Opiskeluoikeudet

Ohje kuuluu seuraaviin teemoihin

Valitsemalla koulutusohjelman saat näkyviin yleisten ohjeiden lisäksi koulutusohjelman mahdolliset omat sisällöt. Avointa yliopistoa koskevissa ohjeissa koulutusohjelmaa ei tarvitse valita.

Opiskellaksesi yliopistossa sinulla on oltava opiskeluoikeus. Opiskeluoikeus voi olla joko opiskeluoikeus tutkinnon suorittamista varten tai muu, tutkintoon johtamattomien opintojen suoritusoikeus. Opiskeluoikeutta haetaan aina erikseen.

Opiskeluoikeus tutkinnon suorittamista varten

Opiskeluoikeus tutkinnon suorittamista varten (esimerkiksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin) myönnetään johonkin koulutusohjelmaan ja tutkintonimikkeeseen (esimerkiksi filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa). Opiskeluoikeutta haetaan Opintopolun kautta.

Jokainen kandiohjelmaan valittu opiskelija saa opiskeluoikeuden myös maisterin tutkintoon. Poikkeuksena ovat kasvatustieteiden kandiohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan valitut sekä osa farmaseutin koulutusohjelmaan valituista. Ruotsinkielisen kandiohjelman Kandidatprogram i samhällsvetenskaper opiskelijoita koskevat myös omat erityissääntönsä.

Kandiohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta, joka saa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden, edellytetään kandiohjelman mukaisen alemman korkeakoulututkinnon suorittamista Helsingin yliopistossa ennen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet tai suorittaisivat myöhemmin alemman tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon yliopiston toisessa koulutusohjelmassa tai muussa korkeakoulussa.

Suora siirtyminen maisteriin ei siis ole mahdollista, vaikka opiskelija olisi jo suorittanut kandidaatin tutkinnon muualla. Pelkän maisterin opiskeluoikeutta on haettava maisterihaun kautta. Tämä linjaus koskee opiskeluoikeuksia, jotka alkavat 1.8.2020 tai sen jälkeen. Farmasian tiedekunnan vastuulla olevien koulutusohjelmien osalta linjaus koskee opiskeluoikeuksia, jotka alkavat 1.8.2023 tai sen jälkeen.

Samanaikaiset opiskeluoikeudet

  • Opiskelijalla voi olla vain yksi opiskeluoikeus samassa koulutusohjelmassa vaikka koulutusohjelmasta voisi valmistua usealla eri tutkintonimikkeellä.
  • Kandidaatintutkintoa suorittavalla opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi samaan tutkintonimeen johtava opiskeluoikeus (esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti).
  • Maisterin ja tohtorin tutkinnon opiskeluoikeuksia voi olla useampia samaan aikaan eri koulutusohjelmissa tutkintonimestä riippumatta.
  • Opiskelijalla voi olla eri tutkintotason (esimerkiksi kandidaatti, maisteri, tohtori) opiskeluoikeuksia samaan aikaan.
  • Lääketieteen ja hammaslääketieteen aloilla opiskelijalla voi olla vain yksi lisensiaatintutkintoon johtava oikeus.

Opiskeluajan rajaus

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon suoritusaika on rajattu. Voimassaoleva opiskeluaikasi näkyy Sisussa. Lisätietoa tutkintojen opiskeluaikojen rajauksista löydät ohjeesta Tutkinnon suoritusaika.

Tutkintoon johtamattomien opintojen oikeudet

Tutkintoon johtamattomien opintojen oikeuksia ovat erillisten opintojen oikeudet, JOO-oikeudet (muiden yliopistojen opiskelijoille) ja vaihto-opiskeluoikeudet (ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille). Kaikkia näitä oikeuksia haetaan erikseen.

Oikeus erillisiin opintoihin voidaan myöntää vain sellaisiin opintoihin, joita ei tarjota avoimina yliopisto-opintoina. Opiskelijalla voi olla useampia erillisten opintojen opiskeluoikeuksia samaan aikaan. Oikeus myönnetään kahden vuoden määräajaksi. Katso hakuohjeet erillisiin opintoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat hakea JOO-oikeuksia (eli joustavaa opiskeluoikeutta) muista kotimaisista yliopistoista tiettyjen kriteerien mukaan. Katso lisätietoa JOO-opinnoista. Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat vastaavasti hakea JOO-oikeutta Helsingin yliopistoon.

Vaihto-opinto-oikeus tarkoittaa määräaikaista opiskeluoikeutta ulkomaisessa yliopistossa (tai ulkomaisen yliopiston opiskelijan määräaikaista opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa). Lue lisää vaihto-opinnoista teemasta Opiskele ulkomailla.

Tutkinnon suorittamista varten myönnetyn opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskeluoikeutta Helsingin yliopistossa ei menetä pysyvästi, vaikka olisi kirjoiltapoistettu (ei ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi) tai tutkinnon suoritusaika olisi päättynyt.  

Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on:

Opiskeluoikeuden Helsingin yliopistossa voi menettää pysyvästi vain luopumalla siitä vapaaehtoisesti (katso ohje opiskeluoikeudesta luopuminen).

Opiskeluoikeuden voi menettää poikkeustapauksissa pysyvästi ainoastaan SORA-tutkinnoissa, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.