Sisu-ohjeet opiskelijalle

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Helsingin yliopisto on siirtynyt uuteen Sisu-opintotietojärjestelmään, joka korvasi aiemman Oodi-järjestelmän 31.5.2021. Sisussa suunnittelet opintosi, ilmoittaudut kursseille ja kun aika koittaa, haet tutkintotodistusta. Löydät linkin Sisuun aina Opiskelu-palvelun ylävalikosta.

Tämän sivun ohjeet koskevat erityisesti perustutkinto-opiskelijoita. Katso Sisu-ohjeet väitöskirjatutkijoille,
Avoimen yliopiston opiskelijoille sekä erillisissä opinnoissa ja ammatillisessa jatkokoulutuksessa opiskeleville.

Ajankohtaista

Toimi näin, jos tarvitset apua Sisun käytössä

 1. Lue ensin Sisun käyttöohjeet.
 2. Katso, onko kysymykseesi jo vastattu Usein kysytyt kysymykset -sivulla
 3. Ota yhteyttä opiskelijaneuvontaan. Jos olet valmistumassa ja asiallasi on kiire, laita tieto siitä jo viestisi otsikkoon.
 4. Voit myös osallistua walk-in Sisu-neuvontaan Zoomissa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15. Zoomissa päivystävät Kaisa-talon opintoneuvojat ja Sisutuutorit.
 5. Saavutettavuusongelmissa ota yhteys esteettömyysyhdyshenkilöön (specialneeds@helsinki.fi). Lisätietoa yksilöllisistä järjestelyistä löydät täältä.

Ajankohtaisia tiedotteita Sisusta

Tukea Sisun käyttöön

Sinun tulee hyväksyä toiminnalliset evästeet nähdäksesi videon.

Walk-in Sisu-neuvonta

Sisu-neuvonnassa saat henkilökohtaista ohjausta opintosuunnitelman laadintaan liittyvissä teknisissä asioissa. Mikäli tarvitset tutkinnon sisältöön ja opintojen vastaavuuksiin liittyvää apua, otathan yhteyttä tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

 • Walk-in Sisu-neuvonta Zoomissa tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15
   
 • Pop-up Sisu-neuvonta Ohjauskulmassa , Kaisatalon kirjasto 3. kerros, Fabianinkatu 30, pääovien vieressä
  • tiistaina 25.10. klo 13-14 ja keskiviikkona 26.10. klo 13-15

Lisätietoja voit kysyä Kaisa-talon yleisestä opiskelijaneuvonnasta osoitteesta studentinfo@helsinki.fi

Opiskelijaneuvonta

Kaisa-talon opiskelijaneuvonnasta saat apua Sisuun liittyvissä teknisissä kysymyksissä sekä yleistä neuvontaa esimerkiksi oikean hakemustyypin valintaan. Tarkista ensin, löydätkö vastauksen usein kysytyistä kysymyksistä.

Jos tarvitset koulutusohjelma- tai opintosuuntakohtaista neuvontaa, ota yhteyttä oman tiedekuntasi opiskelijaneuvontaan.

Yksilölliset järjestelyt Sisun käytön tueksi

Sisun saavutettavuudessa on vielä haasteita erityisesti ruudunlukuohjelmia käyttävillä henkilöillä. Tarkempaa tietoa löydät Sisun saavutettavuusselosteesta. Sisun toimittaja Funidata Oy etsii parhaillaan parasta ratkaisua tilanteen korjaamiseen. Jos et pysty käyttämään Sisua saavutettavuuteen liittyvien puutteiden vuoksi, ole yhteydessä yliopiston esteettömyysyhdyshenkilöihin. Lisätietoa yksilöllisten järjestelyiden ohjesivulla.

Sisu-perehdytystilaisuuden materiaalit

Perehdytystilaisuudessa 25.2.2021 käytiin läpi Sisun käyttöönoton aikataulu sekä esiteltiin opintosuunnitelman käyttöä, puuttuvien suoritusten lisäämistä ja opetukseen ilmoittautumista.

Siirtymä WebOodista Sisuun

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Sisun käyttöönotto lyhyesti

 • Sisua on otettu käyttöön vaiheittain vuodesta 2017 ja se korvasi WebOodin kokonaan yliopiston opintotietojärjestelmänä 31.5.2021. WebOodi säilyy edelleen opiskelijoiden lukukäytössä 31.8.2021 saakka. Aluksi Sisussa on vasta välttämättömät toiminnallisuudet, joiden avulla WebOodista voitiin luopua. Järjestelmää kehitetään palautteen pohjalta ja uusia ominaisuuksia otetaan jatkuvasti käyttöön. Ei siis kannata huolestua, jos kaikkia tuttuja ominaisuuksia ei heti Sisusta löydy.
 • Jatkossa jokaisella opiskelijalla tulee olla Sisussa opintosuunnitelma. Myös kaikki ennen syksyä 2020 Sisussa laaditut opintosuunnitelmat täytyy joko päivittää tai vaihtoehtoisesti tehdä kokonaan uusi ensisijainen suunnitelma. Lisätietoa löydät ohjeesta Opintojen suunnittelu ja HOPS-ohjaus.

Mitä jos en ole vielä tehnyt tai päivittänyt opintosuunnitelmaa?

