Opinto-oikeudet

Valitse koulutusohjelma

Hae koulutusohjelmaa

Kandiohjelmat

Maisteri- ja lisensiaattiohjelmat

Tohtoriohjelmat

Palauta oletusarvoihin

Opiskellaksesi yliopistossa sinulla on oltava opinto-oikeus. Opinto-oikeus voi olla joko tutkinnonsuoritusoikeus tai muu, tutkintoon johtamattomien opintojen suoritusoikeus. Opinto-oikeutta haetaan aina erikseen.

Tutkinnonsuoritusoikeus

Tutkinnonsuoritusoikeus (esimerkiksi kandidaatin ja maisterin tutkintoihin) myönnetään johonkin koulutusohjelmaan ja tutkintonimikkeeseen (esimerkiksi filosofian maisterin tutkinnon suoritusoikeus alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelmassa). Tutkinnonsuoritusoikeutta haetaan Opintopolun kautta.

Jokainen kandiohjelmaan valittu opiskelija saa tutkinnonsuoritusoikeuden myös maisterin tutkintoon. Poikkeuksena ovat kasvatustieteiden kandiohjelman varhaiskasvatuksen opettajan opintosuuntaan valitut sekä osa farmaseutin koulutusohjelmaan valituista. Ruotsinkielisen kandiohjelman Kandidatprogram i samhällsvetenskaper opiskelijoita koskevat myös omat erityissääntönsä.

Kandiohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta, joka saa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suoritusoikeuden, edellytetään kandiohjelman mukaisen alemman korkeakoulututkinnon suorittamista Helsingin yliopistossa ennen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Tämä koskee myös opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet tai suorittaisivat myöhemmin alemman tutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon yliopiston toisessa koulutusohjelmassa tai muussa korkeakoulussa.

Suora siirtyminen maisteriin ei siis ole mahdollista, vaikka opiskelija olisi jo suorittanut kandidaatin tutkinnon muualla. Pelkän maisterin tutkinnonsuoritusoikeutta on haettava maisterihaun kautta. Tämä linjaus koskee tutkinnonsuoritusoikeuksia, jotka alkavat 1.8.2020 tai sen jälkeen. Farmasian tiedekunnan vastuulla olevien koulutusohjelmien osalta linjaus koskee tutkinnonsuoritusoikeuksia, jotka alkavat 1.8.2023 tai sen jälkeen. 

 

Samanaikaiset tutkinnonsuoritusoikeudet

Opiskelijalla voi olla vain yksi tutkinnonsuoritusoikeus samassa koulutusohjelmassa vaikka koulutusohjelmasta voisi valmistua usealla eri tutkintonimikkeellä.

Kandidaatintutkintoa suorittavalla opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi samaan tutkintonimeen johtava tutkinnonsuoritusoikeus (esimerkiksi humanististen tieteiden kandidaatti).

Maisterin ja tohtorin tutkinnon suoritusoikeuksia voi olla useampia samaan aikaan eri koulutusohjelmissa tutkintonimestä riippumatta.

Opiskelijalla voi olla eri tutkintotason (esimerkiksi kandidaatti, maisteri, tohtori) tutkinnonsuoritusoikeuksia samaan aikaan.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen aloilla opiskelijalla voi olla vain yksi lisensiaatintutkintoon johtava oikeus.

Opintoajan rajaus

Kandidaatin ja maisterin tutkinnon opintoaika on rajattu. Voimassaoleva opintoaikasi näkyy WebOodissa. Lisätietoa tutkintojen opintoaikojen rajauksista löydät ohjeesta Tutkinnon suoritusaika.

Tutkintoon johtamattomien opintojen oikeudet

Tutkintoon johtamattomien opintojen oikeuksia ovat erillisten opintojen oikeudet, JOO-oikeudet (muiden yliopistojen opiskelijoille) ja vaihto-opinto-oikeudet (ulkomaisten yliopistojen opiskelijoille). Kaikkia näitä oikeuksia haetaan erikseen.

Oikeus erillisiin opintoihin voidaan myöntää vain sellaisiin opintoihin, joita ei tarjota avoimina yliopisto-opintoina. Opiskelijalla voi olla useampia erillisten opintojen oikeuksia samaan aikaan. Oikeus myönnetään kahden vuoden määräajaksi. Katso hakuohjeet erillisiin opintoihin.

Helsingin yliopiston opiskelijat voivat hakea JOO-oikeuksia (eli joustavaa opinto-oikeutta) muista kotimaisista yliopistoista tiettyjen kriteerien mukaan. Katso lisätietoa JOO-opinnoista. Muiden yliopistojen tutkinto-opiskelijat voivat vastaavasti hakea JOO-oikeutta Helsingin yliopistoon.

Vaihto-opinto-oikeus tarkoittaa määräaikaista opinto-oikeutta ulkomaisessa yliopistossa (tai ulkomaisen yliopiston opiskelijan määräaikaista opinto-oikeutta Helsingin yliopistossa). Lue lisää vaihto-opinnoista teemasta Opiskele ulkomailla.

Tutkinnonsuoritusoikeuden menettäminen

Tutkinnonsuoritusoikeutta Helsingin yliopistossa ei menetä pysyvästi, vaikka olisi kirjoiltapoistettu (ei ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi) tai tutkinnon suoritusaika olisi päättynyt.  

Jos opiskelija haluaa jatkaa opintojaan, hänen on:

Tutkinnonsuoritusoikeuden Helsingin yliopistossa voi menettää pysyvästi vain luopumalla siitä vapaaehtoisesti (katso ohje tutkinnonsuoritusoikeudesta luopuminen).

Tutkinnonsuoritusoikeuden voi menettää poikkeustapauksissa pysyvästi ainoastaan SORA-tutkinnoissa, joihin liittyy alaikäisen turvallisuutta sekä potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksia.