Kandidaatin tutkinnonsuoritusoikeus

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Ohje on tarkoitettu vain uusissa koulutusohjelmissa opiskeleville. Mikäli opiskelet vanhojen tutkintovaatimusten mukaisesti, katso ohjeita teemasta Vanhoissa koulutuksissa opiskelevat.

Kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka voi Helsingin yliopistossa suorittaa 34 koulutusohjelmassa. Farmasian alalla alempaa korkeakoulututkintoa kutsutaan farmaseutiksi ja oikeustieteellisellä alalla oikeusnotaariksi. Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alalla ei ole käytössä alempaa korkeakoulututkintoa, vaan lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatti on tiettyjen opintojen suorittamisen jälkeen myönnettävä arvonimi.

Yleistä tietoa opinto-oikeuksista löydät Opinto oikeudet -sivulta.

Kandiohjelmien opintosuunnat

Osassa kandiohjelmia on vaihtoehtoisia opintosuuntia, joissa tutkinnon voi suorittaa. Koulutusohjelmasta riippuen opintosuuntiin hakeudutaan eri vaiheissa kandidaatin tutkintoa. Näet koulutusohjelmasi opintosuuntiin hakeutumisen ohjeet valitsemalla oikean koulutusohjelman sivun yläosasta. Eri opintosuunnissa suoritettavien tutkintojen sisällöt eroavat toisistaan vaihtelevissa määrin.

Tietoa opintosuunnan vaihtamisesta koulutusohjelmasi sisällä löydä Opintosuunnan vaihtaminen tutkinnon suorittamisen aikana -ohjeesta.