Joustava opinto-oikeus (JOO)

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Kaikki Suomen yliopistot ovat mukana joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja muista suomalaisista yliopistoista. Tietoa yliopistojen JOO-opintotarjonnasta löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta. 

JOO-opiskelu on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan tulee olla läsnä olevana kotiyliopistossaan, jotta hän voi hakea joustavaa opinto-oikeutta ja suorittaa opintoja toisessa yliopistossa. JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, jotka mahtuvat opiskelijan tutkintoon ja joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa.

Helsingin yliopistoon JOO-oikeutta hakevien ohjeet löytyvät ulkoisilta verkkosivuiltamme. 

JOO-liikkuvuuteen valmistellaan kansallisia muutoksia, jotka tulevat vaikuttamaan haettavissa oleviin opintoihin ja hakuprosessiin lukuvuoden 2022-23 aikana. Tiedotamme muutoksista näillä JOO-ohjesivuilla.

Haku- ja käsittelyajat (HY kotiyliopistona)

Kandi- ja maisterivaiheen opiskelijoille on kaksi vuotuista kiinteää hakuaikaa:

 • 1.3. - 15.4. (klo 15.45 mennessä) seuraavalla syyslukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin
 • 1.9. - 15.10. (klo 15.45 mennessä) seuraavalla kevätlukukaudella alkaviin opinto-oikeuksiin

Mikäli hakuajan päättymispäivä ei ole arkipäivä, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Opiskelija saa tiedon puoltopäätöksestä viimeistään 30.4./ 31.10.

Huom. Mikäli kohdeyliopiston hakuaika päättyy ennen 30.4. tai 31.10. tulee opiskelijan ilmoittaa poikkeavasta hakuajasta sähköpostitse osoitteeseen joo(at)helsinki.fi viimeistään kuukausi ennen kohdeyliopiston hakuajan päättymistä. 

Väitöskirjatutkijoille hakuaika on jatkuva. Hakemusten käsittelyaika on neljä viikkoa.

JOO-opintoja suunnitteleville järjestetään lukukausittain hakuinfo:  

 

Puoltokriteerit

JOO-opinto-oikeuden puollot tehdään seuraavilla kriteereillä:

 • Opiskelijan tulee voida hyväksilukea suunnitellut JOO-opinnot tutkintoonsa täysimääräisesti Helsingin yliopiston hyväksilukemisen periaatteiden mukaisesti. JOO-puolloissa noudatetaan ohjetta tutkinnon laajuudesta (kandi 180 op, maisteri 120 op, tohtori 40 op), jota suunnitellut JOO-opinnot eivät voi ylittää. Poikkeuksena tästä voidaan harkinnanvaraisesti puoltaa kokonaisuuksia niin, että osa kokonaisuuden opintopisteistä hyväksiluetaan tutkintojen enimmäislaajuuteen saakka:

 • Opiskelijan tulee voida sisällyttää JOO-opinnot suorittamaansa perus- tai jatkotutkintoon, johon hän on ilmoittautunut läsnäolevaksi.
 • JOO-opinnot eivät hidasta opiskelijan valmistumista tai tarpeettomasti lisää Helsingin yliopistossa suoritettavan tutkinnon laajuutta.
 • JOO-puolto myönnetään vain opintoihin, joita ei ole mahdollista suorittaa Helsingin yliopistossa. Poikkeuksena esimerkiksi englannin- / ruotsinkielisissä koulutusohjelmissa opiskelevien mahdollisuus opiskella toisessa yliopistossa englanniksi / ruotsiksi kursseja, jotka ovat Helsingin yliopistossa tarjolla vain suomeksi (esim. kelpoisuutta tuottavat opinnot sekä vieraan kielen kurssit ja filologia-aineiden opintojaksot, joissa opetuskieli on suomi).
 • JOO-puolto myönnetään opintokokonaisuuksiin vain kerran kuhunkin (kandidaatti, maisteri, tohtori) tutkintoon.
 • Haettavan opinto-oikeuden laajuus voi olla enintään 60 opintopistettä.
 • Hakijalla tulee olla suoritettuna vähintään 30 opintopistettä Helsingin yliopiston opintorekisteriotteella. Mikäli opiskelija on aloittanut Helsingin yliopistossa suoraan maisteri- tai tohtorikoulutuksen, tulee hänellä olla 30 op suorituksia Helsingin yliopistosta tai hakemuksen liitteenä aiemman korkeakoulututkinnon opintosuoritusote.
 • Hakijan opintojen eteneminen Helsingin yliopistossa, opintomenestys, opintosuunnitelma (hops) ja  esittämät perustelut opinto-oikeuden tarpeellisuudesta. Kokonaisuutta suunnittelevien tulee selvittää kohdeyliopistosta, että haettavat opinnot muodostavat kokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluviin opintoihin haetaan puoltoa pääsääntöisesti yhdellä kertaa.
 • JOO-opinto-oikeuksia ei puolleta avoimen yliopiston opintoihin.
 • JOO-opinto-oikeuksia ei puolleta määräaikaisella opinto-oikeudella opiskeleville esimerkiksi vaihto-opiskelijoille.

Hakumenettely

Joopas-hakujärjestelmän käyttö on päättynyt vuoden 2021 lopussa. 

Vuoden 2023 hakutapa:

 • perustutkinto-opiskelijoille: E-lomake (lomake käytössä vain hakuaikoina)
 • tohtoriopiskelijoille haku on jatkuva ja käytössä on vuoden 2022 alusta alkaen Pdf-/Word-hakulomake. Hakijan tulee lähettää täytetty lomake liitteineen osoitteeseen: joo@helsinki.fi

JOO-hakemuksen lisäksi vaaditaan:

1. Opintosuunnitelma Sisussa (erillistä liitettä ei tarvita). Opintosuunnitelmasta on käytävä ilmi, mitä pakollisia ja valinnaisia opintoja aiot suorittaa ja olet jo suorittanut. Merkitse opintosuunnitelmaan selvästi JOO-opintojen osuus valinnaisista opinnoistasi. Lisätietoja Sisu-HOPS:ista koulutusohjelmittain ja ohje JOO-opintoluonnoksen lisäämisestä Sisuun.

2. tohtoriopiskelijan on toimitettava hakemuksen liitteinä lisäksi opintosuoritusote (epävirallinen Sisusta riittää) ja oppiaineensa vastuuprofessorin hyväksyntä opintosuunnitelmalleen.

JOO-haku on kaksivaiheinen ja puolletut hakemukset toimitetaan suoraan kohdeyliopistoon. Hakija saa tiedon puoltopäätöksestä sähköpostitse. Jos puolto myönnetään, hakija saa samalla mahdollisia lisäohjeita kohdeyliopiston hakuun liittyen. 

JOO-opintojen jälkeen

Suoritusten siirtäminen (hyväksilukeminen) kotiyliopiston rekisteriin tapahtuu Sisussa. Hyväksiluvun hakeminen on opiskelijan omalla vastuulla. Hyväksilukuhakemuksen liitteeksi tarvitaan kohdeyliopistosta saatava opintosuoritusote.

Yhteystiedot

Jos tarvitset lisätietoja, ota ensisijaisesti yhteyttä kansainvälisen koulutusyhteistyön palveluihin osoitteessa joo@helsinki.fi