmiin. Opiskelijat ilmoittautuvat itse ryhmiin ohjeistuksen perusteella 17.10.2022 alkaen.

Lopputyö

Periaatteet:

 • Tehdään yksin tai parin kanssa tieteellistä kirjoitustapaa käyttäen.
 • Työssä on teoriaosuus, esim. aiheena lukemisen sujuvuuden kuvaus. Mitä lukemisen sujuvuus on, miten se yleensä kehittyy, miten sitä voidaan auttaa, mitä me teimme ja mitä havaitsimme. Suositeltavaa on tehdä strukturoitu tutkimus alku- ja loppumittauksen kera. Jos tämä ei ole mahdollista, laadullinen kuvaus, etnografia, havainnointi ym. käyvät myös.
 • Tärkeää on, että lopputyö sisältää tutkimusperustaisen väliintulon havaittuun ilmiöön.
 • Pituus on 15–20 sivua lähdeluetteloineen ja palautuspäivä on pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen.
 • Arviointi 0–5

Koulutuksen sähköpostilista

Erillisten erityisopettajan opintojen ajankohtaisista opintoihin liittyvistä asioista tiedotetaan edu-erileo@helsinki.fi –sähköpostilistalla. Listalle on lisätty automaattisesti kaikki opintonsa 1.8.2022 aloittavat opiskelijat.

Listalle liittymisen ohje:

lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi, jossa tekstikentän ensimmäisellä rivillä on teksti ”subscribe listan nimi etunimi.sukunimi@helsinki.fi”.

Maija Meikäläinen liittyisi siis edu-erileo -listalle näin:

Kun olet valmistunut, etkä enää halua saada opintoihin liittyviä viestejä, voit myös itse poistua sähköpostilistalta. Lisäohjeita sähköpostilistalle liittymisestä ja sieltä poistumisesta löydät Helpdeskin sivuilta.

 

Ai­kai­sem­pien opin­to­jen hy­väk­si­lu­ke­mi­nen

Jos olet suorittanut jossain toisessa yliopistossa opintojaksoja, jotka mielestäsi vastaavat Helsingin yliopiston tarjoamien erillisten erityisopettajan opintojen opintojaksoja, voit hakea hyväksilukua ennen opintojen alkua 1.8.2022 lähtien. Lisäksi kaikkille opiskelijoille rekisteröidään automaattisesti hyväksiluku erityispedagogiikan perusopinnoista. Niistä hyväksiluetaan erillisiin erityisopettajan opintoihin 20 op.

Hyväksiluvut perusopintoja lukuunottamatta haetaan Sisu-järjestelmässä. Tekniset ohjeet hyväksilukujen hakemiseen Sisussa löytyy kootusti täältä (sivu päivittyy heinäkuuhun mennessä). Ohjeet hyväksilukuihin tullaan käsittelemään myös opintojen ensimmäisessä infotilaisuudessa kesäkuussa. Ennen hyväksilukujen hakemista sinun täytyy tehdä opintosuunnitelma Sisussa. Opintosuunnitelman tekeminen on mahdollista, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi. 

Jos olet suorittanut erityisopettajan opintoihin kuuluvaa opintojaksoa sisällöltään ja laajuudeltaan vastaavan opintojakson Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa ja suoritus on alle 10 vuotta vanha, sinun ei tarvitse hakea hyväksilukua erikseen, vaan valita Sisussa opintojakson esitteeltä tekemäsi kurssi kohdasta 'korvaavuudet'.  Jos suorittamasi kurssi on laajuudeltaan suppeampi kuin 5 opintopistettä, täytä hyväksilukuhakemus.

Hyväksilukuja on mahdollista saada sellaisista opintojaksoista, jotka kuuluvat Helsingin yliopiston erillisten erityisopettajan opintojen opetussisältöihin, lukuun ottamatta jaksoja EDUK218 Erityisopettaja työnsä tutkijana ja EDUK219 Erityisopetuksen harjoittelu. Erityispedagogiikan aineopintojen menetelmäopinnoilla, proseminaarityöllä tai erillisillä harjoitteluilla ei voi hakea hyväksilukuja. Opintojaksot, joilla haetaan hyväksilukua, eivät saa olla yli 10 vuotta vanhoja siinä vaiheessa, kun saat erityisopettajan opintojen opintokokonaisuuden valmiiksi.