Tarvitset opintosuunnitelman, jotta voit ilmoittautua opintoihin, valmistua ja tehdä sähköisiä hakemuksia Sisussa. Sisuun kirjattavat opintosuoritukset eivät myöskään näy suunnitelmassasi oikein, jos et ole ensin lisännyt opintojaksoja suunnitelmaasi ja valinnut niille suoritustapaa. Saat opintosuoritukset silti Sisuun osasuorituksina Omat tiedot -sivulle. Näissä tapauksissa sinun täytyy pyytää suoritustietojen korjaamista jälkikäteen opiskelijapalveluista.  Lisätietoa osasuorituksista löydät usein kysytyistä kysymyksistä.

Opintosuunnitelma kannattaa siis tehdä mahdollisimman pian. Vähimmillään riittää, että lisäät suunnitelmaasi ne opintojaksot, joihin haluat ilmoittautua tai joista olet saamassa suoritusmerkintöjä. Tarvittaessa saat tukea suunnitelman tekoon ja päivittämiseen opintoneuvonnasta, Sisu-tuutoreilta tai HOPS-ohjaajaltasi.

Mikä Sisun myötä muuttuu?

Sisun ansiosta polku opintojen aloituksesta valmistumiseen selkeytyy ja sähköinen asiointi muuttuu entistä sujuvammaksi. Sisun opintosuunnitelma auttaa pysymään kartalla opintojesi etenemisestä ja kertoo visuaalisessa muodossa, mitä opintoja olet suorittanut ja mitä tutkinnostasi vielä puuttuu. Voit saada ohjaavalta opettajaltasi suunnitelmaasi palautetta ja vastauksia kysymyksiisi suoraan Sisun kautta.

WebOodiin verrattuna yksi näkyvimmistä muutoksista on se, että Sisussa opinnot suunnitellaan ennen opetukseen ilmoittautumista. Käytännössä kurssi lisätään ensin opintosuunnitelmaan ja tämän jälkeen tehdään varsinainen kurssi-ilmoittautuminen. Opintojen suunnittelu ja ajoitus ei kuitenkaan tarkoita, että opintojen valikoima kaventuisi. Kaikki Helsingin yliopiston tarjoamat opintojaksot löytyvät Sisusta. Opintosuunnitelman ei myöskään tarvitse olla kerralla valmis, vaan voit joustavasti muokata sitä opintojen edetessä.

Sisussa tehdään 31.5.2021 alkaen muun muassa:

 • opintojen suunnittelu ja ajoitus
 • ilmoittautuminen opetukseen
 • muualla suoritettujen opintojen hyväksiluvun haku
 • opintosuoritusten arviointi
 • opintokokonaisuuksien hyväksyminen
 • valmistumispyyntö
 • lisäajan hakeminen

Voit tutustua Sisun tuomiin muutoksiin oheisen videon avulla. Videon voi katsoa myös YouTubessa.

Hakemustyypit Sisussa

Mitä eroa Sisun hakemuksilla on? Mitä hakemusta pitäisi käyttää mihinkin?

Jos olet epävarma, mitä hakemusta sinun kannattaisi käyttää, kysy apua opiskelijaneuvonnasta ennen hakemuksen tekemistä. Kaikki hakemukset käsitellään opiskelijapalveluissa.

Rakenteesta poikkeavan sisällön hakemus (vapaan muokkauksen tila)

Vapaan muokkauksen tilassa voit tarvittaessa poiketa Sisuun määritellystä tutkintorakenteesta. Käytä vapaan muokkauksen tilaa esimerkiksi, jos haluat korvata suunnitelmassasi näkyvän opintokokonaisuuden vanhoilla tutkintovaatimuksilla suoritetulla kokonaisuudella. Vapaan muokkauksen tilassa tehdyille muokkauksille täytyy aina hakea lopuksi hyväksyntää.

Korvaavuushakemus

Hae hyväksilukua korvaavuushakemuksella, jos haluat korvata pakollisen tai vaihtoehtoisen opintojakson opinnoilla, jotka olet suorittanut toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa. Voit tehdä korvaavuushakemuksen opintojaksoesitteeltä. Huom! Jos sinulla on Helsingin yliopistossa tehty vastaava suoritus, voit merkitä vastaavuuden itse opintojaksoesitteeltä ilman hakemusta. Jos tämä ei onnistu, sinun tulee käyttää vapaan muokkauksen tilaa, ei korvaavuushakemusta.

Sisällyttämishakemus

Hae hyväksilukua sisällyttämishakemuksella, kun haluat, että toisessa yliopistossa suorittamasi opinnot liitetään sellaisenaan osaksi tutkintosi valinnaisia tai vaihtoehtoisia opintoja. Hae sisällyttämistä myös Helsingin yliopistossa suoritetuista opinnoista, jos ne on kiinnitetty jo toiseen tutkintoon.

Erillisen hyväksynnän hakemus

Tee hakemus, jos opintosuunnitelmassasi lukee jossakin osassa “vaatii erillistä hyväksyntää”. Tämä tarkoittaa, että kokonaisuuden sisältö lähetetään tarkistettavaksi opiskelijapalveluihin ja tarvittaessa vastuuopettajalle ennen valmistumista.

Henkilökohtaisen suorituksen hakemus

Tee hakemus, jos sinun on tarpeen täydentää vajaaksi jäänyttä opintojakson tai opintokokonaisuuden suoritusta. Sovi ensin suorituksen täydentämisestä opettajan kanssa näiden ohjeiden mukaisesti.