Jos et ole varma, korvaako suorittamasi opintojakso jonkun erillisten erityisopettajan opintojen opintojakson (esim. jaksolla on eri nimi) voit hakea silti hyväksilukua, jolloin opintojakson kohdalla arvioidaan korvaavuus suhteessa tarjoamiimme erillisiin erityisopettajan opintoihin.

Aineopintojen hyväksilukuhakemukset tullaan käsittelemään elokuun aikana (viimeistään 5.9.2022 mennessä) ja niistä ilmoitetaan opiskelijoille erikseen.  Perusopintojen hyväksilukemiset tehdään elokuun aikana automaattisesti ja niistä ei ilmoiteta erikseen.

Val­mis­tu­mi­nen

Valmistumisaikataulu ja todistuksen hakeminen

Valmistuminen riippuu siitä, milloin viimeinen tentti tai lopputyön palautuspäivämäärä on. Lopputyön palautuspäivä on normaalisti pian viimeisen lähiopetusjakson jälkeen. Suorituksen arviointiin on tiedekunnan sääntöjen mukaan aikaa enintään 1 kuukausi, jonka jälkeen opintosuoritukset rekisteröidään Sisuun. Kun olet suorittanut kaikki opinnot ja ne näkyvät rekisterissä Sisussa (seppelin kuva kurssin kohdalla), voit hakea opintojesi koostamista. Opintokokonaisuuden koostamispyyntöohjeet löydät täältä.

Muistathan, että opintosuunnitelmasi täytyy olla valmis ja korvaavuudet ja hyväksiluvut haettuna siinä vaiheessa, kun pyydät opintojesi koostamista.

Koostamispyynnön jälkeen hae todistusta e-lomakkeella. Todistuksen toimitusaika postitse on noin 2–4 viikkoa koostamispyynnön jättämisestä sekä e-lomakkeen täyttämisestä (tieto valmiista todistuksesta lähetetään sähköpostilla). Vaihtoehtoisesti voit saada todistuksen opinnoistasi valmistujaisjuhlassa.

Huom. tutkinto-opiskelija ei saa erillistä todistusta (VAKA-VEO) erityisopettajan opinnoista, vaan heillä opinnot tulevat tutkintoon. Heidän ei tarvitse tehdä todistuspyyntöä tällä lomakkeella.

Arvio aikataulusta: kelpoisuuden saa todennäköisesti huhtikuussa 2023 ja todistuksen opinnoista toukokuussa. HUOM. Valmistumispäiväksi merkitään viimeisen jäljellä olevan opintojakson suoritusajankohta eli joko tentti tai oppimistehtävän/lopputyön annettu palautuspäivämäärä. Kelpoisuuden voit osoittaa näyttämällä opintosuoritusotetta (esimerkiksi työnhakua varten) heti, kun kaikki opinnot on merkitty ja koottu rekisteriin, kunnes saat opinnoista virallisen todistuksen. Katso ohjeet opintorekisteriotteen tilaamiseen. Todistukseen tulee sekä dekaanin allekirjoituspäivämäärä, että opintojen valmistumispäivämäärä.

Opinto-oikeus erillisiin erityisopettajan opintoihin on voimassa 2 lukuvuotta.

Valmistujaisjuhlat

Valmistujaisjuhlat ovat keväällä 2023. Kutsu tapahtumaan ja lisätietoja lähetetään erikseen huhtikuussa.

 

Lisäajan hakeminen opintoihin

Lisäajan hakeminen

Lisäajan hakulomake erillisopiskelijoille, ks. kohta Lisäaika.

Opinto-oikeuden voimassaolon pidentäminen lakisääteisen syyn perusteella:

Jos sinulla on poissaoloon lakisääteinen syy*, sinun ei tarvitse hakea lisäaikaa yllä mainitulla lomakkeella vaan voit hoitaa opinto-oikeutesi voimassaolon kuntoon Kaisa-talon opiskelijaneuvonnassa esittämällä asianmukaiset todistukset. Opiskelijaneuvonnan yhteystiedot löydät täältä. Huomaathan kuitenkin, että 1.8.2016 ja sen jälkeen alkaneet lakisääteisistä syistä johtuvat poissaolot eivät kuluta opintojesi suorittamisaikaa ainoastaan siinä tapauksessa, että olet ilmoittautunut poissaolevaksi.

*Asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittaminen sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma-aika.